50. (624.) szám, 2005. December 15-21
Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Már kapható a: GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2006.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság évkönyvét.
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@nextra.ro
           tel.: 004-0266-364.941
           Postai cím: 535500 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Romania
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
Egy volt tanácsos emlékirataiból 2.

           Fikció
           …Lapozgatva tanácsosi irataim között, újra meglegyint a hatalombirtoklás rég tapasztalt mámorító érzése. Kellemesen megborzongok. Fontos ember voltam. Legalábbis annak éreztem magam, meg a szerepem is úgy kívánta, hogy annak látszak. Tehát ehhez mérten kellett viselkednem. Azt hiszem, a többiek is így gondolkodtak. A kimért, magabiztos, méltóságteljes, tudálékos viselkedésforma volt az etalon. A felsôbb vezetôk titokzatos rituáléja, amit csak az érthet, aki részese a kasztnak, aki a játék beavatottja.
           Annak idején sokszor elgondolkodtam azon, hogy lényegében én kit is képviselek. Magamon kívül senkit – jöttem rá. Sôt még személyemet sem reprezentáltam, hiszen idôközben valami agymosásféle történt velem, és teljesen másként kezdtem gondolkodni. Amit azelôtt felháborodottan – mint erkölcstelenséget – utasítottam volna el, azt most simán lenyeltem, és még lelkiismeret-furdalásom sem volt. Nem igazán tudtam behatárolni magam. Átvedlettem valami, számomra, a belsô lényem számára ismeretlen lénnyé. Ami elsô hallásra elfogadhatatlannak, törvénytelennek tűnt, azt egy kis beszélgetés után már a legjobb megoldásként szavaztam meg, együtt a többivel. Olyan kétdimenziós lényekké váltunk, akiknek fogalmuk sem volt a harmadik dimenzió létérôl, de nem is akartunk hallani róla. Csak fel és le. Vagy csak elôre és hátra. Vagy csak jobbra és balra. Csapda volt ez a javából. Bársonnyal bélelt aranycsapda.
           A közösség képviseletének elmélete mindenre felhatalmazott. Törvény adta kiskapu volt. Átlátszó fedezet. Ezért voltunk megválasztva, vagy inkább ezért történtek a választások. A menetrendszerű kampányfórumok után megszűnt minden kapcsolat a képviselendô közösséggel. Na jó, néhány haver kivételével, akik inkább viccesen, mint komolyan fel-fel emlegették, azért szavaztak rám, hogy képviseljem ôket a tanácsban. Amire öntudatosan bólogatva válaszoltam, hogy igen, erre esküdtem fel. Ilyenkor általában kitört a röhögés. De komolyan! – ordítottam a hecc kedvéért tele torokból, még nagyobb jókedvet váltva ki. Én is velük hahotáztam.
           Milyen egyszerű is volt az egész. Nem volt számonkérés, semmi felelôsségre vonás. Miért is lett volna? Nem csináltunk semmit. Semmit, ami ütközött volna az elvárásokkal. Nem a közösség szempontjából, hanem politikai színtéren. S ha ott elégedettek, akkor no problem, nincs kekeckedés.
           Most utólag zavar, hogy meg sem próbáltam az egyszerű emberek problémáit felvállalni, kitartó szószólójuk lenni. Az akkor valahogy olyan égô volt, olyan szégyellnivaló. Volt egy-két kolléga, aki ezt kipróbálta, és a bosszankodáson kívül semmit nem ért el. Késôbb ôk is leszoktak errôl a ténykedésrôl. Nagy döntésekre voltunk beállítva. Aquila non captat muscas. Mi, nagyok apróságokkal nem foglalkoztunk…
Ábrahám Imre

Kis üzletbôl nagy pletyka

           Brikettel fűtôzik a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal – állapíthatta meg az egyszerű ember, látva, rendszeresen autóról rakják-hordják a hivatalba a koronggá préselt fűrészport. És elindult a találgatás, majd a kontyosrádió. Miért tértek át brikettre? Ugye, ugye, a polgármesternek vállalkozó korában volt brikettálógépe, s mióta megválasztatott, a céget gyerekei éltetik. Egyik fiának is van ilyen masinája. Honnan lehet hát a brikett? Kivel köttetett meg a vásár?
           Akkoriban, a hideg bekövetkeztekor a sajtó is feltette a kérdést: miért fűtenek brikettel? Pap József válaszában megnyugtatott, ez a legjobb, legnagyobb fűtôértékű és legolcsóbb tüzelô. Aki nem hiszi, megnézheti a számadatokat. A brikett kilója 2000 régi lej.
           Eladónak a Tig-Rad System Kft. volt feltüntetve, ám azt is suttogni kezdték a kisváros lakói, hogy nem a Tig-Rad System Kft-nél rakodnak, hanem az Industry Transylvan Kft.-nél, mely a polgármester Ferenc fiának tulajdonát képezi.
           Ez ügyben kérdeztük meg Bajkó Tibort, a Tig-Rad System Kft. tulajdonosát:
           – Brikettel fűt a polgármesteri hivatal, és bizonyos információk szerint ezt a brikettet a Tig-Rad System Kft-tól vásárolja.
           – A hír igaz.
           – A rakodás viszont a polgármester fiának cégénél történik…
           – Szerintem teljesen fölösleges lenne, hogy ámítsuk a városlakókat. Nyíltan állok a sajtó elé, és elmondom, hogy ez a tranzakció valós, mely amúgy jelentéktelen összegű, összértéke 30 millió régi lej. Az elôzményekhez tartozik, hogy én fűrészport adtam feldolgozásra az Industry Transilvannak, melyért ô brikettel fizet. Nem mellébeszélés, aktákkal is igazolható.
           – Hogyan lett a hivatal ezen termék felvásárlója?
           – Hivatali alkalmazottak kerestek meg, hogy brikettet szeretnének vásárolni a hivatalnak. Arra a kérdésre, hogy miért nem vásárolnak direkt a gyártótól, azt a választ kaptam, hogy a gyártó már leszerzôdte a termelt mennyiséget más cégek felé. Mivel nekem az Industryval volt egyezségem, hogy száraz fűrészport adunk bepréselésre, az így kapott brikettet pedig teljesen mindegy, hogy kinek adjuk el, ezért döntöttünk úgy, hogy a polgármesteri hivatalnak adjuk 2000 lejben. De már kiürült a készlet, és legalábbis a Tig-Rad System Kft.-tól nem lesz újabb tüzelôanyag-mennyiség.
           – Mi az oka?
           – Ez a sok gyanúsítgatás, hogy ki tudja mekkora bevételt lehet ebbôl a fűrészporból csinálni, ma a Tig-Rad System Kft. vezetôségét arra készteti, hogy a továbbiakban önkormányzatokkal ne üzleteljen. Attôl függetlenül én fenntartom, meg kell nézni, milyen brikettárak alakulnak ki a közeljövôben, mi pedig ezt az árat tudtuk volna tartani.
           – Számíthatott arra, hogy kikezdik a gyergyóiak, s azt mondják, ön egy beépített láncszem, szemfényvesztônek a családi vállalkozásba…
           – Bizonyára jobban végig kellett volna gondolni, de egyszerűen nem láttam, hogy ebbôl ügy lehet. Mint ahogy nincs is, mert ez gazdaságilag senkit sem mozdított igazán profit felé. Én úgy érzem, hogy a város zsebébôl sem vettünk ki ezért a fűtôanya-gért akkora pénzt, ami miatt most az embernek lelkiismeret-furdalása lehetne. Személy szerint nagyon zavar, amit a város beszél, mert nem történt semmiféle pénzmosás, nem beszéltünk a háttérben a polgármesterrel. Én személyesen akkor beszéltem a polgármesterrel, mikor érdeklôdtünk a számla kifizetésének a módozatáról, és a hivatalból nem kaptunk biztató választ, vissza akartuk szállítani a brikettmennyiséget a raktárunkba. Ekkor volt nekem a polgármester úrral egy találkozóm, és itt vált számomra világossá: a brikettet eltüzelik, kifizetni nem akarják, de melegednek. Támogatunk mi gyergyószentmiklósi napokat, s mindent, de ennyire nem.
           Pap Ferenc, a polgármester fia is elmeséli a mosztot adok – brikettet kapok megegyezést, s mint mondja, ô sem támogatná, hogy a Tig-Rad System Kft. továbbra is szállítson a hivatalnak. Bánja, hogy ilyen pletykák indultak el, s állítja, ô csak veszített ezen az üzleten: „Nekem káromra volt ez az üzlet. Én sem kaptam meg a pénzemet, csak egy csomó vádaskodást” – szögezi le.
           Keddre, december 13-ára több szempontból is változott e kép. A Tig-Rad System Kft. felé kifizette a hivatal a tartozását, és már nem préselt fűrészpor melegíti a hivatal helyiségeit. A fűtôanyagra rákérdezve Hobaj Józseftôl, a mellékgazdaság vezetôjétôl megtudtuk, a tavasszal vásárolt bükkfával tüzelnek, melyet cándrával pótolnak. A cándra a polgármester „szerzeménye”, ingyen van, mintegy támogatásként a hivatalnak.
           Így megy ez december 16-ig, míg sor kerül a versenytárgyalásra, ahol eldöntetik, ki fog szállítani a továbbiakban. Eddig egyetlen cég, a Harforest tett le árajánlatot, 50 eurót kérve a brikett tonnájáért, melyre ugye, még rátevôdik az értéktöbbletadó (TVA).
           És most összegezzünk, kérdezzünk: megérte?
           A Tigradnak nem, hisz azon túl, hogy hírbe keverték, még az áru kifizetése is sokat késlekedett. Pap Ferencnek sem, hisz az ô pénze is a levegôben lógott mostanáig, akár az ügy köré szôtt pletykák. A polgármesternek? Aligha. Valaki másnak? Ki lenne az, ki egy harmincmilliós összértékű üzletért bôrét viszi a vásárba? Márpedig most ez történt. Többen is vitték, tépnivalót adva a gyergyóiak szájába.
B. K.

Állásbörze határon túlra

           Mivel az anyaországban több szakmában is jelentôs munkaerôhiány alakult ki, így a szomszédos országok területén élô, magyar anyanyelvű, szakképzett munkaerô iránti igény megnövekedett. A Veco-2000 magyarországi munkaerô közvetítô iroda ezt az űrt igyekszik pótolni, állásokat közvetítve Erdélybe is.
           Hétfôn délelôtt legálisan, munkavállalási engedéllyel és vízummal kínáltak munkalehetôséget a szépszámú gyergyói érdeklôdônek. A legnagyobb létszámot igénylô munkakörre, gyártósori összeszerelô állásra a helyszínen szerveztek felvételit a hölgyeknek. Széles lehetôséget kínáltak betanított munkakörben, szakképzetlen urakat is kerestek. Szakmunkásokra leginkább a fémipar különbözô területein volna szükség. A felsôfokú diplomások számára kevesebb lehetôség adott, s mint kiderült, elsôsorban nem diploma, hanem gyakorlati tudás alapján választanak munkatársakat.
           Havonta tartanak Erdély különbözô városaiban felvételiket, hová szívesen várják a gyergyói érdeklôdôket is. Minden ajánlat esetében ingyenes szállással, étkezési támogatással, tizenharmadik fizetéssel, esetenként ingyenes munkába járással szolgálnak. Akik a hétfôi állásbörzén nem találtak megfelelô munkát, de érdeklôdnek magyarországi állás iránt, regisztrációs lapot tölthettek ki, melyre a szervezôk ígérete szerint hamarosan választ is küldhetnek.
G. G.

Karácsonyfavásár

           Hogy legyen ajándékainkat mi alá elhelyezzük, idejében gondoskodnunk kell karácsonyfáról. Tudomásunk szerint városunkban csak a Gyergyószentmiklósi Közbirtokosságnál lehet vásárolni feldíszíteni való fenyôfát. Pénteken reggel nyolc órától, a közbirtokosság udvarán lehet majd válogatni, vásárolni abból a 130 fából melyet csütörtökön szállítanak be. Azért ilyen kevés, mert nem volt mibôl vágni. Árát még nem tudták, hiszen fel kell számolni a vágás, védjegy, fuvar árát. Mindenesetre nem lesz drága – ígérte dr. Kolumbán László elnök.

Helyismereti vetélkedô

           Ha V–VIII. osztályos vagy, és elolvastad már a felhívást, ne gondolkodj tovább, december 17-ig még benevezhetsz. Szervezz egy csapatot, és írjatok egy dolgozatot egy Gyergyói-medencéhez fűzôdô személyiségrôl. A két- oldalas dolgozatban határozzátok meg a település nevének eredetét, tüntessétek fel a csapat és a csapattagok nevét, és egy olyan telefonszámot, amelyen a csapat értesíthetô. A benevezés feltétele ez a dolgozat, amelynek pontszámai hozzáadódnak a jövô év elején sorra kerülô vetélkedôn elért eredményetekhez. A vetélkedôre bôven lesz idôtök felkészülni, majd ünnepek, és dolgozatírások után lesz az elsô forduló, amelynek témája a térség földrajza lesz, míg a második fordulón Gyergyó néprajzából, kultúrájából kaphattok kérdéseket. A benevezôket részletesen tájékoztatjuk. A vetélkedôt köztiszteletben álló személyekbôl alkotott zsűri bírálja el.
           A rendezvényt az Illyés Közalapítvány és helyi vállalkozók támogatják. A nyertesekre értékes díjak várnak.

Cégtoplista

           Az üzleti élet hagyományossá vált éves értékelése az idén sem maradt el. Országos illetve megyei szinten értékelték, díjazták a legjobb cégeket. Egy országosan elkészített kritériumrendszer alapján szektoronként, vállalkozás-típusként rangsorolják a vállalkozásokat.
           A 2004-es esztendei eredmények alapján elkészült a Hargita megyei cégek ranglistája. Pénteken Csíkszeredában a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ünnepélyes keretek közt adta át a toplistán szereplô cégek képviselôinek az érdemokleveleket. Városunkból a következô cégek érték el a legjobb eredményeket: Transmetal Kft., Industry Transilvan Kft., Romwood Kft., Renco Kft., Gavrils Kft., Arterimpex Kft.., Fapicom Kft., Electro-Team Kft., Elicom-Zolitop Kft., Modexprod Kft., Mark House Kft., Harfedcoop-Sped Kft., Farmaplus Kft., Pieta Kft., Ben-Com-Mixt Kft., Mobil Distribution Kft.

Elbírálás alatt a kérések

           A mezôgazdasági iroda vezetôjétôl, Csavar Zsolttól megtudtuk, mindenki a letett birtokvisszaigénylési kérésére választ kap. A közel hatszáz beérkezett kérésbôl, háromszázhetvenet komiszszió elé tettek és megválaszoltak.
           – A kiközölt válaszok: a helyi komisszió elfogadta és javasolja a megyei prefektúrának, hogy hagyjon jóvá egy adott mennyiséget az igazoló akták alapján. Tehát, aki pozitív választ kapott, annak folyamatban van a jóváhagyása. A másik típusú válasz az, amikor hiányos dokumentációk voltak leadva, ami azt jelenti, hogy még kérünk igazoló aktákat. Amit a válaszokban feltüntetett harminc napon belül kérünk, ha behozzák, természetesen jóváhagyásra kerül a kérésük.
           Csavar Zsolt, irodavezetô azt is elmondta, péntek kivételével fogadják azon személyeket, kik igazoló aktákat kell, benyújtsanak. És fellebbezésnek is van helye, adminisztratív úton meg lehet fellebbezni mindenféle döntést, a kontesztálás végett elsôsorban az itteni mezôgazdasági irodát kell felkeresni, de le lehet tenni a prefektúrán is fellebbezést, mondta az irodavezetô. Két-, háromnaponta ül össze a bizottság a kérések elbírálása végett. A listát pedig a fôispánságra küldik jóváhagyásra. És majd a jóváhagyások után, a tavasz folyamán kerül sor a mérésekre, a tulajdonba helyezésre.
B. T. I.

Tanácsülés

           A 2005-ös költségvetés kiigazításáról szavaztak városvezetôink a szerdai rendkívüli tanácsülésen. A kormánytól kapott 10 milliárd lej befoglalása, valamint a tanügyi fizetési alap kiigazítására kapott 1 milliárd 800 millió lej költségvetésbe való beillesztése tette ezt indokolttá. A Csíky-kert utcában végzett munkálatokat fizetik ki az összegbôl, így nem lesz szükséges bankkölcsön felvétele az idén. Tanácsosaink arról is döntöttek, hogy a Figura Stúdió Színház és a Könyvtár többletjövedelmét magára költheti, a Lakossági Nyilvántartó Irodának szánt támogatást pedig beruházásra, technikai felszerelésekre költik. Az árfolyamváltozások miatt szükség volt még 200 új lejt megszavazni a hivatal egy autójának kifizetésére.
           Vezetôink jóváhagyták azt a társulási egyezséget, mely Hargita és Kovászna megyék közös szeméttelepének létrehozását érinti. Igaz megtörténhet, hogy a telep városunktól messze épülne, így a szemét szállítási költsége sokba kerülne.
           Egy már meglévô tevékenység új megnevezésére is rábólintottak. Törvény által leosztott feladatnak tartották a polgárvédelem és tűzoltóság egyesülésébôl létrejövô Sűrgôsségi Esetek Bizottságának megalakítását.
           Elkészült és elfogadtatott az a projekt, mely a Virág negyedi bódésort fogja átalakítani. Eszerint hét egyforma kereskedelmi helyiség lesz ott, mellette zöldövezet és parkoló kap helyet. A helyiségekre pályázhatnak majd a vállalkozók, egyenlô eséllyel, az sem részesül elônyben, akinek eddig ott volt üzlete.
           A 2006-os beruházási listára több utca rendbetétele is felkerült. Így elkészül a terv a Selyem, a Rákóczi Ferenc, a Temetô, a Kápolna utcákra, nem felejtôdik el a Régigyár, az Eminescu és a Budai Nagy Antal utca, sôt a Külsô utca közművesítésének korszerűsítésérôl is említést tettek.
           Több pontot is levettek napirendrôl, elsôként a gázszolgáltatási szerzôdés jóváhagyását. Tinka Kálmán hangsúlyozta: szó nincs arról, hogy nem akarná a tanács a gázt, csupán szeretnék még egyszer tüzetesen átnézni a szerzôdést, hogy felelôtlenül ne szavazzanak.
           A helyi tanács tisztségjegyzékének módosítását is átnézik meg egyszer, nem bólintottak rá, hogy két új igazgatóság jöjjön létre a városházán, mint ahogy a Go Rt. által elôterjesztett, szolgáltatások díjemelésérôl is csak késôbb fognak határozatot hozni.
           Elfogadták azonban a polgármesteri hivatal szakszervezetének kérelmét, így 2006-tól élelmiszerjárandóságot kap minden hivatalban dolgozó szakszervezeti tag, mely személyenként napi 75 000 régi lejt jelent.
           A fertôzôkórház energetikai rehabilitálására készített megvalósíthatósági tanulmányt át kell alakítani. A módosítást a dán kazánhoz való csatlakoztatás teszi szükségessé, és az, hogy még az idén fel kell használni az e célra elkülönített összeget.
           Újra lesz Magasbükki Fesztivál! Az alpolgármester elôterjesztése szerint ez egy igazán gyergyói rendezvény lehet, mely évek múlva turistavonzóvá fejlôdhet. Évente kerül sor e rendezvényre, idôpontja is meghatározott: július második hete.
           Ezen ülésen is szóba jött, hogy többet kellene konzultáljon alpolgármester, polgármester és könyvelô. Tinka Kálmán kijelentette: a polgármester nem Kovácspéterben, s a fôkönyvelônô nem a Visszafolyóban tevékenykedik, polgármester és alpolgármester irodája sem esik túl messze egymástól; bizalommal konzultáljanak.

MPSZ-hírek

           A közpénzek elköltésérôl
           A Magyar Polgári Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete elvárja, hogy a 180 milliós ügyvédi honorárium kérdését még az idén oldja meg a város vezetôsége. Minekutána nyilvánossá vált, hogy a bíróság csak 10 milliót ítélt jogosnak, a polgármester, illetve a képviselôtestület közös felelôssége, hogy a különbséget (170 millió régi lejt!) elôteremtse. Elvárjuk, hogy erre még az idén sor kerüljön, ugyanis az a város, a közösség pénze, amivel nem lehet játszani, kölcsön venni, vagy egyéb törvénytelen vagy erkölcstelen módon kezelni. Felszólítjuk ugyanakkor a város vezetôit, hogy a jövôben megfontoltabban, a város érdekeit szem elôtt tartva járjanak el hasonló esetben. Tudomásul kell venni, hogy egy várost vezetni nagy felelôsség, nem lehet a közpénzekkel senkinek a kénye-kedve szerint játszadozni.
           A Közüzemek átszervezésérôl
           A Magyar Polgári Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete a leghatározottabban felszólítja a város vezetôit, hogy hozzák nyilvánosságra a városi közművek átszervezésével kapcsolatos terveiket. Megengedhetetlen, törvénytelen, de erkölcstelen is, hogy az egész várost érintô ilyen fontos kérdésekben a legnagyobb titokban hoznak döntéseket, ráadásul azt sem tudhatja meg a lakosság, hogy áll-e valamilyen szakmai elemzés a döntések mögött, avagy kizárólag politikai döntésekrôl van szó, netán valakik személyes érdekeit szolgálják azok. Elvárjuk, hogy bármilyen konkrét lépés megtétele elôtt adjanak arról részletes tájékoztatást, illetve kérjék ki róla a lakosság véleményét is. Ellenkezô esetben kénytelenek leszünk határozottabb lépéseket tenni a város érdekei védelmében.

A tulajdon-visszaszolgáltatási törvény végrehajtásával járó buktatók

           Két héttel ezelôtt a Gyergyói Kisújság egyik olvasója arról értekezett: miként lett megszavazva a Parlamentben a tulajdon-visszaadásra vonatkozó törvénycsomag és ezen belül az erdôk visszaadására vonatkozó törvénycikkelyek. Az írás szövege arról tanúskodik, hogy a cikk szerzôje nem volt tisztában azzal a folyamattal, mely a tulajdon-visszaadás törvénnyé válásához elvezetett. A 247/2005-ös törvénycsomag ugyanis a kormánynak a Parlament elôtti felelôsség vállalásával emelkedett törvényerôre 2005 nyarán. Én Gheorghe Flutur Mezôgazdasági Erdészeti miniszter felkérésére vettem részt februártól május végéig a törvénytervezet kidolgozásában, illetve szövegének véglegesítésében. Minden egyes megbeszélésen tapasztalnom kellett azt a politikai harcot, mely a tulajdon-visszaadás ellenzôi és szorgalmazói között folyt. Valeriu Tabără demokratapárti képviselô minden elkövetett a kísérleti kutatóállomások területeinek a megmentéséért. Az Erdészeti Egyedáruság vezetôi minden alkalmat kihasználtak a „restitutió” megakadályozásáért az erdôk visszaadásának tekintetében. Az Erdészeti Államtitkárság részérôl próbálkozások történtek a korlátozott tulajdonjog érvényesítésére. A törvény tehát különbözô vélemények, eltérô megközelítések, sajátos érdekek egyeztetése révén született meg. Az adott körülmények között a volt tulajdonos számára, mégis a maximumot sikerült kiharcolnunk. A törvény elfogadása után megszületett a Mezôgazdasági Erdészeti Minisztérium által kidolgozott módszertani utasítás, melynek számos cikkelye ellentmondott a törvénynek. Én személyesen nyolcszor kerestem meg a minisztert ezen hibák kiigazítása érdekében. Kapcsolatot tartottam Romfeld Magdolnával, a Prefektura fôtitkár asszonyával a módszertani utasítások alkalmazhatóvá tétele érdekében. Ezen egyeztetések során elért megoldásokat próbáltam elfogadtatni Gheorghe Flutur miniszter urral és tanácsosaival. Ilyenszerű próbálkozásaimban csak részleges eredményeket értem el. Így például nem tudtam kiharcolni azt, hogy a végrehajtási utasítás megegyezzen a törvény szövegével. A törvény megalkotásánál ugyanis sikerült elérnem, hogy a közbirtokossági erdôk esetében az összterületet adják vissza, még akkor is, ha az igénylôk száma és ezek kéréseiben foglalt területnagyság nem fedezi az 1948-ban elvett terület nagyságát. Sok volt tulajdonos ugyanis idôközben meghalt, nem rendelkezett utóddal, aki a területet visszaigényelhesse. Ezeknek a területeknek a közbirtokosságok számára való visszaadása, véleményem szerint enyhítheti a tulajdonos közösség megélhetési gondjait, de sok esetben az erdôállomány gyenge minôségének következményeit is elviselhetôbbé teszi. A végrehajtási utasítás esetében a miniszter és környezete ragaszkodott a közbirtokossági névsoroknak a feltüntetéséhez a birtok-érvényesítések során. Romfeld Magdolna fôtitkár asszonnyal folytatott egyeztetések után megegyeztünk abban, hogy ezeket a névsorokat a közbirtokossági elnök is kiállíthassa. Ezt a megoldást a miniszter úr is elfogadta. Sok esetben a 18/1991-es, illetve az 1/2000-es törvénnyel kapcsolatos visszaélések nehezítik meg a 247/2005-ös törvény alkalmazását. A helyi földosztó bizottságok ugyanis az elmúlt esztendôkben „klientúrájukat” szolgálták ki a legjobb erdôkkel és szántókkal a jogos tulajdonosok rovására. Még 2005-ben is, amikor nyilvánvalóvá vált az erdôknek az 1948-as évi, a szántóknak pedig az 1945-ös földreform utáni állapotoknak megfelelô visszaadása, sok személynek azokból az erdôkbôl osztottak részt, melynek tulajdonosa többször is jelezte ôsi területének a visszaigénylését az addig megengedett 10 hektár feletti területnagyságnak, a „restitutió in integrum” elve alapján, Az ilyen jellegű kéréseket azonban nem vették és most sem veszik minden esetben figyelembe. A 247/2005-ös törvény nem lehet tökéletes, és alkalmazását megnehezíti a végrehajtási utasítás is. Ennek ellenére Kelet és Közép-kelet Európa legemberközpontúbb tulajdontörvényének tekinthetô. Alkalmazását fôleg az elôzô földtörvények végrehajtásával kapcsolatos törvénytelenségek nehezítik. Ezért a földosztó bizottságok tagjai részérôl megértéssel és segítôkészséggel kell viszonyulni a területeket visszaigénylô tulajdonosokhoz, másrészt pedig a kérések letevôi is megfelelô türelemmel kell viszonyuljanak azokhoz a személyekhez, akik megbízatást kaptak a földosztó bizottságban való részvételre.
Dr. B. Garda Dezsô, országgyűlési képviselô

Nehézkes a közüzemek vezetôségváltása

           Egy héttel a közüzemek új vezetôtanácsának kinevezése után rengeteg fejleményrôl számolhatunk be olvasóinknak. Amellett, hogy már a civil szervezetek is aggódnak a közüzemek sorsáért és a Gyergyóért listán is napok óta ez a téma, a Go Rt. szakszervezete is nyilatkozatot tett közzé. Az igencsak kemény állításokat tartalmazó szakszervezeti levél többek közt a „politikai” döntést kifogásolja, és felteszi a kérdést, milyen emberek az új vezetôtanács tagjai.
           Erre többek között Vincze János is reagál, közölve: „Ismereteim szerint a Szakszervezet az 54/2003-as törvény értelmében, ideértve az önök szervezetét is, egy politikamentes, szakmai és alkalmazotti érdekvédelem. Ismétlem, politikamentes. Ezzel szemben a beadványban az RMDSZ-t hat alkalommal említik, és csak negatív jelzôkkel, majd két alkalommal az RKP-vel azonosítják, míg a szakszervezet szó csak egyszer szerepel, és az is az aláírásban” –, majd azt is elmondja, a személyét sértô kijelentésekért elvárja, nyílvánosan kérjenek tôle bocsánatot a szakszervezetisek.
           Más is történt az elmúlt egy hét alatt: Kontesveller Márta viszszalépett a vezetôtanácsból, ezért került a keddi közgyűlés napirendi pontjai közé az üresen maradt helyre egy új vezetôtanácsi tag választása. Parászka Géza javasolta, lévén, hogy a korábbi választáson hét szavazattal Nagy Attila a negyedik helyre került, most ô kerüljön Kontesveller Márta helyébe. Kissebb vita és bonyodalmak, de az eredmény e kezdeményezôt igazolta, így a vezetôtanács tagjai: Dr. Márton László, Vincze János és Nagy Attila. Kinevezték a cenzorbizottság tagjait, akik: Salamon Árpád, Hideg András, Kontesveller Márta, póttagok pedig: Mihálydeák Ágnes, Antal Elemér és Ilyés Levente.
           A vezetôség bérezésérôl is döntés született: a kinevezendô igazgató alapfizetése bruttó 16 millió régi lej, ennek 15 százaléka jár a cenzorbizottság illetve a vezetôtanács tagjainak.
           A különfélékben folytatódott a szakszervezetek és közgyűlés vitája. A szakszervezeti elnök, Portik Attila, akárcsak az alelnök arra lett volna kíváncsi, az új vezetôségnek milyen elképzelései vannak a vállalat jövôjével kapcsolatban. Kérték, tájékoztassák a munkásokat a változásokról. A polgármester ígéretet tett, hogy néhány tanácsossal nemsokára sort kerítenek egy beszélgetésre, hol a GO Rt. alkalmazottainak részletesen elmagyarázzák a lépéseket, a változásokat.
           Az ülést követôen Portik Attila a szakszervezet nyilatkozatával kapcsolatban elmondta, ma már néhány pontját másként gondolja. Azt látja a nagy problémának, hogy ôket a tulajdonos, az önkormányzat nem tájékoztatta, csak belsô körökben hallottak ezt-azt, és azért született meg a beadvány, mert féltik munkahelyüket. Elmondta azt is, hogy bár tisztázódott néhány kérdés, mégsem hiszi, hogy Vincze Jánostól bocsánatot kellene kérjen a szakszervezet, akkor sem, ha jó okuk van azt gondolni, hogy Vincze János lesz a közüzemek új igazgatója.
           Ez történt egy hét alatt, és ez csak a kezdet, mert ezután kerül sor az új igazgató kinevezésére, s még hátra van a GO Rt. tevékenységeinek szétosztása is. Tény viszont, hogy szükséges lenne ezen lépések elôtt szakemberek véleményét kikérni. Parászka Géza ki is jelentette: vegyék tudomásul, a továbbiakban nem szavaz olyan ügyben, melyrôl nem tájékoztatja szakember a döntéshozókat: „Én mától semmi olyan határozatot nem fogok megszavazni, amihez nincs szakvélemény, nincs ésszerű érvelés, nincs, akinek feltenni kérdéseket. Ha enélkül hozunk döntéseket, visszaütnek, és az emberek ujjal mutogatnak ránk. A testület magát minôsíti, ha dilettánsként szavaz”.
B. K.

Csúszkálunk

           Csúszósak járdáink, ez nem vitás. Bizony nem könnyű a gyerekét vezetô anyukának vagy nyugdíjasnak, de még a fiatalnak sem a közlekedés, különösen a városunk negyedeiben, ahol a járdák nincsenek letakarítva. De nem jobb a helyzet az utcákban sem, különösen ott, ahol járda sincs. Hogy miért nincs eltakarítva a hó, a jég a járdákról különösen a negyedekben, a polgármesteri hivatal illetékes irodájában érdeklôdtük. Megtudtuk, hogy a helyi tanács 81/ 2004-es számú módosított határozata értelmében december elején hivatalosan felszólították az intézményeket, hogy a téli idôszakban folyamatosan takarítsák a havat, jeget az intézményük elôtti járdaszakaszon. Van, ahol el van takarítva a jég, vagy csúszásgátlóval van megszórva a gyalogjáró, de nem mindenhol. A vonatkozó határozatra hivatkozva büntetésre is számíthatnak azok, kik nem takarítják a járdákat. A tömbházak elôtt alig lehet járni, viszont itt nem nagyon van, kit felelôsségre vonni, nincsenek lakószövetségek, s néhol még lépcsôházfelelôsök sincsenek. A büntetés magánszemélyeknek 250 ezer régi lejtôl 10 millió lejig terjedhet, a cégek 3 milliótól 25 millió lejig büntethetôk. Igen, bűntethetôk, de még nem büntettek senkit. A közterület- felügyelôk ugyanis a „gázzal vannak elfoglalva”, mondták. Utcáról utcára, házról, házra járnak, hogy megtudhassák, szükségük van-e a gyergyóiaknak a gázra. S emellett a felszólítások felszólítását is küldözgetik a közintézményeknek, hogy a 2003. december 31-i dátum ugyan már rég lejárt, de ez volt az a határidô, amikorra a mozgássérülteknek, a kerekes székben kényszerülteknek a törvény elôírása alapján el kellett volna készíteni a feljárókat. Ezek a feljárók mai napig nem készültek el, vagy ha vannak is, nem felelnek meg az elôírásoknak. Az egyetlen hely a Szent Erzsébet Öregotthon, ahol az európai normáknak is megfelel a feljáró, lift stb.
           Csúszkálunk, csúszkálunk, s gyakoribb manapság a kéz- és lábtörés is, igaz, ha a beteg nem mondja, nem kérdezik, hol csúszott meg, hol esett el. S kere- kesszékbe kényszerült embertársaink ki sem mozdulhatnak a házból, a járdák járhatatlanok, s különben sem tudnak bemenni szinte sehová. Felszólítások, felszólításra mennek a hivatalból. Büntetni kellene? A hivatalnokok „gázzal vannak elfoglalva”.
B. T. I.

A polgárokért, a városért

           Sajtótájékoztatót tartott a Pro Cive Egyesület elnöke, Hideg Csaba, jelezve, hasznosnak tartja a párbeszédet mind a város vezetôségével, mind a lakossággal, a médiával. Szorgalmazta, hogy havonta egyszer, a hó harmadik hétfôjén találkozzon az egyesület a média képviselôivel, hogy ismertethessék az aktuális kérdéseket, beszámoljanak az egyesület tevékenységérôl. Ugyanakkor közölte azt is, hogy minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 5 órától a Lakossági Tanácsadó Irodában gyűlésezik a Pro Cive Egyesület, ahová bárkit szívesen látnak.
           A tájékoztatón két aktuális problémáról esett szó: a közüzemek tevékenységeinek szétosztásáról, illetve a Lakossági Tanácsadó Iroda fennmaradásának lehetôségeirôl.
           A Go Rt. szétdarabolása
           – Mi a városért akarunk tenni, ezért is szerveztünk fórumot a város fejlesztéséért. Felkaptuk tehát a fejünket akkor, amikor az egyik tanácsülés témái között szerepelt a közüzemek felosztása, s akkor is, amikor a dísztanácsülésen a siófokiakkal aláírtak egy szándéknyilatkozatot, miszerint az új közös hôszolgáltató többségi tulajdonosa (81%) a magyar partner lesz. Mi nem vagyunk nagy gazdasági szakemberek, de eszünkbe ötlik egy kérdés: jó-e ez a városnak? – mondta bevezetôjében Hideg Csaba.
           Megtudtuk, hogy ezt követôen párbeszédet kezdeményeztek, meghívva gyűlésükre néhány olyan személyt, akik ismerik a közüzemek tevékenységét: Nagy Attilát, Pál Árpádot és Árus Zsoltot. Ezen beszélgetésen született a döntés, miszerint, lévén, hogy ez az egész várost érintô ügy, folytatják a párbeszédet, nemsokára azokat hívják meg egy eszmecserére, akik a közüzemek szétosztása mellett törnek pálcát. Egy beadványt is eljuttattak a polgármesterhez és önkormányzati testülethez, hogy amikor ez ügyben döntenek, vegyék figyelembe a fogyasztók elvárásait. Ennek érdekében a Pro Cive Egyesület szívesen felajánlja segítségét, ha kell, lakossági fórumot szervez, de akár kérdôíves közvélemény-kutatást is vállal.
           – Csak akkor kell szétszedni a közüzemeket, ha az jó lesz a városnak. A nyitottság jegyében meg kell kérdezni errôl a kisembereket, városlakókat, de nem árt az sem, ha szakemberek véleményét is kikérik – jelentette ki Hideg Csaba.
           Veszélyben a tanácsadás?
           A Lakossági Tanácsadó Iroda léte, megmaradása kérdésessé vált – tudtuk meg Hideg Csabától. Elmondta, sikertelenül pályáztak irodafenntartásra, s bár a helyiséget eddig ingyen biztosította az önkormányzat, most, a fennmaradáshoz még anyagi támogatásra is szükség lenne. A 2006-os költségvetésbôl az egyesület kérne annyi pénzt, amennyi a két személy fizetésére és a nagyobb kiadások (telefon, Internet) kifizetésére elegendô, a többit pedig ôk próbálják elôteremteni. Amennyiben a testület nem bólint rá ezen összegek biztosítására, megtörténhet, hogy be kell zárni a tanácsadó irodát.
           Márpedig az irodára igencsak szüksége van a kisembernek, cégeknek egyaránt a hivatali ügyek intézésében – derül ki a statisztikából. Eszerint ugyanis májustól mostanáig közel ezren fordultak meg a tanácsadóknál nem kevesebb, mint 1134 kéréssel. Többnyire a város lakói térnek be ide, de jelentôs azok száma is, akik faluról érkezve itt próbálnak útbaigazítást kapni. Nem ritka az sem, amikor egy kérés megírása jelent nagy segítséget a kisembernek, de gyakran érdeklôdnek törvénycikkelyekrôl, jogi kérdésekrôl is. Az említett idôszakban a tulajdonjogra vonatkozó kérdések voltak a leggyakoribbak, hisz mint ismeretes, az iroda felvállalta a birtok-visszaigénylés segítését is.
           A számsorokból kiderül, tevékenységük fontos a köz szolgálatáért – tudják ezt az irodába betérôk, tudja a Pro Cive Egyesület is… csupán még a városvezetésnek kell ezt szem elôtt tartania, amikor sor kerül a 2006-os költségvetés elosztására.
B. K.

Ezt akarjuk?

           Lejártak a gyergyószentmiklósi ünnepi napok és az élet viszszatért a hétköznapi kerékvágásba. Legutóbb találkozóra és megbeszélésre hívtak. Akarattal kerülöm a gyűlés kifejezést, amelyet annyira agyoncsépeltnek találok, hogy már-már pejoratívan cseng a hallójáratomban. Nos, a tavaly megalakult Nemzeti Park két testületét hívták össze a Gyilkostónál, hogy a beszámoló után a felmerülô gondokat is megbeszéljük. Ezek a testületek, a tanácsadói és a tudományos nevet viselik. Az elsô az érdekelt felek amolyan konzultatív fóruma, az utóbbi a döntéshozó és kimondottan tudósok és szakemberekbôl áll. A tanácsadói testület az érintett két megye, Hargita és Neamţ intézményeinek a képviselôibôl, a Nemzeti Park területén működô cégek, alapítványok vezetôibôl és polgármesteri hivatalok megbízottjaiból tevôdik össze. Elég szép számban jelentek meg a meghívottak és jócskán hangzott el kérdés és kérés is a felek részérôl. Egy pontban azonban megálltunk, mert nem volt, aki válaszoljon a kérdésekre. Az a réges-régi nóta került terítékre, ami a Gyilkostó település infrastrukturális helyzetérôl szól. Arról a szennyvízrôl, ami a tóba vagy a Békás-patakba folyik – emlékezzünk, hogy milyen port is vert, nem is olyan rég a tavat mérgezô szennyvíz, csak úgy folytatódott, mint az Arany János sorai: egyet nagyot koppant, aztán elhallgatott – és arról a vízrôl, ami lassanként nem nevezhetô ihatónak. Nem volt válaszadó, mert a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal képviselôje nem volt jelen. Ott volt a békási és a damuki (valaha gyergyódomokosi) alpolgármester. Tôlünk, a hivataltól senki. Jelen volt két tanácsos, dr. Kolumbán László és Portik Csaba, mint az általuk vezetett cégek, közületek képviselôi és egy harmadik is, aki önszorgalomból jött el – ezért külön köszönet jár neki, Minier Gábor. Nem elôször és nem utoljára sorolták fel az érintettek azt, hogy infrastruktúra nélkül nincs jövô és azt, hogy a város felel az adminisztratív területén levô helyzetért. A jelenlévôk megértôen bólogattak, majd a gazda hiányában ránk, az ott levô gyergyószentmiklósiakra néztek. És nekünk csak éghetett az orcánk. Hogyisne, mikor ott, akkor, akarva-akaratlanul mi voltunk a hibások, hogy a hivatalt nem képviseli senki, és mindannyian tudtuk, hogy közel sincs béke a gyilkostói ügyek körül idehaza, és ha nincs egyezség egymás között, akkor hogyan is lehetne továbblépni? És azt is tudtuk, hogy a tranzitturista-szemlélet a jellemzô továbbra is a tó sorsát illetôen, amikor az illetékesek nyári turistaként viselkednek, néha eljönnek, lenéznek a csónakkikötôre, majd a vendégekkel továbbszáguldanak. Esetleg bemennek egy vendéglôbe. Persze, hogy ne felejtsem, ellátnak értékes tanácsokkal, miközben mi ott vagyunk továbbra is a szennyvizek közepén. Valaki nehogy félreértsen, én most nem a hibást keresem, mert ehhez mindenki annyira ért, hogy inkább hagyom az illetékesebbekre. Én csak azt akarom mondani, amit évek óta ismételek: a Gyilkostó sorsa nem fordul jobbra, míg a gazda nem érzi a magáénak. És a gazdátlan jószágnak hamar kerül önjelölt tulajdonosa. Ezt akarjuk? Akinek füle és netalántán hallása is van, az megérti.
Török Zoltán

Már várták? Szeressék!
Megjelent a 2006-os Évkönyv!

           Már megvásárolható az üzletekben a Gyergyói Kisújság 2006-os Évkönyve. Egy újabb kalendárium, sorban az ötödik, mely az oktatást, emberré nevelést helyezi elôtérbe, mutatja be 240 oldalon. „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát” – ezt az idézetet kölcsönöztük Reményik Sándortól, hogy képet alkothassunk, irányt mutathassunk olvasóinknak, megszólítsuk a fiatalokat és megemlegessük a nagy öregeket. A vaskos évkönyv, melyhez egy óriásrejtvény és névmagyarázó is jár, reméljük, mindenki számára tart olvasnivalót. Ebbôl szemlézgetünk az alábbiakban.
           Hónapok, keresztrejtvények
           Mint minden alkalommal, most is kalendáriummal indul a kötet, nem feledkezve meg a fontos események sorolásáról. Az egy-egy hónapnak szentelt oldal alján, a Visszapillantó tükörben megnézhetik, melyek voltak a 2004-es esztendô legjellegzetesebb történései városunkban és a környéken. Fanyar humorral emlegetik fel ezen eseményeket a szerkesztôk, hogy aztán fátylat boríthassanak a múltra, indulhasson az új esztendô.
           A tizenkét keresztrejtvény felhôtlenebb kikapcsolódást biztosít, sôt mi több, nyeremény is jár a keresztrejtvények megfejtôinek, a megfejtések beküldôinek.
           Iskola
           A vezércikket követôen e fejezetcímmel fogtuk csokorba riportjainkat, melyek múltat jelennel kötnek össze. A Zárdában nevelkedettek a szigor fontosságáról, az egyházi oktatás pótolhatatlanságáról szólnak, majd változik a kép, és az egykori felszegi iskolában találjuk magunkat, ahol bár egyszerű, gazdálkodók gyerekei tanultak, mégis adott az alma mater még atomfizikust is. Szôcs Elemér bácsi, az a kivételes gyerek volt, aki az iskolában, a Vaskertesben lakott, Illyés Lujza és Ambrus Éva pedagógusok arról vallanak, hogy kell tanítani hittel, dallal. Létezik salamonos szellemiség – derül ki azon írásból, mely a Salamon Ernô Gimnázium múltjából emel ki szinte hihetetlen történeteket, ecsetelve a mai „szigort”. Aztán egy körképet láthatunk a roma iskoláról, hol a purdék tanulják a betűvetést, hol a gádzsók dirigálnak. Idôs tanítók sora következik: Fazakas Antal, Csata Ambrus, majd György Béla és Rab János, akik Magyarországról, jelenlegi lakhelyükrôl küldték haza gondolataikat.
           Egy kis kikapcsolódást nyújtó rész után, ahol az aranykori diákkort idézzünk, szemlézgetünk tanórák humorából, és a puskázási módszereket soroljuk, magvas írások következnek dr. Garda Dezsôtôl, ki az örmény oktatásra emlékeztet, és mint dokumentumot követi napjainkig az önálló magyar iskoláért folytatott harcot.
           Nevelés
           Minden, mi túl az iskolán emberré neveli a gyereket, „továbbképzi” a felnôttet. Itt található feketén-fehéren néhány lehetôség, mely által emberebb emberek lehetünk: a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, a társasági és néptánc oktatás, az Adogató műhely ismertetése, a Támasz Klub, a Játszóház, az Ifitéka, a cserkészet és a Vitamozgalom, hisz a vitázást tanulni, tudni kell.
           Egyház
           Papjainkat kértük, mondják el, ôk miben látják az egyház szerepét a nevelésben, melyek ma az egyház lehetôségei, és milyen jövôt álmodnak maguknak. Hajdó István római katolikus fôesperes-plébános a Zárda visszaállításában látja az egykori értékek viszszaállításának lehetôségét. Bíró Sándor református lelkész szétválaszthatatlannak tartja a templomot s az iskolát, állítva, e két intézményt „jóra alkalmas áldott eszközzé csak Isten teheti”. Dr. Puskás Attila örmény katolikus vikárius-plébános tudatában van annak, az örmény iskolát aligha lehetne visszaállítani, ezért a szó a templomért szól, hogy ne hagyjuk, hisz kincs, mely a mi kezünkben van. Nagy Endre, unitárius gyakorló segédlelkész a zsoltár szavait veszi kölcsön, felhívva a figyelmet a nélkülözhetetlen életmódra, a hitéletre.
           Vidék
           Települést település után jártunk be, egyszerű, de nagy emberek ajtaján kopogtatva, a tudás fáját és annak is gyökerét keresve. Így bukkantunk rá a tekerôpatakiak kaptafájára, Kilyénfalván a tízgyerekes Fodor családra, Újfaluban Kiss Laci bácsira és nejére, Kultúr Zsókára, Csomafalván a kerekesszékhez kötött Karcsira és kedvenc tanárára. Így derült ki Alfaluban, hogyan élhette túl a kommunizmust az iskola elôtti feszület, hogyan gyűlt meg a baja a párttitkárokkal a szárhegyi Emma tanító néninek. A tudás hatalom – derül ki a Ditróban tanítóval és tanítvánnyal készített beszélgetésbôl, Remetén pedig megtudhatjuk, újabb tantárgyat tanulnak a helybéliek: a tagosítás fortélyait. Utunk Hodosra is elvezetett, ahol utánanéztünk, mibôl lett a cserebogár, hol kezdte életét a városvezetônk. Tanyai élet, stressz nélkül, medvelátogatással – errôl szól a Kovácspéterben lakó Bodor család élete, majd felkiáltójelként áll elôttünk a Gyilkos-tó és környéke, mely jobb belátásra int, hol a lét a tét.
           Beszámoló
           Beszámoltattuk vezetôinket – kötelességük ismertetni éves tevékenységüket azokkal, akik ôket megválasztották. Sajnos, többen is voltak, kik nem tartották ezt szívügyüknek, akik nem küldték be szerkesztôségünkbe beszámolójukat. Nekik csak fényképüket nézegethetik kedves olvasóink, tisztelt választók.
           Gyerekek
           Idén is nagy segítségünkre voltak a Kisújságíróink, a gyerekek, akik már évek óta kóstolgatják az újságírást. Ôk írnak mesés történeteket az oktatásról, ám nem hiányoznak innen a szakmai tudást bizonyító interjúk, körkérdések sem.
           A gyerekeknek szóló fejezetben kapnak helyet Bíró László tanító meséi és a gyerekrejtvények is, melyet érdemes megfejteni, beküldeni, díjat nyerni.
           Sport
           E fejezet alkalmat ad arra, hogy sorban találja a 2005-ös esztendô minden fontos sporteseményét idôrendi sorrendben. Rokaly Zsolt, a sportszerkesztô arra is figyelmet fordított, hogy olyan nagyok portréját készítse el, mint Basilides Csaba és Gyulai Béla. Két sporttanár, aki nem csak a sportágak legjobbjait nevelték, hanem az élethez is szolgálnak néhány jó tanácscsal.
           Magazin
           Tudja mi a bálmos? Szeretné elkészíteni? Vagy valami új gombás ételre fáj a foga? Receptjeink között biztosan talál ínyére valót, mint ahogy a csillagok üzenetét áruljuk el önöknek, nem halasztva el néhány hasznos tippel is felruházni önöket, melyek jól jöhetnek a munkahelyen.
           Kikapcsolódást, feltöltôdést, okulást kívántunk biztosítani önöknek ezen évkönyvünkkel. És még valamit: ajándékot. Nyereményeket sorsolunk ki ugyanis azok között, akik megfejtik, beküldik az Évkönyvben szereplô rejtvényeket. A gyerekek három, színes, értékes meséskönyvre pályázhatnak, a hónapok keresztrejtvényeinek beküldôi közül hármat díjazunk, 100, 60, 30 új lejjel. A mellékletként járó óriásrejtvény díjai sem maradnak alul. A beküldôk közül sorhúzással derül ki, kié lesz a Ben-Com-Mixt Kft. által felajánlott háztartási gép, a kétszemélyes vacsora a Muskátli vendéglôben és az 50 új lejes vásárlási utalvány.

A napmadár üzenete

           A Megyei Tanács és a Ditrói Közbirtokosság támogatásával a Pro Ditró Egyesület ígéretes rendezvénysorozatot indított „ünnepeljük együtt a karácsonyt” jeligével. A község lakóinak mintha egy szép adventi koszorút ajándékoztak volna, amelynek elsô gyertyáját már „meg is gyújtották” december 9-én.
           Az Idôsek Klubjában 34 érdeklôdô gyűlt össze ezen az estén. Nem bánta meg senki, hogy eljött. Kiss Portik Irén néprajzkutató elôadása nagyon is hozzáférhetô volt. Részben azért, mert a téma (A napmadár szerepe a székely népművészetben) közel állt a hallgatók szívéhez, részben pedig azért, mert az elôadás vetítéssel párosult. (A vetítést Bíró Levente végezte.) Így aztán eredményesen „szemfüleskedhetett” mindenki. A magyarázat alapján nem volt nehéz felismerni a stilizált motívumokat (a napot és a napmadarat), amelyek hol együtt, hol külön-külön jelentek meg: a kapukon, az épületek oromzatán, a temetôben felállított fakereszteken, a citerán, a szôtteseken, a keresztszemes varrottasokon vagy más használati tárgyakon. Már az se volt furcsa a hallgatóság számára, hogy a nap több mint kétezer éve a rajzok tárgyát képezi. Ugyancsak nagyon régi motívum a napmadár is, mint ahogy nagyon régen vágyik az emberi lélek az üdvösségre.
           Ezek a népi díszítôelemek (is) a gyakorlati szerepnek alárendelve jelentek meg a használati tárgyakon, késôbb azonban bizonyos fokig (vagy teljesen) önállósulva a díszítés eszközeivé váltak.
           A székely népművészet a miénk. Ha mi székelyeknek érezzük magunkat, ezt ne csak büszkeségünkkel, hanem hagyományaink megismerésével, megbecsülésével fejezzük ki.
           Ezt üzeni nekünk a napmadár most, a karácsonyra várás boldogító hangulatában, amikor hajlamosak vagyunk a szép és a jó befogadására.
           A találkozót a Pro Ditró Egyesület elnöke, Bardócz Ferenc polgármester nyitotta meg és zárta, ô adta át az elôadónak az elismerés virágcsokrát is.
           Közben az is kiderült, hogy a mostani elôadás része annak a tanulmánysorozatnak, amelyet Kis Portik Irén „Gyergyó és a fenyô” címen közölt a Gyergyói Kisújságban. Ezek a tanulmányok 2006-ban könyv alakjában fognak megjelenni.
           Az összejeövetel családias teázással ért véget. Mindenki hazavitt egy kicsi önismeretet, egy kicsi vidámságot és egy kicsi összetartást.
Gergely Géza

lazarea.ro

           Gyergyószárhegy immár a világhálón is megtalálható. 2003-ban született az ötlet egy olyan helyi portál készítésére, amely mint egyfajta adatbázis, tartalmazza a régióval kapcsolatos közéleti információkat. A civil társadalom részérôl jövô kezdeményezést felkarolták, múlt héten bemutatásra is került a www.lazarea.ro honlap. A Lázár-kastélyban, megyei és helyi hivatalosságok elôtt mutatták be a háromnyelvű weboldalt. A portál helytörténeti adatokat jegyez, helyi érdekeltségű intézmények – cégek jegyzéke, de befektetési lehetôségekrôl, tanácstestületi döntésekrôl, közéleti hírekrôl, turizmusról is olvasni. Az említett portál ugyanakkor magában foglalja a digitális levelezési szolgáltatásokat is saját levelezôszerver által, garantálva a helytôl független világszínvonalú kommunikációt.
           A vidéken úttörônek számító projektet követendô példaként dicsérte ifj. Somodi Zoltán, az informatikai miniszter tanácsadója. A rendszert bemutató Ferencz László Botond informatikus a továbbfejlesztést tartja legfontosabbnak. Ezen múlik a rendszer igazán hasznos kihasználása – mondotta.

Nyilatkozat

           Romániában addig nincs egyenlôség, amíg Székelyföldön nincs önkormányzás
           A Székely Nemzeti Tanács felszólította Románia elnökét, támogassa Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozását. Románia elnöke nyilvánosan tett kijelentésben utasította el a székelység alapvetô emberi közösségi jogát a területi önkormányzásra!
           A Székely Nemzeti Tanács felszólította Románia miniszterelnökét, támogassa a székelyföldi autonómia-törekvéseket. A Miniszterelnök válaszra sem méltatott!
           A Székely Nemzeti Tanács felszólította Románia Kormányát, hatáskörének megfelelôen ajánlja elfogadásra Románia Parlamentjének a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést. Románia Kormánya nem vette figyelembe a Székelyföldön 76 százalékos többségben levô ôshonos székelység jogkövetelését!
           Románia Képviselôháza és illetékes szakbizottsága a Törvényhozási Tanács javaslatára, részletes vita nélkül utasította vissza a Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezést.
           A Székely Nemzeti Tanács felkérésére 11 helyi tanács határozott a helyi népszavazás megszervezésérôl Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozása tárgyában. A közigazgatási bíróságok megsemmisítik a tanácsi határozatokat. Két fellebbviteli bírósági határozat pedig már végleges és visszavonhatatlan határozatával akadályozott meg helyi tanácsokat, hogy a népszuverenitás eszközét, a helyi népszavazást használva lehetôséget teremtsenek a helyi közösségeknek, hogy kifejezhessék akaratukat Székelyföld autonóm régió törvény általi létrehozására!
           A Székely Nemzeti Tanács levélben fordult az igazságügyi miniszterhez, hogy elemezze a helyi népszavazások megakadályozására irányuló bírósági határozatokat, s ha szükség van rá, módosítsák a népszavazásra vonatkozó törvényt. A miniszter nem válaszolt kérésünkre!
           A romániai hatóságok tehát nem tesznek eleget azon európai parlamenti elvárásoknak, hogy Románia számolja fel a diszkrimináció minden formáját és a szubszidiaritás, az önkormányzás elveit tiszteletben tartva, foganatosítson védô intézkedéseket az erdélyi magyarság védelmére!
           A székelység Székelyföld autonómiájához való jogáról soha nem mond le!
           A Székely Nemzeti Tanács megerôsíti korábbi felszólítását: Románia addig ne legyen az Európai Unió tagja, amig Székelyföldnek nincs autonómiája!

Gyerekvilág: 0-3 éves korig

           A lakás egyetlen helyisége sem változik, alakul olyan gyakran, mint a gyerekszoba. A cseperedô gyerekek élettere átlagosan ötévente átrendezésre szorul. Egy csecsemônek kialakított szoba már nem elégíti ki a hároméves gyerek igényeit, és a hatévesnek készült kedvenc dekorációt a tízéves már mélységesen lenézi. Új testvér érkezésekor lehet, hogy az addigi egy szobát kell több gyerek között újra felosztani. Amíg a gyerekek kicsik, a gyerekszobának közvetlen kapcsolatban kell állnia a szülôi hálószobával, fontos, hogy tudják, vigyáznak rájuk. Ha választani lehet, a szoba legyen nyugati, délnyugati fekvésű. Ne tervezzünk óriási teret, amelyben elvész a gyerek (12–20 m2), a szoba közepét hagyjuk szabadon, ahol nyugodtan tud játszani, kerüljük a túl sok bútor használatát.
           A babaszoba berendezési tárgyai:
           – mózeskosár, ringatható bölcsô vagy babaágy;
           – egy szekrény, ahol falatka ruhái elférnek;
           – pelenkázó kis szekrénnyel kombinálva, kézközelben tárolt pelenkákkal, toalettszerekkel; (ideális magassága 85–90 cm);
           – kosár vagy doboz a játékoknak, szobahômérô (ideális hômérséklet 20–22 C°);
           – hasznos kellék lehet még egy öblös fotel, amely az etetésnél válik hasznunkra;
           – a fürdést higiénikusabb a fürdôszobában elvégezni, ráadásul itt általában melegebb van;
           – ha a szobához közel erkély vagy lépcsô található olyan korlátot válasszunk, amelyre nem tud felmászni, legjobb a függôleges korlátelem, ahol a pálcák közötti távolság maximum 12 cm;
           Tervezéskor a kúszó-mászó apróságra is gondoljunk. A gyerekszoba arra való, hogy a gyerek játsszon a földön. A padlószônyeg erre teljesen alkalmatlan azon kívül pedig a por megtelepszik benne, ez porallergiához vezet! A legideálisabb és legidôállóbb padlóburkolat a parafa. A lapok rései között nem telepszik meg a por, elektromosan nem töltôdik, így nem vonzza a port, azon felül az egyik legjobb hôszigetelô anyag. A falon alakítsunk ki olyan felületet, ahol a gyerek bátran festhet, rajzolhat, egy falra erôsített papírhenger vagy tábla biztosíthat erre alkalmas megoldást. A fal színe legyen visszafogott világos árnyalatú, kiegészítôkön használhatunk erôsebb színeket. Nagyobb korban tartsuk tiszteletben a gyerek kedvenc színeit. Ô ezzel a színválasztással tudat alatt érzelmi igényeit fejezi ki. Gyerekbútornak a színes bútor mindenképpen jó, viszont pici korban nem érdemes sokat költeni bútorra, megfelelnek a polcok, kis szekrények, amelyeket idôvel kiegészíthetünk más bútordarabokkal. Önállóságát növeli, ha ô maga veheti elô és rakhatja el játékait, ezért jók az alacsonyabb bútorok. Ott, ahol több gyerek van, gyakran megoldást jelent az emeletes ágy, amellyel helyet takaríthatunk meg, ezt a gyerekek is szeretik. A szülôk gyakran félnek, hogy a gyerek leesik, a problémát viszont nem az jelenti, hanem a hierarchia és a dominancia kialakulása, vagyis az, hogy ki van lent és ki fent. Ez ellenségeskedést válthat ki, ha mindenképpen emeletes ágyat szeretnének a gyerekek, akkor megoldást jelent a következetes helycsere. A sötétségtôl való félelem szinte elkerülhetetlen hároméves korig, ilyenkor jó olyan fényforrást használni, aminek szabályozható a fényereje, esetleg a gyerek számára is elérhetô.
           A gyereknél tízéves kortól kezdve megjelennek az úgynevezett autonómiai törekvések, amikor egyre inkább szeretne önmaga lenni. Következô cikkünkben arra adunk ötletet hogyan érdemes a kisiskolások és kamaszok szobáit berendezni.
Portik Tünde (0745/961.039),
Bartos Emese (0745/814.555) lakberendezôk


Nem potyára kérdezgettünk

           Ön hogyan készül a télre?
           Már kopogtak ajtónkon a hideg napok, októbert írtunk, mikor polgármesterünk kijelentette, mindenki jó gazda módjára gondoskodjon tüzelôrôl. Utólag bebizonyosodott, jól tette, ki megfogadta az utolsó pillanatban kapott tanácsot, s erkélyét fásszínné alakította. De mennyire is voltak elôrelátóak a szentmiklósiak? Ön hogy készül a télre? – kérdeztük olvasóinkat. Azon szelvénybeküldôk, kik nem kívántak nyereményjátékunkon részt venni, nem válaszoltak (16%), kivonva magukat ez által a sorsolás alól. A válaszadók több mint fele, azaz 52 százaléka nem bízta bizonytalanra a téli melegét, tűzifát vásárolt. „Hála istennek nem szorulunk a közüzemekre” – mondják az olvasók. „A fa bevágva a színbe, a pincébe eltéve a szükséges zöldség és pityóka”, s „ahogy a pénztárca engedi”. Sokak számára csak remény jut a felkészülésbôl, hiszen a kis nyugdíj alig fedezi a gyógyszerek árát, melegre nem futja. „Bízva az Istenben” – írják a félve reménykedôk (15%). Sok olvasónk, anyagiak hiányában, nagykabáttal, meleg öltözékkel nézett szembe a hideg napokkal. Akadt, ki sehogyan sem (3%), volt ki tanácstalanul várakozott (4%). „Sehogyan, mert nincs a kályhának füstjárata. Dupla költés lenne. Megfagyok legfeljebb” – írta egy elkeseredett olvasónk. De volt sokat sejtetô válasz is: „Vettem egy fejszét”.
           Ön tart-e a madárinfluenzától?
           Madárinfluenzával riogattak a televízió- csatornák híradói. A Duna-deltában apránként szedte áldozatait a kór, hulltak a szárnyasok, s a maradékot pusztították elôvigyázatosságból. Karantént rendeltek el. S mi, itt Szentmiklóson félve fogtunk kezet a deltában vakációzó ismerôseinkkel. S hogy tartott-e a gyergyói ember a madárinfluenzától? Ezt kérdeztük hűséges olvasóinktól. A válaszadók 13 százaléka vallotta, hogy bizony tart a betegségtôl. Mindezen által remélték, hogy „megússzuk”, „nem ér el idáig, mert oltóanyag úgy sincs, mivel védekezzünk”. Kiderült, nem olyan könynyen megfélemlíthetô a gyergyói, a szelvénybeküldôk 73 százaléka állította, nem tart a hírhedt kórtól. Volt, ki arra számítva nyugtatta magát, hogy „a vándormadarak nem tartózkodnak huzamosabb ideig vidékünkön”. „Sorsunkat nem kerülhetjük el” – vigasztal egy olvasónk. „Az én lakóhelyem környékén mindenféle madár kipusztult – hála a környezetvédelemnek. Csak jómadarak vannak – hála a rendfenntartóknak” – írja egy sírva vigadó, de akad, ki az influenza mögött is mások érdekét fedezi fel: „többnyire gazdasági, politikai vaklárma. Csak politikus kapja el” – nyugtatgat.
           Ön szerint szükség van-e a mezôôrzésre?
           A mezôôrzésbôl bejövô pénzösszeg nem fedezi a terményt vigyázók bérét. Veszteséges a tevékenység – szólt a panasz. De ugyanakkor félô, a mezôôrzés felfüggesztésének hírére indulnak útjukra a tolvajok. Ön szerint szükség van-e mezôôrzésre? – tettük fel a kérdést olvasóinknak. 13 százaléknyian nem töltötték ki a szelvényt. A válaszadók 16 százaléka nem látja szükségét a tevékenységnek, vagy nem érintett a témában. A többség, olvasóink 62 százaléka határozottan állítja, szükség van a területek felügyeletére. „Ha megszűnik, nagyobb lesz az erdôlopás”, „Sokak öntudata a gazemberség felé irányul” – vélik. De sokan a jelenlegi megreformálása mellett voksolnak: „Legyen eredményes, ne csak papíron szerepeljen”, „Ahol tolvajok vannak, és van, amit ellopni, ott ôrökre is szükség van. Néhol még az ôrök ôrzésére is”.
           Ön szerint idén eljut-e a gáz a gyergyói kazánházakba?
           Hetenként változott a városvezetôk tájékoztatása: jön a gáz még idén, nem jön a gáz, csak jövôre – ment a huzavona. Eleinte a tömbházakba ígérték a gáz bevezetését, legutóbb már csak a kazánházak csatlakozásáról volt szó. S mindezt, hogy végül kiderüljön, idén nem élvezhetjük a gáz örömeit. S hogy olvasóink mit hittek a változó ígérgetések közepette, erre voltunk kíváncsiak mikor feltettük a kérdést: Ön szerint idén eljut-e a gáz a gyergyói kazánházakba? 14 százaléknyian reménykednek, s állítják, az idôjárástól függ, tudnak-e haladni a munkálatokkal. 20 százalékuk tanácstalan, hiszi is meg nem is. Voltak optimisták is olvasóink közt, 10 százalékuk vélte úgy, idén már gázzal fűthetünk. A válaszadók többsége jósolt igazat, olvasóink 46 százaléka gondolta úgy, nem lesz gáz az ígéretek ellenére sem. „Ilyen hozzáállással 5 év múlva sem lesz” – írja egyik szelvénybeküldô. Van, aki nem is izgatja magát túlságosan, mert úgy ítéli meg „drága lesz, és nem tudja mindenki megengedni magának”. S van, akinek „nem is hiányzik”. „Nem tudok kávézaccból jósolni, de már arról is leszoktam, hogy elhiggyem az ígérgetéseket” – jelenti ki egy csalódott olvasónk.

Gáz, mert megérdemeljük

           Ha már ezen oldal a korábban kifejtett véleményeket summázza, álljon itt egy, a gázról tett nyilatkozat is. A válaszadó Dézsi Zoltán, a prefektúra azon embere, ki a Gyergyóba való gázbevezetés kérdéséért felel.
           Ha valaha fontos kérdésként vetôdött fel a gáz, akkor most valóban fontos. De nem mindegy, hogy milyen körülmények között. A gázra szükségünk van, mert egyrészt a lakosság normális fűtésfeltételeit kellene biztosítani, más részt pedig, ha a gáz bejön, akkor Gyergyó vonzása megnövekedik a befektetôk irányába. Nem mindegy, hogy ha megérkezik valaki, és megmutatjuk, hogy van helyünk, van vizünk, van csatornarendszerünk, hogy mit válaszolunk arra a kérdésre, hogy van-e gáz.
           Ezért a két szempontért, a prefektúra kezdeményezésére, mi most tárgyalásokat folytattunk a Hargita Gáz Rt.-vel és az Olaj Rt. képviselôivel – a polgármester úr jelenlétében. Hangsúlyt helyeztünk azon feltételek letisztázására, melyek közepette aláírhatunk egy olyan szerzôdést, amely a város számára nem terhet, hanem elônyt jelent. Ebbe a szerzôdésbe azt szeretnénk belefoglalni, hogy megpróbálják a lehetetlent, és ebben az esztendôben a három kazánházhoz elvigyék a gázt. Bízunk benne, de továbbra is fenntartom, hogy nem lesz könnyű. A második az, hogy a szerzôdésbe ne kerüljenek bele olyan feltételek, amelyek ennek a városnak késôbb gondot jelenthetnének, nem kötelezhettük el magunkat, nem ígérhetjük, hogy nem próbálkozunk más, alternatív fűtési lehetôséggel, amely olcsóbb, hanem üzleti partnerként jelentkezve azt mondjuk, vezessék be, használni fogjuk a gázt, és biztos vagyok benne, hogy Gyergyóban kikerül annyi fogyasztó, hogy a nekik rentábilis mennyiséget el fogjuk használni. Lesz lehetôség alternatív fűtési módozatokra, például nyáron milyen jó lenne, ha fűrészporral meg tudnánk oldani az összes lakónegyed meleg vizét. Itt a cél az, hogy a mindennap embere számára minél olcsóbb legyen a meleg. Sôt, a tárgyaláson felvetôdött az a kérdés, hogy maga a Hargita Gáz Rt. fô beruházója hajlandó olyan technológiába beszállni, amit már felajánlott két magyarországi város is, mely a fűtést olcsóbbá tenné. Meg kell nézni, ki nyújtja a legjobb feltételeket, ki lesz az, aki a legelônyösebb árat tudja ajánlani. Olyan technológiát jelent ez, mely a gáz jobb hasznosítását eredményezi, nagyobb kalóriamennyiséget lehet termelni. Arról is szó volt, hogy nem csak fűtésre, hanem világításra is termelhetô energia. Tehát dupla hasznosítása ugyanannak az energiának, mi által olcsóbbak lesznek a szolgáltatások.
           Ami még fontos: Gyergyóban a korábbi években már elindult a gázhálózat kiépítése, és nekünk nem mindegy, hogy az a gázhálózat, ami már le van fektetve marad, vagy nem marad. A tárgyalások eredménye az is, hogy kipróbálás után e vezetékek, ha megfelelnek, megmaradnak. Nem kell még egyszer fölásni azt az utcát, amit már felástunk, nem veszítjük el azt a befektetett pénzt. Ez Gyergyónak idô- és pénzmegtakarítást jelent.
           Az rt.-vel kötendô kapcsolatra a tanács meghozta határozatát, most a lényeg az, hogy haladjon a vonal építése. El szeretném mondani, hogy a Hargita Gáz rendkívül pozitívan állt a kérdéshez, Nagy Gábor igazgató úr nagyon sokat segített, és már úgy állunk, hogy a medgyesi Transgázzal gyorsítjuk a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az elkészített terveket kivitelezni lehessen. Vannak még más elképzelésink is, amelyekrôl nem beszélek, amíg nem tárgyalunk a partnerekkel. De arról biztosítani szeretnék minden embert, minden lakost, hogy megpróbáljuk a legrentábilisabban és a legjobb körülmények között ezt a rendszert Gyergyóba behozni, mert a gyergyói ember megszenvedett érte, és megérdemli.
           A gázt be kell vezetni, mindenkinek csak ezt tudom mondani. Az árától nem kell megijedni, inkább a hasznosításkor kell gondolkodni, hogyan kombinálja fával. Legyen a házban a gáz, s majd eldönti, hogyan fut. Ma már mindenütt ez használatos, a gáz… és nem csak fűtésre.
           Nagy szerepet vállaltam Petres Sándorral együtt, hogy meggyôzzük az rt. vezetôségét, hogy Gyergyónak gáz kell. Nem mehet tovább az, hogy lessük az állomást, érkezik-e az egyezményes fűtôanyag vagy nem. Legyen itt a gáz. Ez mindannyiunk közös érdeke.
           Tavasszal el kell jusson a lakossághoz a gáz, 2007-re pedig a környezô falvakat is be kell kötni a gázhálózatba.

Fogyasztóközpontú, vagy profitorientált városgazdálkodás?

           Tulajdonképpen ez az alapkérdés, amelyet mindenekelôtt tisztázni kellett volna – és ha még lehet, kell – a döntéshozónak és a végrehajtónak. Mivel mindkét út járható, bármilyen vélemény igaz lehet. De Gyergyószentmiklós város jelenéért, jövôjéért felelôsséget érzô, tenni akaró városvezetô vagy polgár számára a döntô érv egy lehet: melyik változat jobb a lakosság számára? A három alapvetô szolgáltatás valamelyike a város minden polgárát érinti.
           Tíz éven keresztül, pénz nélkül, kilátástalan helyzetben sikerült talpon maradnia a Közüzemnek. Sikerült megôriznie sokszor jogosan elégedetlen fogyasztóit, hogy az úniós csatlakozás adta lehetôségeket, pénzforrásokat képes legyen befogadni. Úgy gondolom, erkölcsi kötelességem tapasztalatommal, információimmal segíteni, hogy a végleges döntés mindenki számára pozitív legyen.
           Jól dönteni csak az adott helyzet részletes ismerete mellett lehet. Ez viszont a pozitív és negatív érvek szembeállítása nélkül nem megvalósítható.
           Elôzmények:
           1994-ben sikerült leválni a megyei szolgáltatótól. Egy év múlva jött létre a jelenlegi formában működô reszvénytársaság. Az egyetlen részvényes a város önkormányzata, ezt a formát a román parlament 1998-ban szavazta meg. 2000-ig kisvárosok számára egyetlen lehetôség kínálkozott hôközpont korszerűsítésre, erre jelentkeztünk, bekerültünk a tervbe, amely források hiányában csak részben valósult meg.
           A víz- és csatornahálózatok korszerűsítésére kisvárosok számára az egyetlen esély az a Samtid- program volt, amelybôl 2004-ben Gyergyó kimaradt, bár konkrét javaslattal próbáltam segíteni, amely nem is került terítékre.
           1995–2000 között önerôbôl megvalósultak a következôk:
           – Az elsôk között Romániában a Miron Cristea utcában elôszigetelt, korszerű vezetékeket tettek le a cég a saját alkalmazottai.
           – 2000 fordulópont a cég életében, sikerült a svájci kormány figyelmébe kerülni, és a román külügyminisztériumon keresztül felkerültünk a svájci kormány által támogatottak listájára.
           – 2003-ban sikerült a román kormánytól 10 milliárd lejt szerezni, amelybôl öt új kazánt vásárolt a Közüzem a Bucsin negyedbe, azzal a rendeltetéssel, hogy a megvalósulandó svájci program keretén belül biztonsági kazánokként működjenek majd.
           – 2003 ôszén megszületik Bernában a döntés, és Gyergyószentmiklósnak felajánlanak 4 millió eurót a Virág és Bucsin negyedi fűtésrendszerek korszerűsítésére.
           – 2000–2004 között a hôszolgáltatás működtetésére 160 milliárd lej támogatást sikerült megszerezni a román kormánytól.
           – A vízszolgáltatás terén 2000– 2004 között sikerült elérni, hogy a környezô falvak vízprogramjának haszonélvezôi legyünk. Gyergyó szolgáltat vizet három nagyközségnek és nyertünk 5 km új szállítóvezetéket is. Ami a legfontosabb, hogy hosszú távú pénzforrást biztosítottunk ezáltal a javításokhoz és fejlesztésekhez.
           – A hulladékgazdálkodás nagy eredménye, hogy 2003-ra sikerült a város egész területén biztosítani a hulladékbegyűjtést.
           – 2002–2003-ban megtörténtek az elsô beruházások, szemeteskukákat és kompaktort vásárolt a vállalat.
           Dióhéjban ennyit a dolgok szebbik oldaláról. Nem vitatom ezzel szemben a szolgáltatások minôségét, hatékonyságát, ezekrôl nagyon sok negatívumot fel lehet sorolni, amelyek voltak és vannak. Csak néhány dolgot említenék: nagy hibának tartom néhány tevékenység megszüntetését, mint az asztalosműhely, építkezés, autóellenôrzés és javítás, valamint a teherszállítás. Ezzel szemben biztosított más településekhez képest alacsonyabb víz- és szennyvízkezelési árakat, használható állapotban tartotta a fűtésrendszert.
           De a fűtésnek kellett mindent alárendelni, hisz az egy olyan teher, amely minden anyagi és emberi erôforrást kimerít. Aki nem volt benne, az nem is fogja soha megérteni, mit jelentett pénzforrások nélkül átvészelni a teleket Gyergyószentmiklóson 2004-ig. 2004 volt az elsô év, amikor az igényeknek megfelelôen sikerült befoglaltatni a 2003-as a költségvetésbe a fűtéstámogatáshoz szükséges alapokat. A nehézségek ellenére 2003-at profittal zárta a Közüzem, 2004-2005-re biztosítva volt a fűtéstámogatás és 2006-ra Gyergyószentmiklós már nem kellene igénybe vegyen hitelt üzemanyag vásárlására, ha az új városvezetés felvállalta, pontosabban komolyan vette volna a svájci programot.
           Mivel sűrgôsségi sorrendben a fűtésszolgáltatás magánosítása van napirenden, néhány szám a tények tükrében:
           – 2000–2005 között Gyergyószentmiklós város fűtésrendszerének fenntartására és korszerűsítésére befektetett és rendelkezésre álló összegek a lakossági hozzájárulás nélkül (térítésmentesek):
           – 1995–2000 – önerôbôl kazánok, vezetékek, hôcserélôk, tágulási tartályok, vízpompák, detektor, mérôműszerek, gázelemzô beszerzése: 18 milliárd lej
           – 2000–2004 – Dán program: 82 milliárd lej.
           – 2003 – román kormány: 10 milliárd lej.
           – 2003 – svájci kormány: 140 milliárd lej.
           – 2005 – román kormány: 24 milliárd lej.
           – 2000–2004 – román kormány: 160 milliárd lej.
           – 2005 – román kormány: 38,5 milliárd lej.
           Összesen: 475 milliárd lej.
           Ez megközelítôleg Gyergyószentmiklós körülbelül 10 éves helyi bevételének felel meg. Ha ehhez még hozzáadjuk a 2004-ben visszaadott 8 milliárdot és azt a kb. 80 milliárd lejt, amit le lehetett volna hívni 2005-re a svájci programból rendelkezésre álló 4 millió euró mellé, azonnal világossá válik, hogy miért árasztották el a várost a befektetôk 2004-2005-ben (úgy beföldi, mint külföldi cégek). Az elmúlt 10 év kínkeserves, perspektívák nélküli küzdelmének eredményei most mutatkoznak meg.
           Az eddig felsoroltak alapján megkérdôjelezôdik, hogy most, amikor végre talpra állt, megerôsödött, jó döntés lehet-e felszámolni a Városgazdálkodási Rt.-t? Íme néhány kérdés, amelyek elemzése segíthet a jó döntés meghozatalában:
           1. Milyen, alaposan átgondolt, szakemberek által gazdasági és szociális szempontból is véleményezett stratégia része a szétdarabolás?
           2. Ha hiányosságok vannak az önkormányzat saját cégénél, milyen lépéseket tett a városvezetés ezek kiigazítására?
           3. Ha nem történt próbálkozás a gondok orvoslására, milyen meggondolásból indult a lejáratási kampány, majd a szétdarabolási kísérlet?
           4. Mi az alapvetô akadálya annak, hogy a döntéshozó, a végrehajtó, és a Közüzem vezetôsége együttműködjön (ahogy már 3 mandátumon át történt), és potenciális pénzforrássá alakítsa a vállalatot?
           5. Miért jó az a városnak, a fogyasztóknak, ha az önkormányzat a létrehozandó cégek esetében a magánszektornak engedi át a részvények többségét?
           6. Miért jó, ha a profit nagy része magánkézbe kerül, nem pedig önrészt biztosít stratégiai fejlesztésekhez?
           7. A különbözô EU-s támogatások elnyerésének esélyét nem csökkentené az a tény, hogy a cég(ek) többségi magántulajdonban van(nak)?
           8. Az EU-s csatlakozást követô árliberalizáció negatív hatásának kivédése hogyan oldható meg egy profitorientált magáncég esetében?
           9. Ha a város elveszíti a többségi tulajdont a közszolgáltatások felett, mi a garancia a fogyasztóközpontú szolgáltatásokra?
           10. Történt-e elemzés más hazai vagy külföldi települések hasonló tevékenységeirôl, működtetésérôl, tapasztalatairól?
           11. Milyen pénzalap hiányzik a svájci program (Virág és Bucsin negyedek fűtéshálózatának korszerűsítése) megvalósításához, amelyet a magánszféra kell hozzáadjon (összérték 7 millió euró, ebbôl 4 millió eurót biztosít a svájci kormány, 3 millió eurót jóváhagyott a román kormány és a román energiatakarékossági ügynökség, illetve a helyi tanács még 2004-ben vállalta a szükséges önrészt)?
           12. Készült-e elemzés a dán fűtésrendszer által hozott megtakarításról? Információim szerint a rácsatolt 5 közintémény egy idény alatt 2,3 milliárd lejt spórolt a városnak, ami gyakorlatilag egyenlô a tanács által a dán programra fordított önrésszel.
           13. Miért csak a siófoki, teljes önkormányzati tulajdonú közszolgáltató cégnek éri meg a felújított gyergyói fűtésrendszert működtetni és fejleszteni? Milyen eszközökkel rendelkeznek, amivel mi nem?
           Jószándék által vezérelve, vitaindítónak szántam a fenti adatokat, kérdéseket, mivel úgy gondolom, jelenleg a döntéshozók nem járták eléggé körül ezt a témát. Továbbra is felajánlom ismereteimet, információimat a jó döntés meghozatala, a város és a fogyasztók érdekében.
Tisztelettel: Pál Árpád,
Gyergyószentmiklós,
2005. december 12.                     KisAsszony


Kiegészítô trükkök a diétához

           Ha diétázol és úgy érzed, nem bírod tovább, ne nyúlj a rejtett csokoládétartalékhoz. Próbáld ki inkább az alábbi tippek valamelyikét. Bár ezek a módszerek önmagukban nem elegendôk, de segítenek a kritikus napokon.
           Gyógyvízkúra
           Az anyagcsere felgyorsításával csökkenthetjük a szervezetbe beépülô tápanyag mennyiségét. Egyszerű megoldás, ha naponta megiszunk két pohár szobahômérsékletű gyógyvizet. Vigyázat: ha túl gyakran élünk ezzel a módszerrel, a szervezet hozzászokik, s nem lesz kellôen hatásos.
           Hidegvízkúra
           Természetes, olcsó és jót tesz a bôrnek is a rendszeres hideg zuhany. Gyors fogyásra ne számítsunk, de a módszerrel megelôzhetô a narancsbôr kialakulása is. Ha igazán látványos eredményt akarunk elérni, masszírozzuk testünket felváltva hideg és meleg vízzel. Ez a váltózuhany serkenti a szívműködést, a vérkeringést, és alaposan megtornáztatja a bôrt.
           Kökénytea
           A kökény étvágycsökkentô hatású. Március-április tájékán kell leszedni a bimbós és a nyílófélben lévô kökényvirágokat. Szárítsuk ki a növényeket, és forrázzunk le egy evôkanálnyi adagot, mintha fűbôl készítenénk teát. Ne ízesítsük a fôzetet se cukorral, se citrommal. Az étvágycsökkentô ital hidegen vagy melegen egyaránt fogyasztható. Igyunk belôle naponta két-három alkalommal.
           Almaecet
           Zsírégetô hatása évszázadok óta ismert. Az almaecetkúra a falusi asszonyok kedvelt fogyókúrás módszere volt. Egy evôkanálnyi almaecetet és egy kávéskanálnyi mézet keverjünk el alaposan egy pohár ásványvízben. Étkezés elôtt húsz perccel igyuk meg. Nem túl ízletes ugyan, de csökkenti az étvágyat, gyorsítja a zsírégetést, és pótolja a szervezet ásványianyag-hiányát. Az almaecetkúra hosszú távon folyamatos súlyvesztést garantál.

Ne feledkezz meg a szôrrôl!

           Bár ebben az idôszakban mindennapos viseletünk a harisnya, a tüskés, szôrös láb továbbra sem trendi. Ugyanúgy oda kell figyelnünk az epilálásra, mint nyáron. Egy jó hír: hidegben lassabban nô a szôr...
           Borotva
           Tegyünk borotvahabot a benedvesített bôrre, hogy a szôrszálak kissé megpuhuljanak. A pengét a szôrszálak növekedési irányával szemben kell húzni. Tartóssága két-három nap. Alkalmazható lábon, combon, karon, hónaljban, bikinivonalnál.
           Elônye: olcsó és a szôrszálak mélyen levághatók.
           Hátránya: a szálak gyorsan kinônek, megerôsödnek, borostás lesz a bôr.
           Elektromos epilálás
           A forgó fémkorongok vagy spirálok csipeszként kitépik a szôrszálakat. Fontos, hogy a bôr tiszta és száraz legyen. Tartóssága négy-hat hét. Alkalmazható lábon, combon, karon, bikinivonalnál.
           Elônye: idôvel ritkul a szôrzet.
           Hátránya: a szálak kitépése fájdalmas, a készülék drága.
           Szôrtelenítô krém
           Vastagon kenjük a bôrre. Tíz-tizenöt perc alatt a szôrszálakat a vegyszerek feloldják. A krémet le kell kaparni, majd lemosni. A kezelés utáni napon nem szabad krémet használni, mert a bôr begyullad. Eredménye két hétig tart. Alkalmazható lábon, karon, hónaljban, intim testtájékon.
           Elônye: egyszerű, gyors és fájdalommentes.
           Hátránya: a krémtôl az allergiások bôre kipirosodhat.
           Gyantázás
           Hidegen és melegen használható is kapható. A szôrzet növekedésével megegyezô irányba kell csíkonként felkenni, és ellentétes irányba, gyors mozdulattal lerántani. A szálak hossza legfeljebb egy centiméter legyen. Tartóssága 4–6 hét. Alkalmazható lábon, bikinivonalnál, hónaljban és arcon.
           Elônye: a kezelt területen idôvel egyre kevesebb szôrszál nô.
           Hátránya: gyakorlatot igényel.
           Lézeres szôrtelenítés
           A lézer a bôr károsítása nélkül távolítja el a szôrzetet. A kezelések száma egyénenként és testtájanként különbözô. Ezalatt tilos a napozás, a szolárium. Végleges. A test bármely részén alkalmazható.
           Elônye: nincs hegesedés, fájdalommentes.
           Hátránya: elég költséges.

Hókristály

           Hozzávalók kb. 85 darabhoz: 5 dkg citronát (cukrozott citromhéj), 15 dkg liszt, 1 csipet sütôpor, 5 dkg cukor, 10 dkg vaj vagy margarin, 1 tojássárgája, 1 mokkáskanál citromaroma, 1 citrom reszelt héja.
           A mázhoz: 7 dkg porcukor, 2 evôkanál citromlé, 1 evôkanál jégcukor.
           Elkészítés: A cukrozott citromhéjat nagyon apróra összevágjuk, és összedolgozzuk a liszttel, a sütôporral, a cukorral, vajjal/margarinnal, a tojássárgájával, a citromaromával, a citromhéjjal és egy csipet sóval. A tésztát cipóvá formázzuk, fóliába csomagoljuk, és 1 órára betesszük a hűtôbe. A tepsit kibéleljük sütôpapírral. A sütôt 180 fokra (gázsütô 2. fokozat) elômelegítjük. A tésztát két réteg folpack között kb. 3–5 mm vastagra kinyújtjuk, és különbözô formájú hókristályokat szaggatunk ki belôle. Tepsire rakosgatjuk, és a sütôben kb. 10 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni.
           A mázhoz a porcukrot simára keverjük a citromlével (sűrű masszát kell kapnunk), és bevonjuk vele a hideg süteményeket. Hagyjuk kissé megszáradni, és megszórjuk jégcukorral (durva szemcsés kristálycukorral).

                    
Egészség

Mi a teendô súlyos sérülések esetén

           1. Súlyos sérülések esetén:
           – a ruházat eltávolítása
           – a bukósisak eltávolítása
           Sajnos egyre szaporodik a balesetek száma, melyek következményeként súlyos sérülések keletkezhetnek. A sürgôsségi ellátáshoz hozzátartozik a ruházat eltávolítása is.
           A ruházat eltávolítása
           A diagnózis felállításához és a kezeléshez néha el kell távolítani a ruházatot.
           Számos sérülés azonban a ruházat eltávolítása nélkül is felismerhetô. Ilyen sérülések például a nagyobb sebek és törések, amelyek bekövetkeztekor általában elszakad a ruha.
           Ha mégis szükséges a ruházat eltávolítása, csak minimálisan szükséges mennyiséget távolítsunk el. Elsôsorban azért, hogy minél kevesebb kényelmetlenséget okozzunk a sérültnek. Ha a sérült eszméleténél van, mindig kérjünk tôle engedélyt a ruházat eltávolítására.
           Nôk alsóneműjének eltávolítására akkor kerülhet sor, ha az túl szoros (például fűzô, harisnyatartó).
           Kabát, dzseki, ing és mellény eltávolítása
           1. Emeljük meg egy kissé az áldozatot, és csúsztassuk fel a felsôruházatát a vállai fölé.
           2. Hajlítsuk be az áldozat ép karját és húzzuk le róla a ruhát.
           3. Óvatosan csúsztassuk le a ruhát a sérült karról.
           Ha a lehúzás a sérült karról nehéz, a ruha ujja a varrás mentén felvágható.
           Nadrág eltávolítása
           1. Húzzuk fel a nadrág szárát, ha a lábikra vagy a térd sérült meg.
           2. Húzzuk le a nadrágot a deréktól, ha comb sérült meg.
           Ha a lehúzás nehézkesen megy, a nadrág szára a varrás mentén felvágható.
           Cipô vagy csizma eltávolítása
           1. Támasszuk meg erôsen az áldozat bokáját.
           2. Ha van fűzô, bontsuk ki vagy vágjuk el.
           3. Húzzuk le a cipôt.
           Ha a lehúzás nehézséget okoz, a hátsó varratot borotvapengével vagy éles késsel vágjuk el.
           Zokni eltávolítása
           A következô módszert csak akkor kell alkalmazni, ha a zokni eltávolítása nem lehetséges.
           1. A zokni és az áldozat lába közé dugjuk be két ujjunkat.
           2. A zokni szélét egy kissé emeljük meg, majd a két ujj között vágjuk el.
           Ruházatot csak akkor távolítsunk el, ha az feltétlenül fontos. A fölösleges eltávolítások sok kárt okozhatnak!
           A bukósisak eltávolítása
           A következôkben a kétféle bukósisak (az arcot nem takaró és az arcot is takaró bukósisak) eltávolítási módját ismertetjük. Az általánosan érvényes szabály azonban ez: bukósisakot lehetôleg ne távolítsunk el, mert ez – nyaktörés esetén – bénulást vagy halált idézhet elô. A helyzet az, hogy tulajdonképpen a bukósisak akadályozza meg a súlyosabb sérüléseket. Ha a sisakot mégis el kell távolítani, ne feledkezzünk meg a következôkrôl, mielôtt hozzáfognánk a sisak levételéhez:
           1. Ha az áldozat valamilyen szemüveget visel, távolítsuk el azt.
           2. Ha ez lehetséges, mindig az a leghelyesebb, ha az áldozat maga távolítja el a sisakját.
           Az arcot nem takaró sisak eltávolítása
           Olyan sisakot értünk ezen, amely az áldozatnak csak a fejét védi.
           1. Kapcsoljuk ki az állszíjat vagy vágjuk el.
           2. Szükség van egy segítôtársra, aki tartja az áldozat fejét és a nyakát.
           3. A sisak két oldalát távolítsuk el egymástól.
           4. A sisakot fölfelé és hátrafelé húzva vegyük le.
           Az arcot is takaró sisak eltávolítása
           Ehhez a művelethez is két fôre van szükség. Az egyik fogja az áldozat nyakát és fejét, a másik pedig leveszi a sisakot.
           Az arcot is takaró bukósisakot csak akkor szabad eltávolítani, ha ez élet-halál kérdése. Csakis a következô esetekben távolítsuk el a sisakot:
           – Ha a sisak akadályozza a sérült légzését.
           – Ha a sérült nem lélegzik és nincs pulzusa.
           – Ha a sérült hányik .
           A sisak eltávolításakor a következôképpen járjunk el:
           1. Fogjuk át két oldalról a sisakot. Ujjainkat az áldozat álkapcsára helyezve, rögzítsük erôsen a fejét.
           2. A segítônk közben oldja meg vagy vágja el az állszíjat.
           3. Ezután támasszuk meg az áldozat koponyaalapját és az állkapcsát.
           4. Döntsük hátra a sisakot, hogy az áll és az orr szabaddá váljék.
           5. Most döntsük elôre a sisakot, hogy az áldozat koponyaalapja szabaddá váljék.
           6. Emeljük le a sisakot.
           Végezetül jegyezném meg, hogy úgy a ruházat, mint a bukósisak eltávolítását nagy körültekintéssel végezzük el, és csak akkor, ha ez feltétlenül szükséges, mert ellenkezô esetben csak ártunk a sérültnek!
           Dr. Kovács Géza családorvos

                     Sport

Jégkorong
Egyszer gyôzött, egyszer pedig kikapott a Sportklub

           A romániai felnôtt-jégkorong-bajnokság alapszakasza 10. fordulójának rangadóját a csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán rendezték, ahol a Steaua Suki együttese vendégszerepelt. Az elsô bajnoki összecsapáson az öt alapemberét nélkülözô Steaua Suki csapata nagy gólarányú vereséget szenvedett.
           Eredmény: Csíkszeredai Sportklub – Bukaresti Steaua Suki 9–3 (4–1, 3–1, 2–1). Gólszerzôk: Krechac 3, Filip 2, Elekes, Moldován, Szôcs Sz., Hozó, illetve Ploskov, Legacsev és Nicolescu. Büntetôpercek: 94–34 (ebbôl Papp 5+10+20 perc, Hruby 20 perc, Hozó, Flueraş és Nicolescu 10–10 perc). Játékvezetôk: Popescu Eduard, Lascăr Valentin és Gergely Lehel.
           Másnap, azaz december 9-én, pénteken ismét megmérkôzött a két együttes. Amint az a televízió-képernyôn is látható volt, ezúttal botrányos mérkôzést vívott a két együttes, amelynek végén bírói segédlettel, érdemtelenül tudott nyerni a Steaua Suki csapata.
           Eredmény: Csíkszeredai Sportklub – Bukaresti Steaua Suki 1–2 (1–1, 0–0, 0–1). Gólszerzôk: Moldován, illetve Piszarenko, Zabludovszkij. Büntetôpercek: 48–34 (ebbôl Elekes és Corduban 10–10 perc). Játékvezetôk: Popescu Eduard, Lascăr Valentin és Gergely Lehel.
           A 10. forduló további eredményei: HCM Dunărea Galaţi – Bukaresti Sportul Studenţesc 8–2 és 5–1. A forduló műsorán szereplô Csíkszeredai ISK HC – Gyergyószentmiklósi Progym mérkôzéseket elnapolták, a tervek szerint ezek a találkozók december 28-án és 29-én kerülnek lejátszásra Csíkszeredában. További elnapolt mérkôzések: Sportul Studenţesc – Csíkszeredai ISK HC (9. forduló) és Csíkszeredai ISK HC – HCM Dunărea Galaţi (8. forduló).
           A bajnokság az alapszakasz második körének mérkôzéseivel – ebben a szakaszban már csak az elsô négy együttes vesz részt – januárban folytatódik. A csapatok magukkal viszik az egymás elleni eredményeket.
           2006. január 7-én, szombaton és január 8-án, vasárnap – a pillanatnyi rangsor szerinti állást figyelembe véve – a következô műsor szerint mérkôznek: Gyergyószentmiklósi Progym – Csíkszeredai Sportklub és Bukaresti Steaua Suki – HCM Dunărea Galaţi.
           Az alapszakasz elsô felvonása után a rangsorban az 5. és a 6. helyen végzett együttesek – valószínűleg a Sportul Studenţesc és a Csíkszeredai ISK HC – január 14-én és 15-én mérkôznek elôször a rangsorban jobb helyezést elért csapat otthonában. Ez a két együttes is magával viszi az egymás elleni eredményeket.
           * A Mikulás-napok keretében megrendezett gyermekjégkorong-torna eredményei: Gyergyószentmiklósi Boy Star – Csomafalva 5–2, Gyergyóalfalu – Gyergyószentmiklósi Boy Star 9–3, Gyergyóalfalu – Csomafalva 6–2. A rangsorban: 1. Gyergyóalfalu 4 pont, 2. Boy Star 2 pont, 3. Csomafalva 0 pont.
           * A Bukarestben zajló divízió II-es (harmadik értékcsoport) ifjúsági (U20) világbajnokság A-csoportjának elsô eredményei: Ausztrália – Hollandia 2–7 (1–2, 1–3, 0–2), Új-Zéland – Nagy-Britannia 0–18 (0–4, 0–9, 0–5) és Románia – Spanyolország 6–0 (2–0, 3–0, 1–0). Gólszerzôk: Szabó István, Veress István, Szôcs Botond, Mihály Ede, Molnár Zsolt és Kánya Attila. December 13-án, kedden a következô eredmények születtek: Hollandia – Új-Zéland 19–0 (3–0, 9–0, 7–0), Nagy-Britannia – Spanyolország 9–1 (3–0, 4–0, 2–1), Románia – Ausztrália 8–2 (2–1, 5–1, 1–0). A román válogatott gólszerzôi: Kánya Attila 2, Lôrincz Levente, Mihály Ede, Szabó István, Virág Csanád, Bálint Loránd és Péter Levente.
           A további műsor: december 15., csütörtök: Nagy-Britannia – Ausztrália, Új-Zéland – Spanyolország, Románia – Hollandia.
           December 16., péntek: Spanyolország – Ausztrália, Hollandia – Nagy-Britannia, Románia – Új-Zéland.
           December 18., vasárnap: Ausztrália – Új-Zéland, Hollandia – Spanyolország, Románia – Nagy-Britannia. A jelzett napokon a mérkôzések 13.30, 17.00 és 20.30 órakor kezdôdnek. A hírek szerint pénteken, szombaton, vasárnap és december 19-én, hétfôn a TV Sport közvetíti a román válogatott mérkôzéseit.
           * A romániai felnôttválogatott a december 16–18. közötti idôszakban a lengyelországi Katowiceben vendégszerepel. A Progym csapatából Molnár Szabolcs (kapus), Laczkó Attila és Góga Attila (hátvédek) utaztak a válogatottal Lengyelországba. A hétvégi Challenge Cup nemzetközi tornán a romániai válogatott mellett Lengyelország, Norvégia és Magyarország nemzeti csapatai lépnek pályára. Az eredményekre visszatérünk.

Amatôr jégkorong
Ismét elsôk a Pingvinek

           Újabb mérkôzések kerültek lejátszásra a Hargita Megyei Jégkorong Egyesület által szervezett amatôr-jégkorongbajnokságban.
           Az A-csoportban jegyzett legutóbbi eredmények: Csíkszeredai Amigo – Csíkszeredai Medvék 9–3 (2–1, 4–1, 3–1). Gólszerzôk: Nagy László 3, Becze Tibor 2, Kolumbán László, Koncz Vicentio, Szabó István, Lukács Gergely, illetve Salamon Attila, Bartha András 2.
           Gyergyószentmiklósi Pingvinek – Madarasi HC 10–5 (5–2, 3–1, 2–2). Gólszerzôk: Kémenes Lóránt 2, Vita Zsolt 2, Szôke László 2, Gergely Lehel, Barabás Ottó, Cerghizan Emil, Albert Lóránt, illetve Ördög Róbert 2, Geréd Jenô 2 és Gergely Attila.
           Madarasi HC – Csíkszeredai Autosport 2–7 (2–1, 0–3, 0–3). Gólszerzôk: Váncsa Ferencz, Ördög Róbert, illetve ifj. Antal Elôd 4, Simon, André László és Tulit Gábor.
           Az 5. fordulóban elnapolt Amigo – Pingvinek mérkôzés december 12-én, hétfôn este került lejátszásra. Eredmény: Csíkszeredai Amigo – Gyergyószentmiklósi Pingvinek 4–8 (3–0, 1–2, 0–6). A gyergyói gólszerzôk: Cerghizan Emil 4, Vita Zsolt, Csíki Árpád, Benkes József és Len Attila 1–1.
           A 7. forduló műsorán szereplô csoportrangadót, a Gyergyószentmiklósi Pingvinek – Csíkszeredai Fortunato Devils mérkôzést elhalasztották.
           A B-csoport legutóbbi eredményei: Csíkszeredai ISK-Sportklub – Csomafalvi Skorpiók 0–1 (0–0, 0–1, 0–0). Gólszerzô: Bartalis Dezsô.
           Kézdivásárhelyi KSE Bikák – Dánfalvi HC 3–3 (2–2, 0–1, 1–0). Gólszerzôk: Máthé József, Kacsó Károly, Demeter Csaba, illetve Böjte Tibor 2, Albert Gellért.
           Gyergyószentmiklósi ISK – Csíkszeredai Terra Siculorum 1–9 (1–2, 0–5, 0–2). Gólszerzôk: Kiss László, illetve Ladó Máthé 3, Olteán Tibor 2, Péter István 2, Bezsán Miklós, Budai József.
           Csíkszentdomokosi Márton Áron HC – Csíkkarcfalvi HC 3–10 (1–3, 1–1, 1–6). Gólszerzôk: Boldizsár György 2, Kiss László, illetve Kovács László 3, Ábrahám Attila 3, Csuka Levente 2, Gecse Zsolt és Horváth Szabolcs.
           A következô – sorrendben a 7. – forduló műsora (a mérkôzésekre a december 14–21. közötti idôszakban kerül sor): december 14-én, szerdán: Karcfalvi HC – Gyergyói ISK (a mérkôzés lapzárta után ért véget). A további műsor: Csomafalvi Skorpiók – Kézdivásárhelyi KSE Bikák, Csíkszeredai ISK-Sportklub – Dánfalvi HC, Csíkszentdomokosi Márton Áron HC – Csíkszeredai Terra Siculorum.

Teremfoci
Két vereség

           Sajnos két vereséget szenvedett legutóbb Alexandrián a Gyergyószentmiklósi Elite B-osztályú teremlabdarúgó-csapata. A beszámolók szerint a gyergyóiak mindkét mérkôzésen, a részrehajló bíráskodás áldozatai lettek. A játékvezetôk ezen megnyilvánulása miatt az utolsó mérkôzés rendkívül feszült hangulatban zajlott.
           A gyergyói vonatkozású eredmények: a 10. fordulóban: Dévai Quasar – Gyergyószentmiklósi Elite 6–4; a 11. fordulóban: Gyergyószentmiklósi Elite – Alexandriai Real 0–5.

Gyermekfoci/ Elite
Harmadik helyezés Désen

           A december 1–4. közötti idôszakban a Kolozs megyei Désen rendezték meg az 1995-ben született játékosokból álló csapatok számára kiírt Gheorghe Ola Kupa teremtorna zónadöntôjét. A megmérettetésen pályára léptek az Ábrahám Andor edzô által felkészített Gyergyószentmiklósi Elite Sportklub kislabdarúgói is.
           A gyergyói vonatkozású eredmények: Marosvásárhelyi Kinder – Gyergyói Elite 5–3 /a gyergyói csapat gólszerzôi: Ambrus Hunor, Nagy Gergô, Kovács Botond/, Gyergyói Elite – Kolozsvári CFR Ecomax 3–2 /Finat Lóránt 2 és Nagy Gergô/, Besztercei Viorel Moldovan Focisuli – Gyergyói Elite 5–1 /Ambrus Hunor/, Gyergyói Elite – Sepsiszentgyörgyi ISK 1–0 /Ambrus Hunor/.
           A rangsorban: 1. Marosvásárhelyi Kinder, 2. Besztercei Viorel Moldovan Focisuli, 3. Gyergyói Elite, 4. Kolozsvár, 5. Sepsiszentgyörgy. A csoportelsô marosvásárhelyiek bejutottak az országos döntôbe, amelynek mérkôzéseit Konstancán rendezik.
           Ezúton is köszönet Kolumbán Árpád klubelnöknek és Binder Istvánnak a gyergyói csapat kiszállásának támogatásáért.
           December 17-én, szombaton az Elite Sportklub focicsapatának meghívására remélhetôen városunkba érkezik Ilyés Róbert, az A-osztályú Bukaresti Rapid játékosa.

Kosárlabda

           A férfi B-osztályú bajnokság 7. fordulójában elnapolt mérkôzés került lejátszásra december 10-én, szombaton városunkban. A találkozó eredménye: Gyergyói Jövô – Sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaközpont 39–54 (13– 10, 11–11, 9–17, 6–16). A legeredményesebb gyergyói pontszerzôk: Hobaj Levente 13, Madaras Péter és Selyem Vencel 8–8 pont. Köszönet a Ben-Com-Mixt Kft.-nek és a Rubin Hotelnek a támogatásért.

Labdarúgás

           December 9-én, pénteken a németországi Lipcsében kisorsolták a jövô évi labdarúgó-világbajnokság csoportbeosztását, ugyanakkor elkészítették a világbajnokság műsorát is.
           A jövô évi világbajnokság (a mérkôzésekre a június 9–július 9. közötti idôszakban kerül sor) csoportjai a múlt pénteki sorsolás után:
           A-csoport: Németország, Ecuador, Lengyelország, Costa Rica;
           B-csoport: Anglia, Paraguay, Svédország, Trinidad és Tobago;
           C-csoport: Argentína, Elefántcsontpart, Hollandia, Szerbia és Montenegró;
           D-csoport: Mexikó, Angola, Portugália, Irán;
           E-csoport: Olaszország, Ghána, Csehország, Amerikai Egyesült Államok;
           F-csoport: Brazília, Ausztrália, Horvátország, Japán;
           G-csoport: Franciaország, Togo, Svájc, Koreai Köztársaság;
           H-csoport: Spanyolország, Tunézia, Ukrajna, Szaúd-Arábia.
           A jövô évi világbajnokság műsorát egyik következô lapszámunkban közöljük.

Jubileum
80 éves a gyergyói sísport

           December 17-én, szombaton kerül sor a Gyergyói Sísport 80 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülô ünnepségre. Helyszínek: Korona, új síbázis a műjégpályánál, örmény katolikus templom, temetô.
           A december 17-i rendezvények műsora:
           13.30: Bemutató a műjégpálya mögötti csúszkálónál;
           15.30: Koszorúzás a római katolikus temetôben;
           16.00: Szentmise az örmény katolikus templomban;
           17.00: Díszgyűlés a Korona nagytermében;
           18.30: Állófogadás a meghívott vendégek tiszteletére a tükörteremben.
           Szervezôk:
           Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal, Gyergyói Síegylet, Tekerôpataki Síegylet, Gyergyói Iskolás Sportklub.
           Érdeklôdni lehet a következô személyeknél:
           Buslig Gyula – telefon: 0788/561.681, Málnási Csaba – 0740/922.562, Bernád Sándor – 0741/074.555, Zöld Imre – 0722/577.181, Kovácsics László – 0721/824.228, Málnási Béla – 0746/178.782, Gyulai Béla – 0746/578.603, Ferencz Béla – 0746/043.933.

Szemelvények a gyergyói sísport régmúltjából

           (Másolat a GY.S.E. irattárából, amelyet a Málnási család felügyel)
           Zárug Pista, a GY.S.E. síszakosztály elnökének beszéde a Gyergyótekerôpatakon megtartott rendkívüli sígyűlésen 1943. május 16-án.
           (folytatás elôzô lapszámunkból)
           Én biztattam Tatár Feri bátyámat, hogy vállalja a tekerôpataki sízôk kapitányságát, hogy legyen a községben, aki összetartsa a gyerekeket és nagyokat. Versenyeket rendeztem, ahol nemsokára kitűnt a székely rátermettség, a magyar akarat. Külföldi tanulmányútjaim után már nagyobb szakértelemmel vettem kézbe az oktatást, amiért soha még egy „köszönömöt” sem vártam. A sísporttal kapcsolatosan soha mást, mint Tekerôpatakot nem is említettem úgy, hogy engemet mindenki idegenben tekerôpatakinak hitt, sôt még ma is vannak, akik azt hiszik, hogy tekerôpataki vagyok. Fejlôdött a sísport, szaporodtak a sízôk, kezdték már megismerni a tekerôpatakiakat. Versenyekre nagyon sokszor saját költségemen vittem ôket és, hogy Tekerôpataknak minél nagyobb reklámot csináljak, székely harisnyában vittem ôket, és mindig tekerôpataki versenyzôket diktáltam be az újságíróknak. Felszereléseket adtam a versenyzôknek, mert már tudásuk kezdett kinôni abból, hogy a maguk által készített sílécekkel versenyezzenek. Tagsági díjat soha egy tekerôpataki se fizetett, és ma sem fizet, mert a 2 pengô évi díj, amit egy páran ma fizetnek, az még a melegedôházban a tüzelôanyag árát sem futja. Elérkezett a várva várt feltámadás. Egész Erdélybôl elsônek jelentkeztem a Magyar Sí Szövetségnél a gyergyói és a tekerôpataki sízôk nevében, amit az irattár másolata bizonyít. Kapcsolataimat, ismeretségeimet mindig Tekerôpatak javára használtam ki. Elôterjesztésemre Háberl Aladár, a Wien cég társtulajdonosa 60 pár használt síkötést adott a tekerôpatakiaknak 1940-ben – vagy talán valamelyik tekerôpataki vezetô által kapták ezt?
           1940-ben már a székelyföld összes városába elvittem a tekerôpatakaiakat versenyekre. Állandóan edzéseket tartottam, foglalkoztam velük. Az 1941-es Székely-kupa síversenyre kértem Háberl Aladártól, hogy adjon egy jó futólécet díjnak kötéssel együtt. Nehogy más kaphassa ezt a gyönyörű értékes „Hikory” sílécet kikötöttem, hogy a legjobb székely falusi sízô kaphassa ezt a díjat (azért, hogy Molnár József kapja, tehát tekerôpataki). Nagy összegeket költöttem az egyesület pénztárából, hogy versenyekre vihessem ôket, ahol Tekerôpataknak dicsôséget szerezzenek. 2600 pengôbe került ebben az évben az erdélyi utánpótlás edzôtábora, melyen 8 tekerôpataki és 7 gyergyói vett részt. A gyilkostói edzésekre Molnár Ágostont, Tódor Bélát és Emilt vittem ki, Gyergyószentmiklósról csak ketten voltak.
           Versenyeken mindig több tekerôpataki vett részt, mint gyergyói. Valószínű azért, mert én akartam így. A Gyilkostói Téli Sporthét alkalmával 500 pengôbe került, hogy 45 tekerôpatakit kivittem, hogy vitéz dr. Tárczay Felicidesz ôméltóságának bemutathassam, és hogy a versenyt lássák, tanuljanak és szórakozhassunk. Ôméltósága 10 pár teljes sífelszerelést adott, melybôl 9 párat tekerôpatakiaknak osztottam szét eredményeik szerint, és egy párat Sajgó Béla gyergyói sízônek. Azt hiszem szükségtelen több példát felhoznom annak bizonyítására, hogy mindig igyekeztem Tekerôpatakot támogatni. Ha egy gyermek aranyórát kap ajándékba, azt a szülei ôrzik meg neki, amíg felnô. Ezért tartottam magamnál a Csaba-serleget, vagy talán van más valaki hivatottabb, tett más valaki többet Tekerôpatak sísportjáért? Végeredményben én vagyok az elnök, ha jól tudom. Higgyék el, annyi serlegem van, hogy egyéni dicsekvésbôl nincs a Csaba-serlegre szükségem. Dicsekszem a Csaba-serleg versenyzôivel, ez minden kupánál többet jelent nekem.
           Ahogyan születéseteknél – az elsô lépéseteknél ott voltam, úgy vagyok itt, amikor fel akarom tárni elôttetek, miért szükséges még az, hogy a GY.S.E. keretében dolgozzatok tovább, fejlôdjetek mindaddig, amíg megértek arra, hogy külön egyesületet alakítsatok, és ha véleményemet nem helyeslitek, úgy itt leszek a halálotoknál is, amikor külön váltok, új egyesületet alakítotok. Ebben az esetben is szükségetek van rám, hogy útbaigazításokat adjak, alapszabályt készítsek nektek. Tizenöt éves munkámba került, amíg oda jutottam, hogy talán azt mondhatom, hozzáértéssel vezetem a síszakosztályt. Tizenöt év fáradhatatlan munkával és tanulással telt el, míg szakértelemmel oktathatom a versenyzôket és az utánpótlást.
           (folytatás következô lapszámunkban)
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Horoszkóp
december 15 – 21.

           KOS (III.21-IV.20.)
           Anyagiak dolgában nem áll valami túl jól a szénája. Sok a kifizetnivaló, a rendszeres törlesztés, ráadásul komolyabb segítséget senkitôl se várhat. Koncentráljon a takarékosságra, ha kell, éljen addig zsíros kenyéren!
           BIKA (IV.21-V.20)
           A bolygók állása kedvezôen befolyásolja életét. Gyors észjárásával elnyeri mások csodálatát. Nem lesznek nagy anyagi problémái, sok mindent megtehet, amit szeretne. Hazamenet mindennap talál magának valamit, amire pénzt ad ki.
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Erôs, szívós, rugalmas. Természetétôl fogva gondoskodó, kedves, bizalmat sugároz, könnyen kifejezi vonzalmát mind az emberek, mind az állatok iránt. Ahhoz, hogy munkáját jól végezze, fontos a nyugodt, biztonságos háttér.
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           Iskolában, munkahelyen gyakran válhat kötekedô társai áldozatává, akik kihasználják nyitott természetét. Ilyenkor segítséget jelenthet egy idôsebb testvér, barát, vagy éppen rokon oltalma.
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           Az Oroszlán általában nem bízza másra a dolgok irányítását, szereti, ha minden úgy történik, ahogyan azt ô elképzeli. Akad olyan partner, aki ezt elfogadja, de a határozottabb, önálló társak számára terhes lehet ez a hozzáállás.
           SZŰZ (VIII.24-IX.23.)
           Hamarosan hasznát látja az elmúlt idôszakban kifejtett erôfeszítéseinek. Családjával kapcsolatos tervei formát öltenek, és lehetôsége lesz mindkét területen kijavítani az eddig észre sem vett hibákat. Ha valaki közel kerül a Szűzhöz, annak sorsát ô a szívén viseli.
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           Túláradó érzésekkel kezdi a hetet. Minden könnyűnek, megoldhatónak tűnik, azt képzeli, szilárd elhatározással egyengeti karrierje útját. Sajnos a valóság egészen más. Nem Ön lett géniusz, sokkal inkább realitásérzéke hagyta cserben.
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           E hét elsô pár napja némi csalódást okozhat, mert munkahelyi, iskolai elômenetelére vonatkozó tervei, kellô szorgalom híján, beteljesülhetetlennek látszanak. Szedje össze magát, ne hivatkozzon mindenféle képmutató kifogásra!
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           Az elmúlt idôszak kemény ritmusa után most megengedhet magának egy kényelmesebb tempót élete alakításában. Az se lepje meg, ha most pár napig magányra vágyik! A mostani, és következô hét alkalmas az energiák újragyűjtésére, feltöltôdésre. Aztán a sors újra a fô áramlatba sodorja.
           BAK (XII.23-I.20.)
           A hét elsô pár napját zűrzavar uralhatja, különösen akkor, ha nem biztos abban, mit vár a másokhoz fűzôdô kapcsolataitól. Amennyiben szembenéz a zavart kiváltó tényezôkkel, bölcsen meg tudja oldani a komplikációkat.
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           Nem esik terhére az ünnepekkel járó rohanás. A hét második felében könynyen lehet, hogy valami rövidebb utazásra csábítják. Ne mondjon nemet! Magánéletben annak a Vízöntônek a legjobb, aki már rendezett, komoly kapcsolatban él.
           HALAK (II. 18-III 20.)
           Intuíciói nagyon jól működnek. Sok mindent elôre megérez, megálmodik. Érdemes ezekre figyelni! Szellemi frissességébôl adódóan váratlan új ötletekkel áll elô, amiknek még a környezetében igen sokan hasznát látják.                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           Szôke nô a férjének:
           – Drágám, ugye a rágcsálók nagyon buta állatok?
           – Igen, egérkém!
           * * *
           A bánatomat italba akartam fojtani, de tud úszni az a bestia.
           * * *
           A sportot sose késô elkezdeni, úgyhogy én még várok..
           * * *
           Csak az a nô foglalt, akin fekszenek.
           * * *
           Én már nem hiszek semmiben! A múltkor is bementem egy ajtón, amire az volt írva, hogy nôk, de csak vécé volt.
           * * *
           A biztonsági öv lehet, hogy korlátoz a mozgásban, de még mindig nem annyira, mint a tolószék.
           * * *
           Már régóta keresek egy frappáns rövidítést a klubunkhoz, de sehogy sem találok, a neve: Fiatal Alkoholisták Szövetsége... Tud valaki egyet?
           * * *
           A rasszizmus mindenütt jelen van... A zongora fekete billentyűi rövidebbek!
           * * *
           Aki az életet tréfának tartja, az gondoljon a poénra is!
           * * *
           Sose nézd meg a víz mélységét két lábbal!
           * * *
           A szenilitásban az a legjobb, hogy saját magad elôl dughatod el a karácsonyi ajándékokat.
           * * *
           Ön dönt, iszik vagy vezet! De egyszerre a hármat ne csinálja!
           * * *
           Az én anyósom olyan, mint a húsvéti tojás. Erôsen festett és elôbb-utóbb összetöröm!
           * * *
           Ne feledd: ha valaki felbosszant, az arcodon 42 izom rándul össze. De csupán négy izom kell ahhoz, hogy kinyújtsd a kezed, és pofán vágd.
           * * *
           Az alkoholmentes sör az elsô lépés a guminô felé.
           * * *
           A sün egy makacs madár. Csak akkor hajlandó repülni ha belerúgok.
           * * *
           A régész az az ember, akinek a karrierje romokban hever.
           * * *
           Én már csak úgy vagyok a munkakedvvel, mint az egyszerű lány a szombati buli után. (vagy megjön vagy nem...)
           * * *
           Az orvos, a természettudós és a politikus vitatkozik, hogy kinek a mestersége volt elôbb:
           – Az orvostudomány már az emberiség megjelenése óta létezik – mondja az orvos.
           – A dinoszauroszok már az emberiség megjelenése elôtt léteztek, elôtte csak a nagy káosz volt – mondja a természettudós.
           Erre megszólal a politikus:
           – És mit gondoltok, ki okozta a káoszt?
           * * *
           A bankigazgató pirongatja a biztonsági ôrt, mert az öreg ismét néhány percet késett a szolgálatból.
           – Pista bácsi! Hát vegye tudomásul, hogy a bankban a pontosság ugyanolyan fontos, mint... mint a katonaságnál. Volt maga katona?
           – Igen kérem, voltam – így az öreg.
           – Na és mit mondott magának az ügyeletes tiszt, amikor késve ment be a laktanyába?
           – Alezredes elvtárs jelentem, a zászlóalj felsorakozott..
           * * *
           Egy kislány és egy kisfiú együtt fürdenek a kádban. A kislánynak feltűnik, hogy a kisfiú lábai között van valami furcsa.
           – Játszhatok vele? – kérdezi a kislány.
           – Hogyisne! – mondja a kissrác. – Úgy látom, a tiédet már letörted!
           * * *
           – Mikor sírt Aladdin a legkeservesebben?
           – Amikor eltörött a mécses...

                       Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2005

            Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
             sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                        a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!