37. (611.) szám, 2005. Szeptember 15-21
Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Még kapható a: GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2005.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság évkönyvét.
           Ára: 5 euró
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@nextra.ro
           tel.: 004-0266-364.941
           Postai cím: 535500 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Romania
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
A lélek fonákja

           Vannak emberek, kiket sokkolt a demokrácia. A mai napig nehezen fogadják el, hogy az államszocializmus átalakult magánkapitalizmussá és hogy-úgy, de kiépült a parlamentáris tömegdemokrácia intézményrendszere. Nosztalgiával gondolnak vissza az elvben uniformizált egyenlôségre, most mikor a szegények és gazdagok közötti szakadék szinte szemmel láthatóan nô. Pedig akkor is voltak kiváltságosok, csak senki nem beszélt róluk. Írni meg aztán végképp nem mert senki. Azóta már érzékenyebbek lettünk szociálisan. Igényesebbek az életkörülményeinkre. Nem finnyásak, vagy kényesek, kérem szépen.
           Barabás István nagy múltú újságíró Száraz vendég című cikkében (Hargita Népe, 2005. augusztus 27. szombat, 200. szám) gúnyosan kifigurázza Balázs Katalin fôszerkesztô-helyettesünket, és németországi vendégeit, akik gyergyószentmiklósi látogatásuk során csôrepedés miatt három napig kénytelenek voltak mellôzni a vizet. Szó sincs róla, hogy védelmembe venném Katalint, hiszen nagyon is meg tudja ô védeni magát, ha értelmét látja, de a cikket olvasván, mosolygva legyintett: Úgy látszik nem volt témája az írónak, és keservesen faragott egyet magának. Nézetét én is osztottam, de azért kíváncsi voltam, hogy valaki reagál-e az írásra. Voltak visszajelzések, egyik olvasónk írt is érintôlegesen a témáról, ami megjelent újságunkban. Nem volt értelme replikázgatni. Én is mint aspektusról, mint a lélek fonákjáról írok csak pár sort.
           Már elmúltak azok az évek, mikor Ceauşescu elvtárs éltetése a jó öreg Elôrében elégséges volt egy tisztességes életforma megteremtéséhez. Ma már nem olyan egyszerű a dolog. Pillanatnyilag sok Ceauşescu bácsi van, és lehetetlen mindegyiket éltetni, mivel az összeférhetetlenségi rendszerhibát okoz a memóriaegységben. Így szabadúszva, csak csippenteni lehet innen-onnan.
           Nosztalgiázni azt viszont szabad. Ganésszekerek, foltosra pattogott zománcos mosdótálak, tyúkszaros életek pörögnek szemeink elôtt. A fekete-fehér filmen ismerôs arcok éltetik a színtelen világot. Lenézve mindent, ami színes, magasztalják bugyuta együgyűségüket. Konzervatív ki vagyok, én vagyok. Idill, fabudis háttérrel. A gémeskút lecserélve. Túl arisztokrata volt.
           Bezzeg, mi nem feledjük el, hogy honnan származunk – mondogatják. A mai napig újságpapírral töröljük ki. Csakazértis. Elôrével, mert még örökké van raktáron. Nocsak! A szokás hatalma.
           Vajon mi lesz velünk budipapíros, melegvízimádó puhányokkal? Aranyos drága István bácsi! Írását olvasva új horizontok nyíltak meg elôttem, megvilágosodtam. Megfogadom, hogyha vendégeim jönnek – esküszöm, bármilyen ország polgárai lehetnek – napokig tüzeltetek velük a fáskazánban, amihez a vizet kilométerekrôl hordatom kisvedrekben, hogy többet térjenek, s a klasszikusra koptatott mosdótál ott vár majd rájuk a hokedlin. A villanyt is kivágatom erre az idôszakra. Van petróleumlámpa és gyertya. Átalakítom az angolvécét is. A fürdôszobába egy takaros fabudit állítok fel a helyére. Kis szívecskéket fűrészelek az ajtajába. Nesze nektek, ti rongyrázó, kényeskedô, finnyás, fölényeskedô nyugatiak! Megmutatom nektek, hogy mi az igazi életforma.
           Szerencsénkre még maradtak, akik emlékeznek dicsô múltunkra. Hála érte! És István bácsi, mióta olvastam atyai tanácsait, azóta a két veder víz ott a sarokban. Hidegzuhanynak. Hátha felébred a lélek ebbôl a rémálomból.
Ábrahám Imre

Emlékállítás

           Szeptember 7-én a Gac-oldalban 159 lemészárolt katona emlékének tisztelegtek. Több helyi szervezet a megemlékezés koszorúit, virágait helyezte el. Pap József polgármester és Antal János veterán frontharcos mondott beszédett. Tamás Barna római katolikus lelkész megemlékezô szentmise keretében imádkozott a hôsi halottakért, Bíró Sándor református lelkipásztor igét hirdetett.
           * * *
           A Visszafolyóhoz vezetô út mellett is emlékeztek. Új kereszt került Novák István törzsôrmester és bajtársai sírhantjára. Szeptember 7-én vesztették ôk is életüket, viszont e kis emlékhelyrôl oly kevés gyergyói tudott mostanáig.
           Varga Béla, aki lelkes támogatója volt az emlékállításnak, elmondta:
           – Szeptember 7-én, amikor Gac- oldalába betörtek a partizánok, s vonultak lefelé, még a templom tornyában is voltak, itt is ejtettek áldozatokat. Az itt eltemetettek székely határôrök voltak. Lövészárok volt, Novák Istvánt és társait itt lôtték meg, és két hétig temetetlenek voltak. Novák Istvánról tudnak, a bajtársait viszont nem lehetett azonosítani, mert az oroszok gránátot dobtak a lövészárokba, s a testek felismerhetetlenné roncsolódtak. Egy Burján Sándor nevű személy temette el, síremléket is állított.
           Az egykori, alumínium betűs síremlék, mely nagyon megrongálódott művelt állítóról árulkodik. Egy megdôlt bástyán voltak a nevek, mely szimbólum: elveszett a haza, eldôlt a bástya. Megrongálódott az évek során e síremlék, az alumínium betűknek is nyoma veszett.
           Novák István lánya Németországban él, nemrég tudta meg, hogy édesapja itt van eltemetve. Idejárt halottak napján, gyertyát gyújtott e sírnál, most pedig segítségével, augusztusban új síremléket állítottak a lelkes emlékezôk.
           Varga Béla elmondta, célja felkeresni az emlékállító Burján Sándor leszármazottjait, keresni a történet, a történelem fonalát.
           * * *
           Szeptember 7-én a hazát védô katonák mellett tíz civil is hôsi halált halt. Ezek hozzátartozói szeretnének emléket, keresztet állítani a felszegi csengettyűnél. Támogatók jelentkezését várják e nemes cselekedetük kivitelezéséért. Jelentkezni Szász Félixnél lehet, de közvetítô szerepet vállal Bajna György újságíró is.

A kórháznak adtak igazat

           Nemrégiben írtuk, hogy még folynak a tárgyalások dr. László József szülész-nôgyógyász fôorvos és a kórház között. A legfontosabbnak vélt ügyet szeptember 6-án tárgyalták, melynek tárgya a munkaszerzôdés felbontása volt. Errôl kérdeztük dr. Bíró Katalint.
           – Szeptember 14-én hozták meg a döntést a Marosvásárhelyi Táblabíróságon, mely szerint elutasították dr. László József fellebbezését, melyben a csíkszeredai törvényszék döntése ellen fellebbezett. Tehát a munkaszerzôdés felbontása érvényes, a kórház megnyerte a pert.
           A végleges döntés megszületését követôen telefonon kerestük meg dr. László fôorvost, aki korábban ígérte, döntés után nyilatkozni fog. Most azonban csupán annyit mondott, ügyvédje által fogja tájékoztatni lapunkat.
B. T. I.

Vége a várakozásnak

           Szombaton reggel mosoly ült ki a Forradalom negyed lakóinak arcára. Többé nem kell fazékban melegíteni a fürdôvizet, ismét meleg víz folyt a csapokon. A Dániából érkezett alkatrészküldeményt sikerült a pénteki nap folyamán beszerelni, és elindulhatott a melegvíz-szolgáltatás. A hálózat felmelegedése után szombaton reggel már minden lakó kiáztathatta a két hónapi várakozás izzadságát. Megnyugtató a kijavítás, hiszen kopogtatnak a hideg napok. Csak remélni lehet, hogy a tél beálltával nem üti fel a fejét hasonló meghibásodás, mert két hónapi fűtéshiányba, csak úgy nem törôdnének bele a lakók.
G. G.

Kevés a gomba

           A hetekkel ezelôtti rengeteg csapadék kedvezett a gombászóknak, igaz, csupán egyhetes volt az esô utáni idény. Akkor a közel húsz gyergyószentmiklósi begyűjtôközpontot lerohanták a gombászók. S egy-egy központba naponta akár 100 kg-ot is leadtak az erdôjárók. Akkor 40 000 régi lejt adtak kilogrammjáért. Aztán, amikor szűk volt a gomba, akkor akár 250 000 lejt is kóstált egy kiló. Tavaly több volt a gomba, mint mondják az egyik központnál, de kevesebb begyűjtô nyitott, mint idén. Ennek ellenére kialakultak a kuncsafti körök. Fôként roma családok hordják pereputtyostól a hiripet, ez jelenti a megélhetésüket. Persze, akad olyan gyergyói is, aki a gombapénzbôl iskoláztatja gyermekét. Vagy éppen munkanélküli, s kenyeret vásárol a családnak. Szabadságot is töltenek gombászással, leadással a helyiek.
           Kilométereket tesznek meg sokan, esetenként kevés pénzért. Mostanság késô délutánig alig akad, aki megnyitná a begyűjtôközpont ajtaját. Csak lenne egy kis esô – mondják, akik már tavasztól a gombászásban látják a közelgô tél átvészelését.
K-T. Gy.

Baleset, tragédia

           Rézler Imre, kettôs állampolgárságú, gyergyószentmiklósi lakhelyű személy panaszával keresett meg:
           „Vasárnap Brassóba készültem, üzleti ügyben. Nyolc után érkeztem Csíkszereda határába, úgy öt kilométerre a településtôl, mikor rászaladtam egy kavicsszônyegre. Kanyarban kezdôdött a kaviccsal szórás, nem sok idôm volt fékezni. A kocsi megcsúszott, berepült két fa közé a mezôbe, háromszor is átfordult. Szerencsére, életben maradtam, s csodálkoztam, hogy olyan sokan voltak a helyszínen, segítettek kimászni a totálkárossá vált gépkocsimból. Kiderült, tôlem ötven méterre is van egy autó a fának csapódva, a gyergyószentmiklósi Pop Ioan taxisofôr autója. Szerencsétlenségére ô egy fának repült, helyben meghalt.
           Rendôr is volt, látta, hogy az utánunk jövô autók sofôrjei is elveszítik a kontrollt a kavicsos részre érve. Hadonászott kézzel-lábbal, hogy lassítsanak, de késô volt. Sajnos, figyelmeztetô táblákról is megfeledkeztek az útjavítók, csak ott volt tábla, ahol már kezdôdött a kavicsszônyeg.
           Az autóm totálkáros, hármat fordult az oldalán. Azóta próbálok az útüggyel összeköttetésbe kerülni, mert a rendôrség által kiadott jegyzôkönyvben is benne van, hogy a kavicsozás okozta a megcsúszást. Úgy gondolom, ezért felelôsséget kell vállaljon az útügy, nem fogom annyiba hagyni, megkeresem a halott taxisofôr családját, és kérek másokat is, akiket hasonló baleset ért emiatt a munkálat miatt, hogy kérjünk kártérítést az útügytôl, ha kell, jogi úton követeljük ki igazunkat.
           Most nem lehet azt mondani, hogy a sofôr a hibás, a taxisnak biztos volt gyakorlata a vezetésben, nekem is 1971 óta van hajtási jogosítványom, bejártam külföldet. Ez tehát az útépítô hibája. Nem hagyhatjuk annyiban”.
           Rézler Imre címét, telefonszámát is meghagyta szerkesztôségünkben, adjuk meg azoknak, kiket szintén baleset ért e hét végén a Csíkszereda melletti kavicsozás miatt.
           A sajnálatos eset után megkerestük az Út és Híd Rt. regionális igazgatóságának részlegfônökét. Mint mondta, ô is hallott a balesetekrôl. Az Rt. az említett úttesten útkarbantartási munkálatokat végzett, kavicsozott. „A munkálatok jelezve voltak, miért lennénk mi a hibásak, ha a sofôrök nem lassítottak” – tette fel a kérdést, majd megígérte, még visszahív, részletekkel szolgál. Nem hívott.
           Balesetek sora történt vasárnap, mely emberéletet is követelt. Senki sem felelôs ezért?
B. K.

Birtokba helyezésért

           2005. szeptember 5-én délután megkezdte üléseit Románia Parlamentje. Bár a törvényhozó testületben éles harc alakult ki a házelnökök leváltásáért, emellett beindult a törvénytervezetek vitája is. A politikai nyilatkozatokban sincs hiány. Szeptember 14-én vidékünk képviselôje, dr. B. Garda Dezsô, akinek az utolsó tulajdontörvény-csomag kidolgozásában is jelentôs része volt, beszédet tartott a termôföldek és az erdôk visszaadásának állapotáról, a visszaigénylések lehetôségeirôl, illetve az alkalmazás nehézségeirôl. Nyolc nap van még az igénylések, kérések letételére szeptember 22-ig. Ennek szellemében hangzott el dr. Garda Dezsô beszéde:
           Elnök Úr! Képviselô Hölgyek és Urak!
           A nyár folyamán megkezdôdött a 247/2005. számú törvény alapján a földterületeknek és erdôknek a volt tulajdonosaik vagy örököseik számára való visszajuttatásáért folytatott harcunk utolsó szakasza.
           Habár a törvény kezdeményezôi megpróbálták támogatni a teljes viszszaszolgáltatást a mezôgazdasági földterületek esetében az 1945-ös év szerinti helyzet, valamint az erdôs területek esetében az 1948-as-év szerinti elhelyezkedés szerint, a törvény próbálja támogatni a kommunista rendszer által megfosztott tulajdonosok számára a teljes visszaadás fogalmát.
           De a nyár folyamán megfogalmazták a törvény alkalmazási módszertanát, mely több cikkelyében is ellentmond a törvény szövegének és szellemének. A törvény alkalmazási módszertanának 39-es szakaszára hivatkoznék, amely ellentétes a 2005. július 22-én közölt 1/2000 számú törvényt módosító és kiegészítô törvény 28-as cikkelyével, ami a vagyonközösségek és közbirtokosságok esetében az erdôknek az 1948-as helyzet szerinti teljes visszaadására vonatkozik. Ha a kiegészített törvény 28-as cikkelyében kimondják, hogy „a társulási formáknak visszaadják a tulajdonukban volt egész területet, akkor miért van szükség a vagyonközösségi vagy közbirtokossági tagok névsorára?
           Augusztus hónap folyamán kiállították az úgynevezett hivatalos űrlapokat, melyeknek csak egy céljuk van: a tulajdonuk visszaigénylése érdekében a helyi földosztó bizottságokhoz kérést benyújtó állampolgárok megfélemlítése. Ezek az űrlapok annyira bonyolultak, hogy bárkit megtéveszthetnek, aki nem ellenfele a mezôgazdasági területek és erdôk volt tulajdonosai számára való visszaszolgáltatásának. A szabályzatban sehol nincs utalás a speciális űrlapokra, csak a kérések benyújtására.
           Vasile Blaga Miniszter Úr!
           Miért nem hoznak intézkedéseket azon polgármesterek és prefektusok ellen, akik nem tartják be a 247/2005 számú törvény alkalmazása érdekében a kötelezettségeiket? Mikor fejezik be az állampolgárok kigúnyolását a bürokratikus űrlapokkal?
           A földtulajdonokat visszaszolgáltató törvények megjelenése után elvesz a hivatalos bizonyító akták egy része, amellyel a megfosztott volt tulajdonosok igazolni tudnák a tulajdonjogukat. Így az állami erdészeti hivataloknál az utóbbi 15 évben eldugták a magánerdô-tulajdonosokat tartalmazó nyilvántartókat, melyeket 1946-ban az állami erdészetek erdészeti rendszerben kezeltek. Ha a tulajdonosoknak sikerül megtalálni ezen akták másolatát, a kéréseiket nem veszik figyelembe sem az erdészet képviselôi, sem a helyi bizottságok.
           Gheorghe Flutur Miniszter Úr!
           Az 1946-os magánerdô-nyilvántartók példányai vagy a mezôgazdasági minisztérium, vagy az Országos Erdészeti Egyedáruság irattárában vannak. Elônyösebb lenne, ha ezek a névjegyzékek a prefektúrák vagy erdészeti igazgatóságok közvetítésével eljutnának az érdekeltekhez, mivel rövid az idô, szeptember 22-e a kérések benyújtásának határidejéig.
           A 15 év, amióta próbálják a mezôgazdasági és erdôs területeket visszaszolgáltatni a megfosztott birtokosaik számára, egy megaláztatás az egyszerű állampolgárnak, mivel úgy a helyi bizottságok tagjai, mint a közalkalmazottak csak gúnyt űztek a kérelmezôkbôl, ahelyett, hogy a visszaszolgáltatásban résztvevô intézményeket megtisztelô humánus magatartással kiszolgálták volna ôket.
           Köszönöm a figyelmüket.

MPSZ-hírek

           Az oktatási rendszer túlzott központosításáról
           A Magyar Polgári Szövetség gyergyószéki szervezete felháborítónak tartja azt, hogy a szép szólamok ellenére a hazai oktatási rendszer továbbra is központosított, bürokratikus és kisebbségellenes. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy 2005-ben még mindig nincs lehetôség arra, hogy az iskolák maguk válasszák meg a tanáraikat, illetve, hogy még mindig Bukarestben döntsék el, hogy hány és milyen profilú illetve tannyelvű osztály induljon Gyergyószentmiklóson. Tiltakozunk ugyanakkor az ellen, hogy ennek következtében számos magyar kilencedikes román osztályban kénytelen folytatni tanulmányait. Felhívjuk a tanügy-minisztérium figyelmét, hogy errôl értesíteni fogjuk az Európai Parlamentet, illetve nemzetközi emberjogi szervezeteket is.
           Az óvodaközpontok létrehozásáról
           A Magyar Polgári Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete nem tartja jó gondolatnak az óvodaközpontok létrehozását. Megítélésünk szerint az óvodáknak minél közelebb kell lenni a lakossághoz, hogy a kisgyermekek minél rövidebb és minél biztonságosabb úton juthassanak el óvodába, s onnan haza. Úgy gondoljuk, hogy ehhez a kérdéshez nagyobb felelôsségtudattal és komolysággal kell közelíteni, nem lehet közvetlen a tanévkezdés elôtti napokban, avagy éppenséggel a tanévkezdés után óvodai csoportokat költöztetni szanaszét a városban.
           A tagkártyák kiállításáról
           Ismételten felhívjuk a Magyar Polgári Szövetség gyergyószentmiklósi tagjait, hogy keressék fel a Szövetség irodáját kedden vagy szerdán, délután fél hat és hét óra között, hogy el tudjuk készíteni a tagkártyához szükséges fényképeket, majd ki tudjuk adni a tagkártyákat. Fontos tudnivaló, hogy mindez a tagoknak nem jelent semmilyen költséget, a fénykép elkészítése és a tagkártya ingyenes.

Kiértékeltük a kérdôíveket

           (folytatás az elôzô lapszámból)
           A kiértékelô-sorozat harmadik részében a városrendészettel, sporttal illetve az ifjúság segítésével foglalkozó kérdésekre érkezett válaszok kiértékelését olvashatják.
           Városrendészet:
           A fôtér sétálóutcává, szórakoztató- és bevásárlóközponttá alakításával majdnem minden válaszadó egyetért. Egyesek azonban különbözô feltétellel támogatnák az ötletet: ha szakemberre bízzák, aki a város múltját ismerve alakítja át, illetve másik feltétel, ha terelôutakat, parkolási lehetôséget biztosítanak. Kevesen mondtak nem-et, egy indoklás szerint: Nem, mert a fôtér Gyergyóban adminisztrációs, kultúr-, kereskedelmi és forgalmi központ (és ezt meg kell ôrizni). Volt olyan válaszadó is, aki szerint az ötlet jó, csak nem kivitelezhetô.
           A tisztaság megôrzése érdekében sok válaszadó szerint az emberek hozzáállásán kellene változtatni, igényességgel, odafigyeléssel, lelkiismeretesebb hozzáállással, hogy ne szanaszét dobálják a szemetet. Fontosnak tartják a megelôzést, nevelést, ugyanakkor sokan a büntetést és a szigo-rú fellépést is szorgalmazzák. Más intézkedések szempontjából említik több szemetesláda elhelyezését, a rendszeres szemételszállítást, több utcaseprô alkalmazását és munkájuk szigorúbb ellenôrzését, a városgazdálkodási vállalat autóparkjának és eszközeinek bôvítését, a városvezetés gyorsabb reagálását, a kóbor ku- tyák és a romák ügyét, több zöldövezet létrehozását. Van olyan válaszadó, aki felhívja a figyelmet a Békény helyzetére (ide jönnek a Békénybe vezetett WC-k is), van olyan is, aki a kötelezô közmunka bevezetését szorgalmazza. Más figyelemre méltó, gyakorlatias ötletet is olvashattunk: Az utcákat és a negyedekben a szeméttárolók környékét névre szólóan a szociális segélyért dolgozók közt felosztani és aszerint fizetni – mint Balánbányán.
           A közbiztonsággal viszonylag kevesen elégedettek, van aki részben és kevésbé elégedett. A nagytöbbség elégedetlen. Ôk felhívják a figyelmet arra, hogy szerintük a rendôrség nem jól végzi a dolgát (Nem, mert éjszaka a rendôrök nem avval dolgoznak, amire alkalmazva vannak; Nem, a rendôrök ne a bárokban üljenek, hanem az utcákon, Régebb mindig volt elérhetô távolságon belül egy rendôr).
           Új lakóháznegyedek építésére vonatkozó kérdésre 7 helyszínt javasoltak: a Bucsin lakónegyed és a Testvériség sugárút környékét, Gyergyótekerôpatak felé, Gyergyószárhegy felé vezetô út két oldalát, Nyír felé, Téglagyár felé, 4-es kilométer felé illetve a volt öntöde területét. Egy válaszadó felhívta a figyelmet a meglévô tömbházak megerôsítésére is (földrengés esetén nagy a veszély). Egy másik válaszadó pedig megjegyezte, hogy ez attól függ, hol rendelkezik a város beépíthetô telekkel.
           Sport
           A válaszadók nagytöbbsége egyetért a sport támogatásával. A sportágak tekintetében már megoszlanak a vélemények. Általában a jégkorongot támogattatnák, errôl az alábbiakban részletesebben is írok. A jégkorong mellett azonban megjelennek más sportágak is, Gyergyószentmiklós hagyományos sportjai, mint például a szertorna, korcsolya, tenisz, labdarúgás. Említették továbbá a sít, ami szintén hagyományosnak nevezhetô, és a kosárlabdát. Egyes válaszadók szerint támogatni kellene az új sportágak fejlôdését is, mint például gördeszka, görkorcsolya, BMX biciklizés, elsôsorban pályák kialakításával. Ezenkívül volt olyan vélemény, hogy minél több sportágat kellene támogatni, bármelyiket; vagy a legeredményesebb sportágat.
           A jégkorong támogatását a válaszadók fele említette. Az indoklások szerint azért kellene támogassa az önkormányzat a jégkorongot, mert: az a sportág, amely szórakoztatja a város lakóit; már működik és bevált, mert az elég színvonalas. Van olyan válaszadó is, aki bár támogatja az ötletet, hogy a város támogassa a sportot, nem ajánlja a jégkorongot: A hoki, bár kedves, de túl költséges a mi szegény kisvárosunkhoz.
           A sport támogatásának kérdésére adott nem válaszok elsôsorban a pénzhiányra térnek ki: nem kell a sport a sok éhes embernek; szegény a város, támogassa önmagát; nem a város dolga. Volt egy köztes válasz is: a válaszadó szerint a város ne a sportágakat támogassa (A sport ma már üzlet, de nem a város pénzén) hanem a város inkább a sportolási lehetôségek biztosításával foglalkozna.
           Az ifjúság segítése:
           A pályakezdô fiatalok segítésének módjára vonatkozó kérdésre a leggyakoribb válaszok a lakás- és a munkahelybiztosítás voltak különbözô megfogalmazásokban. A váalszadók szerint a fiatalokat segíteni lehetne lakás építésével, telek és hitel biztosításával, lakástámogatással, kamatmentes hitellel, önkormányzati lakások építésével, szolgálati lakások kiutalásával, valamint a lakások egyébb célra való átalakításának letiltásával.
           A munkahely-biztosítás témájában jött válaszok: végzettségnek megfelelô javadalmazás, munkahely-létrehozás, nem minimálbérrel!, megfelelô fizetés biztosításával, hogy ne kelljen elmenjen, munkakönyves állással, állásajánlatokkal, továbbképzésekkel. Hangsúlyozták a nyugdíjaskorú munkaerôk nyugdíjba vonulását mind általánosan mind pedig a pedagógusok esetében.
           A válaszadók szerint a lakás és a munkahely az a szükséges alap, amely a fiatalok segítésében létfontosságú. Egyik válaszadó ezt így fogalmazta meg: Lakás biztosítása, munkahely biztosítása, a többi az ô dolguk.
           A lakás- és munkahely-biztosítás mellett más jellegű válaszok is érkeztek. A válaszadók szerint bátorítani kellene a fiatalokat az önálló vállalkozásra, ki nem használt elgondolásokat, tapasztalatokat átadni, kölcsönöket biztosítani; az értékes emberek megbecsülésével, hagyják ôket dolgozni, és ne lássanak bennük politikai ellenfelet. Említették még a fiatal pályakezdôk programok szervezésébe való bevonását (kulturális, szociális, nevelési stb.), a szórakozási lehetôségek megteremtését, az idénymunkát. Érkeztek válaszok az oktatás és a munkaerôpiac közelítésére vonatkozóan (az iskolákba olyan osztályokat kell létrehozni, amilyenekre szüksége van a városnak). Voltak olyan válaszadók is, akik szerint nem olyan jelentôs a pályakezdô fiatalok problémája: Minket sem segített senki, dolgozni akartunk, és most is dolgozunk. Csak akarat kell, illetve: Amíg valahol munkát keresnek, ne válogassanak.
           Egy válaszadó szerint a városvezetés másképp is segíthetne a fiataloknak: Mindenkivel személy szerint szóba kellene álljon a tanács szakbizottsága: mik a szándékai, lehetôségei. Érezze, fontos, kell nekünk. Érdemes egy kis áldozatot vállalnia a városnak.
           (folytatás a következô lapszámban...)
Dániel Botond szociológus

Rendôri segítség

           Gyűjtést szervezett az árvízkárosult gyerekek megsegítésére a Hargita Megyei Közösségi Rendôrség. Az összegyűlt mintegy 35 millió lejbôl megvásárolták mindazt, amire egy iskolás gyereknek a legnagyobb szüksége van szeptemberben, iskolakezdéskor. Minden árvízsújtott településen csomaggal lepték meg a csemetéket. Bizony a szülôk is örvendtek, hiszen az iskolástáskát, tanfelszerelést és édességet tartalmazó segítségnek köszönhetôen nem kellett saját pénztárcájukba nyúljanak. Jól jön a segítség, hiszen sok gyereknek semmije sem maradt.
           A rendôrség munkatársai több mint 180 gyereket örvendeztettek meg iskolakezdés elôtt, ugyanakkor mindenkit arra buzdítanak, hogy segítsék az árvízkárosultakat, hiszen közeleg a tél, és bizony nagy szükség van minden segítô kézre.
G. G.

Segély a hodgyaiaknak

           Múlt csütörtökön az Arbor Famegmunkálók Szövetsége újabb kamionnyi segéllyel indult Udvarhelyszékre. Ezúttal Hodgyára vittek építôanyagot, nyílászárót, bútorokat, gyógyszert és élelmiszert a gyergyószentmiklósi adakozók jóvoltából. Segélyükért köszönôlevelet kaptak, mely minden gyergyói jóakarónak, segítôkész embernek szól:
           „Tisztelt támogatónk és segítônk
           A 2005. augusztus 23-i árvíz mindannyiunkban megdöbbenést és elkeseredést keltett; de a kezdeti elkeseredést és kilátástalanságot immár felváltotta a reménység, ehhez pedig az önök segítsége és szolgálatkészsége nagy mértékben hozzájárult.
           Hisszük azt, hogy e megpróbáltatásunkban vezérigénkül választott alábbi bibliai igének az önök segítségével és támogatásával tudtunk és tudunk engedelmeskedni illetve azt betölteni:
           „Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk! (Zsid. 10,39)”
           Ezúton szeretnénk megköszönni a Hodgyának nyújtott önzetlen segítséget ezekben a nehéz napokban, és kérjük a Mindenható Istent, hogy gazdagon jutalmazza meg mindazokat, akik fáradságot nem kímélve mellénk álltak, segítettek, bátorítottak. Isten gazdag áldását kívánva munkájukra és szolgálatukra, a Hodgyai Református Egyházközség és faluközösség nevében atyafiságos tisztelettel és köszönettel: Ballai Zoltán, hodgyai lelkipásztor és Dávid István, gondnok.”
           A segélygyűjtés tovább folytatódik, az Arbor továbbra is várja adományaikat, s mihelyt összegyűl egy rakományra való, indulnak Udvarhelyszékre, egy újabb kárvallott közösség segítésére. Támogassák önök is az árvízsújtotta vidék embereit, segítsék, hogy meleg otthonuk legyen, mire beköszönt a tél.
B. K.

Szó se róla, szépül az utca…

           Se szó, se beszéd, egyszer csak arra ocsúdtak fel a Tölgymezô utcabeliek, hogy sáncot ástak az utca egyik oldalán. Történt ez július végén. Nem is volna ezzel gond, csakhogy, azóta néhány portára csak egyszál deszkán lehet bemenni. A tehetôsebbek több millió lejért csövet vásároltak a nagykapuik elé, s bonyolítottak sebtében, hogy bejáratot varázsoljanak. Aki betömte bejárata elôtt az árkot, azt megbüntették – mondta az egyik ott lakó. S hozzátette, bezzeg a Kis utcát töltötték, de a Tölgymezôbe csak sánc jutott, s a gödrök, a por maradt.
           – Bár gyalulták volna le az utcát, mert az esôzés után a sánc száraz volt, a túloldalon hömpölygött a víz – mondja Pál Rozália néni, aki elpanaszolta, 2 300 000 lejes nyugdíjából él, s a híd 3 750 000 lejbe került. Ez nem segítség az utca idôs, özvegyasszonyainak. – Ahol nincs híd, csak egy szál deszka, ott nincs férfi sem – tette hozzá. Továbbá az is aggasztja, hogy egyazon oldalon van a sánc és a vízvezeték, kiásták a földet a vezetékrôl, s félô, a nagy hidegben elreped a csô.
           Hobaj Józseftôl, a mellékgazdaság élenjárójától érdeklôdtünk. Elmondta, nem tudták, hogy a sánc alatt van a vízvezeték, utasításra fogtak hozzá az ásáshoz. A sánc 20–25 cm mély, a vezetékek pedig 1,5 méter mélyen kell, hogy legyenek. Nem állnak le, folytatják a munkálatokat, az ellenkezô oldalon járda lesz, az utcát kitöltik fehér kôvel ugyanúgy, mint a Kis utcát, esést adva.
           Várni kellett a licit miatt, de remélhetôleg befejezik a munkálatokat, amíg a fagyok beállnak. Elmondta azt is, hogy a városrendészeti iroda kellett volna értesítse az ott lakókat a sáncásásról.
           Mint kiderült, a városrendészeti iroda akkor értesült a sáncolásról, amikor az elkezdôdött, tehát ezért nem értesítette a lakókat.
           Ambrus Ágnes, a közüzem illetékese elmondta, 180 cm-re vannak leásva a vízvezetékek a Tölgyemezô utcában, a kerítéseken belül. Amikor a föld fagya jön fel, akkor is rongálódhatnak az azbesztcsövek. Télen, amenynyiben a víz nem áll meg az árokban, nem lesz gond. Remélik, nem fog elfagyni a vezeték.
           Pap József polgármester elmondta, kelléke az útnak a 30 cm-es vízelvezetô sánc, örvendjenek a Tölgymezô utcaiak, hogy helyettük megcsinálták. S egyszer fagyjon el a vezeték, s utána aggódjanak.
K-T. Gy.

Iskolakezdés

           Minden tanintézményben ünnepélyes évnyitóval kezdôdôtt a 2005–2006-os tanév. Az óvó nénik óriási türelemmel vigasztalták az alig hároméveseket, kik az elsô reggeleken a sok játék helyett csak anyukát keresték. Az anyukák pedig könnyes szemmel hagyták kicsinyeiket az új közösségben. Megszokják, nem lesz semmi gond, mondják az óvó nénik, s biztos így is van, hisz tudják, minden kezdet nehéz. Az elsôsôknek is új, de ôk már nem pityeregnek, lefoglalja ôket a kapott tankönyv, számba veszik egymás tolltartóját, ismerkednek. A nagyobbak könnyebben veszik az akadályokat, új iskola, tanárok, osztálytársak. A Salamon Ernô Gimnáziumban tartott közös évnyitón Csata Emese aligazgatónô elmondta, köszöni a szülôknek, hogy rájuk bízták csemetéiket, és biztosította, jó kezekben vannak. Kihangsúlyozta, a pedagógus, gyermek, szülô hármas együttműködése a legfontosabb. A megnyitón Kopacz Zsófia I. osztályos kislány mondott verset, és a Klarinét Kwartett tette ünnepélyesebbé az elsô iskolai napot. Becsengettek, kezdôdhet a tanulás.
B. T. I.

Figura-sarok
Mesejáték a Figuránál

           A Figura, a hagyományhoz híven, szeptemberben megkezdte az új évad gyerekelôadására a felkészülést. Már folynak a próbák a művelôdési központ nagytermében Dézsi Szilárd m.v. rendezô irányításával. Színházunk idén ismét Wilhelm Hauff egyik meséjét mutatja be – 2003-ban A gólyakalifával szórakoztattuk a gyerekeket –, az Orros, a törpét.
           A történet egy kisfiú álma, amelyben a tárgyak életre kelnek, átalakulnak. A játszótéren szétdobált tárgyakból, a káposztából piaci kofa majd fôszakács lesz, a cipôbôl cipész és herceg, a lufiból kukta. A mesejáték alaphangulatát a piaci zsongás, a mutatványosbódék és a konyha, az ízek varázslatos világa teremti meg. Jakab egy virággyökér miatt lesz Orros, a törpe, és e gyökér virágja változtatja vissza ismét Jakabbá, miközben számtalan különös kalandot él át, és a világ legjobb mesterszakácsa lesz, az egyetlen, aki el tudja készíteni a Pástétomok Királynôjét.
           Orros/Jakab, a törpe kalandjai során a felnôtté válás különbözô stációit járja be. A Pástétomok Királynôje elkészítése a próbakô, amely által megtalálja önmagát, a szerelmet, általa kiteljesedik, érettebbé, bölcsebbé válik.
           A mesében a másság elfogadása kerül elôtérbe, a velük való együttélés, ahogyan a különbözô nemzetek „varázslatos” konyháinak, ételeinek megismerése is.
Irodalmi titkárság

Örmények búcsúnapja

           A hét végén, Kisboldogaszszony búcsújára gyűltek össze a gyergyószentmiklósi örmény közösség tagjai. A csomafalvi plébános, Ferencz Antal által celebrált ünnepi szentmisén jelen voltak több örmény közösség képviselôi.
           A búcsús szentmisét követôen a Tarisznyás Márton Múzeumban elôadásokon, kiállításon vettek részt az örmény közösség tagjai, a város elöljárói. Egy örmény kereskedô volt házában, egy olyan múzeumban, mely egy örmény tudós, kutató nevét viseli, Csergô Tibor múzeumigazgató helyénvalónak tartotta az ünneplést. Puskás Attila örmény katolikus vikárius köszöntôbeszédében megjegyezte, hogy történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, hiszen egy állami múzeumba kerülhetnek örmény, egyházi kincsek kiállításra anélkül, hogy tartani kellene attól, hogy a kiállítás anyagát Bukarestbe viszik tovább. Megköszönte az egyháztanács bizalmát és támogatását, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy az örmény egyház felbecsülhetetlen értékű szellemi kinccseit ôrzô könyvgyűjteményét közkinccsé tehették, kiállíthatták és megmutathatták a népes érdeklôdônek. A régi könyvállomány számítógépes felleltározását készítô Székely Szilárd kalauzolta az összegyűlteket, tartott ismertetôt a kiállítás anyagáról. Megszületett egy örmény kutatóintézet terve is, hiszen ahhoz, hogy az elfektetett kincsek szellemi értékekké váljanak, szükségesek olyan szakemberek, akik értik az örmény nyelvet. Számos XVII. századi könyvet nem sikerült beazonosítaniuk a felleltározóknak éppen azon okból, hogy ma már nem ismerik az ôsök nyelvét.
           Dr. Garda Dezsô a gyergyói örménység történetét ismertette kutatásai alapján, azon intézményrendszer kialakulása mentén, mely lehetôséget biztosított számukra, hogy itthon érezzék magukat ezen a földön. Demeter Zsuzsanna beszámolt egy szarajevói konferenciáról, melyen a muzulmán többségű országokban élô katolikusok, valamint a posztkommunista országok képviseltették magukat. Köszönte a megbízást, melynek segítségével tapasztalatokat szerezhetett, és abbéli reményét fejezte ki, hogy a jövôben még számtalan hasonló találkozón képviseltetheti magát a kétszeres kisebbségben élô örmény–magyar közösség. Mindez pedig akkor megvalósítható, ha a jövôben nem műemlékként látogatnák a templomot, hanem minden vasárnap megtelnek annak padjai. Az ünnepi hangulatot emelte a Fejér Antal kántor által vezetett örmény kórus fellépése.
G. G.

Helyet kérnek a könyvek

           Minden a legnagyobb rendben van a meleg, világos szárhegyi könyvtárban, melynek fenntartója, a helyi önkormányzat. Habár szűkös a költségvetés, de a kevés pénzbôl, nemcsak a bérre, a tüzelôre, villanyáramra, irodafelszerelésre, könyvvásárlásra is juttatnak. A helyi költségvetésbôl a 2005-ös évre ötmillió régi lejre lehet könyvet vásárolni a második félévben. Két számítógépe is van a könyvtárnak az egyiket az OVR Lázár Társaság használatba adta, a másikat a polgármesteri hivatal jóvoltából kapták. És a korlátlan és ingyenes internet-hozzáférést a Classcasten Intermedia Kft. biztosítja.
           Van tehát minden, aminek egy jól felszerelt közkönyvtárban lennie kell. Ami esetleg gondot okozhat, az a helyszűke lesz. Az 1958-ban létrejött könyvtár ma közel tizenháromezer kötetet számlál. A kötetek nagy része magyar nyelvű, többségében szépirodalmi mű. Az utóbbi idôben viszont pályázatok által gyarapodott a kézikönyvek, lexikonok száma is.
           A kultúrház épületében működô könyvtárban Bartis Edit könyvtárossal beszélgettünk, tôle tudtuk meg, miért is bizonyul szűknek a helyiség.
           – A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egy meghívásos pályázatot hirdetett meg. A listára az Erdélyi Magyar Könyvtárosok Egyesületének kuratóriuma javasolt; a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Kisebbségi Osztályáról tettek munkalátogatást és ellenôrizték a Biblis C elektronikus könyvtárnyilvántartó-program működését. Ezt követôen lehetett letenni a pályázatot, melyet pozitívan bíráltak el. A pályázat lebonyolítója az Illyés Közalapítvány. Ez azt jelenti, hogy egymillió forint értékben igényelhetünk könyveket. Az elsô fordulóban százezer forintra a határon kívüli kiadók műveibôl lehetett választani, így 65 kötettel gyarapodott a könyvtár. A kilencszázezer forintra pedig az anyaországban kiadott könyvekbôl lehet igényelni. Még tart a válogatás, ha megérkeznek a kötetek (melyek szállításában részt vállalt az önkormányzat is), akkor bizony szűkösen leszünk, kinôjük a helyiséget.
           Korábban is gyűltek a kötetek a községi könyvtárban: a Kölcsei Alapítvány pályázat útján kétszer is támogatta könyvtárat; a testvértelepülések Nagybajom, Öcsény, Dombóvár is szintén adományozott, valamint András László, a FIDESZ sajtóirodájának vezetôje által Jókai összes művét is kikölcsönözhetik a szárhegyi olvasók.
           – Van, amit olvasni, és egyre több kell, mert már a kicsi óvódást sem lehet befolyásolni, önállóan dönti el, mit szeretne felolvastatni a szülôkkel, nagyszülôkkel. A kicsik a legdrágábbak, legkedvesebb könyvkölcsönzôk – mondja Edit asszony.
           A látogatók nagy része diák, fiatal, de vannak szép számban nyugdíjasok is. A rendszeres látogatók száma közel kétszáz.
           A községi könyvtár kötetei gyarapodnak, s ezáltal az olvasók száma is nô, egy nagyobb helyiség biztosítása a jövôben nem lehet már nagy akadály széhegyieknek.
Baricz Tamás Imola

Tanácsülés

           Dr. Seer Mihály tanácsos elnökölt a szerda délutáni rendkívüli tanácsülésen. Napirend elôtt Parászka Géza felszólalásában elmondta, az Esély Alapítvány sértve érzi magát, ugyanis odázódik a szerzôdéskötés, amely alapján a kuglipályát az alapítvány megkapja. Azt a döntést, amit a tanács egy ellenszavazattal meghoz, a polgármesternek jogában áll lesöpörni az asztalról. S a késés miatt az alapítvány anyagi lehetôségektôl esik el. Pap József polgármester elmondta, több milliárdos vagyon odaítélésérôl van szó, idôre van szüksége, hogy elôkészítse az anyagot.
           Módosították a napirendet. Elsôként arról döntöttek, változtatják a hivatal szerkezeti felépítését, mivel a piac és a parkolók tevékenysége az önkormányzat hatáskörébe kerül, bevétele bekerül a költségvetésbe. Lăcătuşu Livia, a szakiroda vezetôje elmondta, a jövedelmet szintén a hoki illetve a foci javára fordítják, határozat alapján, illetve rendbe teszik a parkolókat, piacot. A számítások alapján év végéig ez 600 millió lej lesz. A vagyonügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottság kérése az, hogy ne legyenek az alkalmazottak nyugdíjasok, vagy olyan személyek, akiknek ez a másodállásuk lesz.
           Második napirendi pontban, költségvetés-kiigazítást fogadtak el, amely a piac, a parkolók tevékenységének átszervezésébôl adódik. A következô két napirendi pont pedig a jégkorong és a futball támogatásáról szólt a piac illetve a parkolóhelyek bevételébôl. A hoki 298 millió régi lejt, a futball pedig 56 milliót kap év végéig. Az 5. napirendi pontban visszavonták a 35/ 2005-ös határozatot, amely alapján a Progym működtette a piacot.
           A következôkben a testület döntött arról, hogy egy évre – automatikus meghosszabbítási lehetôséggel – bérbe ad a közüzemeknek két célgépet: a szeméttömörítô és szállítóautót, valamint egy traktort és utánfutót, melyet a fűrészporoskazánnál hasznosítanak.
           Néhai Karda László lakása – örökös híján – az önkormányzatot illeti. Ennek bérbeadását kérte a Pizza Joe Kft., vendéglátója bôvítésére. A tanács elfogadta licit kiírását e bérbeadásra, viszont kikötötte, a szerzôdésben helye kell legyen annak is, hogy a bérleti díjból sírkövet csináltatnak Karda Lászlónak, aki gyergyói Pro Urbe-díjas sportember volt, valamint megtérítik a Jövô Sportklubnak a Karda László temetésére költött összeget. Az ingatlant 15 évre adják bérbe, az árverésen a kiindulási ár 3 euró/ m2/hó lesz.
           Módosították a Figura tisztségjegyzékét, különösebb vita nélkül egy, a gazdasági bizottság által indítványozott kikötéssel: a Figura férjen bele a számára megszabott költségvetésbe, ne járjon ez plusz- teherrel a város számára.
           A kórház vezetôtanácsában új személy képviseli szeptember elsejétôl az önkormányzatot. A polgármester szavaival élve: „Az ifj. doktor urat (dr. Weil Gyulát) összeférhetetlenséggel vádoljuk, helyébe dr. Aszalos Albertet javasoljuk”. Elfogadtatott.
           Ingyenesen használhatja a Caritas a volt öntöde irodaépületének egy részét, 50,85 négyzetmétert – született meg a döntés annak ellenére, hogy senki sem tagadta, az épület és terület birtokviszonya még nem teljesen rendezett. Tény viszont, hogy ott a város az adminisztrátor.
           Bákói cég készítette el a piac korszerűsítésérôl szóló elôtanulmányt, mely szerint egy 26 milliárdos befektetés elé néz a város. A tanácsosok elfogadták a megvalósíthatósági tanulmány megrendelését, hisz a municípiumnak piac kell.
           Vitát, személyes sértôdést szült a tervezet, miszerint a tanácsot a Monturistban az eddigi hármas, Portik Csaba, Parászka Géza és dr. Seer Mihály helyett ezentúl csak Dr. Seer kellene képviselje. A hosszas vita után úgy döntöttek, hogy a teljes testület képviseli a többségi részvényest, az önkormányzatot.
           30 zöldségpaici asztal megvásárlásáról is döntöttek. Az asztalokat a Sport Management készíttette, de a városnak a megvásárlásnál csupán a vascsöveket kell kifizetni.
           Utolsó napirendi pontként a Támasz Klub energetikai korszerűsítéséhez szükséges önrészrôl, közel 8000 euróról döntöttek pozitívan. Svájci sikeres pályázatot követôen 53 százalékkal csökken az energiafelhasználás. Az elôterjesztô, Kontesveller József alpolgármester pedig javasolta, a jelenlegi kazán a kultúrházhoz kerüljön át.

Vesztettek a nyertesek

           Belátjuk, június végén csak papoltunk, vizet prédikáltunk, mikor a MÚÚÚVi filmfesztivál tudósításában a gyergyói filmesek nyereségérôl, szerzôdéskötésérôl írtunk. Alapul egy felajánlás szolgált: „Balázs István felajánlotta, helyiséget biztosít, ahová a gyergyói filmesek alkotásaikat betehetik, hogy mindenki számára megtekinthetôek legyenek, és alkalmat teremt arra, hogy havonta egyszer a szakmabeliek összegyűljenek, filmjeikrôl és arról tárgyaljanak, hogyan adhatják el magukat” – olvashatták a Gyergyói Kisújságban, a következô hozzáfűzéssel együtt: „A beszélgetés nem maradt az egyszer majd összeülünk szintjén, leszögezték, hogy minden hónap utolsó vasárnapján találkoznak, legközelebb július 31-én, 19 órakor a Szilágyi sörkertben”.
           Az is leszögeztetett, hogy Balázs István az ügyintézéssel fiát, Áront bízza meg, megy majd minden, mint a karikacsapás. Nagy volt az egyetértés, sôt az újságírók is bekérezkedtek a társaságba, kérték, ôk is lehessenek jelen a havi megbeszéléseken.
           Július 31-én a megbeszélt idôpontban egyedül Selyem András, a MÚÚÚVi fôszervezôje jelent meg a sörkertben. Társaságát nem találta, s azóta sem hallani a gyergyói filmesek összeülésérôl, közös filmtár kialakításáról.
           Mi történt? – kérdeztük Balázs Áront.
           – Nem volt ilyen találkozó, nem ültek egy asztalhoz a filmesek, tévések. Úgy néz ki, nem lehet ôket egy asztalhoz ültetni. A felszínen mindenki takargatja a széthúzást, de többen elmondták utcán, diszkréten, ha x ott lesz, én nem megyek, y-nal nem ülök le egy asztalhoz… Küldtem nekik értesítôt, mikor lesz a beszélgetés, még bár meg sem válaszolták. Felhívásomra két újságíró válaszolt, hogy ôk sajnos, nem tartózkodnak Gyergyószentmiklóson, nem tudnak jönni. Kellemetlen, hogy az újságíró annyi fáradtságot vesz, hogy visszajelezzen, de a filmest az ügy egyáltalán nem érdekli. Következô hónap végén is szétküldtem a felhívást. Sajnos, arra sem jelentkezett senki. Többet nem próbálkozok összehívásukkal, mert úgy tűnik, egyáltalán nem érdekli ôket ez a lehetôség, az sem érdekli, a másikkal mi van, nem akarják a másik tükrében meglátni saját magukat. Nem próbálkozok asztal mellé ültetésükkel, nem erôltetem a filmtár létrehozását sem.
           Nagy nyertesekrôl, a gyergyói filmesekrôl írtunk a nyáron. Két hónap után újra adódik a kérdés: ki nyert ebbôl? Áron szerint ô és édesapja: megtudták, mivel nem érdemes foglalkozni.
B. K.

Erdôtulajdonosok figyelmébe

           Mindazok, akik a Gyergyói Kisújság által közölt, 1946-os regiszterben rátaláltak ôseik birtokára, tegyék le visszaigénylési kérésüket. A kérésben jelöljék meg, hogy az illetô birtokot a regiszterben rögzítettek alapján kérik vissza. Fontos kérni, hisz másként esély sincs arra, hogy ezen területek visszakerüljenek a jogos tulajdonosok, örökösök kezébe. Annak érdekében, hogy ezen birtokokat önök visszakaphassák, lépéseket tett dr. Garda Dezsô parlamenti képviselô. Ennek egyik bizonyítéka az alábbi kérdés, melyet a parlamenti képviselô Gheorghe Flutur miniszter úrhoz címzett:
           Románia Parlamentje,
           Képviselôház
           Kérdés Dr. B. Garda Dezsô, a Visszaéléseket, Korrupciót és Kéréseket Kivizsgáló Bizottság tagjától a Mezôgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, Gheorghe Flutur Miniszter Úr figyelmébe
           Tudomására hozom, hogy Gyergyó környékén, úgy a helyi földosztó bizottság, mint a Gyergyószentmiklósi Állami Erdészeti Hivatal akadályozták az erdôk visszajuttatását jogos tulajdonosaik számára. Az egyik alkalmazott módszerük volt az erdészet irattárában levô igazolóakták, térképek tönkretétele, amelyek segítségével beazonosíthatóak lennének az erdôvel borított parcellák.
           Közben egy regiszter fénymásolata került a tulajdonomba, az 1946-os magánerdôkrôl, aminek eredetije vagy nincs már meg az erdészet irattárában, vagy visszautasítják ennek az érdekelt felek számára való tudomásra hozatalát, akik így meg vannak fosztva azon elemi joguktól, hogy tudomást szerezzenek ôseik vagyonáról.
           Ismerve az ön áldozatkészségét az erdôk korrekt visszaadása érdekében, annak a törvénynek értelmében, melynek ön az alkotója, kérem, rendelje el az általam a kéréshez másolatban mellékelt regiszter hitelességének ellenôrzését, mivel ennek egy példánya kell létezzen vagy az Ön által vezetett minisztérium, vagy az Országos Erdészeti Egyedáruság irattárában, mivel a Mezôgazdasági és Uradalmi Minisztérium Erdôügyi részlegének irattára tudomásom szerint nem tűnhetett el.
           Elôre is köszönöm az erdôtulajdonosok támogatásához nyújtott segítségét.
           Bukarest, 2005. szeptember 6.
Dr. B. Garda Dezsô Hargita megyei képviselô

Könnyen, játszva, angolul

           Két angoltábor után most újra tanulni hívja a gyerekeket, felnôtteket Farkas-Schüller Júlia angoltanár. Szeptember végéig lehet beiratkozni a tanfolyamra kis- és középiskolásoknak, de van érettségire, nyelvvizsgára felkészítô csoport, sôt nyelvtanfolyam felnôtteknek is.
           A nyelvtanulás ma már nem jár különösebb nehézséggel; ezer tanfolyamra lehet beiratkozni. Ez azonban egy kicsit más, egy kicsit játékosabb, s így könnyebb még a rendhagyó igék elsajátítása is. Észre sem veszik a diákok, hogy könnyed társalgás közben a nyelvtant is ízlelgetik.
           Gyerekek esetében a tanár azt tartotta legfontosabbnak, hogy semmi ne hasonlítson az iskolai módszerekre, szórakozva, játszva ismerjék meg az angol nyelvet, illetve tökéletesítsék tudásukat.
           A felnôttek is játszadoznak, kommunikálnak, csapattá alakulnak az órák során, bár az eddigi tapasztalat szerint a felnôttek igénylik azt is, hogy nyelvtant, szabályokat tanuljanak, ne csak a kommunikáció által ismerjék meg a helyes, beszélt nyelvet.
           Tanév elejétôl tanév végéig tart a tanfolyam, hová kezdôket és haladókat, kicsiket és nagyokat hív az angoltanár, hogy tanuljanak könnyen, játszva angolul.
           Jelentkezni, érdeklôdni a 363.519-es telefonszámon lehet délután 17–20 óra között vagy egész nap a 0741/630.277-es telefonszámon.

SARK-IGAZSÁG avagy az eltussolt replikák

           Van Gyergyószentmiklóson egy MÉDIAMŰHELY, amely azzal teszi magát felejthetetlenné, hogy 2003. decembere óta egyoldalúan, tehát sehogysem értelmezi és alkalmazza az esélyegyenlôséget. Azzal kezdte ez a Comunitas által támogatott médiaműhely, hogy a választásokra készülve beindította a gôzhengert, az akkori és szerencsénkre újraválasztott képviselônket „levitézlett”, „volt” képviselônek titulálta, pedig mind a képviselô, Dr. Becsek Garda Dezsô, mind a médiatulajdonos, Hodgyai Géza, egyaránt RMDSZ-színekben politizált. Ez utóbbi, a médiatulaj, a területi RMDSZ-ben gazdasági ügyekért felelt. Feltettem a kérdést egy nyílt levélben Markó Attilának, hogy ez mennyiben fér össze a választási korteskedéssel, amire azt a választ kaptam (szintén) a Romániai Magyar Szóban, hogy a vetélkedô gyôztesét majd magáénak tekinti és szereti a csúcsvezetés. Erre replikázott a médiatulajdonos (ugyanott), sajnálva, hogy „rengeteg a méregfirkász” – a következôképpen: nem tudja, hogy miért kell rögtön Bukarestig szaladni minden aprósággal, mikor ô itt helyben segítene elsímítani a nézeteltéréseket. Azóta sem jelent meg semmi, de semmi a lapjában az ellenvéleményekbôl. Közöltem egy Karácsonyi Zsigmondhoz intézett nyílt levelet az Erdélyi Naplóban a hetilap visszásságairól, amire azt válaszolta Botos László, hogy rég nem olvasott ennyi logikátlanságot, bugyutaságot. Amit a replika jogán beküldtem, szintén nem jelent meg. Azonban megnyilvánult a közvélemény: választások elôtt a Botosék által dicsôített ellenjelölt plakátjaira valaki kibiggyesztette a költôi kérdést, hogy: akartok egy újabb Csibit? A képviselô, megelégelve a minôsíthetetlen rágalmakat, sajtótájékoztatón, dokumentumok alapján tudatta a jelenlévôkkel, hogy az ôt lejáratni akarók közül két személy büntetett elôéletű. Ekkor szólalt meg a területi RMDSZ-elnök, alprefektus is, a sajtókampány eldurvulása miatt! A két érintett sértetten elhallgatott (úgy látszik, telibetalált az álidézet, miszerint: nyakatokon vad úri fabárók, árók, árók, mégis büszke a ti fejetök, tök, tök tök), de egy harmadik, Botos László, jó félévvel a választások után ott folytatja, ahol társaival akkor abbahagyták, nem súgta meg neki a Communitas, hogy új kormány alakult. Primitív logikával, de jól távirányítva, azt rótta fel Garda képviselônek, hogy Amerikában olyan színészek fotóival jelent meg naptár, akik könnyűnek találtattak az igazságszolgáltatás elôtt. Szerintem olyasmit kifogásol, mintha azért marasztalnám el a történész Gardát, hogy tizenkét tanulmánykötetében nem foglalkozik a börtönkoszt receptjeivel, különös tekintettel bizonyos érzékenységekre. Arra kell gondolnom, hogy szövegszerkesztôjében ölre ment a vírus és az antivírus, egymást kettôbe harapták, aztán a féligazságok mértéktelenül zúdulnak jól irányzott övönalulisággal. (Mert ugyebár, most nem számít – a még mindig al- prefektusunknak –, hogy eldurvult-e az utósajtókampány.) Azt nem írhatja, mert megtiltották, hogy közvetlen összefüggés van az erdôk letarolása és a pusztító áradások között (felzúg a druzsba-elzúg az árvíz; pedig-pedig így teljes a székely föld „leírása”!), viszont ösztönzésre kitartóan állítja Botos úr, hogy Garda szerint Gyergyó elsô a falopásban (amit egyáltalán nem mondott vagy írt le s így igaznak sem bizonyul), majd sorozatosan leszedi ezért róla a keresztvizet. Sarkigazságnak tüntetve fel saját (nem véletlen) melléfogását a sarki gazság (falopás) elemzése helyett. Mivel az e-mailen (drótpostán) küldött védekezô válasz (Ne gondolja címmel) az ócsárló lapban, replikajog ide vagy oda, egy hónapja nem jelent meg, a fenti veretes sorokat ajánlja Hodgyai úr figyelmébe
Burján Emil

Pályázati lehetôség

           Aki tudja, mesélje!
           (A FORDULÓPONT mese- és rajzpályázata)
           A gyerekek szeretik tovább- fűzni a meséket. A felnôttek is kedvvel variálnak már létezô meséket vagy – esetleg adott kiindulópontról elkalandozva – találnak ki újakat.
           Ha egy történet érdekel minket, mert érdekesnek, izgalmasnak és fontosnak tartjuk, akkor szívesen meséljük tovább, gyakran másképp, folytatva, és akár újraírva azt. Minden történet továbbmesélhetô, átalakítható, átalakítva is folytatható, kiegészíthetô. Minden történet lerajzolható. Ötletekkel kiegészíthetô.
           Az élet titkai és csodái mindannyiunkat izgatnak. Vannak történetek, amelyekrôl majd minden nép majd minden fia-lánya hallott mesélni. Az élet vizérôl minden népnek van egy-két meséje.
           A Fordulópont szerkesztôsége meseírásra-rajzolásra hívja fel a gyerekeket és felnôtteket: az élet vizének megtalálásáról szóló spanyol népmese alapján, amelyet lehet folytatni, akár átírni, kiegészíteni, befejezni, másképpen újramesélni… és lerajzolni…
           Hogyan éltek tovább boldogan, ha meg nem haltak – az élet vizét megtaláló testvérek? Akit izgat a történet, mesélje: tovább, másképp, folytatva és átalakítva – kedve szerint.
           Várjuk tehát az írásokat, rajzokat, korhatár nélkül! A legérdekesebbeket a Fordulópont következô számaiban közöljük (és szerzôiknek küldünk tiszteletpéldányt, tehát ne maradjon le a pontos cím a küldeményrôl, akár borítékban érkezik hozzánk, akár elektronikus postán!).
           Beérkezési határidôk: 2005. szeptember 15., október 15., november 15.
           Címünk: PONT Kiadó, Fordulópont szerkesztôsége, 1300 Budapest, Pf. 215. E-mail: fordulopont@pontkiado.hu

Nagymamám, nagypapám mesélte

           Beadási határidô: 2005. szeptember 30.
           A Karácsonyi János Honismereti Egyesület pályázatot hirdet 10–14 éves gyermekek számára.
           A pályázat célja: megörökíteni azt az emberi műveltség alapgondolkodását tükrözô kultúrát, mely a családi emlékezet része, s jó esetben generációról generációra szájhagyomány útján öröklôdik.
           A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg: igaz történetek, adomák, mesék.
           Pályázati feltételek: A pályázat nyílt, azon bármelyik gyermek részt vehet (határon innen és túl), aki betöltötte 10. életévét s nem töltötte be a 15. életévét.
           A pályázatok minimális terjedelme 2 gépelt oldal, maximális terjedelem 10 gépelt oldal. Eredményhirdetés: 2005. november 26., Békéscsaba.
           A pályázatoknak tartalmaznia kell: a szerzô nevét, címét, életkorát, iskolájának nevét, címét. A dolgozatok beérkezésérôl csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetében tudunk értesítést küldeni.
           Kéziratokat nem ôrzünk meg, de a legjobb műveket megjelentetjük az Egyesület honlapján, és kezdeményezzük más fórumokon való megjelenését is.
           Beküldési cím: Karácsonyi János Honismereti Egyesület, 5600 Békéscsaba, Luther u. 6.

Gyergyóiak a kiskunmajsai sokadalomban

           A Salamon Ernô Elméleti Líceum diákjainak egy kis csoportja Pop Erika és Selyem Antónia kíséretével szeptember 6-án azzal a szándékkal indult útnak, hogy részt vegyenek a XIII. Fôtéri Sokadalmon és a Fúvószenekari és Mazsorett Fesztiválon, vagyis a kiskunmajsai városnapokon.
           Utunkat többször is megszakítottuk. Elsô fontos megállónk Déva volt, ahol rövid sétára indultunk a vár alatt, és megnéztük Bethlen Gábor kastélyát a Magna Curia-t. Késôbb megálltunk Lippán, ahol bementünk a máriaradnai templomba, mely ma híres búcsújáró hely. Végül pedig Aradon szálltunk le megkoszorúzni a vértanúk tiszteletére állított emlékművet, és megcsodálni a Szabadság-szobrot. Fáradtan érkeztünk meg a kollégiumhoz, amint megkaptunk a szobáinkat, rögtön lepihentünk. A szerdai napot a termálfürdôben töltöttük, a különbözô medencék közül alig tudtuk eldönteni, hogy melyikbe csobbanjunk bele, végül is a többség az élményfürdôkre szavazott. Másnap ismét útrakeltünk, hogy bejárjuk Kiskunmajsa környékét. Elsôként a kiskunfélegy- házi Hattyú-házat néztük meg, melyben annak idején Petôfi Sándor édesapjának mészárszéke volt, majd átsétáltunk a régi Megyeházhoz, ahol ma börtönmúzeum működik. Miután megismerkedtünk a különféle kínzó- és kivégzômódszerekkel, hátramentünk az udvarra, ahol betekintést nyerhettünk az ott felállított szélmalom működésébe. Ezután Szegedre tartottunk, ahol rövid sétára indultunk a Hôsök kapuja, majd a Dóm felé. A rövid szabadtevékenységet követôen visszafordultunk, ám mielôtt visszatértünk volna a kollégiumba, megálltunk az ’56-os múzeumnál, ahol Pongrácz Ernô bácsi megosztotta velünk a forradalommal kapcsolatos élményeit, elmesélte, hogy gyôzték le a fôvárosi fiúk az akkori világ legnagyobb hadseregét. Elképedve hallgattuk történetét, majd elbúcsúztunk, és vacsorázni mentünk. Ezt követôen megtekintettük a Mayossa Hagyományôrzô Egyesület táncjátékát. 10-én részt vettünk a fôtéri sokadalmon, ahol fúvószenekari találkozó, motoros felvonulás, és karate- bemutató volt. A színpadon néptáncra, majd Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar elôadására került sor. Délután Forgács Gábor szórakoztatta a közönséget, majd az Unisex-koncert következett. A napot a felejthetetlen tűzijáték zárta.
           A többnapos rendezvény zárómozzanata a vasárnapi búcsú volt. A Kisasszony-napi ünnepi szentmise és körmenet a városnapok ékessége, méltó befejezése kirándulásunknak. Köszönjük ezt a néhány kellemes napot vendéglátóinknak, Farkas Zoltán úrnak, a kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium igazgatójának és a Jonathan Termál igazgatójának, Szikora Gyula úrnak.
Vincze Eszter Beáta

Lehetôség, képzés a fotografálás kedvelôinek

           Digitalis Fotografia Workshop
           Szeptember 22–26 között elsô alkalommal, a II. Gyergyói Ifi Napok alatt Digitális Fotográfia Workshopra kerül sor (egész napos programmal), meghívott elôadókkal.
           A Workshop célja megismertetni és megszerettetni az emberekkel a digitális fotográfia rejtelmeit.
           A Workshop programja elméleti oktatással kezdôdik, de lehetôséget biztosítunk az elméletben tanultak gyakorlatban való kipróbálására.
           Részt vehet bárki, de elônyben részesülnek a 14. életévüket betöltöttek.
           Jelentkezni szeptember 18-ig lehet. Jelentkezési űrlap igényelhetô a balazsaron@gmail.com e-mail címen, a 0742/265.132-es telefonszámon (Balázs Áron), vagy az Ifitékánál.
           A jelentkezôk egy válogatáson esnek át, az űrlapok alapján, és e-mailben értesítik ôket a döntésrôl, ugyanis a résztvevôk száma maximum 20 lehet.
           A resztvevôk lehetôség szerint hozzanak digitális fényképezôgépet!
           Elôadók: Drd. Feleki Károly, a Kolozsvári Képzôművészeti egyetem Fotó-Videó-Számítógépes képfeldolgozás tanszékének vezetôje; Szakáts István, a Kolozsvári AltArt new media Alapítvány elnöke (reklám- és médiaszakember), Karácsonyi Zsigmond, sajtófotós, képszerkesztô, a MÚRE ügyvezetô elnöke, Jánossy Alíz sajtófotós.
           A Workshop helyszíne a Salamon Ernô Gimnázium díszterme, a program kötött, a jelentkezôknek a rendezvény teljes ideje alatt kötelezô a részvétel.
           Vasárnap este 9-tôl, az Ifinapok kiértékelése elôtt a Workshopon készített fényképek bemutatására kerül sor az X Klubban.
Balázs Áron szervezô

Ifi-oldal

Felhívások

           Mutasd meg, hogy a talpadra estél!
           Te is vagy valaki!
           Élelmeseké a mai világ. Cselekedj!
           Tizenöt-húszfôs csapatok jelentkezését várjuk. Legyen közöttetek minimum öt lány is. Dobjatok be a közösbe fejenként 5 lejt (50.000) és jelentkezzetek az Ifitékánál!
           Jelentkezési határidô: szeptember 1–16.
           Elérhetôségek: Szabadság tér 22. szám (a volt mozi emeletén), 0266/364.056, ifiteka@knet.ro, www.ifiteka.knet.ro.
           Fiatal művészek jelentkezését várjuk az egész Gyergyói-medencébôl, a II. Gyergyói Ifi Napok alkalmával megrendezésre kerülô Fiatal művészek kiállítására. Jelentkezni szeptember 16-án 16 óráig lehet az Ifitékánál festményekkel, grafikákkal és textíliákkal.
           Elérhetôségeink: Szabadság tér 22. szám (a volt mozi emeletén), 0266/364.056, ifiteka@knet.ro, www.ifiteka.knet.ro.

IFINAPOK Programja: Szeptember 23–25.

           Péntek
           16.00 – Élôlánc-adakozás – Fôtér felsô része
           17.00 – Megnyitó-bemutatkozás – Korona
           19.00 – Filmklub – Tarisznyás Márton Múzeum
           19.00 – Viccmondó verseny – Korona
           20.00 – Szomszédnéni Produkciós Iroda – Művelôdési Központ Nagyszínpada
           22.00 – Nôi foci – Minifocipálya
           Szombat
           07.30 – Létrázás – Salamon Ernô Líceum sportpályája
           08.00 – Atlétika – Salamon Ernô Líceum sportpályája
           10.00 – City tour – Piac és környéke
           10.00 – Kúltúrmaraton – Korona
           11.00 – Filmklub-rajzfilm – Tarisznyás Márton Múzeum
           11.00 – Falmászás mindenkinek – Salamon Ernô Líceum fala
           13.00 – Patkánysétáltató verseny – Művelôdési Központ elôtti tér
           14.00 – Foci – Salamon Ernô Líceum sportpályája
           14.00 – Kosár – Salamon Ernô Líceum sportpályája
           14.00 – Falmászás – Salamon Ernô Líceum fala
           17.00 – Fiatal művészek kiallítása – Művelôdési Központ 40-es terme
           17.00 – Kocsmatúra – Város területe
           17.00 – Kocsmajátékok – Texas Pub&Pizza, Dog Bar
           17.00 – Számítógépes játékok – Gépgyártóipari Iskolaközpont
           17.00 – Filmklub – ifj. film – Tarisznyás Márton Múzeum
           19.00 – Filmklub – nagyfilm – Tarisznyás Márton Múzeum
           21.00 – Csíki Játékszín: Nézôművészeti fôiskola – Korona
           23.00 – Éjjeli lepke – Város területe
           00.00 – Lecsóbuli + Karaoke – X-club
           Vasárnap
           9.30 – Gyülekezô – Csiky-kert
           9.30 – Madáretetô-kitevés – Csiky-kert
           9.30 – Számháború – Csiky-kert
           10.00 – Barkácsvetélkedô – Csiky-kert
           10.00 – Tájfutás – Csiky-kert
           11.00 – Tojásdobálás – Csiky-kert
           11.00 – Kötélhúzás – Csiky-kert
           11.00 – Patkódobálás – Csiky-kert
           11.30 – Sántikálás – Csiky-kert
           11.30 – Nyilazás – Csiky-kert
           11.30 – Gólyaláb – Csiky-kert
           12.00 – Dísznövények kiállítása – Művelôdési Központ elôtti tér
           12.00 – Fôzôverseny – Csiky-kert – Hubertus udvara
           12.00 – Tojásevô verseny – Csiky-kert – Hubertus udvara
           12.20 – Citromléivó – Csiky-kert – Hubertus udvara
           12.40 – Csokievô – Csiky-kert – Hubertus udvara
           13.15 – Lekvárevô – Csiky-kert – Hubertus udvara
           14.00 – Palacsintaevô verseny – Csiky-kert – Hubertus udvara
           14.00 – Menyasszonyi csokor-kiállítás – Művelôdési Központ elôtti tér
           15.00 – Virágkötô-bemutató – Művelôdési Központ elôtti tér
           16.00 – Elôadás – Varga Péter – Korona
           18.00 – Sportbemutató – Művelôdési Központ elôtti tér
           19.00 – Filmklub – nagyfilm – Tarisznyás Márton Múzeum
           22.00 – Eredményhirdetés – díjazás – X-Club
           24.00 – Steam-koncert – X-Club

Kezdôdnek az Ifinapok!!!

           Kedves fiatalok! Vészesen közeledik szeptemper 23. Mit is takar ez a dátum, tudtok már valamit? Szeptember 23–25. között rendezik meg az Ifinapokat, ami természetesen a fiataloknak szól. Már a tavaly is meg volt szervezve mindez, és nagy volt az érdeklôdés. Nem is csoda, hisz érdekesebbnél érdekesebb programok várták a szórakozni vágyókat. Akárcsak most! Három napon keresztül tartó vetélkedô, koncert, buli, elôadások... Mire vágytok még!? Rengeteg izgalmas program vár titeket!
           De vajon, mennyire tájékozottak most a fiatalok ezekrôl az eseményekrôl? Ezt tudtuk meg. Errôl szól a mostani körkérdésünk. A tíz megkérdezett fiatal közül mindannyian hallottak már az Ifinapokról, ki többet, ki kevesebbet.
           Mit tudsz az Ifinapokról? Tudsz-e valamit a programokról vagy, ha nem, akkor mire gondolsz?
           Ambrus Kinga (18, Gépgyártóipari Iskolaközpont): Olvastam errôl az újságban, de csak annyit tudok róla, hogy mikor lesz.
           György Levente (16, Gépgyártóipari Iskolaközpont): Igen, hallottam az Ifinapokról. Állítólag jól telnek, jól megszervezett programok vannak.
           Hompoth Ibolya (15, Salamon Ernô Elméleti Líceum): Tudom, hogy lesznek vetélkedôk vagy valami ilyesmi.
           Madaras Endre (16, Gépgyártóipari Iskolaközpont): Úgy gondolom, hogy nagyon sok érdekes program lesz és persze buli is.
           Kozma Alíz (16, Salamon Ernô Elméleti Líceum): Vetélkedôket rendeznek a fiataloknak, mivel nincs itt semmi jó szórakozóhely.
           Gödri Tünde (17): Különbözô ügyességi próbákra gondolok, ilyen jellegű versenyekre.
           Kedves Zsolt (16, Gépgyártóipari Iskolaközpont): Tudom, hogy be kell szervezni néhány embert egy csapatba, és lesz díjkiosztás.
           Balla Hajnal (17): Koncertekre gondolok, olyan programokra, amelyek lekötik a fiatalokat.
           Szebeni Hunor (17, Salamon Ernô Elméleti Líceum): Hallottam róla, de nem sokat. Szerintem összegyűlnek a fiatalok és szórakoznak. Ez a cél.
           A tévében, az újságban, rádióban sokat lehet hallani az Ifinapokról. Egyszóval a médiában. De mindenki felfigyel minderre? Lássuk!
           Hol hallottál az Ifinapokról?
           Ambrus Kinga (18): Az újságban olvastam.
           Madaras Endre (16): Hallottam a TV-ben, olvastam az újságban meg máshol is.
           Hompoth Ibolya (15): Hallottam a szervezôktôl, barátoktól.
           Kedves Zsolt (16): A mircen értesültem és a barátoktól.
           Rimba Attila (22): A barátoktól, plakátokon olvastam.
           Szebeni Hunor (17): Hallottam már több ismerôsömtôl.
           Nagyjából mindenki tud egyet s mást, de vajon részt is vesznek a fiatalok az eseményeken? A megkérdezettek nagy része inkább csak nézôként szeretne részt venni az Ifinapokon. De akadt néhány bátrabb fiatal is, aki talán csapatokat is szervezne és szeretne részt venni az izgalmasnak ígérkezô vetélkedôkön. Ezt kérdeztük.
           Te részt veszel-e a csapatos vetélkedôn?
           György Levente (16): Nem akarok csapatot szervezni és versenyezni.
           Ambrus Kinga (18): Nem tudom. Nem biztos, hogy lesz idôm arra, hogy csapatot szervezzek.
           Hompoth Ibolya (15): Még nem tudom biztosan, de lehet, hogy részt veszek az osztállyal.
           Kozma Alíz (16): Több mint valószínű, hogy részt veszek, még gondolkodom.
           Rimba Attila (22): Én szeretnék részt venni egy csapatban, mert szeretem a sportvetélkedôket.
           Szebeni Hunor (17): Nem tudom még.
           A tíz megkérdezett fiatal úgy gondolja, hogy mindenképpen ott lesz az eseményeken, ha nem is aktív résztvevôként, de nézôként biztosan. Úgy vélik, hogy érdemes lesz kimenni a focipályára, a Csiky-kertbe vagy az iskolaudvarra.
           2004-ben volt Gyergyóban az elsô ilyen jellegű rendezvény. Akkor is sok volt a résztvevô, de voltak olyanok is, akik csak nagyon késôn szereztek tudomást a rendezvényrôl, vagy hallottak róla, csak nem mentek el. Akiket megkérdeztünk, azt mondták, hogy nem vettek részt a tavalyi Ifinapokon, de mostanra megbánták, mert sok jót hallottak a barátoktól, ismerôsöktôl. Hogy pontosan mit is válaszoltak erre a kérdésre?
           Részt vettél-e a tavaly az Ifinapokon?
           Ambrus Kinga (18): Nem vettem részt.
           Madaras Endre (16): A tavaly is tudtam, hogy volt ilyen rendezvény, de nem vettem részt.
           Gödri Tünde (17): Nem is tudom pontosan, azt hiszem nem vettem részt.
           Kedves Zsolt (16): Hallottam róla, de nem tudtam elmenni.
           Szebeni Hunor (17): Tudtam róla a tavaly, de nem volt idôm elmenni.
           Rimba Attila (22): A tavaly is voltam a rendezvényen, és szerintem nagyon jó volt.
           Fiatal vagy? Tizen-huszonéves? Ha igen, akkor ezek a te napjaid! Érdemes részt venni az Ifinapokon, mert a lényeg a szórakozás, és hogy mindenki jól érezze magát. Ha te is ezt akarod, akkor ne tétovázz! Akár versenyzôként, akár nézôként ott a helyed ezen a rendezvényen!

Spielhózni

           Te sem tudod, hogy mit is jelent ez a szó? Kérdéseid vannak párkapcsolatról, szexualitásról, házasságról és hasonlókról?
           Akkor szeptember 25-én, vasárnap, 16 órától téged is várunk a Koronában, ahol Varga Péter, a Spielhózni írója fog elôadást tartani. Az ô neve sem ismerôs? Nem baj, majd ôt is megismered ott. Tôle megtudhatod, mit jelent a Spielhózni, hogyan is kell túlélni egy szakítást, hogyan kell viselkedni a párkapcsolatokban, hogyan választhatod ki azt a személyt, akivel majd össze akarod kötni az életedet...
           Ha betöltötted a 17-ik életévedet, akkor téged is várunk.

Élôlánc-adakozás

           Kiástátok már a pityókát, és tudnál nélkülözni belôle egy keveset? Bôven termett murok, káposzta a kertetekben? Juttatnál egy keveset a kedvenc lekvárodból? Van egy tábla eldugott csokoládéd, vagy egy kis pénzed, amelyre vehetnél egy kiló cukrot?
           Akkor szeptember 23-án, pénteken te is segíthetsz Gyergyó rászorulóin. Ha fiatal vagy, vagy még mindig annak érzed magad, akkor 16 órára te is kijössz a fôtér felsô felébe, és te is hozol magaddal egy élelmiszercsomagot, amelyet a Szeretetkonyhának adományozol. A csomag tartalmazhat bármilyen tartós élelmiszert, aminek szerinted hasznát vehetik a Szeretetkonyhán.
           Ha kijössz 16 órára a fôtér felsô felébe, akkor te is becsatlakozhatsz az élôláncba, amelyet a fiatalok alkotnak egészen a Szeretetkonyháig, és kézrôl-kézre adogatva a csomagokat, te is érezheted az adományozás örömét. Rád is várunk majd, mert ha TE nem jössz el, akkor lehet, hogy pont az az egy „láncszem” fog hiányozni, eggyel kevesebb rászoruló fog mosolyogni.

                     KisAsszony


Szépítô szôlô

           A szôlô amellett, hogy valóságos energiabomba (vitamin- és ásványi anyag tartalma miatt) bôrápolásra is kiváló. Hidratálásra, tonizálásra, irritációk és pattanások csillapítására, hűsítésére, a pórusok tisztítására is kiváló. Íme néhány francia szôlôs kozmetikai recept, házi használatra.
           Bôrfrissítô kezelések szôlôvel
           Azt mondják, hogy a nôknek a nyakon, illetve a dekoltázson látszik legjobban a kor. Különösen a nyári napozás után, életkortól függetlenül ráfér a dekoltázsra egy kis kényeztetés.
           Préseljünk ki 10–12 szem szôlôt, és a levet masszírozzuk a bôrbe. A gyümölcs savai kíméletesen „lemarják” a felsô szaruréteget. Az öregedô bôrrôl egyébként lassabban válnak le ezek az elhalt hámrétegek, így nem árt egy kis segítség neki.
           Készíthetünk szôlô-peelinget is, tisztításra, vitalizálásra. Egy közepes fürt szôlôt jól mossunk meg, szemezzük le (esetleg a szemeket újra lemoshatjuk egy szűrôben.), majd egy tálban villával alaposan nyomjuk szét. Keverjünk hozzá annyi zabpelyhet, hogy kenhetô masszát nyerjünk belôle. A pakolást gyengéd, körkörös mozdulatokkal vigyük fel az arcra, a dekoltázsra és a nyakra. Erôteljesebben masszírozhatjuk az orron, az állon, és a homlokon, de óvatosan bánjunk az arc többi részével, illetve a nyakkal és a dekoltázzsal. Hagyjuk rajta 10–15 percig, majd langyos vízzel mossuk le.
           Szôlôleveles fürdô
           A frissen szedett szôlôleveleket alaposan mossuk meg, majd tegyük a fürdôvízbe. Kb. 15–20 levél elég egy kád vízhez. A szôlôleveles fürdô élénkíti a bôrt, ezzel javítja a a bôr felszínén a keringést, így tisztít és méregtelenít. Fáradt lábak keringésének élénkítésére is kiváló. Lábfürdôhöz elég néhány szôlôlevél is. Ha télen is szeretnénk szôlôlevél- fürdôt venni, fűzzük fel a leveleket egy vastagabb cérnára, ne túl szorosan egymás mellé, és szellôs helyen szárítsuk meg. Fürdéskor a szárított leveleket tegyük egy kis hálóba, hogy ne morzsálódjon szét a vízben.
           Testápolás borecettel
           Ki gondolná, hogy a borecet is jó lehet a bôrnek? Különösen az érett bôr vitalizálására, védelmére nagyon jó. Fürdés után masszírozzunk borecetet a kissé nedves bôrbe. A keringés élénkítése érdekében a lábnál kezdjük, és úgy haladjunk felfelé. Utána kis idôre burkoljuk be magunkat egy meleg köntösbe, vagy takaróba.
           Szôlômagolajat a krémbe
           Nos a szôlônek még a magja is szépít. Pontosabban a szôlômagolaj, amit egyébként az ínyencek elôszeretettel használnak saláták készítéséhez.
           A szôlômagolaj nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, amelyek fontosak a bôr sejtmembránjainak újraépítésében.
           A mindennaposan használt hidratáló krémbôl vegyünk ki egy evôkanálnyit egy tálacskába, és keverjünk hozzá alaposan egy mokkáskanálnyi szôlômagolajat, hogy minél homogénabb krémet kapjunk. Majd egy-két milliméter vastagságban vigyük fel az arcra, illetve a nyakra és a dekoltázsra. 10 percig hagyjuk felszívódni, majd gyengéden masszírozzuk a bôrbe. A bôr szemmel láthatóan felfrissül egy-egy kezelés után.
           A jól végzett gondos kezelés után együnk meg egy fürt szôlôt, vagy igyunk meg egy pohár, könnyű finom bort.
           Így azután kívülrôl-belülrôl vitalizáltuk magunkat az Istenek ajándékával.

Színes saláta

           Hozzávalók 1 db. 5 literes üveghez: 1 kg zöldparadicsom, 1 fej karfiol, fél kg apró hagyma, 10–15 db hegyes erôs paprika (ízlés szerint), 4–5 kisebb salátauborka, 1 póréhagyma, 1–2 kis cukkini, 4 dl 10 %-os ecet, 4 evôkanál cukor, 1–2 babérlevél, 10 szem egész bors, néhány szem borókabogyó, 4–5 szem szegfűbors, 1 kávéskanál nátriumbenzoát.
           Elôkészítés: A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk, egészben hagyjuk, és gondosan leszárítjuk. A kis hagymákat meghámozzuk.
           Elkészítés: Az ecettel, a cukorral, a fűszerekkel felforralunk 3 liter vizet, hozzáadjuk a nátriumbenzoátot, és kihűtjük. Az üvegbe vegyesen belerakjuk a hozzávalókat, amíg az üveg megtelik. Felöntjük a kihűlt lével, szorosan lezárjuk, és száraz, hűvös helyre tesszük.
           Fogyasztható: kb. 2 hónap múlva.

Sültpaprika-saláta

           Úgy készítjük, hogy a szép húsos zöldpaprikákat megmossuk, megtörölve a tűzhely lapjára tesszük – gáztűzhelynél vastag védôlemezt tegyünk alá – és kis lángon átsütjük, azután tálba tesszük, egy kissé megsózzuk, és letakarjuk, hogy a gôzben álljanak. Ezután vékony héját lehúzzuk, kicsumázzuk, szeletekre vágjuk, és kisebb üvegekbe rakjuk, hogy lehetôleg egyszeri használatra elfogyjon. A szokásosnál savanyúbb ecetes salátalevet készítünk, megsózzuk, megcukrozzuk, felforraljuk, és még forrón a paprikára öntjük. Tetejére kb. egyujjnyi olajat öntünk, lekötjük, és a forrástól számított fél óráig lassan kigôzöljük. A vízben hagyjuk kihűlni.

                    
Egészség

Szôlô (Vitis species)

           A sokfajta szôlô közül számunkra az a legértékesebb, amihez abban a pillanatban hozzájutunk. Természetesen annak, ami a házunk körül nô, nincs párja, mégis hadd mutassunk rá néhány jellegzetességre, amiben esetleg megkülönböztetést tehetünk egyes fajták között. Talán az egyetlen gyümölcs, amely nem utánérô. Ha zölden vesszük le, zölden fogyasztjuk el. Ha vásároljuk, és inkább az édesebbet szeretnénk, válasszuk a sárgábbat. Hasonló a helyzet a színes szôlôknél, minél mélyebb a színe, minél sötétebb árnyalatú, annál értékesebb számunkra. A színes szôlô ugyanis antioxidáns, tehát lényeges szerepet vállal testünk védelmében, az oxigén a szabadgyökök elleni harcban.
           Tápértéke
           A szôlô értéke az ásványi savak tartalmában van. A legtöbb benne a kálium, valamint jelentôs mennyiségű szelén található. A szelénrôl tudjuk, hogy antioxidáns, nagymértékben segít a sejtek öregedése elleni küzdelemben.
           Gyógyhatása
           Széleskörű használata a rákelleni küzdelemben van. A szôlôlé kúraszerű fogyasztása addig, amíg tart az idény azoknak a rákbetegeknek is ajánlatos, akik állapota súlyos szakaszban van. Tartalmaz továbbá fitoesztrogént is.
           Hormonterápia
           Hormonterápiába akkor részesül a beteg, amikor a szervezetben csökken a természetes hormonellátás. Ez bekövetkezhet a máj munkájának hanyatlása következtében, vagy az idôs korral. A mesterséges hormonnal való beavatkozás nem a legjobb gyógymód, mint annyiszor bebizonyosodott. Ezért ma már sokan a természetes hormonokhoz folyamodnak, amelyeket egyes növények tartalmaznak. A szôlô és a vörösbor is tartalmaz fitoesztrogent, ami segíti helyrebillenteni a szervez megbomlott egyensúlyát.
           Herpesz, vírusos
           A herpesz azok közé a betegségek közé tartozik, amely támad, de szinte semmit sem lehet tenni ellene, mert a hagyományos gyógyászatban nincs gyógyszer. A vírusok ellen csak a táplálékunkban találhatunk gyógyulást. A herpesz ellen jól bevált gyógyszer a szôlôlé, abból is a sötét színű. Nem kell sok belôle, naponta csupán egy pohárral, hogy megkezdôdjön a gyógyulás.
           A szôlô olyan anyagot tartalmaz, amely működésképtelenné teszi a vírusokat.
           A szôlôlével érdemes más, krónikus betegeknek is kísérletezni. Jó eredményt hozhat azok számára is, akik sugaras kezelést kapnak.
           Krónikus fáradtság
           A krónikus fáradtság korunk betegsége. Sokan nem is tartják betegségnek, mert nem lehet a fájdalom helyét megállapítani és nincs rá meg a gyógyszer sem. A hajszoltság, az idegesség, a környezeti szennyezôdés, a gyér táplálkozás, tehát egy egész sor ok válthatja ki a szervezet legyengülését. Ha nem teszünk ellene semmit, hamarosan valamilyen szervi elváltozássá fajulhat. A szôlôlével itt is érdemes kísérletezni néhány hétig.
           Koleszterin-csökkentô
           Kísérletek bebizonyították, hogy a szôlô jó hatással van az egészségre. A szôlô tartalmaz boront, P-vitamint, bioflavonodokat stb. Hat a koleszterin csökkentésére, illetve emeli a HDL szintjét, ami jó hatással van a szív működésére és az érrendszeri betegségekre.
           Elkészítési mód
           A szôlônek fogyaszthatjuk a gyümölcsét magában, vagy saláta-összetevôként. A kúraszerű fogyasztás általában a lére szorítkozik, naponta egy-két csészével, amit centrifugázunk. Ez nem feltétlenül szükséges, tekintettel arra, hogy a szôlô magjának is bizonyítottan rákgyógyító hatása van. Ha van lehetôség, válasszuk a sötét színűt. Hat-hét után tartsunk egy hét szünetet. Vigyázzunk, a permetet jól mossuk le.

                     Sport

Jégkorong/ Gyilkostó Kupa
Pénteken kezdôdnek a mérkôzések

           Az elôttünk álló hét végén, egész pontosan a szeptember 16–18. közötti idôszakban Gyergyószentmiklóson kerül megrendezésre a hagyományos Gyilkostó Kupa nemzetközi jégkorongtorna. A megmérettetés műsorát az alábbiakban olvashatják.
           Szeptember 16., péntek: 17.30 Csíkszeredai Sportklub – Ferencváros, 20.30 Gyergyószentmiklósi Progym – Bukaresti Steaua Suki.
           Szeptember 17., szombat: 17.30 Csíkszeredai Sportklub – Bukaresti Steaua Suki, 20.30 Gyergyószentmiklósi Progym – Ferencváros.
           Szeptember 18., vasárnap: 17.30 Ferencváros – Bukaresti Steaua Suki, 20.30 Gyergyószentmiklósi Progym – Csíkszeredai Sportklub.
           A gyergyószentmiklósi torna játékvezetôi: Popescu Eduard, Lascăr Valentin, Iliescu Marius, Galusnyák Levente, Gergely Lehel és Máthé István.
           A belépôjegyek árai: az elsô mérkôzésre 70 000 régi lej, csak a második mérkôzésre 50 000 régi lej; a nyugdíjasoknak, diákoknak az elsô mérkôzésre 50 000 régi lej, csak a második mérkôzésre 30 000 régi lej.
           Bérlet is vásárolható a Gyilkostó Kupára. A bérletek mind a hat mérkôzésre érvényesek, a bérletek ára: 150 000 régi lej. Ugyanakkor éves bérlet is vásárolható, melynek ára 1 300 000 régi lej, a klubtagoknak csak 1 000 000 régi lej.
           A Gyilkostó Kupára szeretettel várnak minden sportbarátot, szurkolót, a gyergyói csapatnak szüksége lesz ugyanis a megszokott lelkes buzdításra.
           Újpest csapata nyerte a Csíki Sör Kupát
           Mindhárom mérkôzését elveszítette a Gyergyószentmiklósi Progym felnôtt-jégkorongcsapata a múlt héten Csíkszeredában megrendezett Csíki Sör Kupa nemzetközi torna összecsapásain. A három találkozón 5 gólt szerzô gyergyói együttes teljesítményére magyarázat lehet, hogy a mérkôzéseken a cserekapussal együtt csak egy 15 játékosból álló csa-pat tudott megjelenni. Kertész (csak az elsô találkozón lépett pályára) és Gál sérülés miatt kihagyták ezeket a mérkôzéseket, de a játékukra a Gyilkostó Kupán már számítanak. A gyergyói csapat egyik legjobbja ezen a tornán Molnár Szabolcs kapus volt. Az újpesti csapat a nyár folyamán Dunaújvárosból, a DAC Invitel csapatától igazolt két magyar válogatott jégkorongozót, nevezetesen Ladányi Balázst és Horváth Andrást, a liláknál pályára lépett többek között a gyergyói Baróti Zsolt is. A házigazda Csíkszeredai Sportklub is megerôsödött a nyár folyamán, hisz a már meglévôk mellé, még újabb külföldi, szlovák játékosok érkeztek az együtteshez.
           Eredmények: szeptember 9., péntek: Újpest – Gyergyószentmiklósi Progym 10–0 (2–0, 3–0, 5–0) /gólszerzôk: Gallo 2, Ladányi, Búzás, Markó, Drachowszky, Gergely, Antal Zs., Szabó, Marcinek/, Csíkszeredai Sportklub – Ferencváros 5–3 (2–1, 2–1, 1–1) /gólszerzôk: Péter R. 2, Mincak 2, Filip, illetve Rencz, Oscarsson, Fekete/.
           Szeptember 10., szombat: Újpest – Ferencváros 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) /gólszerzô: Ladányi Balázs/, Csíkszeredai Sportklub – Gyergyószentmiklósi Progym 9–1 (3– 1, 0–0, 6–0) /gólszerzôk: Moldován 3, Tankó, Péter Sz., Hruby, Krechac, Mincak, Szôcs Sz., illetve Nagy Levente/.
           Szeptember 11., vasárnap: Ferencváros – Gyergyószentmiklósi Progym 6–4 (1–1, 2–2, 3–1) /gólszerzôk: Sándor 2, Bálint, Jánosi, Oscarsson, Kaszala, illetve Gergely 4/, Csíkszeredai Sportklub – Újpest 3–4 (1–0, 1–0, 1–3, 0–0, 0–1) – hosszabbítás és büntetôlövések után.
           A torna rangsorában: 1. Újpest 6 pont, 2. Sportklub 4 pont, 3. Ferencváros 2 pont, 4. Gyergyói Progym 0 pont.
           A torna legjobb kapusa: Bernei Gergely (Újpest); legjobb hátvéd: Peter Gallo (Újpest); a legjobb csatár: Peter Filip (Sportklub); gólkirály: Juraj Mincak (Sportklub).
           Nagy Attila, a Progym edzôje: – Minél több mérkôzést kell játszanunk ebben az idôszakban. Az elsô két mérkôzést sajnos elveszítettük, de a Ferencváros elleni mérkôzés vége elôtt három és fél perccel még mi vezettünk. A találkozó végén azonban a maguk javára fordították az eredményt. A gyergyói csapatot alkotó játékosoknak nagyon nehéz helyt állniuk ebben az idôszakban, mert kevesen vannak.

Minifoci
Vereséget szenvedett az Elite Futsal

           A városi kispályás labdarúgó-bajnokság keretében szeptember 7-én, szerdán a 23. forduló utolsó mérkôzéseire került sor. Eredmények: Crazy Boys – Fônix 2–1, Pingvinek – Elite Futsal 1–5. A 23. forduló korábban lejátszott mérkôzéseinek eredményei: Babilon – Gyerekek 2–2, Csomafalvi Délhegy – Lucky Boys 1–1, Six Stars Újfalu – Alfalvi Bucsin 0–1, Rom Wood – Elite Old Boys 5–0, Tig-Rad – Hoki Dog 2–2, Erlas-Com – Inter Gyergyó 2–1, Crazy Boys – Fônix 2–1, Pingvinek – Elite Futsal 1–5.
           A 23. forduló utáni rangsor élmezônye: 1. Elite Futsal 63 pont, 2. Crazy Boys 52 pont, 3. Délhegy 47 pont, 4. Lucky Boys 46 pont, 5. Alfalvi Bucsin 42 pont, 6. Rom Wood 40 pont.
           A 23. forduló utáni góllövôlista élmezônye: 1. Köllô Emil (Elite Futsal) 50 gól, 2. Tódor Lóránt (Alfalvi Bucsin) 32 gól, 3. Kari Zoltán (Lucky Boys/ Elite Futsal) 29 gól, 4–5. Covrig Alin (Elite Futsal) és Tamás István (Rom Wood) 22–22 gól, 6. Máthé Csaba (Crazy Boys) 21 gól.
           A küzdelemsorozat 24. fordulója szeptember 8-án, csütörtökön kezdôdött el. Eredmények: Gyerekek – Csomafalvi Délhegy 1–3, Inter Gyergyó – Babilon 3–3, Hoki Dog – Erlas-Com 3–1, Lucky Boys – Six Stars Újfalu 8–2, Elite Old Boys – Tig-Rad 1–0, Elite Futsal – Rom Wood 2–3, Fônix – Pingvinek 4–2. A 24. forduló műsorán szereplô Baliro – Crazy Boys találkozót elnapolták.
           A 24. forduló utáni góllövôlista élmezônye: 1. Köllô Emil (Elite Futsal) 51 gól, 2. Tódor Lóránt (Alfalvi Bucsin) 32 gól, 3. Kari Zoltán (Lucky Boys/ Elite Futsal) 29, 4. Tamás István (Rom Wood) 23 gól, 5. Covrig Alin (Elite Futsal) 22 gól, 6. Máthé Csaba (Crazy Boys) 21 gól, 7. Cioată Flavius (Gyerekek) 20 gól.
           A 25. forduló elsô eredményei: Csomafalvi Délhegy – Inter Gyergyó 2–1, Six Stars Újfalu – Gyerekek 5–1, Alfalvi Bucsin – Lucky Boys 0–1. Szeptember 14-én, szerdán – lapzárta után – a következô mérkôzések kerültek lejátszásra: Tig-Rad – Elite Futsal, Erlas-Com – Elite Old Boys, Babilon – Hoki Dog. Szeptember 15-én, csütörtökön a következô műsor szerint mérkôztek: 20.00 Pingvinek – Baliro, 21.00 Rom Wood – Fônix.
           A 26. forduló műsora
           Szeptember 16-án, pénteken: 19.00 Gyerekek – Alfalvi Bucsin; 20.00 Inter Gyergyó – Six Stars Újfalu, 21.00 Hoki Dog – Csomafalvi Délhegy; szeptember 19., hétfô: 19.00 Baliro – Rom Wood, 20.00 Crazy Boys – Pingvinek; szeptember 20., kedd: 19.00 Elite Old Boys – Babilon, 20.00 Elite Futsal – Erlas–Com, 21.00 Fônix – Tig-Rad. A 26. fordulóban a Lucky Boys csapata szabadnapos.
           A 27. forduló műsora
           Szeptember 21., szerda: 19.00 Six Stars Újfalu – Hoki Dog, 20.00 Alfalvi Bucsin – Inter Gyergyó, 21.00 Lucky Boys – Gyerekek; szeptember 22., csütörtök: 19.00 Erlas-Com – Fônix; 20.00 Babilon – Elite Futsal; 21.00 Csomafalvi Délhegy – Elite Old Boys; szeptember 23., péntek: 20.00 Rom Wood – Crazy Boys, 21.00 Tig-Rad – Baliro. A 27. fordulóban a Pingvinek csapata szabadnapos.

Tenisz
Párosban döntôs

           A szeptember 5–11. közötti idôszakban megrendezett 10 000 dollár összdíjazású Cămpina-i nôi teniszverseny egyéni megmérettetésének elsô fordulójában: Andra Savu – Portik Szatmári Ágnes 4–6, 6–3, 6–4. A páros verseny elsô fordulójában a Portik Szatmári és Tóth alkotta romániai kettôs 6–1, 6–0 arányú gyôzelmet aratott a Gershon-Hasanova amerikai–azeri pár elleni mérkôzésen. A páros verseny negyeddöntôjében: Portik Szatmári-Tóth (romániaiak) – Cseh-Irimescu (romániaiak) 6–0, 6–1. A torna elôdöntôjében: Portik Szatmári-Tóth – Lăzăroiu-Sere 6–4, 6–3; a párosverseny döntôjében: Crăciun-Ivan – Portik Szatmári-Tóth 6–7(6), 6–4, 6–4.

Kosárlabda

           Nemrég újraalakult a gyergyószentmiklósi férfi kosárlabdacsapat, amely Gyergyószentmiklósi Jövô néven nevezett be az országos bajnokság B-osztályába. Az együttes ebben az idôszakban támogatókat keres. Terveik szerint a csapat a támogatócég nevét is viselné, ez ügyben már elkezdôdtek a tárgyalások.
           Az újraalakult csapat játékoskerete: Szakács Levente, Móga Róbert, Köllô István, Hobaj Levente, Tóth László, Madaras Péter (a felsoroltak régebb már szerepeltek a gyergyói csapatban), Antal László, ifj. Kercsó Zoltán, György Ferenc, Selyem Venczel, Kulcsár Norbert, Pál Ignác, Ambrus Szilárd, Bartalis Hunor, Seer Zoltán, Portik Zsolt, Petelei Attila és Mezei Sándor.
           Az együttes zömét alkotó játékosok 20 éven aluliak, a csapat indítása a bajnokságban része az utánpótlás-nevelésnek, illetve a sportág helyi fellendítését szolgálja – tudtuk meg Kercsó Zoltántól. A jövôt illetôen tervezik egy kosárlabda-iskola létrehozását, amelynek célkitűzése a játékosnevelés lesz. Az újraalakult együttes edzôje Kercsó Zoltán, de számítanak Bagossy Attila tanár segítségére is.

Jégkorong/ Kontinentális Kupa
A bajnokcsapat mérkôzései a televízión követhetôk

           Szeptember 23–25. között a bukaresti Mihai Flamaropol Műjégpálya ad otthont a Kontinentális Kupa A-csoportja keretében sorra kerülô mérkôzéseknek. A csoport összetétele: Bukaresti Steaua Suki (rendezô együttes), KHL Medvescak (horvát), Belgrádi Vörös Csillag (szerbia–montenegrói) és meghívottként a Gyergyószentmiklósi Progym. A Kontinentális Kupa elsô fordulója keretében sorra kerülô mérkôzések műsora:
           Szeptember 23., péntek: 14.30 Gyergyószentmiklósi Progym – Steaua Suki, 18.00 KHL Medvescak – Belgrádi Vörös Csillag;
           Szeptember 24., szombat: 14.30 Steaua Suki – KHL Medvescak (a mérkôzést élôben közvetíti a TV Sport), 18.00 Belgrádi Vörös Csillag – Gyergyószentmiklósi Progym;
           Szeptember 25., vasárnap: 13.30 Steaua Suki – Belgrádi Vörös Csillag (a mérkôzést élôben közvetíti a TV Sport), 17.00 KHL Medvescak – Gyergyószentmiklósi Progym.
           A Bukarestben sorra kerülô nemzetközi torna játékvezetôi: Marczuk Wlodzimierz (lengyel) és Popescu Eduard. Tartalék játékvezetô: Galusnyák Levente; vonalbírók: Csomortáni Zsolt, Lascăr Valentin, Gergely Lehel és Trandafir Mihai-Ariel.
           Románia Kupa
           Október 3–5. között két helyszínen rendezik a Románia Kupa 2005/2006-os kiírásának csoportmérkôzéseit. Bukarestben a Steaua Suki, a Sportul Studenţesc és a Galaci Dunărea csapatai vívnak mérkôzéseket, Gyergyószentmiklóson pedig a Csíkszeredai Sportklub, a Gyergyószentmiklósi Progym és a Csíkszeredai HC együttesei mérkôznek. A csoportok elsô helyezettjei október 9-én, vasárnap 16.00 órai kezdettel Gyergyószentmiklóson mérik össze tudásukat a Románia Kupa elhódításáért. A mérkôzést élôben közvetíti a TV Sport televízióadó.

Labdarúgás
Döntetlen itthon

           A Hargita megyei D-osztályú bajnokság 2. fordulójának mérkôzései kerültek lejátszásra a múlt hét végén. A forduló eredményei: Székelyudvarhelyi Budvár – Gyergyótölgyesi Real 6–5 (1–1), Maroshévízi Promforest – Csíkszeredai Sapientia Siculorum 2–0 (1–0), Szentegyházai Vasas – Homoródalmási Homoród 2–1 (1–0), Parajdi SE – Székelyudvarhelyi Roseal 1–1 (1–0). Gyergyószentmiklóson: Gyergyószentmiklósi Jövô – Székelykeresztúri Egyesülés 3–3 (3–0). A gyergyói csapat gólszerzôi: Kari 2 és Mezei. Bolfa Ionel, a Jövô edzôje a következô csapatot küldte pályára: Olteanu – Dunca, Szabó, Cioată, Codreanu (Radu R.), Vizeli, Marcoci, Scurtu, Mezei (Bakos), Ţepeş (Vaszi), Kari.
           A 2. forduló utáni rangsor élmezônye: 1. Székelyudvarhelyi Budvár 6 pont, 2. Szentegyházai Vasas 4 pont, 3. Maroshévízi Promforest 3 pont, 4. Balánbányai Bányász 3 pont, …8. Gyergyószentmiklósi Jövô (gólarány: 4–5) 1 pont.
           A következô forduló (szeptember 17–18.) műsora: szeptember 17-én, szombaton 17.00 órától: Csíkszeredai Sapientia – Parajd SE, Székelykeresztúri Egyesülés – Balánbányai Bányász, Homoródalmási Homoród – Gyergyószentmiklósi Jövô (játékvezetôk: Fodor József, Benedek András, Tamás Elôd – mindhárman székelyudvarhelyiek; megfigyelô: Kecseti Pál – Csíkszereda). Szeptember 18-án, vasárnap 11.00 órai kezdettel: Székelyudvarhelyi Roseal – Székelyudvarhelyi Budvár, Tölgyesi Real – Szentegyházai Vasas. Maroshévíz együttese szabadnapos.
           Az ifjúsági bajnokság A-csoportjában szeptember 17-én, szombaton 15.00 órai kezdettel: Csíkszeredai Sapientia – Parajdi SE, Székelykeresztúr – Balánbánya; az ifjúsági D-csoportban szeptember 17-én, szombaton 13.30 órai kezdettel: Székelykeresztúri Egyesülés – Balánbányai Bányász.

Fogathajtás
Románia válogatottja a 17. helyen végzett

           A szeptember 8–11. közötti idôszakban az ausztriai Salzburgban megrendezett kettes fogathajtó-világbajnokságon az elsô és a második napon a díjhajtásra került sor. A versenyszámot az osztrák Georg Moser nyerte 41,73 ponttal, 2. Hódi Károly (Magyarország) 45,06 pont, 3. Beat Schenk (Svájc) 45,57 pont, 4. Barry Capstick (Írország) 46,67 pont, …68. Pál Attila (Románia) 75,26 pont, …73. Barta Róbert (Románia) 85,12 pont, …75. Kovács Levente (Románia) 86,91 pont.
           A díjhajtás utáni csapatrangsorban: 1. Magyarország 92,55 pont, 2. Ausztria 93,06 pont, 3. Amerikai Egyesült Államok 96,00 pont, 4. Németország 100,86 pont, …18. Románia 160,38 pont.
           A harmadik versenynapon, egész pontosan szeptember 10-én, szombaton a maratonhajtásra került sor. A versenyszámot a német Rudolf Huber nyerte 76,25 ponttal, 2. Albert Point (Ausztria) 77,70 pont, 3. Rainer Point (Ausztria) 77,82 pont. Ebben a versenyszámban a romániai fogathajtók közül Pál Attila teljesített a legjobban 95,28 ponttal, Kovács Levente 104,76 pontot ért el, míg Barta Róbert 114,42 pontot kapott. Két versenyszám (díjhajtás+maraton) után Románia válogatottja 360,42 ponttal a 18. helyen állt.
           Az utolsó napi akadályhajtás rangsorában: 1. Lázár Vilmos (Magyarország), 2. Rainer Point (Ausztria), 3. Reinhard Burgraff (Németország), …8. Pál Attila, …69. Barta Róbert, 70. Kovács Levente.
           Végeredmény. A világbajnokság egyéni rangsorában: 1. Rainer Point (Ausztria) 129,15 pont, 2. Hódi Károly (Magyarország) 130,09 pont, 3. Lázár Vilmos (Magyarország) 131,38 pont, …45. Pál Attila (Románia) 173,78 pont, …63. Kovács Levente (Románia) 221,72 pont, 64. Barta Róbert (Románia) 229,28 pont. Összesen 76 fogathajtó neve került fel a világbajnokság rangsorára.
           Végeredmény. Csapatrangsor: 1. Ausztria 248,58 pont, 2. Magyarország 257,76 pont, 3. Németország 262, 29 pont, 4. Lengyelország 280,75 pont, 5. Hollandia, …17. Románia 393, 40 pont. A csapatrangsor összeállításakor 18 nemzeti válogatott eredményét vették figyelembe.
           Salzburgban Magyarország válogatottja nem tudta megvédeni tavaly megszerzett világbajnoki címét. A Romániát képviselô fogathajtók a 24 nemzet sportolóit felvonultató világbajnokságon az itthoni körülményekhez képest nagyon jól szerepeltek, hisz amint az látható, a jónak mondható 17. helyen zárták a világbajnokságot, mégpedig úgy, hogy többek között a franciákat is sikerült megelôzniük!

Küzdôsport
Bukarestben vendégszerepeltek

           Szeptember 10-én és 11-én került megrendezésre Bukarestben a dél-koreai nagykövetség által szervezett Nagykövet Kupa elnevezésű WTF taekwondo felnôtt, ifjúsági és gyemekverseny. A bukaresti megmérettetésen jelen voltak a Gyergyószentmiklósi Elite SK sportolói is – tudtuk meg Péter Balázs oktatótól.
           Az Elite SK ezen a versenyen tizenkét sportolóval képviseltette magát, és közülük tizenegyen a dobogóra állhattak. A dobogós helyezések megoszlása: elsô helyezés – 2, második helyezés – 7, harmadik helyezés – 2.
           I. helyezettek
           Vaszi Borbála (ifjúsági korcsoport, –49 kg-os súlycsoport), Antal Árpád (gyermek korcsoport, –30 kg);
           II. helyezettek
           Sólyom Renáta (felnôtt, –59 kg), Páll Csilla (ifjúsági korcsoport, –68 kg), Negoiţă Daniela (ifjúsági, –59 kg), Fazakas Eszter (gyermek, +45 kg), Lakatos Adél (gyermek, –45 kg), Bajkó Erika (gyermek, –30 kg), Hozó Norbert (gyermek, –30 kg).
           III. helyezettek
           Bodor Andrea (ifjúsági, –49 kg), Mihály Renáta (ifjúsági, –52 kg).
           A klubok közötti összesített rangsorban a Gyergyószentmiklósi Elite a 3. helyen végzett. A felsoroltak közül a következô sportolók csíkszentkirályiak: Páll Csilla, Vaszi Borbála, Lakatos Adél és Hozó Norbert. A díjkiosztás során Lakatos Adél kapta a legjobb gyermekkorú sportolónak járó különdíjat.

Kosárlabda

           Felnôttek és gyermekek fellépésével került megrendezésre szeptember 10-én, szombaton Gyergyószentmiklóson az idei Fun FM Streetball mérkôzéssorozat. A felnôtteknél nyolc csapat, a gyermekeknél pedig négy csapat vágott neki az idei, sorrendben hetedik küzdelemsorozatnak.
           A felnôttek két négyes csoportban mérkôztek. Az A-csoport eredményei: Livestrong – Homies 15–7, Mentsük meg a vajaskenyeret – December 5 15–7, Live Strong – December 5 15–9, Homies – Mentsük meg a vajaskenyeret 6–15, Live Strong – Mentsük meg a vajaskenyeret 14–12, Homies – December 5 14–10.
           Az A-csoport rangsorában: 1. Livestrong 6 pont, 2. Mentsük meg a vajaskenyeret 4 pont, 3. Homies 2 pont, 4. December 5 pont nélkül.
           A B-csoport eredményei: Ezüst Liliom – Kézdivásárhely 2–15, No Name – HMM 14–15, Ezüst Liliom – HMM 14–15, Kézdivásárhely – No Name 15–4, Ezüst Liliom – No Name 6–15, Kézdivásárhely – HMM 15–4.
           A B-csoport rangsorában: 1. Kézdivásárhely 6 pont, 2. HMM 4 pont, 3. No Name 2 pont, 4. Ezüst Liliom pont nélkül.
           Az elôdöntôben: Livestrong – HMM 10–8, Mentsük meg a vajaskenyeret – Kézdivásárhely 8–15. A döntôben: Livestrong – Kézdivásárhely 8–15; a 3. helyért: Mentsük meg a vajaskenyeret – HMM 15–14.
           A gyermekek (1991-ben születettek és kisebbek) megmérettésének eredményei: Wizzards – Lakers 3–7, Magic – Streetboys 3–15, Wizzards – Streetboys 2–15, Lakers – Magic 11–1, Wizzards – Magic 15–2, Lakers – Streetboys 6–13.
           A rangsorban: 1. Streetboys 6 pont, 2. Lakers 4 pont, 3. Wizzards 2 pont, 4. Magic 0 pont.
           A 3 pontos dobóversenyt a gyergyói Kelemen István (Streetboys) nyerte. A rendezvény támogatói: Fun FM Rádió, relatio.ro, Obiektív TV és a Gyergyói Kisújság.

Labdarúgás/ Körzeti
Eredmények

           A Gyergyó-Maroshévíz körzeti bajnokság elsô fordulójának eredményei: Maroshévízi Promforest II. – Salamási Tudomány 2–3 (1–1), Bélbori Fenyô – Vaslábi Maros 3–1 (3–1).
           A 2. forduló (szeptember 18., vasárnap) műsora: 13.00 Borszéki Bükkös – Bélbori Fenyô, 16.00 Vaslábi Maros – Maroshévízi Promforest. A második fordulóban a Salamási Tudomány csapata szabadnapos.
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Horoszkóp
szeptember 15 – 21.

           KOS (III.21-IV.20.)
           Intenzív érzelmeit elfojtja, vagy elrejti, mert döntéseit többnyire nem megérzéseire, ösztöneire hallgatva, hanem kizárólag észérvek alapján hozza. Az átlag Kos erôs szervezetű, elég gyorsan túlteszi magát a kisebb nyavalyákon.
           BIKA (IV.21-V.20)
           A Bika igényli a szeretetet, a szerelmet, elég sokáig ôszintén viszonozza is. De ha megcsalják, egy életen át nem képes elfelejteni a történteket. Kedvesének nem árt tudni, hogy az egyhangú hétköznapok gyorsan kiábrándítják a Bika szülöttet.
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Az Ikrek mindkét neme titokzatos egyéniség. Vonzerejével gyorsan tud csábítani. Váratlanul toppan be, hirtelen tűnik el. Mindezt ösztönösen teszi, hogy tudatosan felhívja magára a figyelmet. Túlhajtott agyműködése miatt néha nehezére esik ellazulni.
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           Fantáziadús szeretô, ezért társával hosszú távon is izgalmas maradhat kapcsolatuk. Sok energiát fordít arra, hogy a családi életben elôforduló összezördüléseket mielôbb elsimítsa.
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           Alapos ember, akinek a tanácsaira érdemes odafigyelni, kikérni a véleményét, mert gyakorlatiasan jó észjárású. Intelligenciát igénylô kérdésekrôl kiválóan lehet vele beszélgetni, szinte mindenhez hozzá tud szólni.
           SZŰZ (VIII.24-IX.23.)
           Lassan oldódik fel egy kapcsolatban. Csak akkor olvad a jég, ha megbizonyosodott partnere szerelmérôl, hűségérôl. Ha jól érzi magát a kötelékben, akkor szinte bármire hajlandó a másikért. Szűz feleség remek háziasszony, aki rendkívüli precizitással teszi a dolgát.
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           Nincs túl jó passzban, gyakran támad nézeteltérése kedvesével, vagy éppen életmódjával elégedetlen. Ne tűrjön passzívan, legyen bátorsága változtatni a dolgokon! Ha ingatlanvásárláson töri a fejét, essen neki az ajánlatoknak.
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           Javában zajlik az élet Ön körül, hirtelen minden beindult, beleértve üzleti, és magánéletét egyaránt. Remek lehetôségek közül válogathat, csak ne feledkezzen meg a dolgok racionális szemszögérôl! Legyen tekintettel érdekeire is.
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           Kockázatos idôszak elé néz. Döntésével hosszú távra befolyásolhatja mások jövôjét. Ne legyen meggondolatlan, vegyen sorra minden lehetôséget, gondolja végig a választ még egyszer! Bátran hagyatkozhat családtagjai tapasztalataira is! Kedvese kissé elégedetlen a jelenlegi húzós idôbeosztásával.
           BAK (XII.23-I.20.)
           Minden körülmény adott ahhoz, hogy végre valami maradandót alkosson, de túlságosan fáradtnak érzi magát. Tény, hogy sok macerával jár egy komoly terv megvalósítása, de a cél érdekében ezt is vállalnia kell! Szedje össze magát!
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           Váratlan, mégis kellemes meglepetésben lehet része. A sors kegyeltjeként találkozhat valakivel, aki nagy hatást gyakorol Önre, ráadásul a szimpátia kölcsönös. Amennyiben Ön házas, vagy kapcsolatban él, jól gondolja meg ezt a lépést!
           HALAK (II. 18-III 20.)
           Megcsapta a változás szele, ráadásul lelkes segítôkre is talál, akik támogatják az új helyzetben. Legyen optimista, most minden oka megvan erre! Munkahelyén elismerésre számíthat, de a magánéletében még akad javítanivaló!                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           Micimackó és Tigris találkoznak az erdôben. Micimackó lehajtott fejjel megy, és pityereg. Megszólal Tigris:
           – Micimackó! Mért sírsz, és mért van nálad ásó?
           – Tudod Tigris, meghalt Malacka, és el kellett temetni...
           – Jó, de mért véres az ásó?
           – Mert ki akart mászni!
           * * *
           Egy rendôrjárôr látja, hogy egy szekrény méretű ember egy parkoló autót feszeget. Rátámadnak. Az egy hatalmas pofont ad az egyik rendôrnek, a másikat hátralöki, bepattan az autóba, és elhajt.
           A megpofozott még mindig csillagokat lát, ordítja a másiknak:
           – Nézd a számot! Nézd a számot!
           Mire a másik:
           – Látom, vérzik.
           * * *
           Nyuszika és a róka találkozik:
           – Te, neked meg miért ilyen rövid a füled?
           – Romantikus alkat vagyok...
           – Hogyhogy?
           – A madarak csicsergését hallottam, de a fűnyírót nem. ''
           * * *
           – Jean, maga szereti az állatokat?
           – Igen, Uram.
           – Akkor miért megy át a zebrán?
           * * *
           Három gyerek beszélget.
           – Az én apukám pap, és mindenki úgy köszön neki, hogy dicsértessék.
           – Ez semmi! – mondja a másik. – Az én apukám bíboros, és mindenki úgy köszön neki, hogy jó napot excellenciás uram.
           – Ez semmi! – mondja a harmadik. – Az én apukám olyan kövér, hogy ha megy az utcán, mindenki azt mondja: Te Úr Isten!
           * * *
           – Ennél ettem már jobbat is! – mondja a vendég a pincérnek.
           – Nálunk aligha.
           * * *
           – Miért teremtette Isten utoljára a nôt?
           – Hogy ne szóljon bele a dolgába.
           * * *
           Rozoga tragacs áll a benzinkútnál.
           – Tele kérem! – mondja a vezetô.
           A kutas óvatosan kérdezi:
           – Biztos, hogy megtesz még ezzel annyi kilométert?
           * * *
           – Doktor úr, veszélyes ez az operáció?
           – Egyszerű rutinműtét, már nyolcvankettedszer csinálom.
           – Na, akkor nyugodt vagyok.
           – Legyen is! Elvégre egyszer már sikerülnie kell.
           * * *
           Nyuszika ül a tóparton, mögé settenkedik a béka és befogja a szemét.
           – Na, találd ki, ki az!
           A nyuszika hátraemeli a kezét és elkezdi tapogatni a béka fejét.
           – Neked se hajad, se füled... Te vagy Niki Lauda.
           * * *
           – Hallottam, meghalt a nénikéd. Hány éves is volt?
           – Nyolcvankilenc.
           – Szép kor, és az elméje ép volt?
           – Holnap bontjuk fel a végrendeletét, akkor majd kiderül.
           * * *
           A vonaton székelyek utaznak. A fülkébe belép egy fiatalember.
           – Atyafiak, van itt hely?
           – Van bizony!
           A jövevény körülnéz:
           – Hol?
           – Rajta ülünk.
           * * *
           Agresszív kismalac a boltban:
           – Kérek egy kiló kenyeret!
           – Mait?
           – Nem vazzeg, holnapit!
           * * *
           Agresszív kismalac sétál az utcán.
           – Rohadt nap, rohadt meleg, rohadt autók, rohadt emberek... bárcsak minden köddé válna! Rohadt köd!!!!

                       Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2005

            Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
             sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                        a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!