3. (524.) szám, 2004. Január 15-21
Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Megjelent a: GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2004.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság 2003-as évkönyvét.
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@server.ro
           tel.: 004-0266-364.941
           Postai cím: 535500 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Romania
           Az évkönyv ára: 2 USD + postaköltség
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
Emberségbôl elégtelen?

           Az új év panasszal kezdôdött, sok panasszal. Többen is megkerestek a Kisújság szerkesztôségében, valamint jártomban-keltemben is megállítottak, hogy elmondják sérelmüket. Igen, kitalálták, a gyógyszertárakról van szó. Ugyanis – mint valószínűleg tudják olvasóink – az új év kezdetén a gyógyszert keresôket zárt ajtókkal, rajtuk Leltár felirattal fogadták a patikák. A felháborodás tovább nôtt, mondom tovább, mivel az ünnepek elôtt is gyógyszerhiánnyal küszködött a város. Akkor azért, mert kifogytak a gyógyító szerek, most azért, mert zárva voltak a gyógyszertárak. Vajon, mennyi elôrelátás szükségeltetik egy jó elôre, országosan beharangozott influenzajárvány és a jól ismert ünnepi „láz” orvoslására való felkészüléshez?
           Tudom, elsejétôl változtak a gyógyszerek árai, de biztos vagyok benne, hogy összefogással, akarással és egy kis pluszmunkával a patikák felváltva tudtak volna szolgálatot biztosítani.
           Biztos vagyok abban is, hogy az illetékesek akármennyi okot, kifogást fel tudnak sorolni, hogy mi miért történt, de ez a beteg kiszolgáltatottak népes táborát már nem érdekli. Nekik, nekünk akkor kellett volna a segítség, amikor szükség volt rá.
           A mélyen tisztelt gyógyszerészeink gondolom tudják, hogy a gyógyszertárak nem élelmiszerboltok vagy kocsmák, amelyek akkor tartnak nyitva, mikor akarnak, amikor a tulajoknak kedvük szottyan. Jobb helyeken nonstop nyitvatartási programmal is működnek patikák. De ha nem, akkor körforgásos rendszer alapján hét végi, ünnepi ügyeletes szolgálatot biztosítanak a gyógyszereket igénylôk számára. A jó elôre megbeszélt program alapján az illetô városban működô gyógyszertárak így teljes lefedéssel, az év minden napján nyitva vannak. Törôdnek a rászorulókkal. Teszik a dolgukat, hiszen az eskü mitsem ér lelkiismeret, emberség nélkül.
           Kényes témát boncolgatok, hiszen egyes gyógyszerészek különleges státust élveznek itt Gyergyószentmiklóson. Talán a honfoglaláskori sámánokhoz hasonlíthatnám ôket. Élet-halál urai, akiket nem tanácsos felmérgesíteni, ne adj’ isten megbántani, mivel odalesz a szellemvilágban nyert támogatás, esetünkben az influenza, a magas vérnyomás, a cukorbaj stb. ellenszere. Ha beengednek csitt, csak csendesen, lábujjhegyen, mézesmázasan, szolgaként közelíts, alázkodjál, mert másképp nincs gyógyír. Hogy paraszt a patikus, ordít és morcos, dühös az egész beteg-világra? Nem csoda, hiszen nincs szegénynek gyógyszere, és mégis mindenki nála keresi.
           Valamikor büszke lettem volna arra, hogy protekciósan kapok valamit, de most szégyellem bevallani: az ünnepek elôtt barátaink segítettek abban, hogy felkészülve az esetleges megbetegedésekre gyógyszerekhez jussunk. Szégyellem, hiszen valószínű sok rászorulónak nem volt ilyen szerencséje.
           Áldatlan állapot? Már gyűlölöm ezt a kifejezést, mivel egyértelműen személytelen, és tudom azt, hogy ezekért a problémákért is emberek a felelôsek, akiket persze, nem lehet vagy nem akarunk, nem merünk felelôsségre vonni.
           De azért megoldások vannak. Csak egy konkurens szolgáltatónak kell megfelelô körülményeket biztosítson a város vezetôsége. Addig is lehetôleg kerüljék a vírusokat, a betegséget.
Ábrahám Imre

Hivatali hírek

           * Amióta a kosárfordítás révén Nagy István jegyzô elfoglalta a hivatal protokoll-termét, a polgármester irodájában kerül sor hétrôl-hétre a sajtótájékoztatóra. A költözésre a közönségszolgálati iroda készítése sarkallta a hivatalnokokat, és a polgármester meg is jegyezte: két hónapig az ügyfél csak a felfordulást fogja találni a hivatalban.
           * Újságíró tette fel a kérdést, mi van a lakástulajdonosi egyesületekkel, hisz az írás szerint, ha december végéig nem jönnek létre, a polgármester köteles létrehozni azokat. Kiderült, december elmúlt, ám a lakástulajdonosi egyesületek máig sem jöttek létre. Pál Árpád erre csak annyit mondott, hogy lépni kell, mert amíg egyesületek nincsenek, nem kezdhetjük el a tömbházlakások szigetelését célzó programot. „Ha nem veszik rá magukat a tömbházlakók, hogy egyesületekbe tömörüljenek, törvény kényszerít rá, hogy elvtársi módon beavatkozzak” – jelentette ki a polgármester.
           * Szerdán egyeztetô tárgyalásra került sor a polgármester és az állami útügy küldöttsége között, lévén, hogy a municípiummá válással a város át kell vegye a település területén lévô összes utat az útügytôl. A küldöttség abban állapodott meg, hogy elkészítik az átadáshoz szükséges dokumentációt, hogy március 15–31. között sor kerülhessen az átadásra, átvételre. Pál Árpádtól tudjuk, hogy csupán a város, illetve a Gyilkostó belterületein lévô közlekedési hálózat kerül a város kezelésébe az Általános Rendezési Tervbe meghatározott pontok alapján.
           * Január 30-án érkezik a svájci küldöttség, és kezdetét veszi a hátralévô négy hôközpont korszerűsítése. A svájciak arra kérték polgármesterünket, teremtsen kapcsolatot a dánokkal. Leginkább az érdekelte ôket, milyen tapasztalataik voltak ezidáig Gyergyószentmiklóson. A dán befektetôtôl pozitív választ kaptak, mint ahogy mi is megtudtuk a dán fűtésrendszer készítésének további ütemtervét:
           – január 12-tôl újraindult a munka;
           – február 8-ra kulcsrakész lesz a kazánház;
           – február 8–22. között minden lakást rákötnek a fôvezetékre;
           – február 23-án sor kerülhet a próbafűtésre;
           – március hónaptól teljes kapacitással működhet a dán fűtésrendszer. Az utolsó simításokra, a munkálat helyének eredeti állapotra való visszaállítására tavasszal kerül sor, s a városvezetés úgy tervezi, ugyanekkor a járdákat is rendbeteszi a Forradalom negyedben.
           Vállalkozók konferenciája
           Január 22-én üzletember-találkozóra kerül sor Vállalkozók konferenciája az EU-csatlakozás jegyében címmel. A rendezvény anyagi költségeit Budapest XVIII. kerülete állja, helyet az Echo inkubátorház biztosít a polgármesteri hivatal égisze alatt.
           A konferenciára neves kül- és belföldi elôadókat várnak, a megvitatandó témák között szerepel: Befektetési lehetôségek Gyergyószentmiklóson és Hargita megyében; A vállalkozói együttműködés támogatása az unió forrásaiból, üzleti megbeszélések, igény esetén üzemlátogatás.
           A vállalkozók figyelmét felhívják a szervezôk, hogy a konferencia ingyenes, részvételi szándékukat jelezzék január 21-ig az inkubátorháznál telefon/fax: 361.757 vagy e-mailen: office@echo.ro.
           Az üzleti beszélgetések elmélyítésére is alkalom adódik a január 23-án 20 órától kezdôdô Vállalkozói bálon, mely egyben jótékonysági rendezvény is. Ennek részvételi díja 500 000 lej/fô, jelentkezni pedig a polgármesteri hivatalban kell szintén január 21-ig.
Balázs Katalin

Ajándék a legjobbaknak

           Szerdán megajándékozta az Avon cég a Salamon Ernô Elméleti Líceum legjobbjait. Az 1207 diákból összesen 84-en kaptak egy-egy 200–220 ezer lej értékű csomagot, amelyek kozmetikai cikkeket tartalmaztak. A cég Hargita megyei eladási igazgatója, Miklós László személyesen gratulált a diákoknak elért eredményükért. Amint mondta, a véletlen műve, hogy a megyében elsôként a gyergyószentmiklósi iskolába hozták a csomagokat. A helyi líceumon kívül a megyében még tizenhárom hasonló iskola diákjait lepik meg január végéig. Amúgy a cég megyénként 450 millió lejt szán erre a célra. Arra, hogy a városból miért éppen a Salamon Ernô Gimnáziumot választották, Miklós László azt mondta, ebben az iskolában tanulnak azok a diákok, akik a legtöbbet tesznek azért, hogy a társadalom fejlôdjön.
Kedves-Tamás Gyopár

Hóvárak, hóarcok

           Több, mint 100 gyerek és maroknyi felnôtt sok-sok drukkerrel körülvéve rajtolt az idei hószobrász-versenyen. A már hagyományos megmérettetésre a szervezô, Forró Edit társszervezôt is talált – a Tanulók Háza segítette. Hóban sem volt hiány: a polgármester tartotta ígéretét, öt teherautónyi havat, jeget szállíttatott a helyszínre, a művelôdési központ elôtti térre.
           Sorban emelkedtek az alkotások székely-magyar személyiségek és várak témában, de volt, ki a népmesékbôl is merített, mackót, teknôsbékát állítva hóból. A -14 celsius fokos hômérséklet sem tántorította el szándékuktól a helybéli alkotókat, sôt a csíkszeredai, marosvásárhelyi vendégversenyzôket sem. A zsűri pedig döntött: elsô lett a Fogarassy Mihály Iskola III. B. osztályos csapata Rika-várával, második a marosvásárhelyi Művészeti Iskola XII. osztályos tanulói, akik Orbán Balázs-szobrot készítettek, harmadikok a Salamon Ernô Gimnázium művészeti osztályának tanulói a Küküllô-várral. A díjosztók kiemelkedôen sikeresnek tekintették a csíkszeredaiak Brassai Sámuel szobrát is. Ám akinek nem jutott hely a dobogón, annak is jutott oklevél, ajándék Török Évától, az Agrocaritastól, az EKÉ-tôl, s mindenki kapott egy-egy hóembert, melyet Forró Edit családja és Bajcsi Edit kézimunkázott, s persze forró teát a Tanulók Háza és Pál Lóránt jóvoltából.
           A rendezvény során a szervezô, Forró Edit elmondotta: „nagyon ügyesek a gyerekek, hogy ebbôl a fagyott hóból is ilyen csodákat tudnak művelni. Reméljük, jövôre nagyobb hó lesz, a rekord-hómennyiséget 2005 januárjának közepére ígérik a meteorológusok, akkorra idôzítjük mi is a versenyt. Jövôre sem szeretném, hogy ez a verseny a pénzrôl szóljon; nekünk mindig, mindent a semmibôl kell elôteremteni.
           Vadász-Szatmári István, a Tanulók Háza igazgatója tisztában van azzal, hogy voltak a versenynek hiányosságai, lehetett volna zene a téren, egy-egy árus bódéja is elfért volna. A díjazásnál pedig jobb lett volna különválasztani a várakat az egyébb alkotásoktól, hisz az elôbbiek esetében inkább a csapatmunka, szervezettség aratott, míg az utóbbinál a művészi alkotás érvényesült.
           Ô is a jövôt tervezi, 2005-re 4–5 napos rendezvényt, hóünnepélyt álmodik, hol a hószobrászaton túl az EKE-sítúrákat, gyalogtúrákat szervezne, a Síegylet síversenyt, a Tanulók Háza a kisebbeknek szánkó- és snowboard-versenyt, a jégkorongozók pedig bemutatóval rukkolnának elô.
Balázs Katalin

Szálkák és gerendák

           Ahol a politikának nem volna helye
           A napokban minden sajtótermék attól volt (többek közt) hangos, hogy a magyar kormány pénzt különített el az Illyés Közalapítvány számára, hogy abból tudják kifizetni a státustörvény értelmében a határon túli magyar családoknak az oktatási-nevelési támogatást.
           Maga a tény dicséretes, épp csak erôsen kilóg ismét a lóláb.
           Nem tudom kell-e valakinek magyarázni, hogy egy gyermekes családban a legnagyobb szükség erre a támogatásra tanév elején, úgy augusztus-szeptemberben van. Ekkor kell tanszereket vásárolni, kifizetni a gyermek bérletét, venni neki egy új cipôt stb, stb. Nem véletlen, hogy a törvény a támogatást tanévre szabja meg, hisz a törvényhozók is tudták ezt. Akkor meg eléggé megkésett ez a támogatást, hogy finoman fogalmazzunk. Nem igaz, hogy nem fog jól bármikor ez a pénz, de elôrelátó szülô bizonyára bankba teszi, hogy majd ôsz elején legyen mihez nyúlni. Akkor vajon miért fogják úgy tanév vége felé osztani?
           Ez azonban nem minden! Ha a tisztelt olvasó emlékszik még rá, már ezeken a hasábokon is szóvá tettem, hogy még a 2001–2002-es tanévre kapott ilyen támogatást az, aki a kérést letette (ez még az Orbán-kormány idején volt), ellenben a szocialisták többek közt azzal jelezték kormányra kerülésüket, hogy a 2002–2003-as tanévre egyszerűen „elfelejtették” kiosztani ezt.
           Mindehhez tegyük még hozzá, hogy a már bejáratott rendszeren is változtattak, látszólag minden ok nélkül. Ugyanis elsô alkalommal a pályázatok begyűjtését és a támogatások kézbesítését a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége végezte, mégpedig kifogástalanul. Ennek ellenére ebben a tanévben ezzel a feladattal az Iskola Alapítványt bízták meg.
           Egy szó mint száz: ha a szocialista kormány komolyan gondolná azt, hogy felelôsséget érez a határon túli magyarokért, illetve komolyan venné azt az egyszerű de alapvetô elvet, hogy a törvény mindenki számára kötelezô, akkor minden tanévben kiosztotta volna az oktatási nevelési támogatást, mindig a tanévkezdés elôtt, amikor a legnagyobb szükség van a pénzre, s ha már létezett egy bejáratott rendszer, akkor nem kezdett volna kísérletezésbe, hogy most más szervezetet kér fel az ügylet lebonyolítására. Mindez persze csak így, feltételes módban, hisz mindannyian tudjuk, hogy a helyzet távolról sem ez.
           De akkor vajon miért kezd Medgyessy Péter és csapata épp most pénzosztásba? A legvalószínűbb válasz roppant egyszerű: tesz vele egy szolgálatot a hithű bajtársnak, annak, aki már akkor gratulált a választási sikeréhez, amikor még be sem fejezôdött a választás. A helyzet ugyanis úgy fog alakulni, hogy nemsokára be lehet majd adni a kéréseket, majd kicsit odébb, nem sokkal a helyhatósági választások elôtt sok-sok romániai magyar család fog levelet kapni az Iskola Alapítványtól (melynek alapítója természetesen az RMDSZ), hogy pénze érkezett, hamarosan kiviszi a postás (de persze az is lehet, hogy arra kérik majd, fáradjon be a pénzért a helyi RMDSZ-irodába). Ugye milyen jól fog ez jönni nekik? Hát még, ha diszkréten azt is a szülôk tudomására hozzák, hogy a támogatásért egy kicsit az RMDSZ-nek is hálásak kell legyenek, mert íme, kiharcolta azt nekik, s most kezükbe is adja. Mert ôk nem csak beszélnek, ôk tesznek is a magyarságért. Holott meg van írva: óvakodj tôlük még akkor is, ha ajándékot hoznak!
           Nehogy valaki ebbôl azt értse, hogy azt szeretném, ha ezt a támogatást most nem osztanák ki. Szó nincs errôl. Ismétlem: szó nincs arról, hogy azért haragszom, hogy a gyermekes családok támogatást kapnak! Haragom egyetlen oka az, hogy egy ilyen nemes ügyet is sikerült belerángatni a napi politika mocskába. Haragszom azért, mert az elmúlt tanévben ezt a támogatást nem osztották ki, s félek attól, hogy a következô tanévben ugyanez lesz a helyzet. Még pontosabban félek attól, hogy ezt a támogatást legközelebb a 2006–2007-es tanévben fogja kiadni az Orbán-kormány.
Árus Zsolt

Politika, érdekképviselet

           Megemlékezés helyett politizálás
           Sokan keserű szájízzel távoztak az idei, madéfalvi megemlékezésrôl. Bôven vannak, kik úgy érzik, a 240 éve történt vérfürdôrôl nem hagyták, hogy méltósággal emlékezzenek meg. Így gondolja ezt a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága is, mely csaknem teljes létszámmal jelen volt a megemlékezésen.
           Borsos Géza elmondotta, azt sérelmezik, hogy utolsó percen törölték a programból többek közt a SZNT elnökének emlékezô beszédét.
           Az ünnep elôtti egyeztetésen összeállt az ünnepi beszédek sora, miszerint felszólal a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, Bálint Pataki József, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, dr. Csapó József. Ezt foglalta volna keretbe a polgármester megnyitója, valamint a helyi RMDSZ-elnök záróbeszéde. Az ünnepség közepén, a szentmise végén értesültünk arról, hogy törölték a műsorból a MVSZ, valamint a SZNT elnökének beszédét. S tették ezt annak ellenére, hogy korábban a madéfalvi polgármester kifejtette: a politikának nem szándékoznak helyet adni, hisz itt kegyeletleróvásról, történelmi megemlékezésrôl van szó. Az igazán sajnálatos az ügyben nem az, hogy nem adtak lehetôséget két, nem politizáló, hanem nemzeti képviseletet ellátó szervezet elnökének a 240 éve mártírhalált halt ártatlan és fegyvertelen székelyek emléke elôtti kegyeletleróvó szavainak elhangzására, hanem az, hogy ezzel szemben az ünnepségen végül is a politika markánsan megjelent.
           A felszólalók döntô hányada a mai politikához kötötte mondandóját, egyesek már-már a kegyeletsértés határát súrolva, az ünnepi alkalmat aktuálpolitikai üzengetésre használták fel, ami sajnálatos felborulása az értékrendnek.
           A szóhoz nem jutók pedig egyetlen választ kaptak a programmódosításra: a hidegre való tekintettel rövidítették a műsort. Az SZNT reméli, e döntést a helyi szervezôk hozták meg, nincs mögötte politikai nyomás.
           Az ügy kapcsán többször is kerestük Madéfalva polgármesterét, magyarázatot keresve arra, miért éppen az MVSZ-nek és az SZNT-nek nem jutott idô, ám elfoglaltságaira hivatkozva a község elsô embere sosem ért rá velünk beszélni.
           Beszámoltatás az RMDSZ-nél
           Két témakör megvitatására ült össze a Gyergyószentmiklósi RMDSZ választmánya. Elsôként a választott személyek, polgármester, alpolgármester, tanácsosok éves beszámolójára került sor, mely után zárt ajtók mögött döntöttek az RMDSZ-elôválasztásról, kampánystáb összeállításáról. Farkas Zoltán elnök ígéretet tett, hogy ezen döntésekrôl sajtóértekezleten tájékoztatja a média képviselôit.
           A választott tisztségviselôk beszámolója igencsak foghíjas volt, hisz a polgármesteren, alpolgármesteren kívül csupán hét tanácsos jelent meg az ülésen, egy pedig írásban küldte tevékenységének összefoglalóját. A beszédekbôl – melyek mindegyikéhez volt hozzáfűznivalója Dézsi Zoltánnak – kiderült, többen kifogásolják a tanácsostársak felkészületlenségét, hogy nem ülésezik az RMDSZ-frakció, a hivatal fôkönyvelônôjének viselkedését el odáig, hogy az egyik, szakmabeli választmányi tag kijelentette: „úgy érzem, a fôkönyvelônô nem tudja, hol a helye.” Szó esett még az ellenzék botlasztóiról, arról, miként akadályozzák egy határozattervezet határozattá válását, hogyan jelennek meg az egyéni és csoportérdekek, hogyan születnek ésszerű helyett tendenciózus döntések. Az RMDSZ-es városatyák között ugyanis nem egy volt, aki cáfolta az ellenzék félrefaragását, vallva, ha a város érdekében kell dönteni, egy csapatot alkot a tanács, ha emberségrôl van szó, nincs különbség RMDSZ-es és ellenzéki döntéshozó között.
           A beszámoló városvezetôk beszédébôl helyszűke miatt csupán egy-két mondatot emelnénk ki:
           Blénessy Géza: több RMDSZ-tanácsos nem észérvek szerint, hanem egyéni érdekbôl szavaz. Ezen magatartás nem hoz jó eredményt.
           Fülöp Edit: a fejlesztési bizottságban a határozattervezeteket – tekintettel annak összetételére (négy ellenzéki, három RMDSZ-es tanácsos) – általában negatívan véleményeztük. Ez attól függött, hogy a résztvevôk érdekének megfelelt-e a pozitív döntés. Azt azonban nem állíthatom, hogy személyes érdekek miatt történt ez.
           Antal Péter: sok a beszéd a tanácsülésen, egyesek nehezen értik meg, hogy ha valamit a törvény nem enged, hiába szavazzuk meg. Nincs értelme csűrni, csavarni. Olyan tanácsra van szükségünk a következôkben, melynek tagjai szakemberek; szaktanács kell a városnak!
           Kercsó Attila, alpolgármester: mint elkeseredett, sértett ember számolok be, kit esetenként bábuként kezeltek, pénzt nem kaptam. Amit szereztem, abból gazdálkodhattam. Bebizonyítottam, pénz nélkül is lehet utat javítani, becsülettel dolgozni. Fehéren jöttem, fehéren megyek.
           Virág Zsolt: a politika, a választások közeledtével egyre inkább jelen van a tanácsban. Nagy fájdalmam az is, hogy nem működik az RMDSZ-frakció.
           Parászka Géza: nem tudom elfogadni, hogy engedély nélkül épülhetnek házak a városban. Az pedig, aki törvényes úton kíván építkezni, fél évet kell járjon az aktákkal, míg engedélyt kap. Én korábban nem éreztem nagy különbséget az asztal egyik és másik oldala között. Augusztustól tapasztalom, hogy a döntések nem ésszerűek, hanem tendenciózusak, mert választások közelednek.
           Szász József: úgy érzem, nincs éles szembenállás az úgynevezett ellenzékkel. Én az RMDSZ-t vállalom fel, mert jobban szolgálja a közösség érdekeit, mint más csoportok.
           Kulcsár László: Ha például egy városban hosszú idôn át egy állatorvos a polgármester, akkor hol fognak virágok nyílni? Úgy gondolom, nyolc év után a helyet át kell adni másnak. Én legalábbis ezt teszem.
           Seer Mihály (írásban küldte beszámolóját): helyezkedések, buktatók, csetepaték törik meg a tenni akaró tanácsos lendületét.
           Pál Árpád polgármester csupán a pozitívumokról tett említést, hozzátéve: a hiányosságokról azért nem írtam, mert pár személy tollából csak ezt olvashatjuk, s nem látjuk a fától az erdôt. Az eredmények elismerése mellett két tanácsot kapott a város elsô embere: tanuljon meg csapatban gondolkodni, ne mindent egyedül próbáljon megoldani, és változtasson kommunikációs stratégiáján; a lakosság elé is tegye ki a sikereket, eredményeket.
           Az ülés második felében történtekrôl, a választások elôkészítésérôl reméljük, nemsokára tájékoztathatjuk olvasóinkat.
           B. K.
           A Székely Nemzeti Tanács elé kerül a statútumtervezet
           Szerdai ülésén a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága a beérkezett módosító javaslatok figyelembe vételével, megszavazta a dr. Csapó József által készített autonómia-statútumtervezetet. A módosítások jellegük szerint három csoportba sorolhatóak. Lévén, hogy egy 1995-ben készített statútumtervezetrôl van szó, azóta egész sor kérdésben megváltozott a nemzetközi jogi háttér, a belsô törvénykezés. Elsôsorban az ezekhez való igazítás történt meg. Így került be egy preambulum, egy bevezetô rész a törvénytervezetbe, egy magyarázó fejezet, melyben hivatkozások vannak nemzetközi dokumentumokra, jogrendszerre, illetve annak az igénynek a megfogalmazására, mely szerint a Székelyföld ôshonos, magyar nemzetiségű lakói kérik a Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását. Az alapdokumentumba olyan módosítások is bekerültek, melyek az eljövendô döntéshozói és végrehajtói hatásköröket érintik, valamint helyenként átalakították a törvénytervezet nyelvezetét.
           Egyetlen mondat került át a Bakk Miklós által nemrég elkészített statútumtervezetbôl, amely az eljövendô székely autonóm régió közvagyonára vonatkozó kitét: a természeti kincsek, altalajkincsek, a vizek, az utak az autonóm terület közvagyonát képezik.
           Az Állandó Bizottság még fontos módosításokat eszközölt az oktatási rendszerre, nyelvhasználatra vonatkozóan is, ám nem szabtak szigorú szabályokat. A jelenlévôk egyetértettek abban, hogy a statútum szelleme az, hogy csupán keretet szabjon a valóban autonóm módon működô döntéshozó és végrehajtó testületek számára, melynek joga lesz helyi szabályzásokat megalkotni.
           Január 17-én az SZNT rendes, félévi ülésén kerül plénum elé a módosított törvénytervezet, ekkor történik meg ennek vitája és jóváhagyása, majd a román döntéshozók elé terjesztése.
           Ennek három módja van: az autonómia-statútumtervezetet le lehetne tenni úgy, mint népi törvénykezdeményezést, de ez a román törvénykezés körülményei között nem lehetséges. Ám be lehet nyújtani direkt a kormánynak, vagy képviselôk, szenátorok által lehet a legfelsôbb törvényhozók asztalára juttatni. Az SZNT még nem döntötte el, hogy melyik módszert választja, vagy él-e egyszerre mindkét lehetôséggel, a cél csupán az, hogy február 10 elôtt asztalra kerüljön e törvénytervezet, hogy még ebben a parlamenti ciklusban vitázzanak róla legalább a parlamenti szakbizottságok.
           Remetén is megalakult a Székely Tanács
           Többszöri nekifutásra sikerült csupán létrehozni Remetén a Települési Székely Tanácsot. Vasárnap délben a művelôdési házban döntetett el, létrehozzák a tanácsot, küldöttnek pedig három személyt választottak. Így László János, Szabó Csaba és Laczkó Zsolt képviselik Remetét a Székely Nemzeti Tanácsban, és hárman, egymás között kell eldöntsék, ki lesz az elnök, alelnök, illetve titkár a Remetei Székely Tanácsban.
           Politikai segítségkérés
           Amint a Székely Nemzeti Tanács többször is hangsúlyozta, igencsak fontos számára a kapcsolatrendszer kiépítése, s ennek érdekében már lépéseket is tettek úgy a bel- mint a külföldi politikai képviseletek felé. Nemrég kedvezô válasz érkezett a FIDESZ frakcióvezetôjétôl, és e hét elején az SZNT küldöttsége a magyar parlamentben tárgyalt .
           A küldöttség indulása elôtt kérdeztük Borsos Gézát, milyen segítséget várnának a fideszesektôl?
           – Ettôl a találkozótól azt reméljük, hogy meghívóink számára is tisztázódnak törekvéseink, megismerik azokat a módozatokat, amelyekkel a célt el akarjuk érni, és meggyôzzük arról, hogy ezen célkitűzések egybeesnek a magyar kormány álláspontjával a külföldi magyarság kérdésében kitűzött prioritásokkal.
           – Politikai segítségkérésrôl olvashatunk több újságban is. Mibôl állna e segítség?
           – Az igazi nagy segítség az lenne, amit a dél-tiroliak kaptak: egy védôhatalmi státus számunkra a Magyar állam részérôl. De ez csak teljes, négypárti egyetértéssel születhet meg. Elôször megelégednénk azzal, ha külön-külön a négy párt támogatását megnyernénk, mert utána még esély lenne erre a konszenzusra is.
           Lapzártakor, a tárgyalások befejezése után érkezett közleménybôl értesültünk a történtekrôl:
           A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) öttagú küldöttségét – dr. Csapó I. József elnök, valamint Bán István, Borsos Géza, Ferencz Csaba és Tulit Attila alelnök – Budapesten fogadta Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A találkozón – amelyre azután került sor, hogy az SZNT levélben kért megbeszélést a román és a magyar parlament frakcióvezetôitôl – jelen volt Lázár Mózes Fidesz-képviselô is. (...)
           Németh Zsolt a Fidesz erkölcsi és politikai támogatásáról biztosította a Székely Nemzeti Tanácsot, különösen a párt várható Európa-parlamenti súlyára való tekintettel. Ezért rendszeres kapcsolattartást helyezett kilátásba az SZNT és a legnagyobb magyarországi ellenzéki párt döntéshozó testületei között, hiszen szerinte az SZNT által felvállalt területi autonómia a romániai magyarság megmaradásának egyik kulcskérdése.
           Az EMNT tárgyalni kíván
           Hét végén tartotta megalakulása óta az elsô ülését az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. A napirenden jobbára szervezési kérdések szerepeltek, megegyeztek, ki, melyik szakbizottság létrehozásáért felelôs, és mindannyian egyetértettek abban, hogy szükségszerű egy iroda, ügyfélszolgálat létrehozása. A döntés értelmében egyelôre ideiglenes titkárság fog működni Nagyváradon, ám a közeljövôben három irodát szeretnének nyitni. A fenntartási költségek elôteremtésérôl érdeklôdve, Árus Zsolt jegyzô elmondotta:
           – Az EMNT, mint az erdélyi magyarság parlamentje úgy gondolja, hogy elsôsorban neki van joga a magyarországi, illetve román költségvetésbôl az erdélyi magyarságnak leosztott támogatást ellenôrizni. És erre igényt is fog formálni. Igényt tart arra, hogy a továbbiakban a Communitasnál, az Illyés Közalapítványnál beleszólása legyen a kuratóriumi tagok kinevezésébe, a költségvetésekbôl pedig egy szükséges minimumot elkülönítsen. Amíg erre sor kerül, elsôsorban adományokból fogja megoldani pénzügyi problémáit.
           Az ülésen jelenlévôk egy felhívást is megfogalmaztak: Az EMNT Állandó Bizottsága felhívással fordul a hazai magyar politikai szervezetekhez, az RMDSZ-hez és a Magyar Polgári Szövetséghez, tárgyalásra hívja, hogy egyeztessenek a romániai magyarság céljainak megvalósítása érdekében teendô politikai lépésekrôl. Azt is tervezi, hogy amint Bukarestben „beindul az élet”, megkeresi az államfôt, politikai pártokat, szervezôdéseket, lépéseket tesz Magyarország felé, valamint fontosnak tartja azt is, hogy a nyugati diplomáciai körökkel felvegye a kapcsolatot.
           Nyugat felé azért is kacsintgat, mert a tavaszra tervezett konferenciára olyan szakembereket kíván meghívni, akik ismerik, megélik az autonómiát, s akik nekünk is bebizonyítják: az autonómia működôképes, békés és konfliktusmegoldó forma úgy a kisebbségek, mint a többség számára.

Örmény-élet Gyergyóban

           Legalábbis felgyorsult az élet, amióta újra van papjuk a gyergyószentmiklósi örményeknek. Puskás Attila vikárius-plébános összefogja a híveket, mi több, rendszeresen találkozik gyerekekkel, fiatal házasokkal és felnôttekkel külön-külön, hogy az örmény rítust bemutassa, a szertartás menetét ismertesse. Ennek szükségességérôl a lelkipásztor elmondotta:
           – Az örmény katolikus liturgikus nyelv az örmény. Itt, Erdélyben az örmények sajnos elfelejtették a nyelvüket, Gyergyószentmiklóson Mélik István volt az utolsó, aki a nyelvet ismerte és értette a liturgiát. Jóllehet a teljes liturgiát örmény nyelven kellene végezni, mi, a nyelvismeret hiánya miatt, egy részét örményül, másik részét magyarul mondjuk. Nem várhatjuk el senkitôl, hogy olyan misét hallgasson, amit nem ért meg. Ezért gondoltam arra, hogy összeállítunk egy örmény katolikus misekönyvet úgy örmény, mint magyar nyelven, a szentmisében pedig én amit tudok, örményül mondom, a diakónus része és a nép válasza viszont magyarul hangzik el. Ezt a kétnyelvűséget meg lehet szokni, s úgy gondolom, ebben segít, ha az embereknek, örményeknek örmény rítus-kurzust tartok. Itt a misét boncolgatjuk, elemeire bontjuk, s nemcsak a nyelv, a felépítés szempontjából is érthetôvé tesszük. Úgy tűnik, bevált e módszer, pozitív tapasztalataim vannak, hisz a hívek jobban be tudnak kapcsolódni a liturgiába, jobban megértik az imák mondanivalóját.
           Megtudtuk, hogy ez a kurzus nyitott, bármikor, bárki bekapcsolódhat, bár elsôsorban örmény katolikusok érdeklôdésére számít a plébános. Csütörtökönként 17.40 órától az idôsebbeket, 19 órától a fiatal házasokat, a ministránsokat és elemi iskolásokat szombaton 14 órakor, a középiskolásokat 14.30-tól várja liturgia-ismertetôre.
Balázs Katalin

Megakadályozott tájékoztató

           Néhány, önmagát megnevezni nem merô erdôtulajdonos felkérésének kívánt eleget tenni dr. Garda Dezsô képviselô, kik arra kérték, tartson gyűlést szerdán Szárhegyen, tájékoztassa a lakosságot az Alsóerdô helyzetérôl. A képviselô elmondotta, már a gyűlést megelôzô napon többen is jelezték neki, vigyázzon, szervezkednek ellene. A gyűlésen, mikor elkezdte beszédét, a közbirtokosság elnöke, Len Emil durván félbeszakította, a polgármester, dr. Ambrus Zoltán pedig felháborodva vonta felelôsségre, milyen jogon szervez találkozót a szárhegyiekkel az ô tudta és beleegyezése nélkül.
           Ezek után a képviselô úgy látta jónak, ha elhagyja a termet, hiszen itt nemhogy tájékoztatásról, hanem civilizált beszélgetésrôl sem lehetett szó. Sajnálatos módon az incidensbôl a károsult erdôtulajdonosok veszítettek a legtöbbet, hisz ily módon nem tudhatták meg, mi is a helyzet letarolt erdeikkel – véli a parlamenti képviselô.
B. T. I.

Hágába, gyalog

           Forró Edit eldöntötte: június negyedikén gyalog indul Gyergyószentmiklósról Hágába. Ennek okáról a gyalogtúra kitalálója elmondotta:
           – Gyergyó város szülöttjeként nagyon sokan fordultak hozzám különbözô problémákkal: a művészeti iskola ügyével, az erdôk helyzetével, a vízszennyezéssel... és próbáltam segíteni, hogy strasbourgi ügy legyen belôle, mint emberjogi kérdésre felfigyeljenek nyugaton. De egyszerűen meghaladja az erômet, hogy minden problémával foglalkozzak, így eldöntöttem, nem a betegség tünetével, hanem annak okával foglalkozom: gyalog indulok Hágába Gyergyószentmiklósról június 4-én a hit, remény, szeretet jegyében, hogy legyen erôm megbocsátani mindazt, amit ellenünk elkövettek.
           Forró Edit hozzátette: nem szerepelni akar gyaloglásával; a hit-remény-szeretet vezérli, és szívesen veszi, ha csatlakoznak hozzá, akkor is, ha egyesek csak tíz lépést akarnak vele együtt megtenni.
B. K.

Új rovat egy új életrôl

           A legszebb ajándék egy gyermek – mondjuk, hisszük… De még annál is több. Mienk, de mégis pillanatok töredékéig úgy tűnik, hogy csak általunk lett. Mert más, mert új emberke, egy megismételhetetlen, csodás világ.
           A Kisújság új rovata végigköveti egy újszülött életét egyéves koráig, természetesen, amikor szükséges, kikérve a szakemberek véleményét.
           Kiderül, mibôl lesz a cserebogár!

           Útban a napvilágra
           Anyu és apu nagyon rég tervbe vették már, hogy életet adnak nekem. Sikertelen próbálkozásaik is voltak, mígnem találkozott a petesejt és a hím ivarsejt. Pontosan az, amibôl én lassan-lassan fejlôdni kezdtem. Tudom, tudom sok galibát okoztam. Talán nem így kellett volna meghálálnom azt, hogy táplálkozhattam, növekedhettem anyu szíve alatt. De valahogy fürgébb vagyok, mint egy átlagos magzat. Izgek-mozgok, néha kikönyöklöm, nagyokat alszom, s amikor ott az ideje, hát fordulok is egyet-egyet. Ezért már sokszor kórházba kerültünk, pedig én amúgy sosem akarnék rosszat. Három hónapos voltam, amikor görcsöket is okoztam, meg mindent, ami ezzel jár. Képzeljétek, olyan izgi történt nemrégiben! Egyszercsak apu mozgatni kezdte a bútorokat. Úgy, ahogyan anyu kérte. S a kosárfordítás közepette neveket mondtak. Nem is lett volna baj, mert nagyon szeretem, amikor beszélgetnek, de amikor meghallottam, hogy Stefánia vagy Taksony leszek, felállt az összes pihe a hátamon. Borsódzott a bôröm a magzatmáz alatt. Aztán szóba került a Balázs név, pedig ha tudták volna, hogy én XX-es vagyok, ami a nemi kromoszómámat illeti! Kár volt a gôzért! Valószínűleg Eszter leszek, ha egyszer megtöltöm tüdôcskémet valamelyik szülôszoba steril levegôjével. De az még odébb van. Ha tudnátok, mennyire várnak! Hányszor hozzám hajol apu, és menynyit bügyörög. Anyuról nem is beszélve. Amúgy nincs jó énekhangja, de csodálatos dalokat dúdol, csak nekem. Tegnap hozták a pelenkázóasztalomat, szép darab, s rajta minden kence-fice, pelenkahegy. Vajon annyira hatásos-e a babakrém, mint az a víz, amiben most lubickolok? Majd kiderül.
           Hat hónapos lettem. Anyu türelmetlen, ismét aggódik, érzem, mert gyorsabban dobog a szíve. Most arra gondolhat, miért is feszegettem a szülôút elsô kapuját. De semmi gond, mert a fehérköpenyes bácsi visszazárta. Ráadásul nehezebbek is lettünk. Én szívesen segítenék bekötni a cipôjét! Hova tovább már a zokninkat is apu kell felhúzza. Ahogy telik az idô, rendre játékok kerülnek a majdani birodalmamba. Gügyögni fogok nekik. És fogok sírni, amikor csak tetszik, vajon milyen hangom lesz, most fordulnom kell.
           Hogy mekkora lettem! Szinte három kilogramm, húha, nem férek! Itt az idô, indulni kell. Ha jól tudom, ma szombat van.
           Anyu sajnálom, hogy fájunk!

Gyógyszer helyett méreg?

           A 2004-es esztendô sokak számára kezdôdött betegséggel, és bosszúsággal, mert nem találtak nyitva gyógyszertárat. Nem egy kétségbeesett édesanya, nagymama járta, rótta az utakat felszegtôl alszegig, hogy gyógyszert kapjon a már közel negyven fokos lázban fekvô gyermekének. És a környék falvairól is sokan feljöttek a városba, hogy a felírt, illetve orvos által ajánlott gyógyszert kivehessék, megvásárolhassák. De ôk sem jártak szerencsével, így maradtak a szomszédok, ismerôsök, kiktôl kölcsön kérhettek. De az is hírlett, hogy egy adott idôpontban nem volt a városban antibiotikum, lázcsillapító. Ennek jártunk utána mi is.
           Ugyanis az történt, hogy a városban működô gyógyszertárak nagy része az év elsô napjaiban leltározott. Egyetlen, a Szentmiklós Gyógyszertár tartott nyitva 3-a és 9-e között. Kulcsár Zsuzsanna gyógyszerésznôtôl megtudtuk: – Ugyan volt néhány órás gyógyszerhiány, de a megrendelt gyógyszerek már úton voltak, ami nem nevezhetô kimondottan gyógyszerhiánynak. Számítottunk a nagy forgalomra, ezért már idôben megrendeltük a hiányzó gyógyszereket.
           Megtudtuk, a Virág negyedi gyógyszertár január 8-ig, míg a Bucsin negyedi 13-ig leltározott.
           A központi gyógyszertárban január 12-ig tartott a leltározás. Hogy ezen a napon és a rákövetkezôkön, mi volt a gyógyszertár elôtt, azt mindenki láthatta, tumultus, a régi rendszerre emlékeztetô sorbaállás, méltatlankodó, türelmét vesztett, beteg emberek, akik elmondták:
           Pál Margit nyugdíjas: az, hogy egyszerre zárva legyenek a gyógyszertárak, lehetetlen, három ismerôsömhöz jártam egy pár szem Distonocalmért. Gyógyszer nélkül hagyni a várost, hát ... és még megjegyezném, hogy a Virág negyedi gyógyszertárban változtassanak a kiszolgálási modoron, én 38 évig voltam tanár és a gyermek, ha valamit éppen százszor kérdezett meg, én százszor válaszoltam neki. Elvárom, hogy emberségesen beszéljenek, kiszolgáljanak.
           Egy hölgy, ki nem kívánta megnevezni magát, egyszerűen katasztrofálisnak tartja a helyzetet. Egy órát állt sorba a Virág negyedi gyógyszertárban, és amire szüksége lett volna, nem volt készleten, ezért a központi gyógyszertár elôtt ismét egy órája állt sorba, felügyelve az elôre tolakodókat.
           A központi gyógyszertár vezetô gyógyszerészével, Suba Olgával beszélgettünk:
           – Január 1-tôl a gyógyszerárak változását a 19%-os TVA 9%-ra való csökkentése jelenti. Az ártámogatott, ingyen receptre felírt gyógyszerek ára csökkent, a vitaminok, táplálék-kiegészítôk TVA -ja szabadeladásban nem változott. A központi és a hozzá tartozó Bucsin negyedi gyógyszertár december 31-én hat órakor zárt. A leltár pedig az értesítô szerint, melyben felkérik, kötelezik az intézményt a készlet leltározására, illetve a TVA csökkenését követô változtatásokra, január 2-án, pénteken kezdôdött; beleértve a hétvégét, és 12-ig tartott. Ötezernyolcszáz pozíciót kellett felleltározni, minden egyes doboz szavatossági idejét figyelembe véve. Én sajnálom, hogy a betegek, illetve hozzátartozóik nem jutottak ezekben a napokba gyógyszerhez, de nekünk leltároznunk kellett. Nem beszélve az influenzajárványról, melyrôl biztosan azok is tudtak, akik rendeletbe adták az év eleji, kötelezô leltározást, TVA-változást. Addig nem tudtunk gyógyszert kiadni, eladni míg nem tudtuk az új árakat. A kisebb készlettel rendelkezô patikák könnyebb helyzetben voltak.
           Amúgy minden gyógyszertárvezetô belátása szerint, a leltározni való készlet függvényében cselekedett.
           A szárhegyi gyógyszertár 2-án és 3-án, szintén hétvégén, munkaidôn kívül leltározott, és 5-én, hétfôn délután nyitott.
           Hegyi József asszisztens és Sikó Enikô gyógyszerésznô, szolgálta ki a bajba jutottakat, mikor a gyógyszertárak nagy része zárva volt.
           – Nagyon sokan kerestek meg bennünket. Jöttek Gyergyószentmiklósról, a környezô falvakból is. Nem egyszer programon kívül is kénytelenek voltunk nyitva tartani. Gyógyszerhiányról nem beszélhetünk, ezekben a napokban a szezongyógyszerek kilencven százalékával rendelkeztünk – mondta Hegyi József.
           A polgármester úgy véli, el lehetett volna kerülni e hosszú zárva tartást. Ôt is sok beteg megkereste, fel is hívta a gyógyszertárakat, de mindenhol az ármódosulásra hivatkoztak. Pál Árpád úgy véli, lehetett volna megoldást találni arra, hogy gyógyszerhez jussanak a betegek. De ami volt, elmúlt, „maradtunk a szidással mi is, a patikák is”.
B. T. I.

Ifi-oldal
Állásajánlat

           Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet ifjúsági referensi állás betöltésére az Ifitékához.
           Elvárások:
           – jó kommunikációs készség;
           – kreativitás, rugalmasság;
           – felsôfokú román- és magyar nyelvismeret;
           – egy nemzetközi forgalomban levô nyelv középfokú ismerete (elônyt jelent az angol);
           – számítógép-kezelôi ismeretek (Microsoft Office, Corel Draw);
           – 18–30 éves életkor;
           A jelentkezési iratok mellé kérünk csatolni egy legfeljebb 2 oldalas dolgozatot a következô címmel: Az ifjúság helyzete és jövôképe Gyergyószentmiklóson.
           Elônyt jelent:
           – ifjúsági munkában való jártasság;
           – több idegen nyelv ismerete;
           – civil szervezeti munkában szerzett tapasztalat;
           A jelentkezési dossziékat a 13-as irodába – Bérelszámolás és humán erôforrások – kell letenni, az alábbi igazoló aktákkal:
           – személyi igazolvány-másolat;
           – szakmai önéletrajz;
           – végzettséget igazoló iratok, másolata;
           – munkakönyv-másolat;
           – erkölcsi bizonyítvány;
           – egészségi állapotot igazoló bizonyítvány;
           – jellemzés az utolsó munkahelyrôl.
           A beíratkozás határideje: 2004. január 23., 12,00 óra
           A versenyvizsga idôpontja: 2004. január 29., de. 10.00 óra, a Polgármesteri Hivatal 24-es terme.
           Az Ifitéka ifjúsági referensének feladatköre:
           – Az iroda működési feltételeinek biztosítása;
           – Az Ifitéka információs hálózatának, valamint honlapjának működtetése, és folyamatos fejlesztése;
           – Ügyfélszolgálat;
           – Az iroda tevékenységeinek működtetése és fejlesztése, nyilvántartások vezetése;
           – Kapcsolattartás más szervezetekkel, intézményekkel;
           – A helyi ifjúsági munka fejlesztése;
           – Helyi, kistérségi ifjúsági munka támogatása;
           – Az ifjúsági munkát fejlesztô képzések szervezése.
           Bôvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal 13-as irodájában kaphatnak az érdeklôdôk.
           Telefon: 364.494; 364.495.

Hírek

           Sok van a vakációig
           Kezdetét vette országszerte a 2003/2004-es tanév második féléve, amelynek június 18-án lesz vége. A szemeszter egyetlen szünideje április 3–18. között lesz; a nyolcadikosok június 4-én, a tizenkettedikesek június 11-én végeznek. A kisérettségire, amely most az országos vizsgateszt nevet viseli, június 14–17. között, az érettségire június 21 – július 2. között kerül sor.
           Újdonsággal debütál a második félév: a kilencedik osztályokba való bejutásnál 50–50 százalékban nyom a mérlegen az 5–8 osztályos jegyek és a versenytesztek általánosa.
           Beiskolázási terv
           A Hargita Megyei Tanfelügyelôség elkészítette és már a Tanügyminisztériumhoz továbbította a 2004–2005-ös tanévre a beiskolázási tervet – közölte Bondor István fôtanfelügyelô-helyettes.
           Elmondása szerint, a beiskolázási terv kidolgozását megelôzôen, már októbertôl a tanfelügyelôség megbeszéléseket folytatott az iskolákkal, a helyi elöljárókkal, felmérve a lehetôségeket és az igényeket.
           A terv szerint a következô tanévben, Hargita megye középiskoláiban, a kilencedik osztályban 2884 hellyel 103 osztály indítását helyezték kilátásba, míg az ipari iskolákban 1736 hellyel 62 osztályt szándékoznak indítani. Egyébként a közép és ipari iskolák esetében tervezett helyek száma meghaladja a jelenleg a megyében tanuló nyolcadik osztályosok számát.
           A fôtanfelügyelô-helyettes szerint lehetôséget adnak arra, hogy azok a diákok is beíratkozzanak a következô tanévben az iskolába, akik ezt elmulasztották, de még van rá lehetôségük. Amíg zökkenômentesen zajlott a közép és ipari iskolák esetében a beiskolázási tervek elkészítése, ez nem mondható el a szakközépiskolák esetében. Új hiányában, a beiskolázási tervet a tavalyi metodológia szerint dolgozták ki, az új rendelet megjelenése elôtt.
           A tanfelügyelôség ugyanakkor felhívja a szülôk figyelmét, hogy a február 1–16. közötti idôszakban zajlik a gyerekek beíratása az óvodába, valamint az elsô, és ötödik osztályokba.
           Új szabályzat az érettségi vizsgákra
           A tanügyi tárca megváltoztatta az érettségi rendszabályzatát. A 2004-es érettségi vizsgán újra bevezetik a jeggyel való osztályozást a szóbeliken. Costea Constantin fôtanfelügyelô-helyettes szerint azok, aki az elmúlt évben vizsgáztak, de valamilyen tantárgyból sikertelenek voltak, most újra jelentkezhetnek anélkül, hogy a teljes vizsgát meg kelljen ismételjék.
           A szóbeli osztályozásáról egyelôre nem tudtak egyértelmű választ adni. Az újítások közé tartozik, hogy az érettségiztetô bizottságba az elnök mellett lesz egy alelnök, valamint egy titkár, de a javító bizottságokban nem vállalhatnak szerepet olyan pedagógusok, akik a 2003–2004-es tanévben 12. osztályban tanítottak. A tételek anyanyelvre fordítását minden megyében az érettségiztetô bizottság oldja majd meg. A nyolcadikot végzetteknek is új vizsgarendszert írt elô a minisztérium. Az eddigi kisérettségi, abszolváló vizsga helyett most országos tesztelésen vesznek részt a diákok. Ugyanazon tantárgyakból kell vizsgázzanak, mint az elôzô tanévben.
           Elôadások a csíkszeredai Sapientián
           A Kôrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ januári elôadásai India és más keleti országok népeirôl és kultúrájáról
           Január 15.
           A magyarság és Ázsia népei: I. és II. világháborús hadifoglyaink ázsiai emlékeibôl.
           Elôadó: Gazda József, Kôrösi Csoma Sándor Közművelôdési Egyesület, Kovászna. Az elôadás végén Gazda József „Emlékek Ázsiája” című könyvét dedikálja.
           Január 29.
           Az indiai drámairodalom és Bhásza „elveszett” drámái.
           Elôadó: Berki Eszter, Kôrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ).
           Helyszín: Félemelet 15, Sapientia-EMTE, Csíkszereda, Szabadság tér 1. Az elôadások 18.30 órakor kezdôdnek.
           Pályázati felhívás szociális támogatásra
           Kiíró: Iskola Alapítvány
           Az Iskola Alapítvány, közösen a Magyar Ifjúsági Értekezlettel, az Illyés Közalapítvány és a Magyar Oktatási Minisztérium támogatásával a 2003–2004-es tanévre pályázatot hirdet a romániai felsôoktatási intézményekben tanuló hallgatók szociális támogatására.
           A támogatás célja a legrászorultabb hallgatók anyagi megsegítése. 300 diákot részesítenek támogatásban a következôképpen: 110 hallgatót 4 500 000 lejjel, 100 hallgatót 4 000 000 lejjel, 90-et pedig 3 500 000 lejjel támogatnak. Az elbírálást az Iskola Alapítvány Ösztöndíjbizottsága végzi. Támogatást nyerhetnek a következô csoportba sorolható, állami vagy magán felsôoktatási intézményben tanuló hallgatók (mesteri fokozatra beíratkozottak nem pályázhatnak): árvák és félárvák; a családban egy fôre esô jövedelem nagyon alacsony.
           Minden pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázat leadásakor hallgatói jogviszonyban van valamely felsôoktatási intézmény nappali tagozatán.
           A pályázati űrlap, valamint a szükséges iratok jegyzéke megtalálható a kolozsvári, temesvári, marosvásárhelyi, brassói és nagyváradi diákszervezetek irodáiban és letölthetô az Iskola Alapítvány honlapjáról: www. iskolaalapitvany.org.
           Az Iskola Alapítvány határidô után érkezô, formailag hiányos, illetve pontatlan pályázatokat nem vesz figyelembe. A pályázatok leadásának helye: a helyi magyar diákszervezetek irodái vagy az Iskola Alapítvány irodája. A pályázatok beküldési ideje: 2004. január 10–30. között.
           További információk, illetve adatlapok az Iskola Alapívány titkárságán, valamint a helyi diákszervezeteknél igényelhetôk. Az Iskola Alapítvány címe: 400015 Kolozsvár, Republicii u. 9, tel./fax: 0264-592668, e-mail: iskola@cluj.astral.ro.

A jó tanuló

           Részlet Karinthy Frigyes a Jó tanuló felel című írásából:
           A jó tanuló az elsô padban ül, ahol hárman ülnek: ô a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ô neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál; – szimbólum ez a név, ahány fiú az Osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. „A Steinmann miért tudja megtanulni?” – kérdezi otthon harminckét apa harminckét fiútól. „Kérd meg Steinmannt, hogy magyarázza meg”, mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmannt. A Steinmann mindent tud elôre, még mielôtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amiket csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedüli helyes, az az Abszolút…
           Különben – mondja a tanár hirtelen –, vegyünk inkább egy csonka gúlát. – Csonka gúla – ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ö a csonka gúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonka gúla? Ö nagyon jól tudja, ôt nem lehet félrevezetni, a csonka gúla is csak olyan gúla, mint más, normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Eglmayer is el tud képzelni – csak le van vágva belôle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással, értik egymást, lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt: mi már nem is értjük, ez az ô kettejük dolga, két rokonlélek, mely itt elôttünk egyesül, a differenciálegyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ôk, hogy ez felelés, az elômenetel megítélése. A jó tanulónak be se kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Maradt-e szemernyi kétség afelôl, hogy be tudja fejezni?
           A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következô percben már roppant érdeklôdéssel figyeli a következô felelô szánalmas dadogását: egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy mégegyszer öszszenézzen vele, és a tanár lássa, hogy ô, bár nem szól, arcizma se rándul: e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelô, és hogy mit kellett volna felelnie.
Az oldalt szerkesztik az Ifitékások

Különös kiállítás

           Pénteken 13 óra 30 perctôl érdekes kiállítás-megynyitón vehettünk részt. Balázs József festôművész, a diákok Jóska bácsija, egy kiállítás-sorozat elsô megnyitójára hívott meg bennünket. A tervek szerint, a művészeti osztályosok rajzosainak munkáit fogják rendre bemutatni. Az elsô kiállítást a Salamon Ernô Elméleti Líceum dísztermében tartották, bemutatásra kerültek Sipos Edina kollázsai és Erôss Beáta rajzai, festményei. Mindketten V. osztályosok.
           Sipos Edinát, ki két éve foglalkozik a kollázsal, barátnôje, osztálytársa Benedek Csilla mutatta be: – Ezeket a munkákat, ha megnézzük, láthatjuk, nem közönséges munkák. Ragasztványok. Kagylóból, csigákból, homokból, apró kavicsokból készültek. Edina ezekbôl gyönyörű képeket varázsol elénk. Erôss Beáta munkáit pedig Vakaria Tímea, szintén osztálytárs mutatta be: – Csodálatos tájképeket és grafikákat rajzol, használ kariókát, tust és a legtöbbet temperát. A rajztanárunk, vagyis Jóska bácsi szerint Beáta egy született tehetség.
           A kiállítás alkalmával az osztálytársak versikével, közös énekléssel köszöntötték a két kis művészt. Már többször bebizonyosodott, a művészeti osztályok nincsenek hiába.
B. T. I.

Vitatkoznak a temetkezôk

           Nincs békesség a temetkezési vállalat környékén, amióta megjelent a konkurencia. A Csáki Impex Kft. versenytársaként feltűnt Krizantém Kft. létrejötte óta alig telt el két hónap, s máris verekedést eredményezett a versenyhelyzet, s az új szolgáltatók, Györgyék úgy vélték, nem éri meg nekik testi épségük kockáztatásával fenntartani a vállalkozást. Ám senkinek sincs joga kisajátítani e szolgáltatást, az tény. A békétlenkedôket szerdán ültette egy asztal mellé Pál Árpád polgármester, Kercsó Attila alpolgármester, Nagy István jegyzô és Suciu Gábor, a tanács jogi bizottságának elnöke. Mindkét fél szóhoz jutott. Csáki Jolán azt nehezményezte, hogy ôt nem keresték meg az ifjú vállalkozók, „a kiskapun lopták be a halottat a kápolnába.” Györgyék azt hozták fel védelmükre, hogy tudván, a város felelôs a temetôért, Csákiéknak csupán bérbe adta, ôk a hivatalhoz fordultak tevékenységük engedélyeztetéséért. „A hivatalt felkerestem, de azt nem tudtam, hogy öntôl is engedélyt kell kérnem. Miért nem értesített errôl? – szegezte a kérdést Csáki Jolánnak György Róbert. Az észérveken túl ezer vád és védôbeszéd elhangzott, elvtelen vitává vált a tárgyalás, ám a meghívók véget vetettek ennek. Pál Árpád kijelentete: „a temetkezés mindannyiunk életében egy fájdalmas pillanat, és végképp nem lehet megengedni, hogy valamilyen szervezési probléma, érdek, feszültség beárnyékolja.” A beszélgetés végén a felek tudtára hozták a városvezetôk, hogy az ügyet a tanács asztalára teszik, ahol megvitatják, és valószínű sor kerül a Csákiékkal kötött szerzôdés módosítására, kiegészítésére is, hiszen amikor az készült még nem számoltak azzal, hogy konkurencia, s emiatt vita lesz.
B. K.

A Dancurás hegyimentôk munkája

           A tavalyi év nem volt zökkenômentes a Dancurás Hegyimentô Egyesület számára, a 2003-as évet úgymond „sztrájkkal” kezdték, de ettôl függetlenül mentek, mentettek, ha a szükség úgy hozta. A tavalyi költségvetés elosztásánál a városatyák hatszázmillió lejt szavaztak meg a hegyimetôknek, melybôl háromszáztíz- milliót (felét!) meg is kapták. A 2004-es évben viszont csak háromszáznyolcvan millió lejbôl gazdálkodhat – ha kézbe kapja – a csapat, ami a még vásárlásra váró felszerelések egynegyedére lesz elég.
           A Dancurás Hegyimentô Egyesület 2003-as évi tevékenységérôl, a tíz aktív tag munkájáról, Bögözi Gábor számolt be:
           – A lehetôségekhez mérten, a „sztrájk” ellenére, a tavaly télen felvigyáztuk bizonyos sípályák teljes tevékenységét, ezen kívül néhány sípályán idôszakonként voltunk jelen. Az aktivitás felfüggesztése azért történt meg, mert a beígért összeget nem kaptuk meg idôben. A tavasszal megjelent kormányhatározat értelmében, szerzôdést kötött a hivatal a Dancurás Hegyimentô Egyesülettel, utaltak pénzöszeget, és alkalmaztak két személyt. Sikerült vásárolnunk egy akkumulátorral müködtethetô ütvefúrót, hátizsákokat, fejlámpákat, ami az esti, éjszakai mentésnél nagyon fontos, vásároltunk egy pár darab karabinert, négy jégcsákányt, hálózsákot, egy sátrat és ruházati cikkeket.
           A 2003-as évben tizenkétszer mentettünk. Kettô lehetett volna halálos kimenetelű is. Egyik esetben a felszerelés hiányában, az „ipari alpinisták” szorultak segítségre; a másik esetben pedig teljes felszerelésük volt, csak éppen nem tudták használni. Tevékenységünkhöz tartozott a nyári széltörések miatt elzárt, két leggyakrabban járt kiscohárdi és kisbékási turista útvonal tisztítása, megnyitása. Oroszlánrészt vállaltunk a nagyhagymási kereszt felállításánál is. Elkezdtük a sziklamászó utakat is rendbe tenni, ez idôigényes munka. Tervezzük a mentési standok kiépítését, a mentési idô lerövidítése érdekében. A turistaútvonalak csomópontjait szeretnénk még rendbe tenni, irányjelzôkkel ellátni. A 2004-es EKE-tábor idejére felkérést kaptunk túravezetésre és a mentôszolgálat biztosítására. Elmondhatom, hogy a Gyilkostónál a balesetek száma is csökkent; az elmúlt évben a megelôzésre fektettük a hangsúlyt. Az utánpótlásra is természetesen figyelünk, van már két hegyimentô-jelöltünk is. Három év jelöltséget követôen, a hegyimentô-iskola elvégzése után lehet valaki hegyimentô. Székhelyünk, irodánk ugyan még nincs, de van egy helyiség, ahol a felszereléseinket tartjuk. Munkánk után nem várunk el köszönetet, dicshimnuszt. Nem is kapunk. Teszszük a dolgunkat. Imádjuk a természetet és segítünk azokon, akik rászorulnak.
B. T. I.

Bagdad, a golyózápor városa

           Nagy nap volt Bagdadban, ki örömében, ki bánatában durrogtatott a fegyverével, amikor elfogták Szaddám Huszeint – mondja a gyergyócsomafalvi Bartalis Sándor, aki a bagdadi reptéren dolgozott éppen. Bevallása szerint nem félt, de bizony voltak meleg helyzetek, például, amikor szeme láttára lôttek le egy amerikai katonát. Sándor szállása a belvárosban volt, útban a munkahelye felé sok mindenre rácsodálkozhatott. A cég, amely foglalkoztatta, elvállalta a rendfenntartók bázisán, az amerikaiaknak nyújtott szolgáltatást. A WC-tisztítástól kezdve a kukák rendbentartásán át egészen a vízellátásig mindent elvégzett. Hazánkfia ennél a cégnél sofôr, csupán rövid szabadságát tölti itthon.
           – Milyennek látja a székely ember az irakiakat?
           – Magyarokkal szemben mindvégig barátságosak voltak. Az üzletekben megfelelôen kiszolgáltak, viszont az utcán igencsak megnéztek minket. Összehaverkedtünk az arab kollégákkal, de vitáztunk is, nem csoda, ôk is szeretnének végre saját lábukon megállni. Egyszer taszigálódásra is sor került. Én voltam a sofôr, az iraki pedig amolyan beosztottam. Végül tisztáztuk a nézeteltérést a feletteseink elôtt is. Sajnálom, hogy megtörtént. Az viszont kiderült, hogy nem tartják a haragot; hamar kibékültünk.
           – A környezetedben lévôk hogyan vélekedtek Huszeinrôl?
           – Megoszlottak a vélemények. Azok, akik a Tigris-folyó partján laktak, turizmusból éltek és gazdagok, azok szeretik Huszeint. Amint mesélték, az ott élôket támogatta a volt diktátor. Akik pedig napi 1000 dinárból (kb. 1 dollár) tengôdtek, nem 50 dollárból, ellene vannak. Sokan azért vannak mellette, mert a diktatúra idején nem volt annyi bűnözés. Akkoriban, ahogy mesélték, egy közlekedési kihágásért verés járt a rendôrörsön. Most pedig a közlekedési rendôr áll az útkeresztezôdésben, de már hiába iranyítaná a forgalmat, figyelembe sem veszik. Bagdadban a legmodernebb autótól a rozsdafészekig széles a guruló autók skálája. Az nem gond, ha nincs ajtója egy járműnek, az sem, ha csupán kezével tudja jelezni a kanyarodást a sofôr.
           – Híradókban látni, fegyverben nincs hiány Bagdadban…
           – Minden irakinak van fegyvere, legtöbbjüknek orosz gyártmányú Kalasnyikovja, de forgatják a pisztolyukat is. Én is lôttem kilenc milliméteressel. De ôk, ha bánatuk van, ha örömük, folyton húzzák a ravaszt. A csütörtöki lakodalmakkor is sorozatlövést sorozatlövés követett. Temetéskor is beszédek helyett tíz, tizenöten puffogtatnak a sorban. A ramadán, a mohamedán vallásúak szigorú böjtjének végén is fegyveres tűzijáték volt. Arról nem is beszélve, hogy, amikor elkapták Szaddámot, mindenki lôtt.
           – A rengeteg lövésnek áldozatai is vannak?
           – Arról nem szól a fáma, hogy a töltény hová esik vissza. Megtörtént az is, hogy egy tizenkét éves fiú bosszúból négy amerikai katonát lôtt fejbe. Állítólag a szülei meghaltak a háborúban. Ismertem azt a gyôri fiatalembert is, akit nemrégiben meglôttek. Egy hétig egy fedél alatt laktunk.
           – Félelem…
           – Voltak idôszakok, amikor reflexszerűen kellett cselekedni. Kocsikáztam a városban, és elôttem lelôttek egy amerikai katonát egy útkeresztezôdésben. Azonnal távozni kellett onnan. Tüntetésbe is keveredtem, akkor, ott legszívesebben arabbá változtam volna. Megnéztek maguknak. De mi nem voltunk annyira veszélyben, mint az amerikai katonák. Mert az amerikai katona mindig élô célpont...
           – Milyenek a bagdadi nôk?
           – Amennyit láthattam az arcukból, jellegzetes vonásaik vannak. De nem nagyon bámulhattam ôket.
           Amire a jelen lapszám nyomdába került, Sándor már útban volt. Igen, ismét Bagdad a célállomása. Sofôrködni fog néhány hónapig ott, ahol a fegyver már öltözékkiegészítô, kézitáskaként hordják, és hull a golyózápor, ünnepkor, gyászban.
Kedves-Tamás Gyopár


                     KisAsszony


Olvass a férfifüllentésekbôl!

           „Nem, nem, nincsen semmi baj”
           Miért mondják ezt?
           Hogy egyedül, magukba zárkózva nyalogathassák a sebeiket.
           Ha süt egy férfiról a szomorúság, a depresszió, a kiábrándultság és a magányosság, akkor a nô rögtön ideális alkalmat lát arra, hogy megvigasztalja. Na persze, csak abban az esetben, ha a férfi is így gondolja. A férfit az ôszinte érdeklôdés és figyelem csak megerôsíti abban, hogy gyengesége ebben a pillanatban égbekiáltóan látványos. Ekkor, ha lehet, még jobban magába fordul az „erôsebbik nem” képviselôje, és nemhogy könnyítene a lelkén, hanem még beljebb bújik a csigaházába. Ilyenkor, a „nincs semmi baj”-jal csak tettetik magukat, hogy elkerüljék a Rettegett Megbeszélést, ami során be kell vallani saját gyengeségüket.
           „Nem akarok szeretkezni, csak ha te is akarod”
           Miért mondják ezt?
           Hogy elkerüljék azt, hogy egy mánikákus szexôrültnek tartsuk ôket.
           A nôk szeretik a szexet – a megfelelô partnerrel, a megfelelô hangulatban, na és persze a megfelelô fehérneművel felfegyverkezve. A pasik szeximádata viszont feltételek nélküli. Abban az esetben, ha nincsenek súlyos fizikai problémái és kívánsága nem ütközik morális korlátokba, a férfiak 90 százaléka boldogan létesít szexuális kapcsolatot, nem szükségeltetik hozzá különösebb „hangulat” – még a lány nevét sem muszáj mindenképpen tudnia ahhoz, hogy megkívánja ôt.
           A férfiak nemcsak a fent említett okokból hajlamosak elferdíteni az igazságot – ami, valljuk be, sokszor miattunk, nôk miatt van. Nézzük csak meg, milyen ellentmondó kívánságoknak kell megfelelniük. Egyrészt elvárjuk tôlük, hogy legyenek romantikusak, lovagiasak és tisztességesek – szinte engedélyt kell kérniük, hogy hozzáérhessenek az orrunk hegyéhez. Másrészt elvárjuk tôlük, hogy az ágyban legyenek erôsek és férfiasak, az együttlét tartson tovább, mint egy bírósági tárgyalás, legyenek bármikor készen egy kis hancúrozásra, amikor nekünk kedvünk szottyan rá, na és persze minden egyes alkalommal segítsenek át a mennyország kapuján. Hogy mindezen elvárásnak meg tudjanak felelni, a pasik bizony füllenteni fognak a hálószobában. Fôleg akkor, ha azt gondolják, hogy az igazság azt a látszatot keltené, hogy ô egy javíthatatlan szexmániás, vagy éppen fordítva: egy impotens, szexre képtelen férfi.
           „De mondom, hogy próbáltalak hívni, csak nem vetted fel”
           Miért mondják ezt?
           Önvédelembôl.
           Minden férfi titokban azt gondolja, hogy csodálatos és persze rendkívül szép férfi – egyszóval maga a fônyeremény. Nem értik, a nôk hogyan képesek csalódottak vagy elkeseredettek lenni, hiszen csakis miattuk adták fel izgalmakkal teli és szabad facér életüket – ami már önmagában egy csodálatos és nagyvonalú tett –, és ugyanezt a nagyvonalúságot várják el tôled, amikor apró hibákról van szó. Tehát, amikor mérges vagy, mert a férjed nem hívott fel vagy elfelejtette megvenni a gyógyszered, mielôtt bezárt volna a gyógyszertár, akkor elkezd kifogásokat keresni, csak hogy ne bántsd. Szerinte egy teljességgel jellegtelen és apró probléma miatt csapsz hatalmas patáliát, ezért hazudik olyan sértetten és konokul.
(folytatjuk)

Laktató téli leves

           Hozzávalók: 10 dkg csicseriborsó, 10 dkg szárazbab, 10 dkg rizs, 1,5 liter tyúkhúsleves (leveskockából), 5 dkg bulgur (búzatöret), 10 dkg lencse (vörös), 10 dkg lencse (zöld), 1 evôkanál köménymag, 1 fej vöröshagyma, 4 evôkanál olaj, 4 evôkanál petrezselyem, ôrölt bors, só.
           Elkészítés: A csicseriborsót és a babot külön-külön 12 órára beáztatjuk, majd lecsöpögtetjük. A húslevest felforraljuk, beletesszük a beáztatott hüvelyeseket, majd újból felforraljuk, és 1 óráig kislángon fôzzük. A megmosott lencséket a babhoz adjuk. 30 perc fôzés után a rizst és a köményt is beletesszük. Az apróra vágott hagymát az olajban megpirítjuk, majd a levesbe keverjük, és még 10 percig fôzzük. Sóval, borssal ízesítjük.

Sajtos-burgonyás partirétes

           Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 db tojás, 2 dl tejföl, 20 dkg reszelt sajt, 5 cl étolaj, 1 csomag réteslap, só.
           Elkészítés: A megmosott burgonyát enyhén sós vízben, héjában megfôzzük. Megtisztítjuk és lereszeljük. Az egész tojásokat simára keverjük, hozzáadjuk a tejfölt, a reszelt sajtot és az olajat. Megsózzuk, és jól összedolgozzuk. A kiterített réteslapokon egyenletesen elosztjuk a lereszelt burgonyát és az elkészített tojásos, olajos mártással meglocsoljuk. A megtöltött réteslapot feltekerjük, és még nyersen adagokra vágjuk. Letakarva a hűtôszekrénybe teszszük a megmaradt mártással együtt. Kínálás elôtt néhány perccel az öntettel gazdagon meglocsoljuk, és közepes hômérsékletű sütôben vagy a mikróban készre sütjük.

                     KisNet KisNet KisNet KisNet

Új művészeti portál

           Bemutatkozott az óév utolsó hónapjától működô www.artportal.hu, az a kortárs művészeti weboldal, amely „Magyarország legteljesebb kortárs művészeti portáljaként” köszöntött be.
           Az internetes látogató itt kétezer művész életrajzát és műveiknek reprodukcióit találhatja meg. Nemkülönben azoknak a kiállításoknak a listáját, amelyek az 1994-tôl máig terjedô idôszakban a legfontosabbak voltak, illetve amelyek most tekinthetôk meg. A múzeumok, galériák, műemlékek címjegyzéke szintén megtalálható, betűrendben és megyék szerint. Közzéteszik a magyar művészeti kiadványok 1990-es évvel kezdôdô katalógusát is.
           Rendszeresen közölnek friss híreket, de a portálon tájékozódni lehet pályázati lehetôségekrôl is. Egyrészt a meghirdetô intézmények, másrészt a beadási határidôk kronológiája szerint.
           Az artportal a magyar művészeti szervezetek, kulturális intézmények, hivatalos szervek, nemkülönben a művésztelepek adatait is tartalmazza.

Online ajándékcsere

           Miután az internetes kiskereskedôk minden jel szerint fennállásuk óta legjobb évüket zárták, a webes bazárok, mint az eBay, felkészültek a nagy ajándék-csereberére.
           Miközben a „offline” világban a karácsonyi ajándékok továbbadása olykor érzelmeket, viselkedési szabályokat sért óhatatlanul is, az online „ajándék-újrahasznosítás” viszont egyszerre biztosít fájdalommentesen profitot az eladónak és új otthont a csúnya pulóvereknek, nyakkendôknek és minden egyéb kidobásra szánt ajándéknak. Csütörtökön indítja el az eBay elsô egyhetes „Kapd meg, amit tényleg akartál!” kampányát, ahol a vásárlók a legkülönfélébb termékkategóriákban találhatnak termékeket az ékszertôl az elektronikáig. A cég január elején hagyományosan a forgalom fellendülését tapasztalja, amikor az emberek visszatérnek a szabadságról és elkezdik nem kívánt ajándékaik „reciklizálását”. A nemrég indult LiveDeal.com internetes árverési cég már el is indította a múlt héten hasonló aukciós akcióját. A cég elsôsorban az ünnepek utáni csereakcióknak köszönhetôen kétszer annyi – 3500 – árut kínál, mint az elôzô hónapban. A több nagyvárost átfogó online közösség, a Craiglist.org, ahová a felhasználók apróhirdetéseiket tudják kitenni, és a közös érdeklôdésre számot tartó témákról cseveghetnek, eladásra kínált áruinak listája a szokásos kb. 3000-rôl 9000-re duzzadt. Ez nem is csoda, hiszen olyan nagyvárosok használják a webhelyet, mint San Francisco, New York vagy Los Angeles, ill. London és Sydney.

E-mailes zsarolás

           Új típusú internetes visszaélésrôl számolt be a brit rendôrség. Az e-mailen keresztül jelentkezô zsarolók kisebb pénzösszegeket igyekeznek kikényszeríteni az áldozatokból, ellenkezô esetben megtorlást ígérve.
           Az internetes zsarolás során az elkövetôk általában munkahelyi e-mailcímekre küldik „ajánlatukat”, mely alapja az az állítás, miszerint az áldozat számítógépét – a helyi hálózat egy biztonsági résének kihasználásával – távolról is képesek adminisztrálni. A zsarolók erre építve kisebb pénzösszegek átutalására utasítják a megcélzottat, mondván: ennek elmaradása esetén fájlokat törölnek a géprôl, vagy pornográf anyagokkal töltik fel azt. Az elkövetôk az átlagos felhasználó ismereteire és reakcióira apellálnak, aki a tapasztalatok szerint sok esetben elsô ijedtsége közepette engedelmeskedik – mondta el a Reuters hírügynökségnek a brit rendôrség egyik munkatársa. A nyomozó szerint mivel igen kis összegekrôl van szó – néhány, esetleg 10–20 eurónak megfelelô pénzösszegrôl –, s legtöbben nem tesznek bejelentést az esetrôl, nem könnyű felbecsülni a visszaélési forma elterjedtségét.
           A e-mailes zsarolás egyik legutóbbi ismert esetérôl egy finnországi egyetemen számoltak be. Az F-Secure informatikai biztonsági vállalat közlése szerint az egyetem számos munkatársa kapta meg a fizetésre felszólító levelet, mely a helyi informatikai rendszer hiányosságainak ismertetése után 20 euró átutalását „kérte”, ellenkezô esetben a helyi hálózat vírusokkal történô elárasztását helyezte kilátásba. Az F-Secure kutatási igazgatója, Mikko Hypponen elmondta: vélekedése szerint ilyen esetekben célszerű a hálózat felülvizsgálata után a rendôrséghez fordulni és természetesen nem fizetni. Sok esetben az elkövetôk valóban képesek fenyegetéseik valóra váltására, azonban gyakori az egyszerű blöff is – tette hozzá.
A rovatot szerkeszti: Ábrahám Imre

A 2003-as év tíz legnagyobb tudományos felfedezése

           A Science tudományos magazin, minden évben összeállítja a tíz legfontosabb tudományos felfedezés listáját. Idén a „sötét oldal” kerekedett felül...
           Persze nem Darth Vaderrôl és nem a Csillagok háborújáról van szó, hanem az Univerzum sötét erôirôl. A sötét anyag – mint arról idén újabb bizonyítékokat tártak fel a tudósok – teszi ki a világmindenség nagy részét.
           A „sötétséget” természetesen a sötét erôk tartják össze – az elmélet szerint. A felfedezés nyomán még bonyolultabbá vált az Univerzum szerkezete, sokkal bonyolultabbá, mint ahogyan azt eddig gondoltuk – indokolta a Science a döntést.
           Az új modell szerint a világmindenség 70 százalékát a sötét energiák teszik ki, 25 százaléka sötét anyagból áll, és mindössze 5 százalékot „látunk” szabad szemmel, vagyis ennyi a „normál” anyag részaránya az Univerzumban. Ugyanakkor az Univerzum azért tágul, mert a sötét energia szétfeszíti a sötét anyagot.
           A sötétség vizsgálata
           A „sötétség” vizsgálatára egyébként még idén februárban, az úgynevezett Wmap- műhold, vagyis a Wilkinson Microwave Anisotropy Probe-szatellit kutatási eredményei nyomán került sor. Ez a műhold az eddigi legrészletesebb képet alkotta a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásról, amely tulajdonképpen a kozmosz „gyermekkorának” emléke. A háttérsugárzásból ugyanis az Univerzum 400 ezer éves állapotára lehet visszakövetkeztetni.
           Júliusban tovább folytatódtak a kutatások, ekkor a Sloan Digital Sky Survey (SDSS, Sloan Digitális Égboltfelmérés) a galaxisok feltérképezésekor jutott újabb eredményekre. A Sloan-féle kutatás tulajdonképpen a Wmap-adatokra „húzott rá” egy új elméletet, miközben rendszerezte a galaxisokat is. Tulajdonképpen az SDSS során alakult ki az a nézet, hogy a sötét energiának léteznie kell.
           Vagy még sincs sötét anyag?
           A Science tézisei persze vitathatóak, hiszen az Európai Űrügynökség, az ESA csillagászai arra a következtetésre jutottak az XMM-Newton műholdas obszervatórium megfigyelései alapján, hogy nem létezik a „sötét anyag”. Ezt a megállapításukat az európaiak egyébként éppen a Science „toplistájának” publikálása elôtt, december 12-én tették közzé.
           Az európai csillagászok szerint ugyanis nem valami misztikus sötét erô tartja össze az univerzumot, hanem a normál anyag sűrűsége nagyobb az eddig feltételezettnél. Sokkal több galaxis és sokkal több anyag van ugyanis a korábban feltételezettnél az Univerzumban, és minderre a kozmikus Röntgen-sugárzás mennyiségébôl és energiájából következtettek az ESA szakemberei.
           A francia kutató, Alain Blanchard úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy az ô számításaik szerint például igen kevés „hely” maradna a misztikus sötét anyagnak az Univerzumban. A világmindenség legnagyobb részét ugyanis a normális anyag teszi ki az Observatoire Midi-Pyrénées csillagásza szerint.
           További helyezettek
           A Science ranglistái korábban is vitathatóak voltak, és nem kivétel ez alól a mostani sem. A második helyet a listán egyébként azok a tudósok érdemelték ki, akik azonosították a mentális betegségeket okozó géneket. Különösen a skizofréniát és a depressziót kiváltó genetikai anyagok megismerése jelenthet elôrelépést a tudományban.
           A harmadik helyre a globális felmelegedéssel kapcsolatos kutatások kerültek. A klímaváltozást bizonyító újabb eredmények nagy hatást tettek a Science szerkesztôségére. Don Kennedy, a Science fôszerkesztôje így nyilatkozott: szerinte az újabb bizonyítékok alapján immár kialakult a konszenzus – a globális felmelegedés letagadhatatlanná vált. A konkrét bizonyítékok közül kiemelendôk a Csendes- és az Indiai-óceánban feltűnt szokatlanul meleg áramlatok, illetve a Jeges-tengerbe ömlôfolyók megnövekedett vízbôsége.
           A Science tízes toplistája
           1. A sötét Univerzum megvilágítása – műholdas és teleszkópos vizsgálatok szerint az Univerzum nagy része sötét anyagból és energiából tevôdik össze.
           2. A mentális betegségek eredetének megfejtése – kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek az öröklôdô elmebetegségeket okozzák. Így többek között a skizofrénia és a depresszió génjét is megtalálták.
           3. A klímaváltozás hatásai. A tudósok az olvadó jégrôl, megváltozott állati és növényi viselkedésrôl számoltak be.
           4. RNS-kutatások. A DNS melletti legfontosabb genetikai anyagról immár többet tudunk: új eredmények születtek az RNS-nek a sejtek működésére gyakorolt hatásáról. Különösen a korai fejlôdéstôl kezdve a gének kifejezôdéséig tartó szakaszról tudunk immár többet.
           5. Egyedi molekulák vizsgálata a sejten belül – a tudósok, biológusok és fizikusok immár egy-egy molekula viselkedését tanulmányozzák a sejteken belül.
           6. Csillagrobbanások és gammasugárzás – a tudósok javítottak eddigi elméleteiken, így a világmindenség legnagyobb energiarobbanásairól is többet tudunk. Ezek a robbanások okozzák a gammasugárzást a kozmoszban.
           7. Spontán ivarsejtek. A spermiumokról és a petesejtekrôl derült ki néhány újdonság – ôssejtek spermiumokká és petesejtekké alakulhatnak, s ezáltal többet tudhatunk meg a termékenységrôl, illetve a terméketlenségrôl.
           8. Balkezes anyagok – kutatások szerint számos magas technológiával elôállított anyag a fényt és más elektromágneses sugárzást „rossz” irányba térít el.
           9. Önmagára „támaszkodik” az Y-kromoszóma. Az emberi, férfi Y kromoszómáról kiderült, hogy duplikált, azaz megkettôzôdött géneket tartalmaz. Így mutáció esetén, amikor új génekre van szükség, „kéznél van” egy ikermásolat is a genetikai információról.
           10. Lehetséges a rákterápia? – júniusban tudósok arról számoltak be, hogy olyan gyógyszert fejlesztettek ki, amely korlátozza a tumorok, a daganatok vérellátását. Amikor embereken, klinikai vizsgálatok során próbálták ki a szert, az meghosszabbította az elôrehaladott vastagbélrákban szenvedôk életét.

                    
Fagyálló

A Nyilas a leggyorsabban hajtó sofôr

           Egy amerikai felmérés azt vizsgálta, hogy hogyan viselkednek a különbözô csillagjegyű emberek az utakon. Felmérést a Virgin Cars nevű cég végezte el, amely 1002 vezetôi engedéllyel rendelkezô felnôttet kérdezett meg vezetési szokásaikról.
           Kiderült, hogy a Nyilasok követnek el a legtöbbször gyorshajtást, míg a Mérlegeket idegesíti a legkevésbé az utakon elôforduló közlekedési dugó. A Halak a legtürelmesebbek, a Bikák toleránsak és az Oroszlán jegyben születettek pedig könnyen dühössé válnak. A Kosok az átlagosnál jobban hajlamosak panaszkodni az autózás magas költségeire, míg a Vízöntôk a legóvatosabb sofôrök. A Bikákról az is kiderült, hogy a legnyugodtabbak és legmegfontoltabbak vezetés közben, az Ikrek jegyűekrôl pedig az, hogy imádják autóikat. A Rákokat dühíti a gyorshajtókat vizslató kamera, az Oroszlánokat pedig idegesíti a piros lámpán áthajtók pimaszsága. A Szűzek a legkevésbé toleránsak azokkal, akik haragszanak az autósokra. A leggyorsabban hajtók a Skorpiók és a Nyilasok.

Kalifornia legostobább rablója

           Kaliforniai eddigi legostobább rablójának tartja a rendôrség azt a férfit, aki bűntettének közelében hagyta egyebek közt személyazonossági kártyáját. A 21 éves James Paul Egan egy vegyesboltot rabolt ki, és nagyon ügyelt arra, hogy felismerhetetlen legyen: símaszk mögé rejtette arcát, kesztyűt húzott, hogy ne hagyjon ujjlenyomatokat. Azután a bolthoz közeli ház udvarán megszabadult a sapkától, maszktól, kesztyűtôl, pisztolytól, és még a dzsekijét is elhajította, amelynek viszont a zsebében felejtette fényképes személyazonossági kártyáját lakcímével, születési dátumával. A rendôrség dolgát azzal is megkönnyítette, hogy a rablás után hazament, és házának padlásán próbált elrejtôzni. Annyiban viszont nehezíteni próbálta, hogy leborotválta a haját, hátha így nem ismerik fel. Felismerték, és a „hozzávaló” haját is megtalálták a konyhai kukában.

ôrült zaklató!

           Nem könnyű a sztárok élete, hisz az ismertség révén elôbb-utóbb könnyen összehozhatja ôket a sors egy ôrült rajongóval.
           Leginkább errôl most Vanessa Mae tudna mesélni, hisz hetek óta szerelmes, majd egyre inkább zaklatós leveleket hozott számára a posta. Ám ez csak a kezdet volt, David Martin ugyanis egyre többre merészkedett, igyekezett imádottja közelébe férkôzni. Végül a rendôrök kapták el, méghozzá a hegedűvirtuóz szállodájának aulájában. Azt, hogy bármire képes lett volna Vanessa kegyeiért, mi sem bizonyítja jobban, hogy egy kést is találtak nála...

Szingapúrban eltörlik az orális szex tilalmát

           Az orális szex engedélyezését fontolgatja Szingapúr, túl forrón azonban nem eszik a kását: a kormány közlése szerint a fellációt – még házastársak között is – tiltó törvény felülvizsgálata csak két-három hónapon belül várható.
           Az orális szex legalizálásának az adott lendületet, hogy tavaly novemberben két év börtönre ítéltek egy 27 éves rendôrt, mert nem utasította vissza egy 15 éves lány „felajánlását”. A rendôrt azután a lány feljelentette a rendôrségen. Az eset nagy felzúdulást keltett a szingapúri sajtóban, a rendôr büntetését túl szigorúnak találta a közvélemény.
           Ugyancsak komoly felháborodást váltott ki egy korábbi, hasonló eset: egy feleség elunta, hogy a férje folyton hűtlenkedik, és azzal büntette meg, hogy orális szexre csábította, majd pedig feljelentette. A közvélemény ebben az ügyben is az asszonyt vette a szájára, a férfi pártjára állt.
           A szingapúri kormány fellációlegalizálási tervezetében 16 életévben szabná meg az orális szex alsó korhatárát, de homoszexuálisok esetében továbbra is érvényben hagyná a tilalmat. Ez utóbbi kissé paradox, mivel Szingapúr Ázsia melegbarát államának számít, egyre-másra nyílnak területén a melegklubok.
           Az ázsiai országban egyébként a prostitúció egyáltalán nem tiltott.

Világsztárok sora ment el 2003-ban

           Szinte összeszámlálni is nehéz, hogy hány világsztár halt meg 2003-ban. A felettébb nem szívderítô sor Maurice Gibb-el, a Bee Gees együttes tagjával kezdôdik, hisz ô január 12-ére virradóra hunyt el bélcsavarodás következtében.
           Aztán már azt hihettük, hogy talán a sors megkímél minket, hogy újabb sztárokat vegyen el tôlünk, ám az igazi tragédiák sorozata csak ezután következett. A fekete nyár elsô halálát Gregory Peck hozta. Az amerikai színművész nyolcvanhét éves korában hunyt el.
           Rá alig két és fél héttel egy másik színészóriás, Katherine Hebpurn is az árnyékvilágba költözött, ô 96 esztendôs volt halálakor.
           A zenészvilág július 4-én borult ismét gyászba, amikor hosszú súlyos veseelégtelensége miatt Barry White 59 éves korában meghalt.
           Július 27-én alig két hónappal századik születésnapját követôen elhunyt Bob Hope. A színész-komikus az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb nevettetôje volt, neve már a harmincas évektôl egybeforrott a humor világával.
           Kisebb szünet után ismét a zenészek sorából ragadott el két kiválóságot a sors, hisz elôbb Johnny Cash (szeptember 12., 71 éves) majd Robert Palmer (szeptember 26., 54 éves) hunyt el.

A világ legnagyobb kígyója

           Egy indonéziai magánállatkertben leltek rá arra a kockás pitonra (Python reticulatus), amely – ha méreteit hivatalosan is regisztrálják – nemcsak a valaha befogott leghosszabb, de a legsúlyosabb kígyó lehet a világon. A gigantikus hüllô 14,85 méter hosszú, súlya nem kevesebb, mint 447 kilogramm – jelentette a Suara Merdeka című indonéz napilap. A „kígyók kígyóját” a Szumátrán lévô Jambi erdôségében fogták be, megtalálója állítása szerint akkor 19 méteres volt, ám farkából több mint 5 méternyi részt amputálni kellett, amikor egy szarvas rothadt teteme megrekedt benne. A kígyó jelenleg a kendali Curug Sewu állatkertben tekinthetô meg, ahol havonta egy kifejlett kutyát fogyaszt el. Gondozói Illatos virágnak keresztelték el a monstrumot. A Guinness Rekordok Könyve szerint a valaha följegyzett legnagyobb kígyó egy 10 méter hosszú kockás piton volt, amit 1912-ben Celebesz szigetén lôttek le.

Sláger a molett szépségek naptára

           Slágercikk lett Dél-Afrikában az a naptár, amelyet a molett hölgyek szépségversenyének gyôzteseirôl készült fotókkal dekoráltak. A kiadót elárasztják a rendelések és újabb szériát kellett nyomtatnia.
           A Groot Gat Godin – körülbelül: „Jól becsomagolt szépségek” – címmel a Pretoria városától északkeletre fekvô Cullinanban rendezett novemberi szépségversenyen 33 és 48 év közötti dundi hölgyek vehettek csak részt, olyanok, akik legalább 48-as konfekcióméretet hordanak. A rendezôk nem is gondoltak arra, hogy üzletet csinálhatnak a résztvevôk képeivel, de olyan nagy volt az érdeklôdés, hogy végül elkészítették a falinaptárt.
           Kotzee asszony, a verseny egyik termetes szervezôje és résztvevôje, akinek fotója a naptár második oldalán látható, így magyarázza a sikert: „A molett nôknek nem készül semmi a világon. Ôk is szépek, de a nagyközönség errôl nem vesz tudomást”. A naptár eladásából származó bevételt jótékonysági célokra fordítják.

A legmeghökkentôbb

           A Hollywood Reporter összeállította a 2003-as év legmegdöbbentôbb televíziós eseményeit.
           Természetesen nem maradhatott ki ebbôl Michael Jackson februári tévés nyilatkozata, amelyben sokak szerint vallott a kisgyerekekhez fűzôdô szorosabb viszonyáról is.
           A gondos szerkesztôk természetesen Arnold Schwarzenegger-re is gondoltak, aki egyrészt, mint a Terminátor harmadik részének sztárja, másrészt pedig, mint Kalifornia kormányzója is adott bôven munkát a televízióknak.
           A legmegdöbbentôbb jelenet a kamerák elôtt azonban kétségkívül Britney Spears és Madonna forró csókja volt az MTV Video Music Awards-on. Mint ismeretes, a két világsztár egy közös éneklés utáni ünneplésként érzékien egymásba akaszkodott, és csak jó néhány pillanat múlva rebbent szét, az elôbb döbbent csendben álló, majd hangos ovációban kitörô nézôsereg elôtt...

                    
Egészség

Szépen és egészségesen

           Az ápoltság ugyanolyan fontos része a gondozott láb, mint a tiszta, egészségesnek és természetesnek ható hajkorona. A harmonikus megjelenés és jó közérzet érdekében áldozzon idôt önmagára!
           Ha zavarják ôsz hajszálai...
           Tegyen ellene! Ha teljes mértékben ôsz a haja, csak az állandó hajfesték fed tökéletesen.
           Akinek szôkés a haja, citromfűpakolással világosíthatja azt.
           Merjen melíroztatni! Ideális azoknak, akik a szôke hajat szeretik. Elsôsorban olyan hölgyeknek ajánlott, akik ôsz hajukat világos „alapként” kívánják elrejteni. A melírozás elônye, hogy az összbenyomás a haj egészére kiterjed, míg a festés, színezés csak részleges. A színeket elég két-három havonta összehangolni ahhoz, hogy a végsô hatás diszkrét legyen.
           Ha színezi haját, hajszínéhez közli tónust válasszon. A hatás legyen természetes.
           Igaz-e, hogy a fintorgás ráncosít?
           Ne fintorogj, mert megráncosodsz! Rendszerint ezzel szokták ijesztgetni a szülôk a gyakran grimaszoló gyerekeket. Pedig helyénvalóbb volna, ha a figyelmeztetést a felnôtteknek címeznék.
           Az szinte a lehetetlennel határos, hogy közönséges földi halandó elkerülje a ráncosodást, de azt mindenki tudja, hogy a mosolygós ember arca kevésbé ráncosodik, mint azé, aki örökké morózus, szigorú, búvalbélelt. Az arc szépségének különösen a gyakori homlokráncolás árt.
           Zsíros hajtô, száraz hajvég
           A harminc év alatti nôk mintegy 25 százaléka ismeri ezt a fajta kellemetlenséget. Különösen a hosszú hajúaknál okoz problémát, mert a ruhával való érintkezéskor gyakran töredezetté válik a haj.
           Válasszon a hajas fejbôrének megfelelô készítményt! Vizsgálja meg, milyen állapotban van a fejbôre két nappal a samponos hajmosás után. Ehhez itatóspapírral törölje le a haj tövét mintegy 1 cm-en. Ha nyomot hagyott a papíron, speciális sampont kell használnia. Ne váltogassa mindennap használható samponnal, mert az gyengíti a haját.
           Számos márka készítménye olyan összetételű, hogy a hajtôre és a hajvégekre egyaránt hatásos. Ez akkor kielégítô megoldás, ha a hajtô nem túl zsíros, és a hoszszabb hajszálak mérsékelten szárazak. Ellenkezô esetben – fôként az elején – ajánlatos ezeket a problémákat külön kezelni.
           Hullik a haja?
           Természetes hulláskor a haj egy ciklust követ, kicserélôdik. Ha a hullás után ugyanúgy kinô, nincs ok aggodalomra. Ha minden rendben van, a haj 85 százaléka aktív fázisában van, 1 százaléka lappangó szakaszban (a véredények már nem táplálják), 14 százalékánál pedig a hajhullást az új hajszálak növekedése pótolja.
           A hajhullást mosáskor veszi észre? Ez normális, hiszen erôteljes mosásnál a már amúgy is kihullani készülô hajszálaktól válik meg. Ha viszont haja hónapok óta ritkábbnak, vékonyabbnak, gyengébbnek tűnik, jobb azonnal közbelépni.
           Vizsgáltassa meg haját! Ezt a vizsgálatot szakintézetben vagy bôrgyógyászati rendelôben lehet elvégeztetni. Ezt követôen válassza ki a megfelelô kezelést.
           Kezdjen el vitaminkúrát. Az évszakkal összefüggô hajhullás esetén szedjen B5, vagy B6-vitamint tablettában, esetleg adassa be injekcióban.
           Élénkítse a hajtövet úgy, hogy fokozza a hajhagymák vérkeringését. Ennek érdekében masszírozza naponta egy percig a fejbôrt, és hetente egy-két alkalommal dörzsölje be revitalizáló anyagokkal (élénkítô olajokkal, vitaminokkal, növényi kivonatokkal). Használjon a gyógynövényboltokban kapható hajnövesztô szereket, melyek természetesen nem csak a hajnövekedést serkentik, hanem egyéb jótékony hatásuk is van. Türelem és kitartás – legyenek ezek kulcsszavai, hiszen két-három hónapnál rövidebb idô alatt semmilyen kezelésnek sincs eredménye.
           Hogyan válasszunk cipôt?
           Egy ember élete folyamán átlagosan 190 000 kilométert tesz meg gyalogosan, mely megfelel a Föld négyszeri(!) megkerülésének. Ennek ellenére lábunk talán a legelhanyagoltabb testrészünk.
           Vizes lábbal lépjünk kemény papírra, és lenyomatát vágjuk ki. Az új cipô akkor lesz kényelmes, ha a lenyomat könnyedén beleillik a lábbelibe.
           A jó idô közeledtével lekerülnek a lábakról a zárt cipôk, ám láthatóvá válik mindaz, amit okoztak.
           Fájdalmas tyúkszem
           Akinek még nem volt, el sem tudja képzelni, mennyire megkeseríti az ember minden lépését. A túlságosan szűk cipô, a túlterhelés vagy a helytelen tartás bôrkeményedés kialakulásához vezet, amelynek a közepén egy fájdalmas „tövis” képzôdik.
           – A szűk, kemény cipôt cserélje kényelmesre.
           – Használjon tyúkszemvédô gyűrűt, amely a tyúkszem érzékeny közepét a nyomástól megvédi.
           – A tyúkszemet távolítsa el tyúkszemtapasszal: pár nap alatt úgy felpuhítja a bôrt, hogy az elfehéredik, és a tyúkszem egy meleg lábfürdô után magától vagy dörzsölés hatására leválik.
           Lábtorna
           – Fogjunk zsebkendôt vagy játékgolyót a lábujjaink közé és emeljük fel.
           – Járjunk minél gyakrabban mezítláb.
           – Tegyük rá egy kis labdára a lábunkat, s görgessük azt.
           – Próbáljunk lábunkkal a földrôl egy ceruzát felemelni.
           A benôtt köröm
           A köröm benövése általában a láb nagyujján alakul ki. Ilyenkor a körömlemez szélesen szétterül, lenövô sarkai a lágyrészekbe nyomódnak és gyulladást okoznak. Az elsô panaszok, a nyomásra jelentkezô fájdalom és pír a körömsarkoknál és a köröm oldalán keletkeznek.
           Kialakulásuk megelôzhetô, ha lúdtalpbetétet és harántemelôt visel, mellôzi a szűk cipôt, óvatosan pedikűrözik, csökkenti a lábizzadást, szárazon tartja a lábat és a lábujjak körmét nem kerekítve vágja.
           Bôrkeményedés
           A cipô, amelyik nyomja vagy dörzsöli a lábat, különösen annál, akinek lúdtalpa van, bôrkeményedést okozhat. Minél jobban megvastagszik a bôr, annál mélyebbre hatol a kemény rész, és annál jobban fáj. A bôrkeményedést egy kellemes lábáztatás után bôrreszelôvel, dörzskôvel, habkôvel ledörzsölve lehet eltávolítani.
           A cipô, mint kínzókamra
           Egy világ választja el azt, amit a divat diktál attól, amire a sérülékeny nôi láb vágyik. Az eredmény: általában túlnyomórészt a nôk szenvednek krónikus lábbántalmakban. Kétszer annyi érettebb korú nôt gyötör a benôtt lábkörme, a bôrkeményedése és a tyúkszeme, valamint a kirepedezett sarka, mint ahány férfi szenved emiatt ugyanebben a korban.
                    
Szlovákia
Királyhelmec

           Királyhelmec (KRÁLOVSKÝ CHELMEC) Szlovákia délkeleti szögletében, az Alföld északkeleti nyúlványában fekszik. A Tisza, a Bodrog és a Latorca folyók által körbeölelt Bodrogköz természetes és ôsi központja, mindössze négy kilométerre a Magyar Köztársaság és tizenkét kilométerre Ukrajna (Kárpátalja) államhatárától. A város a környezô síkságból kiemelkedô Helmeci-magaslatok keleti, déli és részben északi lejtôin helyezkedik el.
           Már a korai rézkor (Kr.e. 2.600–2.300) idejébôl elôkerültek leletek. A régészeti feltárások tükrében megalapozottnak tűnik az, hogy a honfoglaló magyarságnak is itt volt egyik elsô központja. A város létezésérôl korai középkori okiratok nem maradtak fent, így csak az utalásokból tudjuk, hogy mint földesúri apró település (praedium) már a XII. század második felében létezhetett. Ilyen megjelöléssel szerepel egy 1214-bôl származó okiratban, amelyben II. András király a települést a leleszi premontrei monostornak ajándékozza. Ebben a levélben olvashatjuk elôször a város nevét „Helmech” alakban. A késôbbi századokban legtöbbször „Helmecz” néven jelenik meg, és csak a XVI. század elejétôl válik általánossá a „Király-Helmecz”, majd a XIX. század végétôl a „Királyhelmec” elnevezés.
           Helmec nem maradt sokáig a leleszi monostor birtokában, mert az 1241-es mongol–tatár hadjárat következtében teljesen megsemmisül a leleszi rendház, és valószínűleg ugyanerre a sorsra jut Helmec település is. A XIII. század második felében fellépô oligarchisztikus anarchia idején a környékbeli földesurak erôszakkal elfoglalják Helmecet, és a zűrzavar csak az Anjou-dinasztia trónra lépésével szűnik meg, a XIV. század második évtizedében. A rendezett viszonyok eredményeként e század elején felépül a római katolikus kôtemplom, a mai elôdje, és a pápai tizedszedôk 1332–37 tájékán már egyházközösségrôl szólnak jegyzékükben.
           Ezt követôen a Habsburgokkal is szembekerülô, többször pártot váltó, akkor a Szapolyaiakat támogató Perényi Péter koronaôr szerezte meg Helmecet. Ô építtette meg a város fölé magasodó várkastélyt. Birtokának nem sokáig örülhet, mert pálfordulásait megunva, az idôközben királyi kancellárrá kinevezett fôurat Ferdinánd lecsukatja, és az nem sokkal szabadulása után, 1548-ban meghal. A vár birtokos nélkül marad, és az országgyűlés 46. törvénycikkelyének értelmében elrendelik lerombolását és valamikor 1558. után enyészetnek indul. Néhány fala ma is megvan, „Csonkavár” a neve. Ugyancsak a XVI. század második felétôl ismerjük a város ma is használatos címerét, amelyet egy körpecséten láthatunk, és a szôlôtermesztés ôsi hagyományaira utal.
           1679-ben II. Rákóczi Ferenc eladja Királyhelmecet a premontrei rendnek 18 ezer forintért, így a fehér papok hosszú századok után visszakapják ôsi birtokukat. II. József a többi renddel egyetemben megszünteti a premontreit is, így Királyhelmec a Vallásalaphoz kerül. Az ô türelmi rendelete teszi lehetôvé, hogy a reformátusok impozáns templomot építhetnek parókiával együtt 1787-ben, abban az évben, amikor Királyhelmecen 129 ház áll, és a városnak 882 lakosa van. Bár a premontreiek a XIX. század elején visszakapják birtokukat, a meginduló polgárosodás már érezteti hatását. 1828-ban a lakosok száma megközelíti az 1300-at.
           A polgári forradalom gyôzelme után Királyhelmec fokozatosan átveszi Lelesztôl Bodrogköz központjának szerepét. A szép távlatokat azonban romba dönti az elsô világháború kitörése.
           A város polgárai közül 49-en pusztulnak el a frontokon, növekszik a nyomor és az elszegényedés, ami fogékonnyá teszi a lakosságot a szocialista mozgalmak iránt. A gyôztes nagyhatalmak 1920-ban érvényt szereznek a korában kijelölt, és mind az etnikai viszonyokat, mind pedig a lakosság akaratát figyelmen kívül hagyó ún. „trianoni” határoknak. Így Bodrogköz északi harmada Királyhelmeccel együtt az újonnan megalakuló Csehszlovák Köztársasághoz kerül. 1938 októberében az elsô bécsi döntés értelmében Felsô-Bodrogköz visszakerül Magyarországhoz. A második világháború kitörése ugyancsak kedvezôtlenül érinti a várost, különösen tragikusnak mondható az 1944-es év. Ekkor következik be a német megszállás, 970 zsidó származású helmeci polgárt haláltáborokba hurcolnak, közülük csak alig százan térhetnek haza. A 4. ukrán front egységei november 26-án veszik be a várost, lényegében véráldozat nélkül. Igazi felszabadulást ez mégsem jelent a sok megpróbáltatást átélt lakosságnak, mert az NKVD egységei már december elején megkezdik az ún. „malenkij robotra” felhívó erôszakos és félrevezetô toborozást. Elhurcolnak 200 férfit, akik közül 99 már sohasem tér haza. A frontokról és a hadifogolytáborokból 22 család hiába várja haza szeretteit. A megpróbáltatások tovább folytatódnak. A köztársasági elnök rendelete értelmében a magyarok elveszítik állampolgári jogaikat, 27 családot erôszakkal Magyarországra telepítenek át az ún. „lakosságcsere-egyezmény” alapján. Többen Csehországba kerülnek, sok száz ember pedig az ún. „reszlovakizációs rendelettel” arra kényszerítenek, hogy tagadja meg származását. A jogfosztottság és kiszolgáltatottság legdurvább megnyilatkozásai csak 1948 végére szűnnek meg. Közben lezajlik a februári kommunista hatalomátvétel.
           A 2001-ben elvégzett népszámlálás adatai szerint Királyhelmecnek 8031 lakosa volt. Nemzetiségi hovatartozás tekintetében a magyarok aránya 77,4 százalék, 19,4 százalék a szlovák nemzetiségű polgár és 3,2 százalék vallja magát más nemzetiségűnek. A munkanélküliség aránya meghaladja a 40 százalékot. A felekezeti megoszlás a következô – legtöbb a római katolikus (49%) hitű polgár, ôket pedig a reformátusok (27%) és a görög katolikusok (12.6%) követik. Mindhárom egyházközösségnek saját temploma és parókiája van. A többi felekezet közül említést érdemelnek a Jehova Tanúi (2.7%), valamint más, kisebb létszámú hitközségek.                     Sport

Jégkorong/ Szuperliga
Nem döntöttek Bukarestben

           Január 9-én, pénteken a Román Jégkorongszövetség bukaresti székhelyén került sor a 2004-es év elsô vezetôségi gyűlésére.
           A gyűlés célja az volt, hogy megvitassák a romániai felnôtt jégkorongbajnokság folytatásának módozatát. Ismert, hogy Bukarestben, a Mihai Flamaropol Műjégpályán még mindig nincs jég, mert tavaly nyáron rendezvények szervezésére alkalmatlannak nyilvánították a létesítményt, illetve a csarnok tetôszerkezetét. A tetôszerkezet feljavításának, illetve megerôsítésének munkálatai december elején kezdôdtek el és karácsony elôtt megszakadtak. Meg nem erôsített hírek szerint a munkálatok január 12-én, hétfôn újra elkezdôdtek, de nem biztos, hogy január végéig befejezôdnek. A kialakult helyzet miatt a szakszövetség élenjárói megoldástalálás céljával Octavian Morariu államtitkárhoz, az Országos Sportügynökség elnökéhez szándékoznak fordulni. Idevágó hír az is, miszerint hétfôtôl, azaz január 19-tôl a bukaresti Mihai Flamaropol Műjégpálya ügyintézésének feladata teljes egészében a Román Jégkorongszövetség hatáskörébe kerül.
           A múlt pénteki vezetôségi gyűlésen végül nem született döntés a hogyan továbbról, illetve arról, hogy hol, milyen helyszíneken kerülnek lejátszásra a bajnokság I. értékcsoportjának hátralévô mérkôzései. A hírek szerint a bajnoki folytatásról leghamarabb január 20. után hoznak – remélhetôen – konkrét és végleges döntést a szakszövetség vezetôségének tagjai.
           Megtudtuk ugyanakkor, hogy a bukaresti klubok – Steaua, Dinamo, Sportul Studenţesc – játékosai ebben az idôszakban szárazedzésekkel készülnek a hátralévô bajnoki mérkôzésekre. Ide kapcsolódó információ, miszerint a Bukaresti Steaua csapata – a korábbi híresztelésekkel ellentétben – nem lép ki a bajnokságból abban az esetben, ha nem lesz jég a fôvárosi műjégpályán, és akár más városokban is játszana mérkôzéseket. Ezt Cristi Daia, a Bukaresti Steaua játékosa és másodedzôje nyilatkozta nemrég a Gazeta Sporturilor egyik riporterének.

Barátságos mérkôzés

           Január 16-án, pénteken 17.00 órai kezdettel kerül lejátszásra az idei év elsô jégkorongmérkôzése Gyergyószentmiklóson. A városi műjégpályán a Gyergyószentmiklósi Progym SK csapata a Csíkszeredai HC együttesével méri össze tudását.

Ladányi ismét remekelt!

           Az elmúlt hét végén – vasárnap – került lejátszásra a tavaly újonnan felépített újpesti műjégpályán a Magyar Kupa 2003/2004-es idényének döntôje. A Megyeri úti döntôben: Dunaújvárosi AC – Székesfehérvári Alba Volán Fe-Vita 4–2 (1–1, 0–0, 3–1). Gólszerzôk: Ladányi Balázs 4, illetve Szuna és Simon. Emlékeztetôül: a tavaly is kupagyôztes dunaújvárosi csapatban játszik a Gyergyói-medencébôl elszármazott két játékos, nevezetesen Borsos Attila és Vargyas László. A Magyar Kupa 3. helyéért lejátszott találkozón: Ferencváros – Újpest 4–3 (2–2, 0–1, 2–0). A korábban megrendezett Magyar Kupa-elôdöntô mérkôzések eredményei: Dunaújváros – Újpest 5–0 (3–0, 1–0, 1–0) és Alba Volán – Ferencváros 8–4 (2–0, 3–2, 3–2).

Gyermekjégkorong
Gyergyóalfaluban rendezték az év elsô tornáját

           Január 10-én, szombaton és január 11-én, vasárnap Gyergyóalfaluban kerültek megrendezésre a 2004-es év elsô gyermektornájának, a Bucsin-kupa negyedik kiírásának mérkôzései.
           A szervezô Bucsin SE a részt- vevô csapatokat két csoportba sorolta: A-csoport: Gyergyóalfalu, Gyergyószárhegy, Csíkdánfalva; B-csoport: Gyergyócsomafalva, Csíkszereda, Gyergyóremete.
           Az elsô napi eredmények
           Gyergyóremete – Csíkszereda 1–3, Gyergyóalfalu – Gyergyószárhegy 9–0, Csomafalva – Csíkszereda 0–5, Gyergyóalfalu – Csíkdánfalva 10–1.
           Vasárnap délelôtt két mérkôzés került lejátszásra. Eredmények: Gyergyóremete – Gyergyócsomafalva 5–0, Gyergyószárhegy – Csíkdánfalva 3–3. A délután folyamán elkezdôdtek a helyosztó mérkôzések.
           Az 5. helyért lejátszott mérkôzésen: Gyergyócsomafalva – Gyergyószárhegy 0–5; a 3. helyért lejátszott mérkôzésen: Gyergyóremete – Csíkdánfalva 15–0; a döntôben: Csíkszereda – Gyergyóalfalu 2–6. A végsô rangsorban: 1. Gyergyóalfalu, 2. Csíkszereda, 3. Gyergyóremete, 4. Gyergyószárhegy, 6. Gyergyócsomafalva. Gyergyócsomafalva csapata a pályán minden mérkôzést megnyert – 7–4, 3–0, 8–0 arányban –, de óvás miatt a találkozókat 0–5 arányban elveszítette.
           Portik Józsefet, a szervezô Bucsin SE elnökét a gyermek-jégkorongtorna után kérdeztük.
           – Jól sikerült gyermek-jégkorongtorna volt, ezúton is köszönetet szeretnék mondani a támogatóknak és a szervezésben segítséget nyújtó személyeknek.
           – Miért vesztette el minden mérkôzését a gyergyócsomafalvi csapat?
           – A rendezvényt sajnos beárnyékolta egy kellemetlen tény, amelyet Gyergyócsomafalva csapata és vezetôsége okozott azzal, hogy nem a szülôfalujában lakó és ott iskolában járó gyermekeket szerepeltettek a tornán. Ugyanis a december 17-én Csíkkarcfalván a Hargita megyei falusi gyermek-jégkorongozásról hozott határozat 2. és 3. pontjai értelmében, idézem: „Minden helység csapatában játszhatnak azok a gyermekek, akiknek állandó lakhelye a megfelelô helységben van, függetlenül attól, hogy máshol jár-e iskolába.” Továbbá: „Minden játékos magával viszi a bajnokságokra az iskolai ellenôrzôjét és a keresztlevél-másolatát, így igazolva lakhelyét és korosztályát.” Ennek ellenére egyedüli csapatként Gyergyócsomafalva csapatvezetôi nem megfelelô iratokat mutattak fel. Egész pontosan olyan iratokat hoztak, amelyekben az állt, hogy azok a gyergyószentmiklósi gyermekek, akik a csomafalvi csapatban játszottak a község lakói és lakásuk van Csomafalván. Azt nem értem meg, hogy miért nem tudnak veszíteni, holott egy csapatnak nem kötelezô mindig nyernie.
           A Bucsin-kupa díjazottjai. Fair play-díj: Csíkdánfalva; legjobb kapus: Szakács Szabolcs (Gyergyóalfalu); legjobb hátvéd: Pál Ferenc (Gyergyóremete); legjobb játékos: Ördög Tihamér (Gyergyószárhegy); legjobb csatár: Balázs Hunor (Csíkszereda); a torna gólkirálya: Pál Csaba (Gyergyóalfalu) 12 góllal; legtechnikásabb játékos: Molnár Zsolt (Gyergyóalfalu). Különdíjat kapott a gyergyóalfalvi Kercsó Márton szurkoló és Vizoli Kinga, a gyergyóalfalvi csapatban játszó egyetlen lány jégkorongozó.
           A Bucsin-kupa 2004-es kiírásának támogatói: Gyergyóalfalvi Önkormányzat, Közbirtokosság, gyergyóalfalvi iskola, Bucsin Sportegyesület, gyergyóalfalvi öregfiúcsapat, Paltán Tibor, a gyermekek szülei, továbbá Kiss Ákos, Dobai Levente, Fehér András és Koncsag József.

Jégkorong/ Külföld
Pozsonyi siker Fehéroroszországban

           Január 8–11. között kerültek megrendezésre a fehéroroszországi Gomelben a Kontinentális Kupa 2003/2004-es idényének utolsó csoport- és helyosztó mérkôzései.
           A fehéroroszországi Szuper döntôbe hat klubcsapat jutott a korábbi mérkôzések eredményeként. A döntôbe került együtteseket két csoportba sorolták.
           Az M-csoportba került csapatok: Keramin Minszk (fehérorosz), Slovan Bratislava (szlovák), Severstal Cherepovets (orosz).
           Az N-csoport összetétele: HC Gomel (fehérorosz), HC Lugano (svájci), Rouen Dragons (francia).
           A csoportmérkôzések eredményei: HC Keramin Minszk – Slovan Bratislava 2–3 (0–1, 1–0, 1–2), Rouen Dragons – HC Gomel 2–6 (0–1, 2–1, 0–4), Severstal Cherepovets – HC Keramin Minszk 8–2 (3–2, 3–0, 2–0), HC Lugano – Rouen Dragons 7–1 (0–0, 5–0, 2–1), Slovan Bratislava – Severstal Cherepovets 5–3 (1–2, 4–0, 0–1), HC Gomel – HC Lugano 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).
           A csoportmérkôzések után kialakultak a csoportok rangsorai. Az N-csoportban: 1. Slovan Bratislava 4 pont, 2. Severstal Cherepovets 2 pont, 3. Keramin Minszk pont nélkül. Az M-csoportban: 1. HC Gomel 4 pont, 2. HC Lugano 2 pont, 3. Rouen Dragons pont nélkül.
           A január 11-én, vasárnap lejátszott helyosztó mérkôzések eredményei.
           5–6. hely: HC Keramin Minszk – Rouen Dragons 5–0 (1–0, 2–0, 2–0); 3–4. hely: HC Lugano – Severstal Cherepovets 2–1 (1–0, 0–0, 0–1,1–0). A rendes játékidô végén 1-1 volt az eredmény, a svájciak a bronzérem sorsát eldöntô gyôztes gólt a hosszabbítás 7. percében szerezték Ryan Gardner révén!
           A Kontinentális Kupa 2003/ 2004-es idényének végsô rangsorában: 1. Slovan Bratislava, 2. HC Gomel, 3. HC Lugano, 4. Severstal Cherepovets, 5. Keramin Minszk, 6. Rouen Dragons.

Aktuális
Bűn, ha valaki Gyergyószentmiklóson született?
– Csata Székely Attila beszámolója –

           A négy évvel ezelôtti Progym SK vezetôsége elhatározta, hogy a jégkorong minôségi elôrelépését csak úgy lehet elérni, ha egy megfelelô szakirányítású utánpótlás-nevelés kezdôdik el. Ehhez a dologhoz szükségesnek láttam a környezô falvak aktív bevonását. Az akkori falusi jégkorong helyzete mélyponton volt, aminek kiváltó okai a következôk voltak:
           – Kivonult a falusi jégkorong szervezésébôl a tanfelügyelôség, ezáltal támogatás nélkül maradtak a vidéki iskolás jégkorongcsapatok. Az anyagi támogatás hiányában, ami a felszerelés vásárlására lett volna szükséges, több faluban teljesen fölszámolódott a jégkorongsport.
           – A másik ok a szakemberek hiányával magyarázható.
           Megismervén ezeket a gondokat úgy láttam, hogy az újraindításhoz szükséges anyagiakat megpróbáltuk a helyi tanácsok és iskolák bevonásával elôteremteni, ez sikertelennek bizonyult. Viszont sikerként könyveltük el, hogy a helyi vezetôk többszöri megkeresésünkre partnerek voltak és sikerült megtenni az elsô lépéseket a valamikori jégpályák használhatóvá tételével.
           Következô lépésként sikerült a műjégpálya akkori vezetôségével megegyezeni, hogy a falusi gyermekeknek rendszeresen, hetente kétszer, jeget biztosítsanak. Ez az egyezség áttörést jelentett az addigi gyakorlatban, mivelhogy soha nem volt lehetôségük a falusi gyermekeknek a gyergyói jégen felkészülni, illetve edzeni. Ezeket a gyermekeket a Lendület néven ismertté vált csapat tömörítette magába. Itt újabb sikerként kell megemlítsem, hogy a szakmai munkát olyan neves szakemberek irányították mint Kercsó Árpád, Váradi Csaba, György László és Farkas Csaba edzôk.
           Mindenki számára nyilvánossá szeretném tenni, hogy Kercsó Árpádék díjmentesen vállalták a havonta történô hazautazást és a gyermekek felkészítését. Ôk is bíztak ugyanis abban, hogy igazából elkezdôdik a gyergyói jégkorong fejlôdése, aminek részesei akartak lenni.
           Azokban a falvakban, ahol teljesen megszűnt létezni a jégkorong, egyes helyi szülôk segítségével elkezdôdött a gyermekek toborzása és a gyergyói műjégpályán való foglalkoztatásuk. Ebbe a munkába a késôbbiekben aktívan bekapcsolódott a Gyergyói Sportiskola is Basilides Csaba tanár-edzô révén. Ezáltal még több falusi gyereknek nyílt lehetôsége a rendszeres edzéseken való részvételre.
           Tudomásom szerint a tanár úr is díjmentesen végezte ezen gyermekek felkészítését. A tavalyi évtôl Kémenes Balázs edzô az általa felkészített korosztályban is dolgozik vidéki gyermekekkel. A Román Jégkorongszövetség tudomást szerzett ezen kezdeményezésrôl, és látva a csapatok eredményeit 2001-ben 20 rend új felszereléssel segítette a Gyergyó-medencei gyermekjégkorongot. Ekkor már az általam vásárolt felszerelés és a szövetség által adott felszerelés megteremtette a jégkorongozás lehetôségét több mint 70 gyermek számára. Három évi munka után elértük azt az eredményt, hogy a falusi csapatok le tudták gyôzni a galaci, bukaresti és a csíkszeredai együtteseket, sôt magyarországi és jugoszláviai csapatokat is.
           Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a falvakban az akkori kisszámú jégkorongozó gyermek miatt és a minôségi szint emelése érdekében a gyergyószentmiklósi születésű gyermekekkel egészítettük ki, ami a minôségi szint emelkedését eredményezte. Ezt szakmai szempontból szükségesnek láttam, mivel a Román Jégkorongszövetség nem írt ki semmilyen bajnokságot vagy versenyt, ahol ezen csapatok megszerezhették volna a fejlôdéshez szükséges versenytapasztalatot. Ilyen tornákon fölmérhették volna az elvégzett munka eredményességét.
           Így kerültek újra megszervezésre az addig hagyományos és nagymúltú falusi kupamérkôzések, ezáltal elérvén a valamikori népszerűséget. Ebben a munkában nagy segítségemre volt, hogy a helyi médiák kellôképpen beszámoltak a falusi jégkorongozás fejlôdésérôl.
           Meg szeretném említeni, hogy a gyermekek kiválasztásánál nem a szülôk anyagi helyzete szerint döntöttünk, és így olyan gyermekek jutottak lehetôséghez, akiknek ez egy megvalósíthatatlan álom maradt volna. Az elmúlt évek során sikerült elérni, hogy minden faluban a gyermekcsapatok felkészítését aktív jégkorongozók végezzék. Ezáltal is biztosítódott a minôségi munkavégzés. Itt meg szeretném köszönni azon jégkorongozók hozzáállását, akik a szabadidejük feláldozásával részt vesznek ezen munkában, név szerint: Farkas Csaba, Keresztes Ödön, György József, Divoiu Adrian, Koós Tibor, Máthé Csaba. Bízok abban, hogy a késôbbiekben mások is a szívügyüknek fogják tekinteni a gyergyói jégkorongot és tesznek is érte.
           Az általam sikertörténetnek tartott idôszak kudarcaként kell megemlítsem, hogy még nem sikerült eredményt elérni a nagy múlttal rendelkezô Gyergyóújfalu bevonása terén. Remélem a közeljövôben hallunk a Gyergyóújfalvi gyermekcsapatok eredményeirôl is.
           Ezen periódus alatt sok nehézséggel kellett megküzdeni, de úgy éreztem megéri, mert a kitűzött célt (a gyergyói jégkorong- utánpótlás nevelése) egyre közelebb sikerült hozni. Ezen idôszak alatt nagyon sokan próbálták megakadályozni (általam nem ismert okok miatt) ezt a folyamatot, de sikerült mindig megoldást találni és továbblépni.
           Amikor úgy gondoltam, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat, akkor az újságból értesültem, hogy történt egy szervezkedés Csíkkarcfalván, amelyen jelen voltak egyes gyergyói falvak képviselôi is. Csíkkarcfalván úgymond a gyermekjégkorongról hoztak döntéseket. Ezen döntések lényege, hogy a gyergyószentmiklósi születésű gyermekeket ki kell tiltani a falusi jégkorongpályákról. Ennél a pontnál úgy éreztem, veszélyben van az évekkel ezelôtt megkezdett munka és az alábbiakban a következô kérdéseket szeretném megfogalmazni:
           – Mi ennek a szervezetnek a neve és a célja?
           – Mióta kell Csíkszeredába utazni, hogy a gyergyói jégkorongról döntsenek?
           – Ha ez egy falusi bajnokságot szervezô tanács, akkor Csíkszereda melyik faluhoz tartozik?
           – Mi a céljuk, hogy Csíkszeredát meghívják ezekre a kupákra és Gyergyószentmiklós csapata nem vehet ezeken a tornákon részt?
           – Ki ez a szervezet, akinek jogában áll jégkorongozni akaró gyermekeket kitiltani a pályáról, csak azért, mert Gyergyószentmiklóson született?
           – Milyen konkrét intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a jelenleg jégkorongcsapattal nem rendelkezô falvakban újraindítsák és támogassák az elindulást?
           – Kik azok a személyek és milyen múltjuk van ezen a téren?
           Ha már újítani akarunk, akkor jó volna bevonni minden résztvevôt (itt gondolok a gyergyószentmiklósi csapatokra is) és próbáljunk meg a múltban használatos olyan gyakorlatokat követni, amelyek sikerre vezettek. Itt gondolok például Antal Zsolt esetére is, aki gyergyószentmiklósi származása ellenére lehetôséget kapott falusi jégkorongtornákon játszani és lehet, hogy ez is hozzájárulhatott, hogy a Gyergyói-medence egyik legkiválóbb játékosa legyen, és megállja helyét úgy a belföldi, mint a külföldi csapatokban.
           Ha egy új szabályzatot szeretnénk fölállítani, amire szerintem is szükség van, vonjunk be olyan tapasztalattal rendelkezô személyeket, akiknek céljuk ezen sportág fejlôdése. Szükség volna egy olyan szabályzatra, amelyben kitérnek a szülô-edzô viszonyra is. Ezt azért tartanám fontosnak, mert egyes szülôk megpróbálnak beleszólni az edzôk munkájába, és ha ez így folytatódik, akkor olyan gyermekek fognak jégkorongozni, akik nem a tudásukkal, hanem az anyagi háttér miatt kerülnek a csapatokba. Az én meggyôzôdésem, hogy csak úgy tud fönnmaradni és fejlôdni ez a sportág ebben az anyagiakkal küszködô medencében, hogy a gyermekeket nem tiltsuk ki a pályákról. Olyan versenyrendszert kell kidolgozni, ahol nem a gyermekek származása, hanem a jégkorong tudása dönti el a versenyben való részvételt. Ezáltal a jégpályákon elért eredmények lesznek a fontosak, nem egyes érdekcsoportok, vagy személyek sporttal nem összefüggô határozatai.
           Remélem, hogy sikerül a jövôben a gyergyói jégkoronggal kapcsolatos problémákat itt megoldani, mert tudomásom szerint mostanig sem Csíkszeredában oldódtak meg a gyergyói jégkoronggal kapcsolatos gondok.

Játékvezetôi tanfolyam

           Január 13-án, kedden délután játékvezetôi tanfolyam kezdôdött a Megyei Labdarúgó Egyesület csíkszeredai székhelyén. Kecseti Pál kapcsolattartó tájékoztatása szerint Gyergyószentmiklóson jelenleg egyetlen képzett játékvezetô, vagy játékvezetô-asszisztens sem létezik. A városban csak egyetlen megfigyelô van, nevezetesen Kovács Tibor egykori partjelzô. Kovács Tibor a megyei bajnokság mérkôzésein tölti be megfigyelôi tisztségét. Kecseti Pál tájékoztatása szerint a kedden elkezdôdött tanfolyam március végén, vagy április elején ér véget.

Téli sport
Vagánykodás hóban

           Február 14-én, szombaton az ötös kilométeri sípályán kerül megrendezésre a „Gyergyói téli vagánykodás” elsô kiírása keretében a Big Air nevet viselô sí- és hódeszkaverseny, amelynek szervezôje a Gyergyószentmiklósi Aktív Klub. A versenyen részt venni óhajtók a helyszínen jelentkezhetnek. A verseny után éjszakai sízés és hóbuli zárja a napot. Kevés hó esetén idôpontváltozás lehetséges! Támogatók: Server, Mark House Kft-k, Sooter’s, Pizza Joe és a Rákóczi Szövetség.

Alpesi sí
Idény eleji gyűlés

           Január 9-én, pénteken számos szülô és érdeklôdô jelenlétében gyűléseztek a Gyergyói Síegyletesek a Fogarassy Mihály Általános Iskolában. Még mielôtt azonban továbbmennénk, szólni kell arról, hogy egy nappal a idénynyitó gyűlés után az ötös kilométeri sípályán kihúzták a felvonókábelt. Az információk szerint jelenleg üzemképes állapotban van a felvonó, a pályán sízni is lehetne, de még mindenképp kellene havazzon.
           További fontos információ miszerint a Síiskola keretén belül elkezdôdött a tevékenység – tájékoztatott a Gyergyói Síegylet szóvivôje. Január 11-én, vasárnap a gyerekek már síztek az ötösnél. A kezdôket is megfelelôen elôkészített pálya várja.
           A Síiskolásoknak, a kezdôknek minden héten kedden kezdôdik és szombaton ér véget a délutánonként szervezett sízés. Málnási Béla oktató különben már két hete jár Marosfôre edzeni a haladó sízôkkel. A szállításban a szülôk segítenek.
           Akik rendszeresen járnak sízni, azok vásárolhatnak havibérletet. A havibérlet ára 300 ezer lej. Ez az összeg magába foglalja úgy az oktatás mint a felvonózás ellenértékét. Vasárnaponként szabadsízés szerepel műsoron.
           A Síegylet tájékoztatása szerint 120 ezer lejért heti gyermekbérletet is lehet váltani. Ugyanakkor a felnôttek 170 ezer lejért válthatnak hetibérletet. Egyszeri felvonózás esetén a gyermekek/ nyugdíjasok 5000, a felnôttek 10 000 lejt kell fizessenek. A napibérlet ellenértéke: 30 ezer lej gyermekeknek, a felnôttek pedig 50 ezer lejt kell fizessenek. Néhány nap múlva elindul a síbusz, ezért a szolgáltatásért külön kell fizetni. A gyermekek az ötös kilométerhez, illetve a visszaútért 15 ezer, a felnôttek pedig 20 ezer lejt kell fizessenek. A Pongrác-tetôre való utazáskor a buszjegy árak a következôk: gyermekeknek 25 ezer, felnôtteknek 40 ezer lej.

Tenisz
Ági Venezuelában versenyez

           A január 5–10. között Costa Ricán lezajlott nemzetközi ifjúsági egyéni verseny második körében 6–4, 6–0 arányban legyôzte az amerikai Falcon Megant. Az egyéni verseny harmadik fordulójában azonban Ági 6–3, 6–3 arányú vereséget szenvedett a horvát Sania Ancic elleni mérkôzésen.
           A páros versenyben Ági és a német Maria Spenceley alkotott kettôst, az elsô fordulóban nem mérkôztek, a második fordulóban pedig az Alexandra van Horne-Stephanie Wetmore alkotta amerikai párt gyôzték le 6–4, 6–3 arányban. A következô, vagyis a harmadik fordulóban a Portik Szatmári-Spenceley kettôs 1–6, 0–6 arányú vereséget szenvedett a Vika Azarenka-Volha Havartsova alkotta fehérorosz pártól.
           Január 12–18. között a dél-amerikai Venezuelában zajlik egyes fokozatú nemzetközi ifjúsági verseny, amelyen részt vesz Portik Szatmári Ágnes is. A Caracas-i egyéni verseny elsô fordulójában Ági nem mérkôzött, a második fordulóban pedig a brazil Ana Clara Duarte ellen lépett pályára. A mérkôzést Ági nyerte 6–2, 6–0 arányban.
           A páros versenyben Portik Szatmári Ágnes az amerikai Amanda Avedissian-nal alkot kettôst és a megmérettetés elsô fordulójában nem mérkôztek, a második fordulóban pedig venezuelai páros ellen léptek pályára. Ez a mérkôzés is lapzárta után ért véget.

Aktuális
Pénzt kaptak a teniszezôk is!

           A 2004-es évi városi költségvetésbôl 6,5 millió lejes támogatásban részesült a Gyergyószentmiklósi Sportiskola tenisz-szakosztálya – tájékoztatott Elekes László edzô.
           – Ebbôl az összegbôl versenyt tudunk szervezni, díjakat vásárolhatunk és elmehetünk egy szomszédos városban megrendezésre kerülô versenyre. Amióta én a Sportiskolánál dolgozom, azóta ez az elsô ilyen jellegű támogatás. Ezúton is köszönjük a városi tanácsnak, hogy gondoltak a tenisz-szakosztályra. Megpróbáljuk minél jobb eredményekkel meghálálni ezt a gondoskodást – nyilatkozta Elekes László.
           Tény, hogy nem óriási az összeg, de több a semminél. Remélhetôen jövôre több jut a tenisznek és a többi (még) létezô sportágat – labdarúgás, kosárlabda, szertorna, síugrás, alpesi sí, ökölvívás stb. – sem hagyják figyelmen kívül a jelenlegi, illetve a leendô városatyák.

Labdarúgás
Új edzô a Jövônél

           Január 12-tôl, hétfôtôl Cerghizan Aurel személyében új edzôje van a Gyergyószentmiklósi Jövô labdarúgócsapatának – tájékoztatott Székely Imre, a labdarúgó-szakosztály elnöke. A hét elején kinevezett edzô megbizatása a 2003/2004-es idény végéig szól.
           Székely Imre elmondása szerint a játékosok közül mindenki a csapatnál maradt, kivéve Rusut, aki nemrég családostól Neamţ megyébe költözött. A Hargita megyei D-osztályú bajnokság tavaszi idénye március 22-én kezdôdik el, a gyergyószentmiklósi labdarúgók a tervek szerint február 25-én kezdik el a felkészülést. A labdarúgó-szakosztály vezetôsége január 13-án, kedden két új taggal bôvült. A szakosztály új vezetôségi tagjai: Bălan Viorel és Nagy Sándor vállalkozók.

Küzdôsport
Folytatódik a tanfolyam

           A Vaskertes iskola tornatermében György Imre Miklós oktató irányításával folytatódik az önvédelmi tanfolyam. Az edzésekre kedden és csütörtökön kerül sor, mindkét nap 17–19 óra között. Érdeklôdni az edzések helyszínén vagy a 0745/202264-es telefonszámon lehet.
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Horoszkóp
január 15 – 21.

           KOS (III.21-IV.20.)
           A következô napokban ezer szemmel figyeljen, és ragadjon meg minden olyan lehetôséget, amivel közelebb kerülhet céljaihoz! Érdemes szélesíteni érdeklôdési körét, nem ártana változtatni az életstílusán!
           BIKA (IV.21-V.20)
           Az elmúlt hetek a kiadások jegyében teltek, szinte az összes tartalékot felélte. Itt az idô, hogy elkezdjen újra gyűjtögetni, hogy biztonságban tudja magát a családjával együtt. Magányos Bikánál a kialakuló depressziót felválthatja a jókedv.
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Sorsfordító periódus lehet ez a mostani az Ön életében. Az eddigieknél könynyebben megvalósulhatnak személyes és munkahelyi tervei. Azonban most sem kap semmit ingyen, továbbra is mindenért keményen meg kell küzdenie.
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           Ne utasítsa vissza barátai, magas rangú pártfogói segítségét, mert velük olyan elônyökhöz juthat, amit saját erôbôl aligha tudna kivívni magának. A határozott tettvágyat szerencse kíséri!
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           Nem ártana így év elején „tabula rasa”-t csinálni, hogy tiszta lelkiismerettel vághasson neki a fontos feladatoknak! Ha a munkahelyén dúló karrierharcok még nem dôltek el, akkor legyen óvatos és tegyen meg mindent, hogy a jók oldalára álljon!
           SZŰZ (VIII.24-IX.23.)
           A lassú évkezdés után nagyon felpörög életritmusa, az elkövetkezô napok teljesen új mederbe sodorják a legtöbb Szűz szülött életfolyamát. A sok kedvezô fordulat megerôsítheti az önbizalmát is, ami a további sikerek biztos alapjául szolgál.
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           Ezúttal három bolygó, a Jupiter, Mars és a Vénusz segíti abban, hogy ötletei, álmai valóra válhassanak. A Jupiter és a Mars szerencsét és dinamizmust hoz, míg a Vénusz Önhöz illô partnerekkel, pozitívan gondolkodókkal hozhatja össze.
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           Az év eleje családi boldogsággal köszönt Önre. A Vénusz váratlan, kellemes meglepetéssel szolgál, akár házasságban él, akár csak tervezgeti valakivel a közös jövôt. Szükségét érzi kedvese figyelmességének, és biztos lehet benne, hogy partnere ön mellett áll majd.
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           Így év elején ismét megpezsdül az élete. Fôleg Jupiter hat személyével kapcsolatos dolgokra, ezért nem csoda, hogy képtelen megtagadni magától a sokféle luxust. Egyébként mindaz, amit mostanában elkezd, aránylag jól végzôdik, legyen az munka, vagy szerelem.
           BAK (XII.23-I.20.)
           A már megszokott, monoton munkájához sok kedve ugyan nincs, de most kivételesen olyan feladattal bízzák meg, aminek örül szíve, lelke. Ezt fokozza némi hirtelen jött románc is, ami ugyancsak kedvezôen hat lelkére.
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           Most kemény munka vár Önre! Lazításról, álmélkodásról szó sem lehet! A Szaturnusz szigorú feltételeket szab a társas kapcsolatainak, az egyéni boldogságának és szinte minden nyilvános szereplésének, sikerének.
           HALAK (II.20-III.20.)
           Barátságok, nagy szerelmek futhatnak zátonyra apró butaságai miatt. Az esztendô folyamán különösen a telehold-fázisok viselik meg, ilyenkor érdemes kicsit háttérbe húzódni, azaz kívülrôl szemlélni az eseményeket!                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           A maffiózó gyereke hegedűórára megy. Kinyitja a hegedűtokot, hát az apja géppisztolya van benne. Elkezd erre éktelenül röhögni.
           – Mit nevetsz? – kérdezik.
           – Elképzelem apámat a bank elôtt a hegedűvel...
           * * *
           Kovács és Szabó kocsma után a helyi színtársulat elôadását nézik meg. Kovácsnak nagyon kell pisilni, kioson, de eltéved, nem találja a mellékhelyiséget. Kóvályog mindenfelé, mert nagyon kell neki, mikor belép egy erôsen megvilágított szobába. A szoba közepén asztal, vázával. A fénytôl kissé elkábulva megragadja a vázát, és könnyít magán, gondosan vigyázva, hogy az ajtónak háttal legyen, hátha éppen benyit valaki. Dolgavégeztével óvatosan viszszahelyezi az asztalra a vázát, és szép csöndben kisomfordál az ajtón, amin bejött. Visszatalál a helyére, és kérdezi Szabót, mi történt míg elvolt.
           – Á, semmi különös – mondja Szabó – A szereplôk röviddel távozásod után kimentek a színpadról, rögtön utána beléptél te, és telehugyoztál egy vázát.
           * * *
           A keresztény megkérdezi a zsidó barátját:
           – Te, hogy van az, hogy ti okosabbak vagytok, mint mi?
           – Egyszerű, mi a halnak mindig megesszük a fejét.
           A két barát elhatározza, hogy minden nap együtt ebédelnek halat, a zsidó a testét, a keresztény a fejét. Már így megy ez egy hete, mikor a keresztény megkérdezi:
           – Te, hogy van az, hogy mindig én fizetem a halat?
           – Na látod! Máris kezdesz okosabb lenni.
           * * *
           A takarítónô feljelentést tesz a rendôrségen, hogy megerôszakolták.
           – Miért nem menekült el? – kérdezi a rendôr.
           – Már hogyan menekülhettem volna el?! Balra fal, jobbra fal, elôttem meg már fel volt mosva.
           * * *
           Egyszer volt egy fiatal férfi, aki a világ legnagyobb írója szeretett volna lenni. Amikor megkérdezték, mit ért ezen, azt válaszolta:
           – Olyan dolgokat akarok írni, amit az egész világ olvasni fog,
           – Olyat, amire az emberek valódi érzelmekkel reagálnak,
           – Olyat, amelytôl sikítani, sírni, a fájdalomtól és dühtôl ordítani fognak.
           Kívánsága teljesült, most a Microsoftnál dolgozik, hibaüzeneteket ír.
           * * *
           A cigány bemegy a munkaközvetítôhöz:
           – Szeretnék dolgozni!
           – Tessék, itt van egy vezérigazgatói állás.
           – Na, ne vicceljen!
           – Maga kezdte.
           * * *
           – Hány ember kell egy orosz számítógép működtetéséhez?
           – Négy: az egyik nézi a képernyôt, a másik ugrál a billentyűzeten, a harmadik tekeri a kurblit és a negyedik lapátolja a szenet.
           * * *
           – Mi a különbség férfiak és nôk között?
           – A nô egyetlen férfit akar, aki teljesíti az összes kívánságát. A férfi az összes nôt akarja, akik teljesítik egyetlen kívánságát...
           * * *
           – Mi az összefüggés az idô, a tömeg és a tér között?
           – Ha jó az idô, a tömeg lemegy a térre.
           * * *
           A család megy kirándulni a Gellért-hegyre. A gyerek kérdezôsködik:
           – Apa! Itt már jártatok anyuval?
           Mire az apa:
           – Persze kisfiam!
           Mire a kisfiú:
           – De apa, és én hol voltam?
           – Velünk voltál csak nem emlékszel, mivel nagyon pici voltál. Annyit tudok mondani, hogy fölfelé még én vittelek, lefelé már anyád hozott...

                       Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2007

            Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
             sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                        a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!