14. (795.) szám, 2009. Április 2-8
Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Már kapható a: GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2009.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság évkönyvét.
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@hr.astral.ro
           tel.: 004-0266-364.941
           Postai cím: 535500 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Romania
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
Semmi jó hír?

           A postaládánk stresszfaktorrá alakult. Na, nem a napokban, már régebben, de mostanában még nagyobb félelemmel nyitogatom. Számlák, felszólítások, értesítôk forgalmi kihágásokról... Semmi jó hír. Már a szép színes szórólapok sem vidítnak fel, amiket lelkiismeretesen gyűjtögetek a falra szerelt ládikába. Nem azért, mert átböngészem valamennyit, hanem így nem hányódnak a lakásban, és ha elég sok gyűlt belôlük, akkor egy mozdulattal gyűröm a szemetesbe az egészet. Tudom, pazarlás, de a szelektív hulladékgyűjtés még várat magára.
           Semmi jó hír. Ez a tavasz is olyan kételenül indul, mintha fizetve lenne, hogy kitavaszodjunk, és alulfizettük az illetékes tavaszintézôt. Az újjászületés ünnepének fényét egy kicsit, de tényleg csak egy picit homályosítja el az a rengeteg por, mocsok, ami vidáman száll házról házra, hátha valaki felseperi, felszedi. A hóvirágokkal versenyezve újra kivirultak a gödrök. Nagyobbak lettek, mélyebbek, ravaszabbak, alattomosabbak. Azért van fejlôdés. Több lett a sár is, nem panaszkodhatunk. A természet megpróbálja visszahódítani a várost. Szerintem hagyni kéne. Olcsóbb. A sok rendezési terv, elgondolás, véleményezés, elbírálás, rajzolgatás ellenére egyre távolabb sodródunk városi mivoltunktól. Már egyetlen rendezett utcácska képének is örvendenénk.
           Kedves olvasóm, unalmas lehet számodra minden évben ugyanazokról a problémákról olvasni, de ez egy megszokott, idôtálló tavaszi vezércikk, amely visszamenôleg tíz évre megállja a helyét, és elôreláthatólag a következô tíz évben is felhasználható lesz. Elnézésedet kérem, de ez a helyzet, és ez a helyzetjelentés. Gondolom, idegesítôbb, stresszesebb nemcsak olvasni az állapotokról, hanem naponta látni, megtapasztalni. Ne csüggedj jobban, mint máskor! A megszokás gyógyír lehet a már-már depresszióba hajló elmédnek. Olyan ez, mint erôs nyugtatót szedni hasmenésre. Nem segít az állapotodon, de legalább nem érdekelnek a következmények.
           Fel a fejjel, van remény! Aláírtál már a Magyar Összefogás Listájáért? Népszerű lett számodra az Európai Parlamenti választás? Ha nem, akkor ne csodálkozz! Csak azok lesznek boldogok, nyugodtak, kiegyensúlyozottak, gondtalanok, akik felelôsségteljesen gondolkodnak és cselekednek. Ha nem tudsz imigyen gondolkodni és cselekedni, akkor legalább juttass oda olyanokat, akik tudnak, vagy legalábbis megjátsszák azt. Ez a kötelesség a mai kilátástalanságban. Segítsünk néhány embertársunkon, hogy boldogabbak legyenek, mint mi. Segítsük családjukat, ne kelljen változtassanak a már megszokott magas életszínvonalukon, életformájukon. Szavazzunk, mert akárcsak eddig, továbbra is pontosan ennyire leszünk fontosak vezetôink számára. S még azt írom, hogy nincs jó hír? Ah, minô tévedés, hiszen én, a kisember, segíthetem a nagyokat, a fontosakat. Na, s mindenek mellett ez a Gyurcsány fiú is lemondott, megtörténhet, hogy még az idén ismét magyarok lehetünk, és munkanélküliek is, de kit zavar némi apróság, amikor a nemzet a keblére ölel.
           Drága olvasóm, mostanában ültél egymagadban azon gondolkodva, mit is vétettél, hogy ezt érdemled? Tűnôdtél azon, hogy hol rontottad el? Ha igen, akkor megnyugtatlak: nincs semmi baj veled, csak végképp része lettél ennek a nagy, szabad, lehetôségekkel megtűzdelt világnak. Ez is jó hír, hiszen erre vágytál, nem?
Ábrahám Imre

Tanácsülés

           Múlt szerdán tartotta a testület a rendes ülését. A rendôrség és a csendôrség beszámolóit hallgatták meg a jelenlévôk.
           Kovács Éva, a polgármesteri hivatal jogtanácsosa a beszámolót felolvasó rendôrfônök-helyettesnek, Diaconiţă Vasilenek tette fel kérdéseit. Kitért arra, hogy hiányzik a kétnyelvű felirat a rendôrségen, valamint a Gardianul lapban megjelent Coşa Emil rendôrfônökrôl megjelentekrôl is érdeklôdött. Diaconiţă Vasile elmondta, a kétnyelvű felirat kapcsán a megyei rendôrség dönthet. Belsô kivizsgálás zajlik a rendôrségen, nem ismeri a részleteket – fogalmazott a második kérdés kapcsán.
           Suciu Gábor tanácsos felvetette, hogy mind a csendôrséggel, mind a rendôrséggel le kellene üljön az illetékes bizottság a további jó együttműködés érdekében. Tinka Kálmán tanácsos arról szólt, hogy olyan helyeken közlekednek éjszaka a faszállító nagy autók, ahol forgalomkorlátozás tiltja a nagy autók közlekedését. Ezenkívül a szabálytalanul parkoló gépjárművekrôl, a parkolók hiányáról is szó esett.
           A csendôrség helyiséget kért az önkormányzattól, ahol folyamatosan szolgálatot teljesítene egy csendôr, ott be lehetne jelenteni a problémákat.
           Az áprilisi üléselnök megválasztásakor, a soron következô Len Emil tanácsos Tinka Kálmánt javasolta, mint mondta, a költségvetés lesz napirenden, és több a tapasztalata Tinkának.
           Emelték a hulladéktárolás díját azon cégek számára, amelyek a szeméttelepre szállítják a hulladékot. A gyergyószentmiklósi lakók nem kell többet fizessenek, viszont azok a cégek, amelyek a környezô falvakról szállítják a hulladékot, április elsejétôl kétszer akkora összegért tehetik meg ezt. Szó esett arról is, hogy a közüzemek a szemétszállító autót a hivataltól kevesebb pénzért bérelhesse ezentúl. Míg ez idáig havonta 3617 lej volt a bér, Szôcs Tivadar közüzem-igazgató kérte, hogy egész évre legyen ekkora az összeg.
           Jóváhagyták a kockázatok elemzési és kezelési tervét. Pozitívan döntöttek a szociális lakások közműhálózatokra való kapcsolásának költségeirôl, amely 672 000 lejt tesz ki.
           Szerzôdéskötésre is rábólintottak, mely szerint a gyergyószentmiklósi, családon belüli erôszak áldozatai Balánbányán vehetnek igénybe szociális szolgáltatásokat legtöbb hatvan napig.
           Elnapolták Nagy István jegyzô 2008-as évi egyéni szakmai tevékenységének kiértékelését. Egyetértettek Suciu Gábor felvetésével, miszerint a bizottságok meghívják mind a jegyzôt, mind az érintetteket, majd azt követôen ismét napirendre tűzik az értékelés jóváhagyását.
           Jóváhagyták a szociális lakások kiutalásának pontozási rendszerét. 172 igénylést nyújtottak be a 42 lakrészre.
           Apróbb módosításokkal fogadták el a helyi tanács üléselnökének felhatalmazását egyes jogügyi akták aláírására.
           Csökkentik egy bérelt gazdasági épület bérleti díját is – döntötték el.
           A kérdések és interpellációknál Tinka Kálmán kérte, nevezzék meg az önkormányzat részérôl a legeltetést megszervezô személyt. Ugyanakkor segítségét ajánlotta fel a Külsô utca végében hiányzó vasúti átjáró megépítésére. Mint mondta, korábban már tett lépéseket ennek érdekében. Kastal László tanácsos elmondta, káosz lesz az esztenák működtetôi között, amennyiben nem döntik el idôben, mely esztena, hol itathatja az állatokat.
           Mezei János polgármester az általa tervezett költségvetést átadta a tanácsosoknak, hogy véleményezzék, gondolkodjanak rajta, s azon is, hogy a 60 milliárd lejes hiányt honnan lehetne pótolni, honnan csipegetnének le. Arról is szólt, hogy ellenôrzést tart a számvevôszék, és kérte a tanács általi felhatalmazást, mely szerint a polgármester tisztázhassa a gubancos dolgokat. Például a 2006-os beruházást, mely által modulokat vásároltak. Nem történt meg a hôközpontok gázra való átalakításának átvétele sem. Bizottság kell feltérképezze Gyilkostón a földterületeket, épületeket az adók megállapítása érdekében – mondta. Továbbá szintén a számvevôszék javasolta, hogy vonja vissza a tanács azon határozatát, melyben elengedte a Bucsin Rt. adóját.
           A helyi rendôrség 2008-as évi beszámolójából olvashatnak részleteket az alábbiakban:
           A bűnözési jelenség megelôzésére vonatkozó mutatók elemzése
           A kielemzett idôszak alatt a rendôrség alkalmazottai 454 bűncselekményt vizsgáltak ki és oldottak meg, amelybôl 132 (–37) gazdasági, 150 (–1) jogi, 63 (+27) közlekedési, 109 (–8) más természetű.
           A fontosabb bűncselekményfajták szerint csoportosítva: vétségbôl elkövetett testi sértés 13; laksértés 16; lopás 42; csalás (gazdasági jellegű) 48; rongálás 36; szolgálati hanyagság 1; fegyver, töltény, robbanószer természetű 4; családelhagyás 17; 59/34-es számú Törvény (csekktörvény) 10; 195/02-es számú SKR (közlekedési törvény) 63; 26/96-os számú Törvény (erdészeti törvény) 10; 8/1996-os számú Törvény (szerzôi jog és ehhez kapcsolódók) 4; 82/1991-es számú Törvény (könyvviteli törvény) 2; 61/1991-es számú Törvény (közrend) 5; adócsalás 20; magánokirat-hamisítás 14; hamis akták felhasználása 22; rablás 2; a jó erkölcsökbe ütközô magatartás 2; verekedés és más erôszak 51; zsarolás 2.
           Kihágás jellegű tettek megállapítására irányuló tevékenység
           Összesen 4962, 595 121 lej értékben;
           Behajtott jegyzôkönyvek száma 2885, 147 269 lej értékben;
           Kiállított jegyzôkönyvek száma 2077, 447 852 lej értékben;
           Jogszabályok szerint csoportosítva
           195/02-es számú SKR – közlekedési törvény 4406
           12/90-es számú törvény – törvénytelen gazdasági tevékenységek 71
           61/91-es számú törvény – közrend 313
           333/2003-as számú törvény – javak ôrzése 3
           290/2005-ös számú törvény – lakossági nyilvántartás 94
           Más jogszabályok 76.
           A 2008-ban történt közlekedési balesetek dinamikája
           Közlekedési baleset összesen 262; súlyos közlekedési baleset 4; könnyebb közlekedési baleset 5; elhalálozott személyek száma 0; súlyosan sérült személyek száma 5; könnyebben sérült személyek száma 7; csak anyagi kárral járó balesetek száma 253.
           A közlekedési balesetek oka
           Súlyos balesetek:
           Kerékpárosok miatt történt balesetetk száma (alkohol, elsôbbségadás) 2; szabálytalan elôzés miatt 1; túlzott sebesség miatt 1;
           Könnyebb közlekedési balesetek:
           Alkoholfogyasztás és túlzott sebesség miatt 2; robogó szabálytalan elôzése miatt 1; forgalmi iránnyal szembeni közlekdés miatt 1; felügyelet nélkül hagyott kiskorú miatt 1.
           Anyagi kárral járó balesetek:
           A megengedett sebesség ben metartása miatt 63; elsôbbségadás elmulasztása miatt 57; haladás közben a távolság be nem tartása miatt 59; hátramanôver közben figyelmetlenség miatt 21; irányváltáskor figyelmetlenség miatt 22; szabálytalan elôzés miatt 13; ittas vezetés miatt 8; bal sávon való közlekedés miatt 2; szekeresek miatt 1; kerékpárosok miatt 1; vezetés közbeni figyelmetlenség miatt 6.
Kedves-Tamás Gyopár

Visszapillantó (13.)

           1919 tavaszán megjelennek immár a román katonai hatóságok rendeletei is. Az elsô román polgármester, Precup Emil így rendelkezik:
           „A Román Katonai Parancsnokság által a téli idôjárás alatt járványok feléledésének meggátlása céljából kiadott 14434–919. sz. rendelet folytán a helybéli állomásparancsnokságnak 337/919. sz. megkeresése következtében felhívom a háztulajdonos és bérlôket, hogy az udvarokon és beltelkeken lévô trágyákat, valamint az űrszékek tartalmát legkésôbb 3 nap alatt hordassák ki, minden egyes háztulajdonos, illetve bérlô köteles az udvart, valamint a belsôség elôtt elterülô utrészt az ut közepéig hetenként legalább egyszer megseperni; szigoruan tiltva van azonban az összesepert piszkot a város közepén átfolyó patakba beseperni vagy a trágyalét oda beengedni, mert ellenkezô esetben mindezek teljesítésére karhatalommal lesz kényszerítve és ezenkívül az illetôk ellen a katonai büntetô törvények szerinti eljárásnak van helye.
           Végül felhívom a város közönségének a figyelmét arra a körülményre is, hogy a város egész területén és a határán található barakkok és egyébb katonai felszerelést ne hordjon el és ne rongáljon meg, mert ezen cselekmény a haderô ellen elkövetett büntettnek lesz minôsítve és a tettesek elsô ízben 20 000 koronáig terjedhetô pénz és 5 évre terjedô fégyház büntetéssel, a visszaesôk pedig 100 000 koronáig terjedhetô pénz és 10 évig terjedhetô fegyház büntetéssel lesznek megbüntetve.”
           Hasonló, a város és a Békény tisztaságát óvni próbáló rendelet, határozat nagyon sokszor jelent meg az utóbbi 100 esztendôben. Ennek ellenére, ma a város csak emlékeit ôrzi, mondjuk az 1955-tôl a tömbházak megjelenéséig tartó idôszak rendjének és tisztaságának. A Békény pedig ma nem csak trágyalevet szállít a Maros felé, de fekáliát és fürdô-, illetve szennyvizet is bôségesen. A szennyvizüket és ürüléküket a Békénybe juttatók pedig miért is törôdnének felháborító felelôtlenségük eredményeivel, ha soha senki, egy vasat sem ró ki rájuk megérdemelt büntetésképpen?
           Egy másik hirdetmény, amit Laşcu Alexandru rendôrfônök és dr. Precup Emil polgármester adott ki a arról szól, hogy:
           „Köztudomásu, hogy a Nagyszebeni Román Nemzeti Igazgató-Tanács a 25 és 200 Korona névértékű bankjegyeket váltópénz gyanánt elfogadta.
           A népesség ennek dacára vonakodik azokat fizetés gyanánt elfogadni, sôt arra igyekszik, hogy minden áron azokon túl adjon, minek következményeként a kisebb névértékű váltópénz a forgalomból kivonatott, mely körülmény a szokott napirendes pénzforgalmat, valamint a kereskedelmet teljesen megbénítja.
           Ennélfogva a Prefektus úr utasítása folytán felhívjuk a város közönségét és elrendeljük, hogy mindenki köteles a 25 és 200 koronás bankjegyeket váltópénz gyanánt elfogadni, a közönség által a forgalomból kivont 10, 20, 50 és 100 koronás bankjegyeket rendes váltópénz gyanánt hozza forgalomba, senki nem követelheti bagatel összeg kifizetése céljából 200 koronás bankjegynek kötelezô beváltását.
           Ezen rendelet ellen vétôk 1000 korona, szóval egyezer koronáig terjedhetô pénzbirsággal lesznek megbüntetve.”
           Közben olyan hírt is olvashatunk csak a Csíkvármegyében, hogy „Erdély ad vetômagot Romániának. A román kormányzótanács megigérte, hogy a romániai koronauradalmak minisztériuma részére száz vagon tengeri vetômagot küld.”
           A románok által távozni kényszerített dr. Márton László fôszolgabíró Búcsú címmel köszönt el a Nyílt tér rovatban:
           „Hivatali székhelyemrôl történt váratlan távozásom alkalmából kedves ismerôseimnek, barátaimnak, s a járás egész lakosságának ez uton mondok Isten hozzádot.”
           Vajon egy ma leváltott tisztségviselô tudna hasonló elegánsan búcsúzni? Tapasztalataink alapján aligha.
Szemlézi: Bajna György

Köszönetnyilvánítás

           A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Gyergyószentmiklósi szervezete meg szeretné köszönni minden kedves gyergyószentmiklósi lakosnak, aki aláírásával támogatta a „Magyar Összefogás Listája” nevet viselô európai parlamenti választási listát.
           Ugyanakkor meg szeretnénk köszönni minden aláírásgyűjtô személynek, hogy felelôsségtudattal felvállalta és fáradságos munkával összegyűjtötte a szükséges aláírásokat.
           Külön értékeljük azt, hogy a gyergyószentmiklósiak felismerték a magyar összefogásban rejlô erôt, és a szükségesnél több aláírással is támogatták az RMDSZ és az EMNT közös listáját. Országos szinten felkérték városunkat, hogy 3000 aláírással támogassa a „Magyar Összefogás Listáját”, de városunk több mint 4300 aláírással támogatta ezt.
           A „Magyar Összefogás” nevet viselô európai parlamenti választási lista elsô négy jelöltje: Tôkés László, Winkler Gyula, Sógor Csaba és Szilágyi Zsolt.
           Az európai parlamenti választások 2009. június 7-én lesznek megtartva. A választásokon „Magyar Összefogás Listája” név alatt indul az egyedüli erdélyi magyar érdekeket képviselô szövetség.
           Gyergyószentmiklós,
           2009. 04. 01.
Barti Tihamér Elnök

Tájékoztatott a képviselô

           Pál Árpád parlamenti képviselô a 188-as közigazgatási törvény módosításával kapcsolatban sajtótájékoztatón elmondta, a liberálisokkal megtámadták az alkotmánybíróságon a módosítást, hozzátette, a szakembergárda összefogása tapasztalható e téren. A TEÁOR (CAEN) kód, a tevékenységi körök osztályozására vonatkozó iratok kiváltásának határideje valószínű, 2010. március 1-ig tart. A szolgáltatás ingyenes, és ezt a 322/2008 törvény 8. cikkelye írja elô. A képviselô azt is elmondta, nincs ok a sietségre, és a gazdasági válságban ne költekezzenek fölöslegesen az érintettek. A családi vállalkozások nevét december 31-ig kell cserélni.
           Nemsokára a kis- és középvállalkozások számára szerveznek tájékoztatót, az április folyamán kiírásra kerülô pályázati lehetôségeket ismertetik.
Baricz-Tamás Imola

Tájékoztattak az RMDSZ-nél

           Lapzárta délutánján tartott sajtótájékoztatót Magyari Vencel, az RMDSZ megyei tanácsosa és Barti Tihamér helyi RMDSZ-elnök. A Gyergyószentmiklóst érintô megyei pénz elosztásáról is szóltak.
           – Petres Sándor alelnök kiállt a régió érdekeiért, az utak felújításáért a gyergyói régióban. Év végén visszakerült egy nagy összeg a forgóalapba, nem sikerült a közbeszerzés miatt elkölteni a gyergyói régió megyei és községi útjaira. Ez az összeg újból a gyergyói utakra fordíthtó.
           – Ami a szentmiklósi problémát illeti, az elôzô egyeztetésekkor, az eredeti listán nem volt rajta a fűtésrendszer rehabilitálása. Utána elküldött egy kérést a szentmiklósi hivatal, de március 25-én iktatták a megyei tanácsnál, 27-én volt a tanácsülés. Január végéig kellett letenni az igényléseket, pályázatszerűen. A megyei tanács figyelembe vette, hogy a megye fejlesztési célkitűzéseibe mennyire illeszkedik be. Gyergyószentmiklós megharagudt, hogy nem támogatják 200 000 lejjel a fűtésrendszer rehabilitálását, de azért csak sikerült megnövelni az eredetileg Gyergyónak kiszámított összeget. Az RMDSZ-frakción belül, amikor a tervezetet kézhez kaptuk, 230 000 lej szerepelt, ehhez képest 400 000 lejt kapott. Két prioritás volt az idén: a turisztikai beruházások és a kultúra támogatása. Nem igaz, hogy azért nem kap Gyergyószentmiklós támogatást, mert MPP-s a városvezetés, sok RMDSZ-es helység nem kapott pénzt, mert nem felelt meg a kritériumrendszernek az igénylése. A gyilkostói infrastruktúra-projekt kapott 300 000 lejt, a művelôdési ház felújítási terveire 100 000 lejt. Ez a TVA-ból és a jövedelmi adóból a megyei tanácson keresztül visszautalt összeg – összesen 17 millió lej volt, amit 67 felé kellett elosztani.
           Sajnos, egy nappal a szakbizottsági ülések elôtt nem lehet változtatni a számokon. Ha rajta lett volna a listán, lehet, hogy 200 000 lej a fűtésrendszerre, 100 000 lej a gyilkostói projektre 100 000 pedig a kultúrháznak jutott volna.
           Fontos lett volna az ANL-s lakások közművesítése, a Bucsin negyed északi részének közvilágítása vagy a városi közvilágítás. Elégedettek nem lehetünk, mert hosszú a lista, amire pénz kellene – hangzott el.
           Barti szerint komolytalanság volt egy fontos dolgot így elôterjeszteni, ráadásul utolsó percekben. Rátérve a kultúrházra elmondta, reméli, elég lesz ez az összeg a tervek elkészítésére, amit majd a kormány támogat.
           Magyari Vencel elmondta, hogy a megyei tanács honlapján megjelent, hogy milyen összegeket pályázhatnak meg a civil szervezetek a különbözô programokra. Április 30-ig lehet pályázni.
Kedves-Tamás Gyopár

Szentmiklós nem kapott pénzt a fűtésrendszer korszerűsítésére

           Árus Zsolt, a Hargita megyei tanács képviselôje tartott sajtótájékoztatót április elsején a megyei költségvetés elosztása kapcsán, állítja, hogy módosító-javaslatot küldött be, melyben Gyergyószentmiklósnak plusz 200 000 lejt kért a fűtésrendszer korszerűsítésére, de a kérést nem bocsátották szavazásra.
           „Amikor megkaptuk múlt hétfôn (március 23-án) a határozattervezetet, magam is benyújtottam írásban egy módosító javaslatot úgy, ahogy ezt a szabályzat elôírja. Ennek ellenére azzal szembesültünk az ülésen, hogy Borboly Csaba tanácselnök állította, nem érkezett ilyen módosító javaslat, illetve Petres Sándor kijelenti, hogy a város nem kért a fűtésrendszer rehabilitálására támogatást.”
           Árus Zsolt a sajtónak két módosítójavaslatának fénymásolatát is átnyújtotta, melyeknek elküldési dátuma március 24.
           A Borboly Csabának címzett írás a következô:
           „Tisztelt elnök úr!
           Az év elején egy beruházás-listát küldtünk el Önöknek, rajta azon 5 legfontosabb beruházással, amikhez a város a megyei önkormányzaton keresztül állami támogatást is szeretne kapni.
           Tekintettel arra, hogy
           – a helyzet azóta lényegesen változott, hisz a lakossággal meg a városi képviselôtestülettel konzultálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a Bucsin és a Virág negyed fűtésrendszerének a felújítását is helyi, illetve állami alapokból szándékszunk megvalósítani;
           – gyakorlatilag semmirôl sem késtünk le, mert a megye költségvetését még csak ezen a héten fogják elfogadni,
           – ezúton arra kérem, hogy az állami alapok elosztásánál a már beküldött listán túl legyenek te-kintettel arra, hogy ennek a mintegy 29 millió lejes beruházásnak jelentôs részét még az idén meg kellene valósítsuk, mert a város lakóinak szinte felét érinti. Következésképpen kérem, hogy az említett alpokból egy minimum 200 000 lejes összeget különítsen el az Ön által vezetett testület erre a célra.
           Aláíró Mezei János polgármester.”
           Árus elmondta azt is, hogy e javaslat elküldését megelôzôen egyeztetett a polgármesterrel, átvizsgálták a megyei teljes elosztást is, amelyben Gyergyószéknek eleve kevesebb pénzt szántak, mint amennyi a lakosság aránya alapján megilletné.
           Nos, elmondása alapján a pénteki ülésen a kérést még bár szavazásra sem bocsátották, mert:
           1. Borboly Csaba azt állította, hogy nem érkezett ilyen módosító javaslat a szabályzatban elôírt három nappal az ülés elôtt. Az én számításaim szerint keddtôl péntekig három nap van, márpedig a csatolt levél azt bizonyítja, hogy a javaslat kedden el volt küldve.
           2. Petres Sándor, aki állítólag Gyergyót képviseli a megyei elnökségben azt állította, hogy a fűtésrendszerre a város nem is kért támogatást, ezért nem is lehet adni neki, márpedig a szintén csatolt dokumentum azt bizonyítja, hogy a városházáról is el volt küldve az ilyen irányú kérés.
           – Így történhetett meg, hogy Csíkszenttamásnak jutott 1,7 millió lej, s ebbôl 600 000 lej műfüves sportpályára, Gyergyószentmiklósnak pedig nem jutott 200 000 lej, ami két negyed fűtéséhez kellene.
           Árus másik módosító javaslatában az állt, hogy a székek lakosságának függvényében kiszámított százalék összessége 104,9 így a három széknek leosztott százalékból (Gyergyószék lakosságaránya 26,86%, 25,19% a támogatás mértéke, Csíkszék lakossága 35,61%, a felosztásból 43 százalék jár, Udvarhelyszéknek 37,53 százalék, tehát 36,71 százalék jár) valamelyik hibás.
           „Csíkszék elônyben van, mert nagyobbak a bevételi források. Ugyanakkor az is alapelv kellene legyen, hogy a nagyobb(ak) segítse(k) a kisebbet, tehát az elosztásnál Gyergyószék a lakosság arányánál nagyobb támogatást kellene kapjon a másik két, nagyobb és gazdagabb szék rovására. Ezek figyelembevételével javaslom, hogy Gyergyószék a lakosság arányánál minimum 1 százalékkal nagyobb azaz minimum 28%-ot kapjon az elosztásból…”
           – Nem kellett volna korábban kérni a fűtésrehabilitálásra a 200 000 lejt?
           – Év elején kérték azt a listát, amelyben a folyamatban lévô beruházások szerepelnek. Azon nem volt rajta a fűtésrendszer rehabilitálása, mert az tervezett beruházás volt. Januárban a helyi testület hozott egy döntést, hogy szakmai beruházóval oldja meg a távfűtést. Utána a lakosság megkérdezését követôen ismét szavazott a helyi testület: a szakmai befektetô ellen. Amint kézhez kaptuk az elosztás-tervezetet, módosító javaslatot küldtem be.
           – Mi lesz a távfűtéssel?
           – Nem hiszek abban, hogy 1–2 éven belül megoldódik. Beruházóval igaz, hogy drágább lenne, de azok fizetnék a fűtést, akiknek szolgáltatják, nem a felszegiek pénzét költenék rá. Ehhez a testület kétharmados támogatására, meg a lakók akaratára lenne szükség.
           Még egy témáról szó volt a sajtótájékoztatón. Írásban is átadta Árus Zsolt: „Borboly Csaba imád a sajtóban szerepelni, ellenben retteg a nyilvánosságtól. Ez csak látszólag ellentmondás, ugyanis a pénteki ülés napirendjén szerepelt az a határozat-tervezet is, aminek értelmében a megyei képviselôtestület üléseinek teljes, vágatlan felvételét közzé kellett volna tenni a megye honlapján. Ehhez terjesztett be Borboly Csaba módosító indítványt, s az RMDSZ- es szavazógép azt meg is szavazta. Így, ha valami nem változik, akkor a felvétel továbbra is titkos lesz, ellenben a megyeházáról el fogják árasztani az írott meg elektronikus sajtót azok a közlemények, amelyek az elnök szája íze szerint fogják értelmezni és magyarázni az ott folyó munkát. Borboly Csabának, az RMDSZ frakció segítségével így sikerült elérni azt, hogy a megyei önkormányzat a lakosság tájékoztatása helyett annak a manipulálására kap felhatalmazást. Ráadásul az elfogadott szabályozás részben értelmetlen, részben végrahajthatatlan, részben pedig törvénytelen.”
           Borboly Csaba megyei tanácselnököt telefonon nem értük el, Bodor Zsolt sajtófelelôs továbbította kérdéseinket. A válaszokat elektronikus levélben kaptuk meg.
           „Azért nem tudott bekerülni Árus Zsolt javaslata, mert nem a tanácsosoktól kértük, hogy tegyenek javaslatot a települések projektjeinek a támogatására, hanem a települések polgármestereitôl. Sajnos, Gyergyószentmiklós polgármestere ezen projekt támogatását NEM kérte. Tudomásom szerint Árus Zsolt a polgármester tanácsosa, ajánlom, tartsanak közös felkészítôórákat a közigazgatási törvénybôl, a megyei tanács szabályzataiból, és gondolkodjanak azon el, hogy habár sokat volt emlegetve a kampányban a korábbi RMDSZ-es polgármester neve, de Mezei János polgármester úr, közel 9 hónap tevékenység után, csak a korábbi polgármester projektjeit volt képes beküldeni támogatásra. Elszomorító.
           A törvény által kért formában ott vannak a jegyzôkönyvek a honlapon, ajánljuk megtekinteni.
           Olyan kódolt hangfelvétel készül, egy speciális programban, hogy azt nem lehet a felvételt rögzítô géprôl lemásolni és kitenni MP3 formátumban, ahogy az MPP párt tanácsosa kéri. Ahogy lesz pénzünk egy új szavazó- rendszert megvásárolni, akkor ez a gond is el fog hárulni.”
Kedves-Tamás Gyopár

Sajtótájékoztató
150 kutyát elvisznek a városból, és a többi?

           A polgármester, Mezei János keddi sajtótájékoztatóján a média kérdésére a kutyamenhely ügyérôl is beszámolt.
           A média képviselôi a korábbi nyilatkozatokra hivatkozva kérdezték, hogyan ígérték mindkét kutyavédô egyesületnek (Füles Állatvédô Egyesület és az alakulóban lévô Szent Ferenc Alapítvány) az önkormányzat támogatását: a területvásárlást és annak közművesítését.
           – Én azt hittem, hogy a Füles Állatvédô Egyesületet támogatom, nem tudtam, hogy néhányan kiváltak az egyesületbôl, és egy új alapítványt hoztak létre – magyarázta a polgármester. Én korábban a Füles Egyesülettel beszéltem a területvásárlásról, és késôbb ugyanazok a személyek kerestek meg ugyanazzal a kéréssel. Miután a sajtónak nyilatkoztam, szóltak, hogy ôk az új, a Szent Ferenc Alapítvány tagjai.
           A korábban szóba került, az új vágóhíd hátánál levô terület áráról kiderült, hogy drágább, mint azt tudtuk, így a mostani állás szerint a Nyírben lehetne létrehozni kutyamenhelyet. Mivel most már két állatvédô egyesület van, az erre szánt összeget meg fogjuk pályáztatni.
           Ugyanakkor azt is megtudtuk a polgármestertôl, hogy szerdán, március 31-én egy brassói intervenciós csapat körülbelül százötven kutyát szállít el a városból Brassóba. Ott tizennégy napig tartják, azután, a törvény értelmében, elaltatják ôket – mondta. Az elszállítást, az altatást kell fizetnie az önkormányzatnak, összesen 10 000 lejbe fog kerülni.
           A megyei állategészségügyi hatóság felszólította az önkormányzatot, hogy 30 napon belül oldja meg a kóbor kutyák problémáját, hiszen megsebesítettek egy járókelôt, az intézkedést ellenôrzik – fűzte hozzá a polgármester.
           – 30 napon belül nem lehet kutyamenhelyet létrehozni, így ehhez a megoldáshoz folyamodtunk. Ettôl még létre kell hozzuk a menhelyet, az elszállítás csak ideiglenes megoldás.
           * * *
           A megyei költségvetés-elosztással nem ért egyet Mezei János polgármester, úgy érzi, nem észszerűen döntöttek az illetékesek. Gyergyószentmiklósnak 400 000 lejt szántak, 100 000 lejt a művelôdési központ felújítására, 300 000 lejt Gyilkostó víz- és csatornahálózatának megvalósításához szükséges önrészbe, a fűtésrehabilitálásra nem kapott pénzt a vá-ros.
           A polgármester nehezményezi, hogy egyes települések olyan célok megvalósítására kaptak nagyobb összeget, amelyek nem létszükségletek.
           * * *
           Múlt héten tárgyalt a polgármester Octavian Arsene-vel, az idegenforgalmi hatóság vezérigazgatójával a gyilkostói sípálya ügyében. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, ötvenszázalékos uniós támogatás lehetôségérôl tájékoztatta a vezérigazgató.
           A gátak rendbetételére az uniós alapokból lehet pályázni, amelyhez csupán kétszázalékos önrészre lenne szükség.
Rancz Enikô

Megoldódni látszik a kóbor kutyák ügye
A Füles Állatvédô Egyesület tiltakozik

           Szerdán a délelôtti órákban megérkezett az a brassói intervenciós csapat, amely a tervek szerint százötven kutyát szed össze a város területérôl, és szállít el egy brassói állatelhelyezô központba, ahol tizennégy nap után elaltatják ôket.
           A százötven kutya befogása, elszállíttatása és elaltatása 10 000 lejbe kerül – nyilatkozta a polgármester.
           A két állatvédô egyesület tagjai is jelen voltak a kutyák befogásánál.
           Szabó Gabriella, az alakulóban lévô Szent Ferenc Alapítvány egyik alapító tagja, segédkezett a kutyák megfogásánál, összeszedésénél, nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. A Füles Állatvédô Egyesület pedig tiltakozását fejezte ki az akció ellen.
           Rancz Enikô
          
           Gyergyószentmiklós megyei jogú város
           Önkormányzati Testületéhez
           Tiltakozás
           A Gyergyószentmiklóson hivatalos jogi státusban tevékenykedô Füles Állatvédô Egyesület tiltakozik a városi önkormányzat, nevezetesen Mezei János polgármester a „kóborkutya-probléma” megoldását célzó törvénytelen intézkedései miatt.
           Mezei János polgármester a 2009. március 31-i sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy április elsején nagyszabású kutyabefogási akciót szervez. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a kóbor kutyákat a brassói polgármesteri hivatal mellett működô átmeneti állatelhelyezô központba szállítják, ahol 14 nap után elaltatják ôket. A polgármester tervei szerint az akció által 150 gazdátlanul csatangoló kutyától „szabadítaná meg” a várost. Mint mondotta: „a kutyák elmennek a nagy vadászmezôkre”. Az akcióba, állítása szerint, bevont egy magát Szent Ferenc Alapítványnak nevezô „állatvédô” csoportosulást, akiknek – értesüléseink szerint – lehetôséget biztosított, hogy néhány kedvencüket befoghassák és biztonságos helyen tarthassák, hogy nehogy áldozatául essenek az akciónak. Többek közt, több szemtanú szerint, ez a csoport vitt három kóbor kutyát a polgármester telkére, amit Mezei János polgármester úgy tálalt a sajtónak, hogy kutyabarát voltát bizonyítandó „befogadott” a telkére három gazdátlan kutyát.
           A fentiek ismeretében tiltakozunk:
           Mezei János polgármester kóborkutya-problémát megoldó akciója ellen, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy törvénytelenséget követ el, ugyanis a 9/11. 01. 2008-as törvény értelmében tilos az egészséges állatok eutanáziája.
           Az ellen, hogy miközben a Füles Állatvédô Egyesület tervei és elképzelései írásban október óta a fiókjában porosodnak, egyszer sem vitte az önkormányzati testület elé ezeket a terveket. Sôt, többszöri telefonos megkeresésünk alkalmával – amikor idôpontot szerettünk volna egyeztetni terveink és elképzeléseink egyeztetésére – elfoglaltságára hivatkozva késôbbi megkeresést kért, illetve sok esetben fel sem vette a telefonját.
           Hogy a város egyébként is szűkös költségvetésébôl meglehetôsen nagy összeget – kutyánként 20 lej a befogásért és szállításért, illetve 35 lej az altatásért – a kutyák tizedelésére költ, ahelyett hogy a már létezô legitim egyesületet támogatná egy korszerű, európai normáknak megfelelô államenhely létrehozásában.
           Hogy részese és támogatója egy olyan csoportosulásnak, amely – feltételezéseink szerint akaratlanul – de a Szent Ferenc Alapítvány név használatával egy már működô, világszerte ismert alapítvány jó hírnevét csorbítja. A Böjte Csaba ferencrendi szerzetes által létesített Dévai Szent Ferenc Alapítványról van szó, amely az árva és rendezetlen családi körülmények közepette élô gyermekek támogatásával foglalkozik. És amelynek Gyergyószentmiklóson is jól működô napközi otthona van.
           Továbbá tájékoztatjuk az önkormányzatot, hogy tiltakozásunkat támogatja a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány, amelynek elnöke, Orendi Éva, tegnapi levelében arról biztosított, a Gyergyószentmiklóson zajló törvénytelen kutyabefogási akcióról tájékoztatja a németországi Bruno Pet állatvédelmi szervezetet, a Peta szervezetet az Egyesült Államokból, illetve Ausztriában tevékenykedô Pro Animalia testvérszervezetüket. Tiltakozásunkhoz mellékeljük Orendi Éva elnök asszony elektronikus postával küldött tegnapi levelét.
           2009. április 1.
           Gyergyószentmiklós
           (A hivatal iktatta a Tiltakozást 2743/01.04.2009-es számmal)
Gergely Éva elnök, Fodor Erzsébet és Romfeld Gabriella alapító tagok

Sokra rúgnak a kifizetetlen számlák
Vízlezárások következnek

           A közköltségszámlákat is kezeljék olyan fontossággal, mint más számlákat – indította sajtótájékoztatóját Szôcs Tivadar, a közüzem igazgatója, azon lakókhoz intézve szavait, akik nem fizetik rendszeresen számláikat. A tájékoztatóra meghívást kapott Bálint Kinga, a Hargita Gáz Rt. kommunikációs menedzsere is.
           Jelenleg ötvennégy per van folyamatban magánszemélyek ellen, és nem április elsejei tréfának szánták, de a hónap elejétôl vízelzárásokra kerül sor ott, ahol nem törlesztik tartozásaikat a közüzem felé. Szigorúbb eszközökhöz kénytelen fordulni, mondta az igazgató, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a tartozók nem veszik komolyan a felszólításokat. Igaz, a szentmiklósiak nagy része rendszeres fizetônek számít, viszont a rosszul fizetôk miatt ismét a számlák kifizetésének halasztását kérte a közüzem a Hargita Gáz Rt-tôl. A januári gázszámla kifizetésére a teljes összeg még hétfôn délelôtt nem volt meg, a februári számla kifizetésének határideje április ötödike. Szôcs Tivadar elmondta, valószínű, a lakók tartozásai miatt nem fogják tudni tartani a Hargita Gáz Rt-vel kötött immár harmadik megállapodást. Ezért is kerül sor a víz elzárására azon lakásokban, amelyek esetében három hónapot meghaladja a közköltségi számlák ki nem egyenlítése. Ha a zárjegy ellenére is fogják használni a vizet, lopásnak minôsül, és a közüzem pert indít az érintettek ellen.
           A közüzem igazgatója azt is elmondta, az ügyfelekkel szeretnék a jó kapcsolatot fenntartani, azonban a közüzem pénzéért drasztikusan fel fognak lépni: tiszteletben kell tartanunk a fizetô többséget, nem hagyhatjuk, hogy néhány ember miatt mindenki szenvedjen.
           A folyamatosan fizetendô gázszámlák mellett a közüzem korábbi hitelét is kell törlessze, ami szintén nagy nehézséget jelent, ráadásul az elavult rendszer miatt igen nagy a veszteség, amit szintén a vállalatnak kell fizetnie.
           Bálint Kinga a Hargita Gáz Rt. jó szándékáról biztosította a közüzemet, a gyergyóiakat. Elmondta, nem akarnak élni a garanciával, ami azt jelentené, hogy a közüzem épülete a Hargita Gáz Rt. tulajdonába kerülne, hiszen a jó kapcsolatot szeretnék fenntartani, és nem szeretnék ellehetetleníteni a közüzem munkáját. Véleménye szerint a végfogyasztók kezében van minden, hiszen, ha ôk rendesen fizetnek, akkor nem lesz probléma.
           Szigorú intézkedéseket foganatosított a közüzem vezetôsége, hiszen a kintlévôség több mint 1 millió 300 ezer lejre rúg. Nemcsak a tartozó magánszemélyek, hanem a számláikat nem fizetô cégek is számíthatnak a víz elzárására. Cégek esetében értesítik a tisztiorvosi szolgálatot, hogy az egységben lezárták a vizet.
           Az igazgató azt is elmondta, a közüzemnél is átszervezésekre lehet számítani.
Baricz-Tamás Imola

Ôsbemutató
A Gyilkos-tó legendája, Fazekas Eszter története

           Egy ötlet, egy zeneszerzô és a legenda megelevenedik. Így foglalhatnánk össze egy mondatban azt, amire július 18-án Gyilkostón kerül sor. Sokak számára ismert a Gyilkos-tó legendája. A legendába és a táj szépségébe szeretett bele a keszthelyi Tóth Zoltán zeneszerzô, ki mára már idegenvezetést is vállal a Gyilkos-tó környékén.
           Évekkel ezelôtt a művelôdési ház igazgatójától, Kolcsár Bélától származott az ötlet, ezt felpártolva a legendának zenét szerzett Tóth Zoltán, és az elôadás forgatókönyvét is megírta. Az elmúlt csütörtökön Szentmiklósra utazott, elhozta a hanganyagot, egyeztettek Kolcsárral, és megosztotta elképzeléseit.
           A Gyilkos-tó legendája az erdélyi mondavilág egyik legszebb, legérdekesebb gyöngyszeme. Fazekas Eszter és Molnár Miklós szerelmét a fiú katonasora és a zsivány vezér ármánykodása árnyékolja be. Végül az elrabolt leány a hegyekhez fordul segítségért, amelyek szinte emberi alakot öltve mentik meg Esztert. Vihar közepette leomlanak, maguk alá temetve a lányt, a zsiványt és elzárják a környék folyóvizeit, amelyekbôl tó keletkezik. A tó pedig megfojtja a növényeket, a fákat, és megmarad a történelem viharaiban 172 éves örökségnek, mint európai ritkaságnak is számító földcsuszamlással keletkezett gát-tó.
           Fazekas Eszter történetének zenéje a magyar népzene és a klasszikus zene ötvözésébôl készült. Célja megismertetni a gyergyói népzenét, melyre épül a darab, és Székelyföld táncait.
           Az elôadás próbái három helyszínen történnek, Keszthelyen, Szentgyörgyön és Szentmiklóson. Keszthelyrôl hozzák a teljes zenei anyagot, mely ötvenfôs zenekart és ötvenfôs kórust jelent. A darab rendezésére Ivácson László rendezôt, koreográfust, a Háromszék Táncegyüttes vezetôjét kérték fel. A profi táncosokat a táncegyüttestôl hívják, velük együtt fognak színpadra lépni a szentmiklósi Hóvirág együttes táncosai is.
           Szükségünk van arra, hogy a magyarságunkat ne felejtsük el, fogalmazott Tóth Zoltán, ki az elôadással szeretné érzékeltetni a székelyek kapcsolatát a magyar hazával, mintegy tükröt tartva a nézô elé.
           A tervek szerint az elôadást a július 18-i ôsbemutató után, augusztus 20-án Keszthelyen fogják bemutatni, de már van érdeklôdés más magyarországi városokból is.
           Tóth Zoltán zeneszerzô és az elôadás forgatókönyvírója teljesen ingyen adja munkáját, a keszthelyiek pedig saját költségükön jönnek, és teljesen ingyen lépnek fel, sôt, már tettek le pályázatokat az elôadás anyagi támogatására.
           Kolcsár Béla igazgató elmondta, a város költségvetésének tárgyalásakor reméli, figyelembe veszik a városatyák a művelôdési központ e nagyszabású rendezvényét, és jóváhagynak erre egy bizonyos összeget. Ugyanakkor felhívja a vállalkozók, a tehetôs gyergyóiak figyelmét, hogy támogassák a Gyilkos-tó legendájának színre vitelét.
           A Gyilkos-tó legendája, Fazekas Eszter története ôsbemutatóján a darab zeneszerzôje, Tóth Zoltán vezényel.
Baricz-Tamás Imola

Kesice a kiskezekben

           Az elmúlt hétfôn már benépesedett a Gábor Áron utcai Alkotóház gyerekekkel, tojást írnak a kicsik nagy óvatossággal. A falakon elhelyezett írott-tojásmotívumok közül választhatnak a gyakorló tojásírók, akiknek pedig még idegen a kesice tartása, azok a meleg viasszal, a hagyományos kesice segítségével, különbözô mintákat írnak az otthonról hozott tojásra. Ottjárttunkkor a Vaskertes Iskola II. A. osztályosainak magyarázta Kis Portik Irén a tojásírás csínját-bínját.
           Idén tizenhetedik alkalommal kerül az Alkotóházba látogató gyerekek húsvéti asztalára írott tojás. Kisné Portik Irén már annak idején is nagyot vállalt azzal, hogy két hétig folyamatosan csoportokat, osztályokat fogad, hogy minél több gyerek megismerje, megtanulja, hogyan készül az írott tojás. A nagyanyáinktól örökölt mesterségnek vannak felpártolói, vannak még tojásíró asszonyok a környéken, akik ezúttal is segítenek a gyerekeknek abban, hogy hogyan kell tartani a tojást a kézben ahhoz, hogy szépen írjon a kesice.
           Az Alkotóházban úgy néz ki, idén is fogyóáru lesz a méhviasz, ezernél is több gyerekre számítanak. Az elmúlt évekhez hasonlóan az ötszázadik tojásírót ajándékban részesítik, és minden századik gyerek szintén meglepetésre számíthat.
           Az idén Gyergyószentmiklós város önkormányzata és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ támogatja a hagyomány ápolását, a tojásírás tanítását. Bárki, aki tojást szeretne írni, nagycsütörtökig megteheti a Gábor Áron utcai Alkotóházban, 9 és 17 óra között.
Baricz-Tamás Imola

Egy romantikus vígjáték után

           Bármit meg lehet kérdezni egy rendezôtôl, azt is, hogy mi vitte egy 1836-ban írt darab elôadásának megrendezésére 2009 tavaszán? (Karl Georg Büchner – 1813–1837: Leonce és Léna). A válasszal Béres László nem késne, s elmondaná, hogy egy velejéig romlott, elsôsorban erkölcsi válságban sínylôdô világban szükség van tisztaságszigetekre, ahova – még ha csak órákig is – „levegôt venni” ki lehet kecmeregni a fertôbôl. Mellesleg, az sem elhanyagolandó, tehetné hozzá, hogy a figurás színészek átlagéletkora meglehetôsen közel van ahhoz az életkorhoz, amikor Büchner, tífuszban való elhunyta elôtt még egy esztendôvel sem, a darabot megírta.
           A Leonce és Léna számos lehetôséget villant fel rendezô (Béres László), díszlet- és jelmeztervezô (Laczó Henriette m.v.), színész, de még a dramaturg (Ungváry Zrínyi Ildikó m.v.) elôtt is. Dicséretükre legyen mondva, éltek azzal, hogy egymást meghallgatva, a másik véleményét szükség esetén beépítve a rendezôi elképzelésekbe, lépjenek tovább, ha netán gubancosra sikeredett volna valamelyik ötlet.
           Az egyszerűnek tűnô színpadkép olyan játékteret biztosított, ahol minden hitelessé válhatott, ahol az álmodozás, a meseszerűség, majd a „rongyos élet”, úgy teremthette helyzeteit, hogy azok nem zavarták az elôadás üzenetének egyértelműségét.
           A színpad megannyi fehér bábuja, múmiája (?) azt a rég és már nem tudom, hol olvasott történet tanulságát is felvillantotta számomra, amikor egyik népnél – ne nehezteljenek rám, nem akarok mást emlegetni, mint amit már elfelejtettem –, tehát valamelyik népnél él egy ôsi szokás: éjfél elôtt, a lakodalom teljében körbehordoznak egy múmiát is, hogy emlékeztessék a fiatalokat az elkerülhetetlenre, hogy földre hozzák az esetleges vakká és süketté tevô szerelem pillanataiban ôket.
           A darab bábui is hasonló érzeteket keltenek, hiszen nincs menekvés e „szörnyek” elôl, mint ahogy nincs menekvés hétköznapjainkban sem azoktól, akiket a bábuk jelképeznek a színpadon. Tôlük, akik nem csak jelzésként, de valósan is követnek, ott lihegnek nyakunkon, nincs tisztulás, nem lehet tisztulás addig, ameddig emléküket is el nem söpri az idô. Hétköznapjaink koloncai, önfeledtségre teremtett ünnepnapjaink eltiprói. (Az ôket valaha eltüntetô idôt a nyelvtankönyvekben is hiába keresnénk.)
           Jó ellenpontozás lehetne e bábuk jelenléte, a Béresék által romantikus vígjátéknak nevezett darabban. Hogy e lehetôséggel nem mindegyik szereplô él, az nem a bábukon múlik.
           Az elôadás Leonce hosszú és nagy figyelmet igénylô monológja miatt akár fárasztóan is indulhatna, de Veres Elôd a keddi elôadáson sikerrel oldotta meg a nagyobb tapasztalattal és több színészi eszközzel rendelkezô színész számára sem könnyű feladatot.
           A színház „nagy öregjévé” nôtt, harmincas éveit tapodó Barabás Árpád (Valerio) ismét egyik meghatározó alakja volt a darabnak. Azon tűnôdtem még másnap is, hogy ha ô alakította volna Popo királyát, s lenne még egy, hozzá hasonló adottságú színésze a társulatnak, mondjuk Valerio szerepének eljátszására, mennyivel többet derülhettünk volna. Szabó Eduárd (Péter, Popo királya) ugyanis kedden nem élete legjobb napját fogta ki.
           Van egy olyan erotikus jelenet a darab elején, ami egyesek szerint ki is maradhatna. Rosetta (Boros Mária) és Leonce románcnak egyáltalán nem nevezhetô jelenése. Csakhogy e jelenet nélkül sok minden a levegôben maradna, hiszen a tisztaságra vágyó fiatal férfi is tele van olyan indulatokkal, amit jobb esetben késôbb restelleni fog, de ami nélkül nincs tisztulás. Márpedig senki nem nôhet fel makulátlan. Ezt magunkról is tudhatjuk.
           A magas érdekbôl kötendô házasság ellen tiltakozó Leonce a világcsavargó, a szabad, de a magát minden felelôsségtôl távol tartó Valerio társaságában világgá megy. Nem tesz mást Léna (Máthé Annamária) sem, aki ellenben nevelônôje (Bartha Boróka) ötlete alapján teszi ugyanezt. Bartha Boróka ragyogó példája annak, hogy nincsenek mellékszereplôk, hogy társa elhalványítása nélkül mint emelkedhetnek mindketten fôszereplôi szintre, holott számára csak néhány mondatot tartogat a szerep. A tartalmat ô hozza.
           Hogy mit érnek el tiltakozásukkal? Milyen játékot űz velük a sors? Döntéseink urai vagy szolgái vagyunk-e? A végére minden kiderül.
           Kellemes meglepetés volt számomra a tenyeres-talpas Udvarmester (Gazdag Erzsébet.) Ôt sem kényeztette el a szerzô, mégis feledhetetlen figurája marad a darabnak, azzal, hogy jól használta a szerepe adta vígjáték-elemeket.
           Végül, de nem utolsósorban
           két jól megoldott feladatról szólhatok. Mind az Államtanács elnöke (Vajda Gyöngyvér), mind a Szertartásmester (Vass Csaba – fôiskolai hallgató) végig egyenletes teljesítménnyel és pontos játékkal járult hozza a darab kétségtelen sikeréhez. (Ezt a jelenlévô több mint 350 (14–22 éves korú) diák együttélése a darabbal is igazolja. Le a kalappal elôttük is! Nekik köszönhetôen újabb remény villant meg: lesz még sok százas közönsége fôleg az utóbbi négy évben a butaság és az ostobaság által szinte lábbal tiprott Figurának, eljön még az idô, amikor nem csak Szombathelytôl– Kisvárdáig, Budapesttôl–Pécsig emlegetik elismeréssel a társulatot és általa Gyergyószentmiklóst, de itthon is. És lesz még idô, hiszem, hogy azok, akik sorsáról dönteni illetékesek, meg-megnézik elôadásait, hogy nyugodtan háríthassák el a besározók érthetetlen gyűlölettôl izzó szavait.)
           Béresék ügyeltek, hogy elôadás után ne csüggedten, de ne is hurráoptimizmussal, szárnyakra kapva hagyjuk el a termet. A valóságra ébredô fiatalok ugyanis nem roskadnak össze, amikor rájönnek: nem irányítói, csak elszenvedôi valaminek, ami ellenben ôket felelôsséggel is felruházza.
           Hogy mi történik velük, velünk holnap? A választ a nézôk képzelôerejére bízta a rendezô. Annyi „segítséget” ellenben megad, hogy végig ott tartja a színen a bábukat, s mintha Babitssal üzenne: „Bűvös körömbôl nincs mód kitörnöm/, csak nyilam szökhet rajta át, a vágy …”
           Bármit lehet kérdezni egy rendezôtôl, azt is, hogy mi vitte egy 1836-ban írt darab bemutatására, ha nem nézzük meg az elôadást. Ha megnézzük, e kérdésre nagyon pontos választ kapunk.
Bajna György

A közbeszerzésrôl…

           Az új közbeszerzési törvény március 12-tôl van érvényben. A módosítás szükségességét az indokolta, hogy a különbözô fellebbezések, perek nagyon késleltették fôleg a befektetési projektek végrehajtását.
           A jelentôsebb változásokról az önkormányzat közbeszerzésekkel foglalkozó irodájának munkatársaival beszélgettünk.
           De mikor is beszélünk közbeszerzésrôl? – merült fel a kérdés, amelynek tisztázása azért vált fontossá, mert az iroda munkatársai szerint sok lakó ezzel nincs tisztában. Közbeszerzést olyan esetben bonyolítanak le, amikor közpénz elköltésérôl van szó, a beruházás értékének 50 százalékát közpénzbôl finanszírozzák – mondták. A lényege, hogy mindenki egyforma esélyt kapjon, de sokszor ez viszszaüt – fogalmaztak, mert az is fontos, hogy a nyertes cég el is tudja végezni a vállalt munkálatot. Sok esetben a kivitelezés során hátráltató tényezô, ha a vállalkozás nem helybéli.
           Mindennemű árura, szolgáltatásra vagy munkára szükséges közbeszerzést kiírni, amelyek finanszírozása közpénzbôl történik – határozzák meg az uniós törvények.
           Emil Boc szerint a módosított közbeszerzési törvény elôírásai megfelelnek az uniós elvárásoknak, és felzárkózott az ilyen jellegű uniós rendelkezésekhez. A miniszterelnök szerint „azt kívántuk elérni ezekkel a módosításokkal, hogy megszüntessük a bürokratikus akadályokat, kiterjeszszük a közpénzek elköltésének kontrollját és átláthatóságát, és csökkentsük a közbeszerzési folyamatokban alkalmazott határidôket annak érdekében, hogy az általunk eltervezett fejlesztések idôben megvalósuljanak".
           – 15 000 euróig a szerzôdô hatóság egyenesen, közvetlenül vásárolhat, nincs kiírás, nincs feladatfüzet, nincs licit, nincs fellebbezés. De már korábbi törvény elôírta, hogy az ilyen vásárlások 20 százalékát meg kell jelentetni elektronikusan.
           Egyszerűsítették az ajánlatkérés procedúráját. Termék vagy szolgáltatás esetén nettó 100 000 eurós értékig lehet ezt a módszert alkalmazni, és nem kell licitet lebonyolítani, míg munkálatok esetén ez az érték 750 000 euró lett. Ez elég alacsony – mondták. Ennek a lefutási ideje rövidebb, mint a nyílt licité. Mostanig nem szabályozták, hogy mennyi idô alatt kell döntést hozni egy árajánlatról, most viszont 20 napon belül döntést kell hozni. Az a cél, hogy rövidüljenek a folyamatok, de így is csak körülbelül két héttel rövidült le a lebonyolítási idô.
           Az lenne az ideális, ha versenytárgyalásra adnának lehetôséget nyílt licit helyett – vélik az iroda munkatársai.
           A liciteken vesztes vállalkozók, amennyiben perelni kívánják a pályázat kiíróját, ezután 2%-os bélyegilletéket kell fizessenek, amit a licit-szerzôdés összértékébôl számolnak ki. Ezzel tulajdonképpen azt a módszert akarja a kormány megszüntetni, hogy a nem nyertes cégek indokolatlanul, esetleg a konkurens cég munkájának akadályozása miatt pereljenek.
           Ezelôtt is szempont volt az elbírálás során az ár mellett a technikai és szakmai kritérium, ez ezután is így lesz.
           – Mikortól lesz érezhetô a törvény hatékonysága?
           – Nem tudjuk. Elôször mindig a munkálat tervét kell kilicitálni, amíg költségevetés nincs, addig erre sincs pénz.
Rancz Enikô

Engedélyekre várva

           A remetei derítôállomás engedélyeztetése folyamatban van. A telep európai normáknak, elvárásoknak megfelel, tudtuk meg Kis Izabellától, az egység igazgatójától. A három település, Remete, Ditró és Szárhegy által létrehozott Redisza Rt. igazgatója hat kollegájával dolgozik a derítôállomáson.
           Az elmúlt években a szennyvízcsatorna kiépítésén dolgozott mindhárom település, a gerincvezetéket mindenhol sikerült letenni, a rendszer kiépítése pedig településenként változik.
           Összefogott Ditró, Szárhegy és Remete a szennyvíz tisztítása, a környezet kímélése érdekében. A cégben a részvények a lakosság függvényében oszlanak meg. Remete 39,87 százalékkal, Ditró 37,05 százalékkal és Szárhegy 23,07 százalékkal részvényes a 2008-ban létrehozott Redisza Rt-ben. Kis Izabellától azt is megtudtuk, magyar nyelvre fordított szerzôdéseket fognak kötni minden háztartással, de erre csak az engedélyek megszerzése után kerülhet sor, hiszen az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRSC) engedélyétôl függ az ár is.
           A remetei derítôállomáson 2800 m3 szennyvizet fognak tisztítani vegyszeres és élôflórás technológiával huszonnégy óra alatt. Ivóvíz tisztaságú lesz a természetbe jutó víz. Hogy a csatornázási díj befizetése kötelezô lesz-e, az igazgató elmondta, környezetterhelô adó van kilátásban azok számára, akik fűrdôszobával rendelkeznek, és nem csatlakoztatták a lakásukat a szennyvízhálózatra. Ezért is minél kedvezôbb áron szeretnék a csatornázási díjat megállapítani. Mivel az engedélyeztetések folyamata még tart, a fenntartásra a cég alaptôkéje szolgál, tudtuk meg.
Baricz-Tamás Imola

A megtévesztés művészete

           Szavatolja az anyanyelvű házasságkötést a polgári törvénykönyv
           A nemzeti kisebbségek tagjai lényegében megszorítás nélkül kérhetik a jövôben, hogy a polgármesteri hivatalok anyanyelvükön eskessék össze ôket, a képviselôház illetékes szakbizottsága elfogadta az erre vonatkozó módosító indítványt – közölte pénteken az MTI-vel Máté András parlamenti képviselô.
           A fenti hír a Transindexrôl származik, de ilyen-olyan változatban bejárta az egész hazai magyar sajtót az elmúlt napokban. Elsô látásra ismét egy kis lépés elôre (tehát az RMDSZ-doktrína gyakorlati igazolásának tűnik), ha ellenben nem felületesen olvassuk, azonnal kiderül, hogy ismét a semmit próbálják nagy megvalósításként eladni nekünk.
           Már a cím maga dupla csúsztatás, ugyanis egyrészt a polgári törvénykönyv pillanatnyilag nem szavatol semmit ilyen téren, csak egy tervezetrôl van szó, amit a parlament szakbizottságai tárgyalnak, másrészt, ha ezt a tervezetet netán el is fogadja majd a plénum, az nem tartalmaz semmiféle kötelezettséget ebben a témában, hisz a hír elsô mondata már pontosabban fogalmaz: megszorítás nélkül lehet kérni. Hogy teljes legyen a kép, az MTI-hír késôbb azt is tartalmazza, hogy A romániai magyarok számára a közigazgatási törvény eddig is biztosította a lehetôséget, hogy anyanyelvükön kössenek házasságot. Akkor pedig mi változik, kérdezheti az olvasó. A válasz pedig magától értetôdô: lényegében semmi. De ezt szépen csomagolva, többször is el lehet adni a választópolgárnak, mert immár bevett szokás, hogy – mint ez esetben is – kész tényként tálalják azt, ha a parlament egyik házának valamely szakbizottsága elfogad egy indítvány, majd következnek az újabb örömhírek: az indítványt eme ház plénuma, majd a másik ház szakbizottságai, a másik ház plénuma elfogadja, aztán aláírja az államelnök, megjelenik a Hivatalos Közlönyben, végül hatályba lép (ha lép). Ez minimum hét alkalom, amikor be lehet számolni az újabb nagy sikerrôl.
           A hírek csak arról nem fognak szólni, hogy kérni ugyan lehet majd az anyanyelvű házasságkötést, de ahol eddig nem volt, ott ezután se lesz magyar nyelvet beszélô anyakönyvvezetô. Magyarán: a gyakorlatban nem fog változni semmi.
Árus Zsolt

Fórumon találkoztak az alszegiek

           Van bôven probléma a város alszegi részében is, derült ki az elmúlt csütörtökön tartott lakossági fórumon. A Kós Károly Általános Iskola tanterme kicsinek bizonyult a Szôcs László tanácsos által szervezett fórumnak. A VII-es számú körzetben lakók gondjai kerültek terítékre, melyeket Mezei János polgármester, Lázár Zoltán alpolgármester, meghívottként Szôcs Tivadar, a közüzem vezetôje, Tóth Károly a mellékgazdaság részérôl, valamint Coşa Emil rendôrparancsnok és helyettese, Diaconiţă Vasile hallgattak és válaszoltak meg. Mondhatni, minden utca képviseltette magát a több mint kétórás találkozón.
           A „jó szomszédi” viszonyok, közbiztonság is terítékre kerültek, a cigány családok viselkedésérôl panaszkodtak többen, tarthatatlannak minôsítették azt az állapotot, mely például a Gyöngyvirág utcában, a vasúti sínek közelében van. A cigányok bejárnak az udvarokra, lopnak, lovakat legeltetnek, hangoskodnak, cirkuszolnak az ott lakókkal. Coşa Emil elmondta, ha gondjuk van, hívják a 112-es telefonszámot és jelentsék, a rend ôrei, ha kell, többször is kimennek a helyszínre, ne féljenek jelenteni a problémát, legyenek bizalommal a rendôrséggel szemben. Coşa azt is kiemelte, ha a szomszédnál van gond, akkor is hívni kell ôket, figyeljenek egymásra, tartsanak össze az utcabeliek.
           A tavaszi munkálatok kapcsán a mezei utak rossz állapota is felvetôdött, ebben a városrészben is súlyos, megoldatlan probléma. A járdák és átjárók hiányával ugyanúgy küszködnek a lakók, mint a helytelenül parkoló autók sokaságával.
           A Külsô utca végében lévô vasúti átjáró megnyitásáról, a víz- és csatornahálózatról, a város alsó részének ipari zónába való sorolásáról is szóltak. Egy Kis utcai lakó felhívta a városvezetés figyelmét, hogy a szomszédságban, a volt öntöde épületében működô cég szennyezi a levegôt. A polgármester ígéretet tett, utánanéz, megoldást keres, tárgyalni fog a cég vezetôjével.
           Továbbá az utcák állapotáról tárgyaltak, a Kavicsbánya utcában három útépítôcég is otthonra talált, ez nem látszik meg az utcán, ezen is szeretnének javítani az elkövetkezôkben.
           Ahogyan a felszegi gazdáknak, az alszegieknek is probléma a határôrzés, a legeltetés. Az alpolgármester jelezte, nemsokára egy találkozóra kerül sor a fôgazdákkal.
           A Tölgymezô utca lakói egy korábban ásott sánc miatt fognak tárgyalni a városvezetéssel, megegyeztek, a helyszínen elemzik a problémát.
           Elhangzott, amilyen szép a neve a Gyöngyvirág utcának, olyan ronda és szemetes, és nagyon rossz állapotban van a vasútállomás és környéke is.
           Lakossági kérésre fogják kivizsgálni a túl nagyra nôtt fák sorsát a Kós Károly iskola környékén. Nemsokára átadják a szociális lakásokat, vigyázni kell, kiket költöztetnek oda, nehogy a Csillagblokkhoz hasonlóvá váljék a modern épület, hangzott el. A kóbor kutyák e fórumon is szóba kerültek, az alpolgármester elmondta, nemsokára 100–150 kutyustól szabadul meg a város, Brassóba fogják vinni.
           Gyergyó kisváros, és visszataszító, hogy nyilvánosan az RMDSZ vet az MPP-re és az MPP vet az RMDSZ-re, vélte egy, a körzetben lakó pedagógus. Felvetése természetesen nem maradt válaszolatlan, Mezei János szerint, terelik ugyan politikai színezetre, de ez valójában nem számít, összefogást hangsúlyozott a polgármester, hogy úrrá legyenek a helyzeten. Tinka Kálmán tanácsos szerint a tanácsban nincs olyan, hogy MPP-s vagy RMDSZ-es, egy-egy felvetôdô probléma kapcsán csupán a törvények betartása kellene legyen a mérvadó.
           A VII. körzet lakóinak fórumán megfogalmazódott, találkozni fognak, és a találkozásoknak, beszélgetéseknek csak akkor volt, van értelme, ha azt tett is követi.
Baricz-Tamás Imola

Jézus a király és a fôpap
(Iz 50, 4–7; Zsolt 21 (22), 1, 8–9, 17–20, 22b–24; Fil 2, 6–11; Mk 15, 1–39)

           Mindenekelôtt megállapíthatjuk Márk evangélista szenvedéstörténetének két jellegzetességét: Jézus elhagyatottságát és Jézus hallgatását.
           Jézus elhagyatottsága: Márk szenvedéstörténetében Jézus feltűnôen egyedül marad: Péter tagadása után egyik tanítványa sem marad mellette. Az asszonyokat emlegeti ugyan az evangélista, de csak Jézus halála után.
           Ami a hallgatását illeti, nagyon kifejezô Jézus szótlansága: az ítélethozatal elôtt néhányszor megszólal, majd hallgatásba burkolózik. Márk meg is jegyzi: „De ô hallgatott és nem felelt semmit” (Mk 14,61). „Pilátus meg is kérdezte: Pilátus újra megkérdezte: „Nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak! Jézus azonban nem válaszolt semmit. Ez meglepte Pilátust” (Mk 15,4–5). A kereszten is csak egyszer szólal meg, amikor a 22. zsoltárt imádkozta: „Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?” Ezt egy római katona úgy értette volna, hogy Jézus elhagyatottan halt meg. A zsidó fültanú pedig, aki ismerte a zsoltárt, amit Jézus imádkozik a kereszten, nem értette félre: Jézus nem hitte, hogy elhagyta ôt az Isten, hiszen az Ô akaratából halt meg a kereszten: csak magára vette elhagyatottságunkat.
           Jézusnak az ilyen magatartása láttán: a magárahagyatottsága és a hallgatása láttán megkérdezhetjük: miért van ez? Kevés idô alatt Jézus a népszerűségébôl a mélybe, a királyi fogadtatásból a Jeruzsálemen kívüli kivégzésbe, a messiási küldetésének elismerésétôl („Áldott, ki az Úr nevében jön”) az istenkáromlásért kijáró halálbüntetésig süllyedt, ami a törvény nevében való kiközösítést és mindenki szemében az Isten átkát vonta maga után.
           Egyik pillanatban Messiásnak, Izrael királyának kiáltották ki, néhány nappal késôbb a halálát követelték. Jézus életében olyan ellentmondások voltak, amelyeket a tanítványai sem érthettek a feltámadása elôtt.
           Úgy tűnik, hogy Márk mindezekkel az ellentmondásos képekkel Jézus személyiségének két titkát is meg akarta világítani: Jézus messiási-királyságát és Jézus messiási fôpapságát.
           Jézus a Messiás-király: legyez kérdés vagy gúnyolódás formájában, vagy a fôpap vádaskodásában, de Jézus királysága a szenvedéstörténet középpontjában áll. Az elsô kérdés, amit Pilátus föltesz ennek a megkötözött embernek: „Te vagy-e a zsidók királya?”. Jézus a szemita nyelv sajátos fordulatával válaszol: „Magad mondod” (Mk 15,2). A következôkben Pilátus kétszer is megadja ezt a címet Jézusnak: „Akarjátok, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát?” (15, 9) és „Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondtok?” (15,12). Érdekes módon Márk evangéliumában senki nem reklamálja Jézusnak ezt a címét, amelyet a katonák is megfogalmaznak, amikor töviskoronát és palástot terítenek rá: „Bíborba öltöztették, tövisbôl font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: „Üdvözlégy, zsidók királya!” (Mk 15,18). A kereszt háromnyelvű feliratát, melyen szintén az állt, hogy a Názáreti Jézus a zsidók királya (15,26), a fôpapok és az írástudók ebben a könyvben nem reklamálják, hanem ôk is megfogalmazzák: „A Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztrôl a szemünk láttára, s akkor hiszünk!” (Mk 15,32).
           Jézus titkának második feltárása, hogy ô a Messiás-pap. Márk csak a fôpapoknak tulajdonítja Jézus elítélésében a fôszerepet; a nagy tragédiának, mely bogozódik, láthatóan ôk az okozói. Ôk vezetik Jézust Pilátushoz, és ôk ôrködnek azon, hogy kivégezzék: „Reggel a fôpapok a vénekkel, írástudókkal és az egész fôtanáccsal együtt meghozták a határozatot. Jézust pedig megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak”. Majd Márk így folytatja: „A fôpapok sok vádat hoztak fel ellene” (Mk 15,1–3). Késôbb ôk bújtatják föl a tömeget, hogy követeljék Barabás szabadon bocsátását: „Ám a fôpapok felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje” (15,11). Pilátus maga sem volt vak, mert Márk megjegyezte: „(Pilátus) tudta, hogy a fôpapok csak irigységbôl adták kezére” (15,10). Ez az irigység egy kisé igazoltnak tűnhet akkor, ha arra gondolunk, hogy a fôpapok szemében Jézus sikerei a népben hamis (politikai) reményeket is ébresztettek.
           Még megjegyezhetjük azt is, hogy János evangélista mellett Márk az egyetlen, aki elmondja, hogy Jézust bíborba öltöztették, amikor gúnyolták. Márpedig a bíbor a király és a fôpapok öltözete volt. Márk iróniája, hogy akik a bíbort rendesen viselik, nem ismerik föl az igazságot. Jézus kilétét és az elsô hitvallást nem ôk, hanem egy pogány százados fogalmazza meg: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.”
           Gyergyószentmiklós,
           2009. március 31-én.
           www.gyergyoiormenyek.ro
Baróti László-Sándor

Pimpószentelés napja

           Virágvasárnap a húsvét elôtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben.
           Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe a kereszthalála elôtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Mind a négy evangélium szerint az emberek megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács apostolok szerint a felsôruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be.
           A pálma a gyôzelem és a diadal jelképe. Ezért az ünnep neve több nyelven pálmavasárnap (latin nyelven Dominica palmarum, németül Palmsonntag, olaszul Domenica delle Palme stb.). Mivel az európai országok többségében nincsenek pálmák, az ünnepléskor a pálmaágakat itt gyakran tiszafa, fűzfa vagy más fák ágaival helyettesítették.
           A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag népszokáskincs épült.
           A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete a virágvasárnap: napján a templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint rontás, betegség, vihar, jégesô ellen), barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani.
           Virágvasárnapi népszokások
           A magyar népszokáskincsben a virágvasárnaphoz kapcsolódott többek közt tehát a barkaszentelés, Bújj-bújj, zöld ág játék, vagy a palóc kiszehajtás.
           * * *
           A Bújj-bújj, zöld ág énekes gyermekjáték, a hidasjáték része; a tavaszi „zöldág-járáshoz” is kapcsolódik. Újabban önállóan is játsszák bújósdi játékként vagy kapusjátékként.
           Szövege: „Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Nyisd ki rózsám kapudat, hadd kerüljem váradat. Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda”. Szövege kevéssé variálódó. Utolsó három sora („Szita, szita péntek”) samanisztikus emlékeket ôriz.
           * * *
           Virágvasárnap Magyarország egyes részein a lányok egy szalmabábut menyecskeruhába öltöztettek, majd végigvitték a falun, aztán levetkôztették, a szalmát pedig a vízbe dobták vagy elégették. A szokást századunk elsô évtizedeiben még gyakorolták. A szalmabábut kisze, kiszi, kiszôce, kiszice, kice, kicice, kicevice, banya, villô elnevezéssel illették.
           A lányok virágvasárnap a litánia után öltöztették a kicét az elmúlt év ôszén és az az év farsangján férjhez ment menyecskéktôl kölcsönkért ruhába. Az egyik lány felkapta a bábut, magasra emelte, és a többiek kíséretében, énekelve mentek a kertek mögötti patakhoz:
           Kicevice, villô!
           Maj’ kivisszük kicevicét, villô!
           Maj' behozzuk a zôd ágat, villô!
           A lányokra jó szerencsét, villô!
           Ott a bábut levetkôztették, a csupasz zsúpkévét, amelybôl a bábu alakját formálták, széjjelszedték. Mindegyik lány markolt belôle egy csomót és bedobta a vízbe, majd figyelte, hogy merre úszik. Azt tartották, hogy akinek a szalmacsomója elúszik, még abban az esztendôben férjhez megy, akié pedig a part felé úszik, az megesik.
           Majd azokat a menyecskéket is „kiénekelték”, akik a bábu felöltöztetéséhez ruhát kölcsönöztek, vagy akik a kölcsönzést megtagadták. A levetkôztetett bábut az Ipolyba dobták. Itt a vizes szalmával arcukat is megdörzsölték, illetve az Ipoly vizével mosták, hogy egészségesek legyenek, ne legyenek szeplôsek. Ahol folyóvíz nem volt, a bábu szalmáját elégették. A magyarázatok szerint az is gyakori cél volt, hogy a lányok férjhez menjenek, továbbá, hogy a bábuval együtt kivigyék a faluból a dögöt, a betegséget. A szlovák, morva, cseh és lengyel falvakban, Kelet-Németországban a nagyböjt negyedik vagy ötödik vasárnapján vitték ki az általában halálnak nevezett szalmabábut.
           A nagyböjt közepén meghordozott, halált ábrázoló bábukat a prágai szinódus 1366. évi tiltása említi. 1423-ban a poznani határozat tiltja a halálkihordást. A gömöri ág. hitv. ev. esperesség 1599. febr. 2-án Felsô-Sajón tiltja a Laetare vasárnapján szokott halál-kihurcolását. A prágai tiltás a „halál képérôl” a következôket mondja: „... a papoknak és világiaknak az a szégyenteljes szokása honosodott meg, hogy nagyböjt közepén halált ábrázoló bábukat énekek és babonás szertartások kíséretében visznek a helységen keresztül a folyóhoz, és ott hirtelen a vízbe dobják, s azt állítják azoknak gyalázatjára, hogy a halál ezután már nem árthat nekik, mivel határaikból elűzték...” Sieber véleménye szerint a prágai szinódus által tiltott halálkihordás menetét a pestishaláltól megfélemlített nép és a vele többé-kevésbé azonos szellemi szinten levô papság hozta létre.
           Forrás: wikipedia.org, mek.oszk.hu

Gyűjtô-büszkeségeink
Hörbi és az olasz kedvencek

           Maczali Gábor már édesapjától örökölte a motorok, a kis- és nagyautók iránti szenvedélyt. Alábújni, „belemászni”, szétszedni, összerakni, vagy csak egyszerűen nézni, édesapja számára mesterség is volt, Gábornak inkább hobbija. Sajnos, nem áll módjában, hogy a valódiakat nézegesse a garázsban, így inkább kedvenc márkáinak modelljeit, makettjeit gyűjtögeti és nézegeti szabadidejében. Több mint ötven darab van belôlük, mégis nekem kell meggyôznöm ôt, hogy ez már gyűjtôszenvedély.
           Meglepetésemre, nemcsak ô leli örömét az autók makettjeinek összerakásában, felesége, Erika is él-hal értük, fôként az olasz modellekért.
           – Legkorábbi gyermekkori emlékem – kezd mesélni a budapesti születésű, de négy éve Gyergyószentmiklóson élô Gábor –, hogy állok az autó kereke mellett, és a kerék nagyobb, mint én. Szenvedélyesen gyűjtöm a kicsiket és a nagyokat is, sajnos, a nagyokból, a valódiakból csak egyet tudok fenntartani egyszerre – nevet. Most a húszadiknál tartok, és általában idôsebbek is húszévesnél. Autóvásárláskor számomra a stílus a lényeg.
           – Modellek vagy makettek? – kérdezem az asztalra kirakott kisautókra mutatva.
           – Modellnek azt nevezik, amelyet én magam rakok össze, az, amelyet készen, összerakva veszek meg, az makett. Az a szép bennük, hogy nagyon jól ki vannak dolgozva, nem egyszerű játékautók. Van olyan is, amelyiknek ki lehet nyitni a csomagtartó ajtóját a kis fogóval, az ablaktekerô is el van készítve – hagyja jóvá Erika is a kis bogárhátúra mutatva.
           Magyarországon is volt egy kollekcióm, azok nagyok, modellek voltak, kétszéknyi hosszúak, és én magam raktam össze – folytatja. Az áruk tízezer forintnál kezdôdik, az alkatrészek árai sokszor megegyeznek a valódiakéval, és akár másfél hónap is kellett, amíg egyet összeraktam. Azokat nem tudtuk elhozni ide. Most körülbelül ötvenkét darab van a gyűjteményben, nagy részük makett.
           Majd az asztalra kirakott kis bogárhátúról kezd mesélni. Hörbi volt a neve a rajzfilmben, Hörbinek önálló élete volt, ez Gábor kedvenc rajzfilmje. – Nagyon örültem, mikor ezt megvettem – mondja, és mosoly csillan az arcán.
           – Hogyan tároltátok, tároljátok?
           – Találunk helyet nekik az íróasztalon, a lakás minden szegletében. Minden hónapban veszünk kettôt, hármat. Most már szükség lenne egy vitrinre, ahová berakhatnánk, és nem szállná meg a por, a takarításuk több mint egy órát vesz igénybe. Mostanra már jó pár darab összegyűlt.
           – Nem akarsz többet gyűjteni?
           – Dehogynem, csak veszek egy nagyobb lakást – nevetnek egyszerre. Most összeszedtem ôket, és észrevettük, hogy lett hely a lakásban.
           – Az elsô makett?
           – A Múzeumok éjszakáján egy kézműves ólomból öntött ki egy modellt, ami nagyon apró. Majd a Balatonon is vettem, s rájöttem, hogy annyi modell van, ami nagyon tetszik… Elképzelem, amint benne ülök és megyek vele. De nézni is jó ôket. Megnyugtató. A formatervezésük lenyűgöz, mármint a régieké, mert az újakat nem szeretem, nem tetszenek, lélektelenek. Úgy tervezték, hogy olcsó legyen, és olyan buták a rövid motortérrel.
           Egy papíron vezetem, hogy melyik makettet mikor és milyen alkalomból vettem. Így, amikor lemondtam a dohányzásról, de olyan is van, amelyet az ágy aljában kaptunk beköltözéskor, és van olyan is, amelyet kisgyerektôl vettünk meg egy vásáron, ahol kisgyerekek adták el olyan holmijaikat, amelyekre már nem volt szükségük.
           – Kedvenced…
           – Nincs. Az Alfa Romeo-modellek, és általában az olasz autók egész másak, mint a többi – fűzi hozzá –, élmény vezetni. A kollekcióm nagy része olasz modellekbôl áll. Talán ezeket tudnám kedvencnek kinevezni. A valódi autók közül is jobban szeretem az olasz gyártmányokat.
           – Vannak kisautó-szaküzletek?
           – Itt nincs, de külföldön nagy divatja van. A legnagyobb üzlet San Marinoban van, olyan, mint az igazi autósüzletek – mondja Erika. Terepasztalok is vannak, és minden alkatrész, ami egy modell összerakásához kell, és természetesen a makettek.
           – Úgy jártunk, mint az éhes gyerekek, azt sem tudtuk, hová nézzünk, amikor bementünk – folytatja Gábor.
           – Visszamentek még?
           – Kétszer voltunk, idén is kívánkozunk.
           – Autógyűjtôk, makettgyűjtôk számára klub létezik-e?
           – Magyarországon tagok voltunk egy klubban, valódi autók klubjában. Amikor én elôször jöttem Erdélybe, vettünk egy Alfa Romeot, egy igazit, egy idôs modellt. Mentünk az úton, és szembevillogott egy másik Alfa Romeo. Akkor azt hittük, ismerik a volt tulajdonost, s neki köszöntek, de késôbb kiderült, hogy az Alfa-tulajdonosok mindig köszönnek egymásnak, sôt, segítenek az úton, ha bajban maradsz az Alfával. És klubba is összejárnak, mi is tagok lettünk. Aki egyszer ilyen autót vesz, mást nem akar. Ilyenek az olasz autók.
           Egy 1500 köbcentis Alfa Romeo otthagyja az ugyannyi köbcentis, ugyannyi idôs BMW-t, és az egészet, s a fogyasztása mégis fele. A hangjuk is gyönyörű, mint a felébresztett párducé, szépen morog.
           Majd még jó ideig az olasz autókról mesél, a tervezôik nem mennek a szomszédba a formákért sem – mondja Gábor. Az olasz autók iránti imádatot mi sem fejezi ki jobban, mint a megjegyzése: „ez egy külön világ”.
           Gábor és Erika jelenleg egy ritka makettre, természetesen az Alfa Romeo egyik típusára vágyik. Addig is beszerzik azt, ami megtetszik, legutóbb egy Fiat rendôrautót vettek, Erika felsikított az üzletben örömében – idézik fel. Nagy áruházakba járnak vásárolni, ott ejtették legutóbb is a zsákmányt, és úgy is megvették, hogy emiatt a havi bevásárlásból jó pár tételt ki kellett hagyni – mesélik.
           – Buksz a rendôrautókra? – kérdezem, mikor kiderül, több is van belôle.
           – Az olasz rendôrautók gyönyörűek. Az igaziakat Olaszországban körbefotóztam.
           Az autózás és a kirándulás lételem mindkettôjük számára, mindent megbeszélnek, a vezetési stílustól a formatervezésig. Sokszor nézte Erika, amint Gábor az autókat szerelte, karbantartotta, így lett az autó közös szenvedély.
           – Egyes magazinokban lehet látni furcsa formájú autókat…
           – Szerintem gyártani csak úgy érdemes, ha az útra, közlekedésre tervezik. A legfontosabb szempont pedig a biztonság.
           A külsôt, a formát elhanyagolják a gyártók, ezért olyanok is a mai autók. Sok autóból nem lehet kilátni, amikor havazik, mert a lehulló hópelyheket is megvilágítja a rosszul elhelyezett és kialakított lámpa. Szerintem az is szép egy autóban, ha a hátulja föl van emelve. Azokat a gyártókat is kedvelem, amelyek autóit fel lehet ismerni, anélkül, hogy látnánk a márkajelet. Ilyen a Mercedes és az Audi is.
           Én készítek egy modellt most gipszbôl, de egy kicsit a saját ízlésem szerint átformálom.
           – Az igazi kamionok közül melyik a kedvenced?
           – Az amerikai csôrös.
           – Az autó színe mennyire fontos?
           – Kifejezô. A piros akkor áll jól az autónak, ha tud is valamit. A lila kevés autó esetében nyerô. Régen imádtam a tűzpiros kétajtóst, imádtam gyorsan vezetni. A szín is befolyásolja a beülô lelkiállapotát, és az illatosító is ugyanilyen fontos.
           – Mi a véleményed azokról az autókról, amelyek régi külsejét újra elôveszik a gyártók, esetleg kicsit felfrissítik?
           – A jól sikerült darabokkal teszik ezt, élményeket kötnek az emberek hozzá, ettôl eredményesek új formájukban is. Én ezt jó ötletnek tartom.
           – A tuningolás…
           – Régen a haverokkal levágtunk a kipufogóból, ez volt a tuning, vagy egy széles gumi. Az emberek a legolcsóbb tuningot veszik meg általában, és vicces vagy idegesítô eredményt érnek el. Egy ezzel foglalkozó cég tudja jól megcsinálni, úgy, hogy közben nem hágja át a KRESZ-szabályokat. Én a motor és a futómű-tuningot szeretem. Sokan lecsupaszítják az autót, vagy sportos formát adnak neki, az is szép.
           A mi autónk kifejezi a személyiségünket. Fontos tulajdonsága az is, hogy lehet közlekedni vele, de vásároltunk úgy autót, hogy kötéllel kellett hazahúzni, és soha többé be nem indult. 13 éves voltam. Tanulmányoztam ôket. Mindig autó vett engem körül – mondta Gábor, a gyűjtô. Remélem, elhiszi most már magáról, még ha nem is olyan bogaras, mint azt a gyűjtôkrôl gondolta.
Rancz Enikô

A Mezô és a Makkos utca

           A Mezô utca nevéhez illôen a mezôre vezetô út ma is. 1913-ban említik elôször. Nevét soha nem változtatták meg. A Tatár utcához hasonlóan néhány házas utca volt, jobbára iparosok, gyári munkások lakták, nem gazdálkodók, ahogy sokan gondolnák. Mára több szemrevaló épület jelzi, hogy módosabbak mai lakosai, mint az egykoriak.
           Szép és csendes utca, de itt is elkelne a járda, s legalább az út egyik oldalán az árok. Az pedig már az ábrándok birodalmába való az itt élôk szerint, ha megemelôdne a kövezéstôl az úttest közepe. Akkor se télen, se nyáron, se esôben, se napsütésben, soha senki nem kívánkozna el innen máshol lakni.
           A Makkos utca a kimutatásokban csak 1989-ben jelenik meg, holott tudunk róla már 1944 elôttrôl is. Mezôszélen kialakult szekérút volt, fôleg az alsó rész házai legalább 70 éves múltról mesélnek. Az utca két részre osztható mára. A Tűzoltó utcától a szárhegyi útig a kevésbé sikeres, de nyugodtabban alvó emberek lakják, a felsô – és csodák-csodája – kövezett részen a ’89-es fordulat után talpra pattantak házai fürdenek a napfényben, vagy csillognak az esôtôl (is.)
           Itt alul, bizony sáros és elfelejtett az utca. Lakói ennek ellenére reménykednek, hogy ide is jut majd egy keskeny gyalogjáróra, néhány kocsi kôre, aminek elterítésénél készséggel segédkeznek is annak idején.
           Örvendek a visszajelzéseknek, akkor is, ha szemrehányó a hangszín. Nem tudom ugyanis eléggé hangsúlyozni, hogy sorozatunk nem ölelhet fel minden, az utcában történt fontosabb eseményt is. Nem krónikája próbál lenni a településnek, csak szerény bemutatója. Éppen ezért az emlékfoszlányokkal is csupán egy kis színt akarunk belopni a meglehetôsen kopottá és porossá vált városban utunkra elkísérôk számára.
           A Tűzoltó utcában például, ahova visszatértünk, elôzô adásunkban önzôn csak a Bajnákat érintett dolgokat említettem, holott olyanokról is illet volna szólnom, akik, velünk ellentétben, valóban megpecsételten és vesztesen kerültek ki a kommunisták gyűlöletének köszönhetôen.
           Amikor a Pap-kertrôl beszéltem, szólhattam volna arról is, hogy az Kémenes András bácsi birtoka volt, hogy a hatalmas téglából épült gazdasági épület tégláiból egyik, a pártnál dolgozó szomszéd épített házat, a téglák többi része iskolaépületben vagy ki tudja, csak ott került-e falakba. Arról is szólhattam volna, hogy András bácsi fia, id. Kémenes Attila Gyergyószentmiklóson nem is iratkozhatott be a középiskolába, s egyik unokabátyámmal, Márton Csabával Hétfaluba kezdhették középiskolai tanulmányaikat.
           A Tűzoltó utca tehát ilyen történeteknek is tudója lehetne, ha megszólalhatna. A kôkereszttôl a Nyír felé ma szebbnél szebb házak sorakoznak, illetve épülnek. Lassan a Zsidótemetô utcáig nyúlnak a porták. S bár erre is jelentôsen megnövekedett a járműforgalom, még mindig a város nyugalmasabb és tisztább levegôjű részeként emlegethetjük ezt az utcát.
           Kérdésünk
           1. Mikor említik elôször a Mezô utcát, mikor a Makkos utcát?
           A válaszokat a GYTV stúdiójába április 9-ig várjuk.
Bajna György

Városrendezési terv
Fapiac

           Önmagában egy kis teresedés az út mellett. Megszervezetlen tér, beláthatatlan útkeresztezôdés. Az elmúlt évek során többször is felvetôdött egy itt kialakítandó parkoló ötlete. Aztán történt a tavaly nyáron, hogy önkormányzati megrendelésre a Larix Stúdió készített egy tanulmányt az integrált városfejlesztési terv műhelymunkáin felvetôdött, Békény körüli problémákra. A tér rendezésérôl Köllô Miklós tervezôt kérdeztük.
           – Mibôl indultatok ki?
           – A lényeg: míg egykoron a Békény a város gazdasági tengelye volt, és meghatározta a településszerkezet kialakulását, ma úgy folyik át a városon, hogy jelenléte alig érzékelhetô. Madaras Péter volt a tervgazda, és felrajzolta azt a lehetôséget, hogy hol közvetlenül a Békény patak vonalán, hol pedig ettôl egy kicsit eltávolodva, létrehozható egy a városon átfolyó patakra szervezôdô városi zöldfolyosó. Ennek vannak elvékonyodó, alig érzékelhetô szakaszai, de vannak markáns térszervezési lehetôségei, mint például a jelenlegi piac – az egykori patakparti tölgyes kétszázötven évnél is idôsebbre becsült tölgyével, vagy az egykori gyümölcsösbôl maradt idôs, jobb sorsra érdemes gyümölcsfáival – vagy éppen a Fapiac. A következtetés: a városban egy összefüggô, sétálásra alkalmas zöld sáv alakítható ki, ami egészen az erdôig vezet. Nem akarok kitérni a zöldfelületek társadalmi, gazdasági stb. vonatkozásaira, de gondolom, sor kerül a Békény-tanulmány bemutatására is, akkor majd bôvebben errôl.
           – Mit szeretnétek elérni?
           – Ebbôl a szemléletmódból adódóan rajzoltuk át a Fapiac arculatát. Így az nem parkolótér, hanem elsôsorban a Békény vonalát pontozó zöldfelület, ahol le lehet ülni a víz partján, bámulni a víz folyását, ahol a Békényen átvezetô palló túloldalán le lehet jutni a vízhez a nyári kánikulában. Mivel épp a fôtér felé kezdôdô történelmi épületegyüttes elôtt van, a Fapiac zöldfelületi kontrasztként tudja az ódon épületeket kihangsúlyozni.
           – Hogyan oldanátok meg a parkolást?
           – Összességében talán picit jobbat tudtunk kihozni, mint a jelenlegi eset, persze, a parkolók nagyobb területre vannak szétterítve. Fontos volt a gyalog öt percen belül megtehetô távolság, a háromszáz, háromszázötven méter. De sokkal jobban meg lehetne oldani a parkolási gondokat, ha a városnak sikerülne felhasználni erre a célra a központi zónán a hatvanas években még átfolyó, mára betömött Békény-ágat.
Csata Orsolya

Az állomás szépsége

           Tökéletesen igaza van Bajna György úrnak a vonatállomás szépségét, állapotát illetôen.
           Úgy-ahogy ki van világítva, szemeteskukák vannak elhelyezve, de ez minden. A vasút élmunkásainak állított betontabló a rendszerváltás óta üres, de körülötte virágdzsungel pompázott még a 90-es évek elején. A váróterem boltíveirôl is kúszónövényes cserepek lógtak. Ma egy szál virág sincs. Miért? Ha a vasúti kertészet nincs meg, a városi kertészettôl jutna egy kosárnyi palánta, egy-két cserép ide is. Gyakran utazom, és örökké hiányoltam, hogy nincs sem a váróban, sem elôl a homlokzaton egy elektromos óra. Nem kerülne sokba, és jó szolgálatot tenne annak ellenére, hogy karórát visel az ember, ha vonatra ül.
           A vízcsapot szétverni óriási ostobaság volt! Mindenki nem engedheti meg magának az üdítôt, és egy pohár hideg víz nyáron mindennél többet ér. A mai technika már ismeri a szenzoros vízcsapot, mely csak addig folyik, míg valaki a csô alá nyúl a pohárral. Szép gesztus volna egy-két ilyen csapot felszerelni, és legalább turistaidényben működtetni. Ha beépítenék egyik épület falába ôket, hogy a vezeték védve legyen, működhetne télen is. A vasutasok odafigyelése megóvná ôket a rongálástól.
           A vécék állapota is háborús jellegű. Legalább olyan kellene legyen, mint a csíkszeredai. Ott patyolattiszta vécé várja az utast, és van óra is a peronon.
           A gôzös-itató vízdarukat, mint műszaki emlékeket le is lehetne festeni. Tüzet oltani, vagonmosáshoz használni is lehetne. A víztorony is felújított ipari emlékként jól nézne ki, és talán használni is lehetne valamire.
           Magyarországon minden városi állomás dísze a ragyogó feketére lakkozott gôzmozdony, és nosztalgiavonatok is járnak nyáron. Sajnos, nálunk senkinek se jutott eszébe, hogy ezek az öreg gépek dísztárgynak is jók, így a harminc évnél fiatalabb korosztály már csak filmrôl ismeri ôket. Igazán méltó dísze lenne állomásunknak egy ilyen kiállított gôzgép, legalább egy kis tolatótípus. Még a hely is megvolna neki: a váróterem mögött ott a park, virág nincs, csak szeméttel van teli. Persze, vigyázni kellene rá, nehogy a graffitisek célpontja legyen. Akár egy leszerelt ciszternából és traktorfelnikbôl is, némi kiegészítéssel, jó gôzgép-utánzatot lehetne készíteni igazi mozdony híján. Csíkszeredában volt egy ilyen valamikor. Egy ilyen is szebb volna az állomás mögötti parkban, mint az, ami most van!
           Ne feledjük! Még ma is sok idegen látogató nem autóval jön városunkba, mert a vonatjegy még olcsóbb, mint a benzin. És aki lelép a vagon lépcsôjérôl, az állomás láttán az egész városról (esetleg annak vezetôségérôl is) képet alkothat. Talán a 110 éves évfordulóra szebb pályaudvarunk lesz!
Bálint K.

Zúg Március

           A ditrói cserkészek már hagyományosan, minden évben megszervezik a március 15-i történelmi cserkészvetélkedôt. Az idén is, akárcsak tavaly, március utolsó hétvégéjén tartották ezt a vetélkedôt. Annak ellenére, hogy a felhívás rajta volt a cserkész-levelezôlistán és országos rendezvényként hirdették, csupán három település, Gyergyóújfalu, Borszék és a házigazda Ditró csapatai neveztek be. Ez semmivel nem csökkentette a rendezvény színvonalát, amelyre az Idôsek klubjában került sor. A szervezô, Lovag Takó János cserkészcsapat rover-korú cserkészei kifogástalanul eleget tettek a szervezéssel járó feladatoknak. A bemelegítô beszélgetések, tízóraizás után a háromfôs csapatok bemutatkoztak, majd az 1848–49-es forradalom és szabadságharccal kapcsolatos ismereteikrôl tettek tanúbizonyságot. A tárgyi tudás mellett a versenyzôk számot adtak kreativitásukról, Kossuth-nótatudásukról. Kellemes, bensôséges légkörben zajlott ez a cserkésztalálkozó, ahol mindenki jól érezte magát. Amíg a zsűri elbírálta a csapatok tevékenységét, a résztvevôk, Bardócz Erzsébet volt cserkészvezetô irányításával, újabb Kossuth-nótákat tanultak, illetve a már ismerteket énekelték. Újabb falatozás, teázás után cserkészjátékokkal tették változatosabbá a találkozót.
           Gratulálunk a szervezôknek ezért a szép és tartalmas rendezvényért.
Farkas Aladár

Hegedűs Imre János:
Benedek Elek

           Hegedűs Imre János irodalomtörténész monográfiájában a Benedek Elek-i életmű egészét elemzi és helyezi el korban, irodalmi stílusirányzatokban, meghatározza műfaji változatosságukat, nem feledkezve meg Elek apó emberi sorsának megrajzolásáról sem.
           Benedek Elek születésének 150. és halálának 80. évfordulóján e nagy közönségsikernek örvendô monográfia újbóli megjelentetésével tiszteleg a Pallas-Akadémia Könyvkiadó.
           A könyv terjedelme kb. 438 oldal. Ára: 35,00 lej.
           Megvásárolható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendelhetô postai utánvéttel.

25 000 diák japánsztrájkja
Korszerű tanügyi reformot!

           A Románia Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) országos szintű tiltakozó akciót szervezett, mert nem ért egyet az oktatási miniszter, Ecaterina Andronescu által elôterjesztett tanügyi reformokkal.
           „Az óraszámok csökkentése elengedhetetlen a diákok túlterheltségének megszüntetéséhez, viszont mit sem ér, ha a tananyag és a követelmények ugyanazok maradnak, illetve ha olyan órákat szándékozunk feláldozni, amelyek egészségügyileg, közösségépítés szempontjából fontosak illetve az európai uniós versenyképességünket biztosítják.
           A torna- és osztályfônöki óráknak meghatározó szerepük van a középiskolások szellemi és fizikai fejlôdésében egyaránt. A tornaóráknak nem csak a fizikai erônlét fejlesztésében van fontos szerepe, hanem a mozgás elôsegíti az odafigyelést, és nem utolsósorban a diákok egészsége érdekében is elengedhetetlen. Az osztályfônöki óráknak a diákok számára személyiségformáló és társadalmi integráló szerepük van, ami ismételten nem elhanyagolandó a XXI. század társadalmában.
           A MAKOSZ az óraszámok csökkentése mellett foglal állást, viszont nem a tantárgyak megszüntetésével, hanem a tananyag csökkentésével és az órák idôtartamának 40 percre való változtatásával oldaná meg a diákok túlterheltségének problémáját” – olvashattuk a MAKOSZ felhívásában.
           Éppen ezért figyelemfelkeltô kampányt szerveztek a tagszervezetekkel közösen. Így az elmúlt héten, március 25-én, 26-án, szerdán és csütörtökön körülbelül
           25 000 diák – az ország tizenhárom megyéjébôl 70 iskola – tette fel a fehér karszalagot (japánsztrájk), kifejezve állásfoglalását.
           Hargita megyébôl a legtöbb középiskola diáktanácsa csatlakozott a felhíváshoz, így Gyergyószentmiklóson a Salamon Ernô Gimnáziumban, a Batthyány Ignác Szakközépiskolában és a Gépgyártó Szakközépiskolában tették fel a diákok a fehér karszalagot.
           Kolozsváron március 30-án körülbelül 900 diák vett részt a központi felvonuláson, csatlakozva a kampányhoz.
           Vetési Imola, a MAKOSZ ügyvezetô elnöke lapunknak elmondta, tárgyalnak a kolozsvári prefektussal, román társdiákszervezetekkel is, és várják a reakciókat, a minisztérium visszajelzését. A hét végén, április elején, a tagszervezetekkel tartandó megbeszélésen döntenek a kampány következô lépésérôl.
           A MAKOSZ figyelemfelkeltô kampányát támogatja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Közleményükben hangsúlyozzák: a tanügy-minisztérium ismét tanúbizonyságát adja a szakmai inkompetenciának. Az át nem gondolt, koncepció nélküli intézkedések súlyos következményekkel járnak. Ismételten felhívják a tanügyminiszter figyelmét arra, hogy amit cselekszik, az nem reform, hanem káoszteremtés. Éppen ezért tiltakoznak minden ilyenszerű intézkedés ellen.
Rancz Enikô

Anyám, én nem ilyen falovat akartam!

           Anyám, én nem ilyen falovat akartam!
           Ezerszer hallottam apám szájából e sóhajt. Sokáig ilyenkor a nagyanyám képe rebbent képzeletem elé, amint fiának átad egy színesre pingált, fából faragott hintalovat, s azt a még zsenge gyerek elôször örvendezve, boldogan szemléli, körüljárja, majd, miután ráül, kipróbálja, s ráébred a hintaló sánta, ingatag és rozzant mivoltára, kifakad belôle a szemrehányás: anyám, én nem ilyen falovat akartam!
           Késôbb megértettem, bár apám soha el nem magyarázta, hogy itt valami egészen másról van szó. Megértettem, mert a megállíthatatlanul szaladó, kegyetlen idô megérlelt rá, hogy apám valami nagy dolog iránt méltatlankodik a maga visszafogott, csendes módján. Túlélve szülei kulák mivoltát, túlélve a világháborút, a nagyapámat az öngyilkosság határáig űzô államosítást, a magyar hazához való visszatalálást és újbóli elszakíttatást, úgy érezte, a megállíthatatlanul szaladó idô az ô életét fosztja ki visszahozhatatlanul, miközben olyan falovon kénytelen hintázni, egyáltalán ülni, melyet ô nem egészen ilyennek képzelt. És tudta, hitte, hogy nincs másik világ, nincs újjászületés, reinkarnáció, hanem ez az egyetlen tudatosan élhetô és érezhetô világ, ez az egyetlen létezési lehetôség, melyet a hamis és hibás faló naponta megkeserít, hazuggá és gyilkossá tesz.
           Jöttment, félanalfabéta poroszlók szórták az igét, s váltak egyik napról a másikra bugris senkibôl vezetô elvtárssá, behódolva egy úgynevezett eszmének, melyet nem értettek, kiszolgálva egy velejéig hazug és romboló friss hatalmat, melytôl hasznot reméltek. Hatalmat, mely felszínre engedte, felszínre hozta a szennyet és a trágyát, hogy elfedje az igaz értékek s emberek tiszta víztükrét.
           S amikor a bűzös mocsok már mindent elborított, akkor, az amúgy baloldali gondolkodású apám azt mondta halkan, a szokásos reggeli borotválkozás után: anyám, én nem ilyen falovat akartam! Aztán elindult dolgozni.
           Mondták sokan ugyanezt, s tán még többen gondolták, csak a szenny diktatúrájában féltek szóvá tenni. Féltek barátaiktól, munkatársaiktól, fônöküktôl, a faltól, melynek éles füle még a telefonban halkan kattanó lehallgatót is felülmúlta. A bizalom kipusztult. Bárki lehetett besúgó, aki némi koncért cserébe buzgó és szocialista öntudattal átitatott jelentéseket gyártott egy rejtôzködô hatalom sötét pribékjei számára.
           Egy napsütötte délutánon apám félrehívott, s elmondta nekem, hogy a magnófelvétel, amit néhány hete szigorú magányunkban, erôsen lehalkítva játszottunk le, s melyen az Észak-Erdélybe 1940-ben bevonuló magyar hadsereget üdvözlô beszédek voltak, bajba sodorta ôt. Berendelték a rendszer titkos láncos kutyáinak várába, s órákig faggatták. Elmondta nekem, hogy nagyon vigyáznom kell a számra, utcán, iskolában, barátok közt egyaránt. Mert valahol, valaki énekel. Csipog, csiripel, besúg, jelent, elárul, jelent… Sejtette, ki lehet az, de, mint akkoriban semmiben, ebben sem lehetett bizonyos.
           És este, bár még messze járt a hideg, begyújtott a kályhába, megvárta, míg a lángok elhatalmasodnak a száraz fenyôhasábokon, kinyitotta a kályha ajtaját, s bedobta a magnószalagot.
           Bedobta Horthy beszédét, a Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen elhangzott, a bevonuló magyar katonákat üdvözlô szónoklatokat. S bedobta velük együtt a korabeli felvételeken sercegô magyar és székely himnuszt.
           A szalag meg csak égett, szörnyű sárga lánggal, s foszlott jellegtelen, szürke hamuvá. S hamuvá vált akkor, a mi szűk családi kozmoszunkban, az a hatalmas öröm s erô, boldogság, mi Trianon után húsz évvel áldotta meg Erdélyt és magyarjait. Mely nekünk, kései hallgatóknak megmutatta, hogy volt e tájakon más világ, s talán egyszer még lehet más világ.
           Aztán nem maradt más, csak a fojtott félelem. Gyomorgörcs, ha autó állt meg a ház elôtt, ha megcsörrent a telefon, s felszínes, semmitmondó dialógusok barátinak vélt társaságokban. És maradt a hömpölygô állami propaganda, sokasodott az üresen kongó boltok sora, a magyar gyereknek az állam tôle idegen nyelvén oktatott tantárgyak száma, sokasodtak a betelepített idegenek… Az a másik világ egyre távolabbinak tűnt. És maradtak a csipogó-csiripelôk, a némán esténként összehúzódó családok.
           Majd, egy decemberi délelôttön kopogtak a kazánház vasajtaján, ahol dolgoztam. A vállalati párttitkár állt ott, mögötte két fiatal hölgy, égigérô vörös könyvkupacot cipelve. A fehérre izzított tűztérhez hordták a rakományt, s mosolyogva bíztattak, tápláljam csak nyugodtan vele a gôztermelést. Aztán hozták a falakról leszedett, a mindenható pártot s vezérét éltetô jelszavakat, töméntelen iratot, kis piros könyvecskéket, sárgálló érdemrendeket… És a pokoli lángtenger engedelmesen befogadta mindet. Égette, emésztette az éppen elmúlásba szédülô világot, annak nyomait. Azt a világot, mely, nem sokkal elôtte, tűzbe vettette apámmal a magnószalagot.
           Megállás nélkül tömködtük le a kazán torkán az addigi életünket megkeserítô mondatokat, eszméket, a mérgezô és hazug ideológiát, mely a félelmet ültette trónusra szobáinkban, osztályainkban, utcáink kövein.
           Akkor, ott átélhettünk egy csipetnyit nagyapáink, nagyanyáink 1940-es boldogságából, s az akkor bennük sarjadó, erôt árasztó reménybôl, hogy élhetjük egyetlen számunkra adatott földi létünket emberként, magyarként.
           És életre keltettük azt a gôzdudát, mely sok-sok éve már némán meredt az égre. Mintha az úristennek dudáltunk volna, hadd lássa örömünket, hallja újjászületésünk diadalát, s hallja azt minden ember s minden magyar, kinek végre kinyílhatott füle a halláshoz.
           1944-ben, a háború és a nagypolitika úgy döntött, visszaveszi tôlünk, amit alig négy éve jogos jussunknak gondoltunk. Úgy döntöttek, nekünk sötét és idegen pribékek árnyékában kell majd napjainkat tengetnünk.
           Majd' ötven évvel késôbb a kazán döntött úgy, hogy hamuvá s korommá olvasztja a „művet”, de érintetlenül hagyja annak alkotóját.
           Minden ünnepre menthetetlenül hétköznapok jönnek. A tűz kialszik, a párttitkárok ma más könyvek, könyvecskék között gubbasztanak. Csináltak maguknak más, új pártot, majd osztódtak, papoltak, kampányoltak, hazudtak tovább rendületlenül, jó szokásuk szerint. S addig-addig forgolódtak, míg újra hatalomba forgatták magukat. A szertefoszló álmokat elfújta valami kóbor, hol keletrôl, hol nyugatról fújó szél, a pribékek demokratákká nemesedtek. Ma már mindenki mindent beszélhet, hallgathatja a negyvenes bevonulás beszédeit, énekelheti himnuszát úton-útfélen… Csak a lényeg nem változott, s mi, akik néha esténként borzongva szeretnénk összebújni a lelki hidegben.
           A kályhák, kazánok apró purgatóriumát kikerülôket nem érdeklik a minket melengetô ünnepek. S míg, jobb-rosszabb idôkben, kizárólag saját kiváltságaikat óvják s építik, lassan azt is elfelejtjük, mire vágyunk igazán. No, meg azt is, hogy a könyveket ugyan a párttitkár hozza, de a tűzbe mi tesszük ôket.
           Mi, magyarok, elfelejtjük, hogy túlélô pribékek önös szeszélye sodort el bennünket nemzeti egységünk akár képletes kimondásától is. Elfelejtjük, hogy azok hirdetik és oktatják ma a néphatalmat, bárhol is lennénk a Kárpátok karajában, akik nem is olyan régen még piros könyvek között sulykolták az egy igaz utat, ha kellett, tűzzel-vassal. Elfelejtjük, hogy akiktôl ma az ünnepet reméljük, nemrég még szellemi s néha fizikai megnyomorítóink voltak. És nem látjuk, mert talán már nem is akarjuk látni, hogy a tôlük kapott hintaló nem a fa hibájából sánta, hanem a faragó suta kezétôl.
           Mégsem akarunk leszállni róla. Mégsem dobjuk tuzbe a börtönként fogva tartó falovat. Pedig mi nem ilyen falovat akartunk! Lehet, hogy semmilyen falovat nem akartunk.
           Március 15-én, másfél évszázaddal ezelôtt láng lobbant a magyar keblekben. Azóta minden tavasszal mi is lángot csiholunk. Idén rendôr- és acélkordonok közé menekültek pribékjeink, talán a tűztôl való rettegésük kergette oda ôket. S hallhattunk remek szónoklatokat, Budapestrôl, Erdélybôl… A nemzet és egymás ellen munkálkodó, tobzódó, aknát ásó embereink szóltak.
           A pesti karhatalmi védôfalak álcájából kiszüremlô közhelyek régi ismerôsök régi szövegei voltak. Azok forradalmat dicsôítô papolása, kik 1959-ben, pontosan március 21-én, egy másik forradalom idegen tankokkal való eltiprása után, mindössze tizenegy nappal tizennyolcadik születésnapja után, felakasztották Mansfeld Pétert. Azok mesterségesen felerôsített hangja, akik akkor, ’56-ban, rettegtek egy tizenhat éves kamasz dühétôl. S akik máig rettegnek a nemzet egységétôl, s ezáltal erejének tudatosulásától. És félelem ébreszti ôket minden szürke reggelen, ha arra gondolnak, hogy talán a népnek kellene dönteni, netán ítélni felettük. Hogy eljöhet a pirkadat, mikor a székeikhez oly makacsul ragaszkodókat a székkel együtt vetik a tűzre. Itt is, máshol is.
           Hogy ünnep lesz-e az a nap, nem tudom. De azt tudom, hogy rengeteg égetnivalót gyűjtöttünk magunk köré s fölé. És tudom, hogy isten elleni vétek a nemes fenyôbôl elôcsalni a láng melegét, miközben a hegynyi lom fojtogat. Az ô füstté enyészete meleget adhat, azt a meleget, amit érezhettünk, mikor az Erdélybe bevonuló magyar katonákat üdvözöltük, mikor Petôfit láttuk a Nemzeti Múzeum lépcsôin, mikor szembefordultunk a pribékek vörös csillaggal ékesített páncélosaival, mikor betuszkolhattuk ama jelszavakat egy izzó kazánba.
           Azt a falovat, pedig, aminél különbet szerettünk volna, engedjük az ôt ily satnyára készítôjével együtt lángolni. És végre-végre melegedjünk.
Kercsó Alpár

Országos lomtalanítás
Sajtóközlemény

           A Környezetvédelmi Minisztérium április 4-én újraindítja az országos lomtalanítási programját, mely áprilistól kezdve minden hónap elsô szombatján megismétlôdik, célja az elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtése a lakosságtól.
           Április 4-én, szombaton, a Hargita megyei municípiumok (Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz) lakosai minden elromlott és nem működô elektronikai és elektromos berendezésüket kitehetik a hulladékgyűjtô pontokba, a hulladékszállító cég térítésmentesen elszállítja azokat.
           A begyűjtött elektromos és elektronikai hulladékokat a polgármesteri hivatalok vagy az általuk megbízott hulladékszállító cégek értékesíthetik erre szakosodott egységeknél, mint a Computer Trade Kft. Csíkszerdában és a bögözi székhelyű E-Recycling Kft.
           Az összegyűjtött hulladékokat elemeikre bontják, amit lehet, újrahasznosítanak, a többi pedig biztonságosan megsemmisítôdik speciális berendezésekben.
           Mit kell tenni április 4-én?
           Elsô lépés: a lakosság kiteszi a hulladékgyűjtô pontokba vagy a ház elé az elromlott és nem működô elektronikai és elektromos berendezéseket.
           Második lépés: a polgármesteri hivatalok vagy az általuk megbízott hulladékszállító cégek összegyűjtik a kirakott hulladékot.
           Harmadik lépés: az összegyűjtött hulladékot az engedélyezett gyűjtôpontokra szállítják.
           Negyedik lépés: az összegyűjtött hulladékok az elektronikai és elektromos berendezések újrahasznosítására és megsemmisítésére szakosodott cégekhez kerülnek.
           Hargita megye négy municípiumából a március 14-i országos lomtalanítási akció alkalmával 3,1 tonna elektromos és elektronikai hulladék gyűlt össze. Az európai uniós elvárás 4 kg/lakos/év elektromos és elektronikai hulladék begyűjtését szabja meg a 448/2005-ös Kormányrendelet szerint.
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség


                     Sport

Jégkorong/ Ifjúságiak
Bronzérmes a válogatott

           Március 25-én, szerdán a harmadik forduló mérkôzéseivel folytatódott a Mariborban lezajlott ifjúsági (U18) világbajnokság küzdelemsorozata. A divízió II-es világbajnokság A-csoportja keretében az elmúlt hét közepén a következô eredmények születtek.
           Románia – Horvátország 6–1 (1–0, 3–1, 2–0). A romániai csapat gólszerzôi: Bíró Tamás, Péter Zsolt, ţapu, Pascaru, Mihăilescu és Gliga. További eredmények a múlt szerdai játéknapról: Dél-Korea – Mexikó 10–0 (5–0, 1–0, 4–0) és Szlovénia – Spanyolország 8–0 (1–0, 4–0, 3–0).
           A 3. forduló mérkôzései utáni rangsorban: 1. Szlovénia 9 pont (gólarány: 28–1), 2. Dél-Korea 9 pont (18–2), 3. Románia 6 pont (16–9), 4. Spanyolország 3 pont (8–11), 5. Horvátország 0 pont (3–25), 6. Mexikó 0 pont (2–27).
           Március 26-án, csütörtökön a következô eredmények születtek: Románia – Dél-Korea 0–8 (0–1, 0–3, 0–4), Horvátország – Spanyolország 9–1 (2–0, 4–1, 3–0) és Szlovénia – Mexikó 12–0 (5–0, 3–0, 4–0).
           Március 28-án, szombaton az utolsó forduló mérkôzéseire került sor. A romániai válogatott eredménye: Románia – Spanyolország 7–3 (3–1, 2–2, 2–0) /gólszerzôk: (5.02) Gliga Roberto, (9.17) Pascaru, (17.14) Bíró Tamás, (28.02) Imecs Attila, (34.10) Imecs Attila, (45.17) Gliga Roberto, (45.50) Péter Zsolt, illetve (19.12) Puyuelo, (26.04) Bravo, (38.43) Martinez/.
           További eredmények az utolsó játéknapról: Horvátország – Mexikó 11–1 (1–0, 5–0, 5–1) és Szlovénia – Dél-Korea 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)! A csoportgyôzelemre nagy esélyesnek tartott hazai válogatott nem kis meglepetésre vereséget szenvedett az ázsiaiak elleni mérkôzésen, így a távol-keleti ország ifjúsági válogatottja került magasabb értékcsoportba. A három gyôzelmet elérô román válogatott a csoport harmadik helyén végzett.
           A rangsorban (5–5 mérkôzés után): 1. Dél-Korea 15 pont, 2. Szlovénia 12 pont, 3. Románia 9 pont, 4. Horvátország 6 pont, 5. Spanyolország 3 pont, 6. Mexikó 0 pont.
           Emlékeztetôül a szlovéniai világbajnokság 1. és 2. fordulójának (már közölt) eredményei: Románia – Mexikó 10–2, Dél-Korea – Spanyolország 3–1, Szlovénia – Horvátország 14–1, Dél-Korea – Horvátország 5–1, Spanyolország – Mexikó 7–0 és Szlovénia – Románia 6–0.

Jégkorong/ Külföld
Elhunyt ifj. Ocskay Gábor

           Harmincnégy éves korában, március 25-re virradó éjjel, elhunyt ifj. Ocskay Gábor, a Székesfehérvári Alba Volán és a magyar válogatott jégkorongozója. „Gábor éjfélkor rosszul lett, és már nem tudtak rajta segíteni” – nyilatkozta id. Ocskay Gábor, a sportoló édesapja, a székesfehérvári klub ügyeveztôje. A tragédia kapcsán a hozzátartozók Horog László újságírót, a család barátját kérték fel, hogy nyilatkozzon. Horog László elmondta, a fehérvári játékos Budapesten élô me-nyasszonyánál pihent, amikor éjfélkor rosszul lett. Kihívták hozzá az orvosokat, de már nem tudtak segíteni rajta. Mint késôbb kiderült, a kiváló jégkorongozó halálát szívinfarktus okozta.
           A 2004 szeptemberében diagnosztizált szívizombetegsége miatt Ocskay Gábor négy hónapot kihagyott, azt követôen viszont megkapta az engedélyt a sportolásra. A 34 éves csatár március 21-én, szombaton lett kilencedik alkalommal magyar bajnok az Alba Volánnal. A magyar válogatottban 187-szer szerepelt, és eddigi legnagyobb sikerét tavaly árpilisban érte el, amikor a nemzeti csapat hetven év elteltével feljutott a világ élvonalába. Ocskayt háromszor (1994, 1995, 2006) választották meg az év játékosának, ötször (1994, 1997, 2002, 2004, 2008) lett a legtechnikásabb játékos és háromszor (1994, 2006, 2007) a legjobb csatár. Pályafutása során kizárólag az Alba Volánban szerepelt. Nagy álma vált volna valóra, ha szerepelhet az április 24-én kezdôdô svájci világbajnokságon, ahol – többek között – Kanadával, elôtte pedig a címvédô orosz együttessel is megmérkôzik a magyar válogatott.
           „Ugyanúgy sokkolt a hír, mint a legtöbb magyar embert. Edzôként úgy fogok rá emlékezni, mint a legkeményebben dolgozó játékosra, akivel megtiszteltetés volt a közös munka” – nyilatkozta az IIHF honlapjának Pat Cortina, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
           Ifj. Ocskay Gábor temetésére április 1-jén, szerdán délután került sor a székesfehérvári Béla úti temetôben.
           Nyugodjon békében!

Jégkorong/ Bajnoki döntô
Aranyérmes a Sportklub

           Idei sikerével, zsinórban harmadik országos bajnoki címét szerezte meg a Csíkszeredai Sportklub csapata. A négy gyôzelemig tartó román bajnoki döntô ötödik mérkôzése elôtt, összesítésben, a Sportklub csapata 3–1 arányban vezetett a HC Csíkszereda elleni párharcban. Alig egy gyôzelem kellett tehát a bajnoki cím védôinek az újabb végsô sikerhez. A múlt szombaton lejátszott mérkôzés elôtt egy perc néma csenddel emlékeztek meg a résztvevôk a március 25-én, szerdán elhunyt Ocskay Gáborról. A mérkôzés elsô percében a Sportklub akár vezetést is szerezhetett volna, de Szôcs nem találta el jól a korongot. Tovább támadt a Sportklub, Filip, majd Wallenberg veszélyeztette a HC kapuját. A 11. percben Sándor révén vezetést szerzett a Sportklub, majd két perccel az elsô harmad vége elôtt, emberhátrányban (!), a svéd Ramstedt növelte a Sportklub elônyét.
           Kétgólos elônnyel kezdte a második harmadot a Sportklub. A játékrész harmadik percében szépített a HC Csíkszereda, majd három perccel késôbb ki is egyenlítettek! Az eredmény 2–2-re alakult. A játékrész 9. percében Péter újra vezetést szerzett a Sportklubnak (3–2). A folytatásban nem születtek gólok. Különben a harmadik játékrészben tartani tudta elônyét a Sportklub, s végül megérdemelten szerezték meg a bajnoki döntôben negyedik gyôzelmüket, amely egyben a csíkszeredai jégkorongsport 11. bajnoki elsôségét is jelentette. A Csíkszeredai Sportklub csapata 2007 és 2008 után idén is román bajnokságot nyert, s ôsszel indulhatnak a Bajnokok Ligája selejtezôjén.
           Bajnoki döntô, 5. mérkôzés: Csíkszeredai Sportklub – HC Csíkszereda 3–2 (2–0, 1–2, 0–0). Gólszerzôk: Sándor (11.), Ramstedt (18.), Péter (29.), illetve Stefanka (23.), Mihály Ede (26.).

Kézilabda
Befejezôdött a körzeti

           Március 28-án, szombaton Balánbányán rendezték meg a Gyergyó körzeti kézilabda-bajnokság 4. és 5. fordulóit. A hat csapatot felvonultató megmérettetés 4. fordulójának eredményeit Korpos Lajos testnevelô tanár közölte: Ditrói Puskás – Remetei Kereszthegy 15–11, Szárhegyi Bástya – Gépgyártó Iskolaközpont II. 24–13, Balánbányai Bányász – Gépgyártóipari Iskolaközpont I. 20–10. Az 5. forduló eredményei: Kereszthegy – Gépgyártóipari Iskolaközpont I. 20–12, Bányász – Gépgyártóipari Iskolaközpont II. 16–9, Bástya – Puskás 22–15.
           A rangsorban (5–5 mérkôzés után): 1. Bástya 10 pont, 2. Bányász 6 pont (gólarány: 94–82), 3. Puskás 6 pont (113–88), 4. Kereszthegy 4 pont, 5. Gépgyártó Iskolaközpont II. 2 pont, 6. Gépgyártó Iskolaközpont I. 0 pont.
           (Megj.: az elsô fordulóban a Balánbányai Bányász csapata 25–16 arányban gyôzte le a Ditrói Puskás együttesét, s a rangsor elkészítésekor a két csapat egymás elleni eredményét vették figyelembe.)

Küzdôsport/ Taekwondo
Jó szereplés kupaversenyen

           Március 28-án, szombaton harmadik alkalommal került megrendezésre a Feteşti-kupa elnevezésű taekwondo-verseny Feteşti-en. A megmérettetésen 9 klubcsapat 145 sportolója mérte össze tudását. Az ország legjobbjait felvonultató mezônyben jelen volt a Péter Balázs 2 Danos edzô által felkészített Blackwidow SK 17 sportolója is, akik közül tízen dobogós helyen végeztek. Az összesített eredmények alapján két elsô hely, egy második és hét harmadik helyezést értek el Péter Balázs tanítványai.
           Eredmények:
           Elsô helyezettek: Lungu Annamária (kadett, –35 kg-os súlycsoport) és Soponaru Cristian (kadett, –30 kg-os súlycsoport). Második helyezett: Bilibók Hunor (kadett, –35 kg-os súlycsoport). Harmadik helyezettek: Hozó Norbert (kadett, –35 kg), Görbe Tünde (kadett, –41 kg), Bajkó Izabella (kadett, –51 kg), Illés Zsolt (kadett, –40 kg), Sólyom Ágnes (kadett, –51 kg), Blaga Ciprian (gyerek, –25 kg), Görbe Balázs (kadett, +40 kg).
           A bírók döntése értelmében a verseny legtehetségesebb sportolója Lungu Annamária (Blackwidow SK) volt, aki különdíjban részesült. Péter Balázs tájékoztatása szerint a csapatrangsorban a Blackwidow SK csapata a második helyen végzett.

Jégkorong/ Gyermekek
Ezüstérmes gyergyóiak

           A március 27–29. közötti idôszakban Csíkszeredában rendezték az U14-es korosztályúak országos bajnokságának utolsó körmérkôzéses tornáját. A gyergyói vonatkozású eredmények: ISK Progym Junior Vipers – Csíkszereda 2–7, ISK Progym Junior Vipers – Dunărea Galaţi 6–5, ISK Progym Junior Vipers – Steaua 9–3. A rangsorban: 1. Csíkszeredai ISK Sportklub, 2. Gyergyói ISK Progym Junior Vipers, 3. Bukaresti Steaua, 4. Dunărea Galaţi. Az U14-es korosztályban szereplô gyergyói csapat edzôi: Koós Tibor és Kémenes Balázs. Az U12-es korosztályúak országos bajnokságának végeredménye: 1. Csíkszeredai ISK Sportklub, 2. Gyergyói ISK Progym Junior Vipers, 3. Steaua, 4. Dunărea Galaţi. Az U12-es korosztályú gyergyói csapat edzôi: Farkas Csaba és Kémenes Csaba.
           Amint azt megtudtuk, a gyergyói U14-es korosztályú csapat április 4-én és 5-én Magyarországon, Debrecenben az Opel Csôsz Kupán vendégszerepel. A nemzetközi tornán a gyergyói csapaton kívül még magyarországi és szlovákiai együttesek vesznek részt. A gyergyói U12-es korosztályú csapat április 4-én és 5-én Újpesten megrendezésre kerülô kupatornán vesz részt.

Labdarúgás
Itthon játszik a Jövô

           Az elmúlt héten a 17. forduló mérkôzéseivel folytatódott a Hargita megyei IV. Liga tavaszi küzdelemsorozata.
           Eredmények. Székelyudvarhelyi Roseal – Gyergyószentmiklósi Jövô 4–0 (1–0). Gólszerzôk: Dénes Jenô (14.), Albert István (63. – 11-esbôl), Ferenczi Szabolcs (82.) és Nicolae Iorga (75.).
           Buslig Gyula sportreferens: – A második félidôben egy rosszul hazaadott labdát a gyergyói kapus – Scurtu Marius – úgy rúgott el, hogy közben szabálytalankodott az egyik udvarhelyi csatárral szemben. Ezért a játékvezetô kiállította a Jövô kapusát, és 11-es ítélt a hazaiak javára. A büntetôrúgást az udvarhelyiek értékesítették. Ezután a kiállítás sorsára jutott a gyergyói csapatból Mezei Imre is, így a megfogyatkozott Jövô csapata végül 4–0 arányú vereséget szenvedett.
           Gyergyói Jövô: Scurtu Marius – Scurtu Florin, Mihalache, Marcoci, Catrinoi, Kovács (Botos), Nagy Dénes, Scurtu Ionel (Nagy Zs.), Cioată, Mezei, Baban (Apostu).
           Balánbányai ASA – Parajdi SE 5–0 (2–0). Gólszerzôk: Oblijan Ionel (19.), Ronţu Dorin (42.), Cioabă Adrian (65.), Boldizsár Gheorghe (75.) és Lungu Andrei (80.).
           Csicsói KSE – Szentegyházi Vasas 3–4 (1–2). Gólszerzôk: Doltea Gabriel (3., 89. és 92.), illetve Gergely Tibor (18. és 77. – mindkettô 11-esbôl), Knobloch Zoltán (42.) és Lôrinczi István (69.).
           Csicsói KSE – Homoródalmási Homoród 7–2 (5–0). Gólszerzôk: Részegh Elôd (35., 54. és 60.), Papp Levente (7.), László Zsolt (27.), Vrabie Adrian (38.) és Bálint Csaba (44.), illetve Tódor Zoltán (56.) és Bogdán Zsolt (58.).
           Salamási Tudomány – Székelykeresztúri Egyesülés 7–2 (7–2). Gólszerzôk: Căinaru Alexandru (2. és 23.), Dobreanu Silviu (7. és 32.), Boroian Ioan (13.), Lazăr Costel (35.) és Cotfas Vasile (42.), illetve Berei Hunor (31.) és Dobribán Róbert (39.).
           Csíkszentmihályi Törekvés – Gyimesközéploki Csillag 4–1 (3–1). Gólszerzôk: Magirescu Emil (3.), Kovács István (20.), Tamás Szilárd (45.) és Doagă Mihai (55.), illetve Csillag György (7.).
           Március 26-án, csütörtökön: Maroshévízi Tudomány – Csíkszeredai Start 2000 ISK 2–2 (2–2).
           * Az ifjúsági A- és B-csoportokban legutóbb a következô eredmények születtek: Szentegyháza – Csicsó 3–2, Csíkszentmihály – Balánbánya 0–2, Székelykeresztúr – Zetelaka 0–7.
           * Az ifjúsági C-csoportban: Tölgyes – Jövô 1–5, Maroshévíz – Lövéte 17–0, Gyergyói Elite – Udvarhelyi ISK 1–0, Balánbánya – Udvarhelyi AFC 4–0.
           * Az ifjúsági D-csoportban: Szentegyháza – Csíkszeredai ISK 0–2.
           * Az ifjúsági E-csoportban legutóbb a következô eredményeket jegyezték: Jövô – Udvarhelyi AFC 1–2, AFC1 – Siculum1 2–1, AFC2 – AFC1 0–8, Jövô – Siculum1 2–5, AFC2 – Siculum1 0–4, Jövô – AFC1 2–2, Elite – AFC2 1–1. A Csíkszeredai Siculum1 csapata vesz részt a május 1–3. között Brassóban megrendezésre kerülô zónadöntôn.
           * A megyei teremlabdarúgó-bajnokságban legutóbb a következô eredmények születtek: Udvarhelyi Gimi ACS2 – Farkaslaka 5–2. A rangsorban: 1. ACS2 Udvarhelyi Gimi 28 pont, 2. Udvarhelyi Infopress 25 pont, 3. Székelykeresztúr 22 pont, 4. Farkaslaka 16 pont, 5. Csíkszeredai Siculum 12 pont, 6. Betfalva 9 pont, 7. Udvarhelyi UH 0 pont.
           A megyei IV. Liga következô fordulójának műsora: április 1-jén 17 órától: Csíkszeredai ISK – Csicsó. Április 4., szombat 11 órától: Székelykeresztúr – Udvarhelyi Roseal; 14 órától: Gyimesközéplok – Szentegyháza. Április 5-én, vasárnap 17 órától: Gyergyói Jövô – Csíkszentmihály, Parajd – Maroshévíz, Homoródalmás – Salamás. A megyei szintű Románia-kupában április 3-án, pénteken 16 órától: Madéfalva – Balánbányai ASA.
           * Az ifjúsági C-csoportú bajnokság keretében április 2-án, csütörtökön 17 órai kezdettel a Gyergyói Jövô – Udvarhelyi ISK mérkôzés kerül lejátszásra.

Fogathajtás
Ismertté vált a versenynaptár

           Az év elején éves gyűlését tartotta Marosvásárhelyen a Román Lovas Szövetség keretén belül működô Fogathajtó Bizottság. A tanácskozás keretében eldöntötték, hogy május 15–17. között Marosvásárhelyen rendeznek nemzetközi versenyt a kettes fogatok számára. Ugyanakkor elhangzott, hogy a romániai fogathajtó-válogatott a Magyarországon, Kecskeméten augusztusban sorra kerülô világbajnokságra készül. A válogatottat alkotó versenyzôket a Fogathajtó Bizottság elnöke jelöli ki az országos bajnoki fordulókban, illetve a nemzetközi megmérettetéseken elért eredmények alapján. A Fogathajtó Bizottságnál tagsági tisztújításra 2010-ben kerül sor az ez alkalommal összehívásra kerülô közgyűlés keretében. Egyenlô szavazati szám esetén a bizottság elnökének voksa lesz a döntô.
           A 2009-es évben a Román Lovas Szövetségen belül működô Fogathajtó Bizottság B-kategóriás országos bajnokságot hirdet. A bajnokság szabályzata, illetve a selejtezô fordulók kijelölése a késôbbiekben készül el. A B-kategóriás bajnokságban a fogatoknak kötelezô módon díjhajtás és akadályhajtás versenyszámokban kell rajthoz állniuk. A legjobb fogatok résztvételi jogot nyernek a regionális versenyekre. A Marosvásárhelyen megrendezésre kerülô bajnoki döntôn való részvétel kötelezô.
           A 2009-es évben a kettes fogathajtó országos bajnokság idei A-kategóriás versenyeinek idôpontjait és helyszíneit az alábbiakban tesszük közzé.
           Elsô forduló: május 15–17.: Marosvásárhely; második forduló: június 26–28.: Bethlen (Beszterce-Naszód megye); harmadik forduló: július 24–26.: Csíkszentkirály. Az országos bajnokság döntôjére szeptember 18–20. között kerül sor Marosvásárhelyen.

Jégkorong/ Öregfiúk
Alfalu csapata a kupagyôztes

           Az elmúlt hét végén a gyergyószentmiklósi műjégpályán rendezték meg a hagyományos Bucsin-kupa öregfiú-jégkorongtorna mérkôzéseit. A gyergyóalfalvi Bucsin SE által szervezett idei megmérettetésen hat csapat mérkôzött a helyezésekért. A torna döntôjében az alfalviak csapata diadalmaskodott, magabiztosan gyôzték le az újfalviakat.
           Eredmények. Március 27., péntek: Gyergyóalfalu – Gyergyószentmiklós 4–3 (1–0, 2–3, 1–0), Gyergyószárhegy – Csomafalva 5–2 (1–0, 2–1, 2–1). Március 28., szombat: Gyergyószentmiklós – Remete 9–6 (3–2, 4–2, 2–2), Újfalu – Csomafalva 7–2 (1–1, 2–1, 4–0), Gyergyóalfalu – Remete 10–5 (5–0, 2–4, 3–1) és Szárhegy – Újfalu 3–9 (0–3, 2–2, 1–4).
           A helyosztó mérkôzésekre március 29-én, vasárnap került sor. Eredmények. Az 5. helyért: Csomafalva – Remete 7–4 (4–1, 2–2, 1–1). A 3. helyért: Gyergyószentmiklós – Szárhegy 6–4 (2–1, 2–3, 2–0). A döntôben: Gyergyóalfalu – Gyergyóújfalu 8–3 (3–1, 3–1, 2–1). Gólszerzôk: Molnár Zoltán 3, Vaszi Demeter 2, Nagy Gellért 2, Sipos László, illetve Gál Csaba, Bartalis Csaba és Simon Attila.
           A Bucsin-kupa végsô rangsorában: 1. Gyergyóalfalvi Bucsin, 2. Gyergyóújfalu, 3. Gyergyószentmiklós, 4. Gyergyószárhegy, 5. Csomafalva, 6. Remete.
           A tornagyôztes Gyergyóalfalvi Bucsin csapata: Szabó László – kapus; Portik József, Bicsak Árpád, Vaszi József, Ilyés Róbert, Vaszi Demeter, Vizoli Ernô, Kiss András, Molnár Zoltán, Sipos László, Szabó Szabolcs, Nagy Gellért és Gergely Lehel – mezônyjátékosok.
           Díjazottak. Legjobb kapus: Szabó László (Alfalu). Legjobb csatár: Sipos László (Alfalu). Legjobb hátvéd: Koncsag Róbert (Gyergyószentmiklós). Legjobb játékos: Gál Csaba (Gyergyóújfalu). A torna gólkirálya: Molnár Zoltán (Gyergyóalfalu). Legfiatalabb játékos: Jánosi Róbert (Szárhegy). Legidôsebb játékos: Szabó Lajos (Szárhegy). Legjobb szurkoló: Vizoli Kálmán.

Sífutás
Veterán-bajnokság

           A hargitafürdôi biatlonpályán tartották meg a veterán sífutók országos bajnokságát. Kitűnô pálya, jó hóviszonyok és kitűnô hangulat jellemezte a versenyt, amelyet a Megyei Sí- és Biatlon Egyesület szervezett. A vetélkedôt népes közönség követte. Az eredményhirdetésen a szervezô- bizottság nevében Borbáth István Ágoston csíkszeredai testnevelô tanár üdvözölte a jelenlévôket. A díjkiosztáson a Román Sí- és Biatlon Szövetség részérôl jelen volt Ioan Lungociu szövetségi edzô.
           Eredmények (rövidítések: Cs. – Csíkszereda; Tp. – Tekerôpatak). 35–39 évesek. Nôk: Ureche Mihaela (Cs.); férfiak: 1. György Márton (Tp.), 2. Török Károly (Cs.), 3. Duicu Cornel (Fundata). 40–44 évesek: 1. Csúcs András (Cs.). 45–49 évesek. Nôk: Draguş Rodica (Beszterce); férfiak: 1. Tankó Elemér (Gyergyószentmiklós), 2. Sárig Csaba (Cs.), 3. Szász János (Dánfalva). 50–54 évesek. Férfiak: 1. Bajenaru Vasile (Vatra Dornei), 2. Todască Vladimir (Vatra Dornei), 4. Imre István (Cs.). 60–64 évesek. Férfiak: 1. Molnár János (Tp.), 2. Ládai Károly (Cs.), 3. Incze M. Zoltán (Cs.). 65 éven felüliek. Férfiak: 1. Szabó József (Szépvíz), 2. Keresztes Gyula (Cs.), 3. Olti Vilmos (Tusnádfürdô).
           Az összetett versenyben a férfiaknál: 1. Tankó Elemér, 2. György Márton, 3. Török Károly. A nôknél: 1. Draguş Rodica, 2. Ureche Mihaela.
           Molnár János

Sífutás
Kitűnô eredmények

           A március 26–29. közötti idôszakban rendezték meg Hargitafürdôn a Sportiskolák sífutói számára szervezett országos bajnokság küzdelmeit. A megmérettetésen jelen voltak a Gyergyói ISK sífutói – edzôk: Jánosi István, Gyulai Adalbert és Jánosi Béla – is. Az alábbiakban a Gyergyói ISK sportolóinak eredményeit közöljük.
           A gyermekek mezônyében versenyzô Bajkó Réka a 3 km-es korcsolya stílusú futamban 2., a klasszikus stílusú versenyben pedig elsô helyezést ért el. Sára Erzsébet a gyermekek 3 km-es távú versenyén a dobogó harmadik fokára állhatott. Kinda Lilla, a kadetteknél, az 5 km-es távú klasszikus stílusú versenyben harmadik helyen ért célba. Az ifjúsági II-es korosztályban Sára Tímea úgy az 5 km-es mind a 7,5 km-es távokon országos bajnoki címet szerzett.
           A fiúk mezônyében Sára Péter – kadett korcsoport – a 7,5 km-es távú korcsolya stílusú versenyben harmadik, az 5 km-es távú klasszikus stílusú versenyen pedig az elsô helyen végzett. Az ifjúsági II-es korosztályban versenyzô Bernád Szilárd a 7,5 km-es távú klasszikus stílusú versenyen az elsô helyen ért célba.
           A váltóversenyeken országos bajnoki címet szerzett az ifjúsági I-es korosztályban rajthoz állt gyergyói lányváltó, amelynek tagjai 5 km-es távot teljesítettek. A váltó tagjai: Baricz Emôke, Sára Tímea és Ferencz Réka. Az ifjúsági II-es korosztályban versenyzô gyergyói lányváltó tagjai szintén 5 km-es távot kellett megtegyenek, s végül a dobogó második fokára állhattak. Az „ezüstös” váltócsapat tagjai: Kinda Lilla, Blénesy Rita és Ferencz Katalin. Az ifjúsági I-es korcsoportban versenyzô fiúváltó bronzérmet szerzett. A fiúk egyenként 7,5 km-es távot tettek meg. A harmadik helyezett váltócsapat összetétele: Sára Hunor, Bernád Szilárd és Kolumbán István.

Teremfoci
Veget ért a bajnokság

           A 9. forduló mérkôzéseivel befejezôdött a Gyergyóditró községi bajnokság küzdelemsorozata. A tornagyôzelmet – amint azt múlt heti lapszámunkban írtuk – a Demarco csapata szerezte meg. A közeljövôben azonban új küzdelemsorozatot szerveznek. Benevezni április 10-ig lehet. Jelentkezni Héja Zoltánnál – telefon: 0729/141.702 – vagy Nagy Csabánál – telefon: 0740/144.378 – lehet. A tervek szerint az elsô forduló mérkôzéseire április 14-én, kedden, illetve április 17-én, pénteken kerül sor.

Diáksport
Teremfoci

           Március 26-án, csütörtökön a helyi líceumok csapatainak teremfoci-bajnokságára került sor a sportcsarnokban – tájékoztatott Korpos Lajos testnevelô tanár. Eredmények. Sfântu Nicolae Líceum – Batthyány Ignác Szakközépiskola 4–3, Salamon Ernô Líceum – Gépgyártó Iskolaközpont 5–4, Gépgyártó Iskolaközpont – Batthyány Ignác Szakközépiskola 2–2, Salamon Ernô Líceum – Sfântu Nicolae Líceum 1–0, Gépgyártó Iskolaközpont – Sfântu Nicolae Líceum 2–0, Batthyány Ignác Szakközépiskola – Salamon Ernô Líceum 2–1.
           A végeredmény: 1. Salamon Ernô Gimnázium (továbbjutott a megyei bajnokságra), 2. Bat- thyány Ignác Szakközépiskola, 3. Gépgyártó Iskolaközpont, 4. Sfântu Nicolae Líceum.
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Kisasszony

Mit jelez a haj?

           Nem ritkán ásványi anyagok hiánya (cink, szelén, mangán vagy szilícium) áll a hajhullás hátterében. Ezeket kiegészítôszerek szedésével pótolhatod, de elôtte mindenképpen kérj orvosi segítséget és csináltass vérképet, hogy valóban hiány van-e a szervezetedben a fenti anyagok valamelyikébôl. A kontrollálatlan nyomelempótlással több kárt okozhatsz, mint amennyit „profitálsz” belôle!
           A szervezetben lappangó gyulladásos góc szintén a haj minôségi romlásához és hajhulláshoz vezethet. A leggyakoribbak a fogászati gócok, de gyakran az orrgarat, elsôsorban az arcüreg, valamint a tünetet nem adó epehólyag-gyulladás is állhat a háttérben. A góckutatás, majd a góctalanítás elengedhetetlenül fontos kóros hajhullás esetén.
           A teljes hajkorona általában 7 év alatt újul meg. Ez a 7 év nagy idô, közben a szervezetet számos hatás éri: öregszik, kénytelen „átvészelni” különbözô fertôzések, betegségek, gyógyszerhatóanyagok és a stressz támadásait, emellett még a táplálkozás is befolyásolja, hogy mennyi új sejt képzôdik és milyen ütemben.
           És a hormonok...
           Figyelj a jelekre! Ha olyan tüneteket találsz magadon, amelyek hormonzavarra utalnak (például a menstruációs ciklus zavara, fokozott szôrnövekedés az arcon és a dekoltázson), érdemes orvoshoz fordulnod. Várandósság idején is elôfordulhat hajhullás: ezt a terhesség kilenc hónapja alatt fellépô hormonális változások okozzák, a változókori hajhullás pedig az ösztrogén nevű hormon szintjének csökkenésével állhat összefüggésben. A megfelelô ösztrogénszint érdekében lehetôleg kerüld a stresszt (idegesség, bosszankodás, bánat, veszekedés), ellenkezô esetben – akár fiatalon is – menstruációs cikluszavarok, tisztátalan bôr, alkalmanként pedig hajhullás lehet a következmény.
           Még néhány kellemetlen tünet
           Ha jobban zsírosodik, mint eddig szintén hormonzavarra utalhat. Ha gyermekkorod óta küszködsz a zsírosodással, akkor lehet, hogy nem betegség, hanem az öröklött hajlam áll a háttérben, ez ellen pedig nem tudsz mit tenni.
           Ha viszket, valószínűleg allergiás vagy a samponod vagy balzsamod egyik összetevôjére. Menj el allergiavizsgálatra, mert ott kiderülhet, hogy pontosan milyen vegyi anyagra vagy érzékeny! A folyamatos viszketést kiválthatja a cukorbetegség is, ezért ha a következô tüneteteket észleled magadon – például az acetonszagú száj, szapora szívverés, állandó éhségérzet, verejtékezés –, akkor gyorsan méresd meg a vércukorszintedet!
           Ha erôsen korpásodik, és az e célra kifejlesztett sampon sem hoz megoldást, a stressz mellett cinkhiányra is gyanakodhatsz. Lazíts egy kicsit, és juttass be szervezetedbe minél több cinket: fogyassz sok spenótot, lencsét, babot, borsót vagy karfiolt!
           Ha korábban gyönyörű, fényes tincseid most szürkék és fénytelenek, valószínűleg kevés a szervezetedben az A-vitamin. Táplálkozz tudatosabban: fogyassz sok A-vitaminban gazdag élelmiszert, például májat, halat, tojássárgáját, tejszínt, vajat, tejet!
           A copfnak is vannak hátrányai
           Amennyire elônyös lehet (gyorsan elkészülsz vele), annyira káros is, fôleg, ha gyakran hordod így. Néhány dolgot jó, ha szem elôtt tartasz a copf elkészítésénél. Soha ne használj vékony – fôleg, egyszerű befôttes – gumit, mert megtöri, roncsolja a hajadat. Ha már lófarok, akkor elasztikus pamutalapú gumival fogd össze, ami kevésbé károsítja a hajadat. Ne húzd túl erôsre a copfodat, mert túlságosan terheli a hajgyökereket: hajhullást, töredezést idézhet elô. Sokaknak még egy gyengébb szorítás után is megfájdulhat a feje, hát még, ha szorosan hátrafogott varkocsról van szó. Csak akkor fogd össze a hajadat, ha teljesen száraz, mert a vizes haj jóval sérülékenyebb és könnyebben törik.
           Csínján a simogatással!
           Ha állandóan babrálod a hajadat – elôszeretettel túrsz bele, simítod el a homlokodból, gyorsabban zsírosodik, és több hajszálat veszíthetsz, mint normális esetben.
           Veszélyben a hajvég
           A hosszú hajszálak vége szinte mindig ki van téve a válladon történô súrlódásnak, és sokkal sérülékenyebbek, mint a rövidebb részeken. Minden egyes alkalommal, amikkor hozzácsapódik a válladhoz, sérül a vége, elôbb csak töredezett lesz, késôbb viszont ez a sérült rész le is válik a haj egészséges részérôl.

Gombás rakott csirke

           Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 60 dkg gomba, 15 dkg sajt, 1 evôkanál olaj, 1 tojás, kevés mustár, só, bors, petrezselyem, vöröshagyma.
           Elkészítés: A kiklopfolt csirkemellet sózzuk meg, és mindkét oldalát süssük meg egy pici olajon. A gombát a vöröshagymával pároljuk meg, ízesítsük sóval, borssal, petrezselyemmel. A tojást keverjük össze kevés mustárral, sóval és reszelt sajttal. Az elôsütött húst tegyük kivajazott tálba, rétegezzük rá a gombát, erre öntsük rá a tojásos sajtot, majd tegyük be a sütôbe, és süssük készre.

                     Egészség

Édeskömény: ôsi gyomorerôsítô

           Ismerjük meg!
           Az édeskömény (Foeniculum vulgare) esetében maximálisan igaz a szokásos fordulat, hogy „már az ókorban, az egyiptomiak is ismerték”. Nemcsak az egyiptomiak, hanem a görögök, kínaiak, indiaiak is, sôt, nemcsak ismerték, de gyógyhatású anyagai miatt termesztették is ezt a mediterrán térségben ôshonos fűszer- és zöldségfélét. Észak-Amerikába is elvitték a bevándorlók, mára szerte a világon ismerik és használják. Magyarországra a rómaiak hozták el, majd a késôbbi századokban a kolostorok „füves kertjeiben” is termesztették. A Dunántúlon a termesztésbôl kivadulva is megtalálható.
           Az ernyôsvirágzatúak családjába tartozó, illatos, évelô növény egy-két méter magasra nô, a szára egyenes, elágazó, hengeres, többszörösen szárnyalt levele van, szétálló levélkékkel. Ernyôs virágzatú, apró szirmai sárgák. Íze, illata jellegzetesen ánizsos. A gumója ízletes zöldség, magjából gyógyhatású teát lehet fôzni.
           Három fajtája ismert: a varietas vulgare termése sötét színű, csípôs, kissé édes ízű, ezt használják elsôsorban fűszerként. A varietas dulce termése hosszabb, keskenyebb, halványabb színű, nem csípôs, hanem édeskés, ezt nevezik „római köménynek”. A varietas azori változat termése nem jó ízű, ennek fiatal hajtásait fôzeléknek és salátának használják.
           Miért jó?
           Az édeskömény gumójának inkább az étrend színesebbé, változatosabbá tételében van szerepe, tápértéke kevésbé jelentôs. Ásványisó- és C-vitamin-, karotintartalma miatt azonban ez sem elhanyagolható. Leginkább gyógynövényként, a termése (magja) miatt lett ismert, ez ugyanis az egyik legjobb természetes erjedés- és puffadásgátló, emésztést segítô szer. Hatóanyagot a benne található illóolaj tartalmaz: édes ízű transzanetolt, kesernyés, kámforos ízt adó alfa-fenchont és ánizsaldehidet. Görcsoldó hatású, és nemcsak az emésztôrendszer simaizmaira hat, hanem például a méh izmaira is, így menstruációs fájdalmak enyhítésére is használják. Elôsegíti a bélgázok távozását, hashajtó teakeverékekhez is adják, hogy enyhítse a hashajtó által okozott görcsöket. Hasfájós babák teájának is része lehet, mivel szélhajtó és a csecsemôkori bélgörcsöket is jótékonyan enyhíti. A légúti hurutoknál is köptetô és nyálkaoldó hatású.
           A nôgyógyászati problémák és a prosztatarák kezelésére is alkalmazható. Mint görcsoldó, minden simaizmot ellazít, így a méh izmait is megnyugtatja. Ösztrogén tartalmú növényként tartják számon, ezért egyéb nôi bajok enyhítésére, például a rendszertelen menstruáció szabályozására, klimaxos panaszokra is ajánlják a természetgyógyászok.
           Hogyan fogyasszuk?
           Gumójának felhasználási területe sokoldalú, elôétel, leves, fôzelék, zöldségköret, mártás, pikáns ízű saláta készíthetô belôle. Olaszországban párolva, olajban kisütve is fogyasztják, például a halételek mellé. Termését fűszerként levesek, fôzelékek, szószok, halételek, sütô- és édesipari termékek (sütemények, cukorkák), likôrök ízesítésére használják.
           Amikor teát készítünk, ajánlatos kissé összezúzni a magot (egy teáskanálnyit), majd leforrázni egy bögre vízzel, utána tízpercnyi áztatás után legjobb melegen meginni. A gyógyteáknak is megvan a napi adagja: ebbôl például naponta legfeljebb három csészével ihatunk. Kisgyermekek számára ennél sokkal gyengébb teát kell fôzni, egy csipetnyi édesköménybôl, és csak kisebb menynyiséget fogyasszanak belôle!
           Tippek-tanácsok
           Menstruációs vagy klimaxos panaszok enyhítésére ajánlatos teának az édesköményt más gyógynövényekkel, cickafarkkal és komlóval kombinálni.
           Termesztése egyszerű, akár a teraszon egy virágcserépben is megél.
           A szakértôk felhívják a figyelmet arra, hogy a szabadban, vadon az édeskömény könnyen összetéveszthetô a mérgezô foltos bürökkel. Csak az gyűjtsön vadon termô édesköményt (és persze bármi más gyógynövényt is), aki biztosan be tudja azonosítani!
           Érdekességek
           Az ókori görögök az édesköményt marathonnak nevezték el Marathonól, mert a falu körül egész bozót volt vadon termô édesköménybôl. Hippokratész leírásában csecsemôkori bélgörcsök ellen ajánlotta. Egy másik ókori görög orvos, Dioszkoridész emésztést könnyítô gyógyszerként írja le.
           A rómaiak az emésztésüket serkentették vele, nagy, gyomorterhelô lakomák elôtt körbe adtak egy kis szelencét, amelyben édesköménymag volt. Egy csipetnyit szétrágva igyekeztek megelôzni a gyomorégést és az egyéb emésztési gondokat.
           Az ôsi Kínában, Indiában kígyómarás elleni szerként is használták.
           Az édesköményt számos névvel illették a magyar nyelvben: bécsi kapor, fônigli, fônikli, nagykömény, német kömény, olasz kapor, római kapor, édesénik, magyar ánizs, ánizskapor, venkel.

                     Horoszkóp
április 2 – 8.

           KOS (III.21-IV.20.)
           Jó esélye van arra, hogy magára találjon. Ezen a héten gördülékenyen rója élete útját. Megtalálja a dolgok közötti összefüggéseket, így felkészülten hárítja el az akadályokat. Örül annak, ha jól ellátja az egyéniségéhez illô feladatokat.
           BIKA (IV.21-V.20)
           Sok változást ne reméljen. Meglévô dolgai szépen alakulnak a maguk útján, de új elképzeléseknek nem kedveznek a csillagok. Legtöbb segítséget a Szűz szülöttektôl kaphat. Házasulandó Bika hosszú boldogság elé néz.
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Legyen óvatos az emberekkel! Kerülje azokat, akik túlontúl mézesmázosak Önnel. Egy Jupiter-Vénusz összefonódás jelzi, hogy most könnyen kialakulhat egy stabil kapcsolat valamelyik munkatársával. Jól gondolja meg, hogy mit vállal fel!
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           Nem nagyon szeret tétlenül ülni, de hát ez a hét a pihenésé lesz. Próbáljon meg egy kicsit ellazulni, hagyja, hogy kényeztessék! Úgyis elég ritkán adódik alkalma erre.
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           Nagylelkű és önfeláldozó, de meglehetôsen szertelen. Igazi önfejű egyéniség, akit se szép szóval, sem erôszakkal nem lehet irányítani. Ha kapkod, sok galibát okoz fékezhetetlen nyelvével. Hétvégén kisebb gyomorrontásra számíthat.
           SZŰZ (VIII.23-IX.21.)
           Sok ellentét van Önben, ezért küzd gyakran lelki válsággal. Hol adakozó kedvű, hol pedig irtó fukar, hol kapkod, máskor olyan higgadt, akár fát lehet vágni a hátán. Ezen a héten az utóbbi lesz jellemzô. A munkahelyén elülnek a viharok.
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           Igyekszik úgy élni, hogy mindenkinek segítsen, mindenkivel jót tegyen. Fontos Önnek, hogy legyen egy szeretô társa, akivel meg tudja osztani örömét és bánatát. Ha ez nincs, besavanyodik, depresszióssá, búskomorrá is válhat.
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           Próbálja felfogni, hogy az élet nem csak abból áll, hogy az Ön szeszélyeit kiszolgálja! Fiatalabbaknál a tavaszi szünet, idôsebbeknél a pihenés hozza a megújulást. Szakadófélben lévôknek új kapcsolatot jeleznek a csillagok, jobbat, mint amilyen volt.
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           A munkahelyén hatalmi harcok dúlnak, amelyben most Önnek nem szabad állást foglalnia. A szerelemben, ha valaki menni akar, útjára kell engedni! Ne féljen a változásoktól, hiszen sokszor az új hozza a jobbat, feledteti a sok bajt. A pénz kiemelt szerepet játszik az életében, sok a kiadása.
           BAK (XII.23-I.20.)
           Nagyon jó ötletei lesznek, mellyel kitűnik a többiek közül. Felettesei is meglátják Önben azt a nagy erôt és bölcsességet, mellyel rendelkezik. Mégis, a csillagok óvatosságra intik, hiszen ha nem elég óvatos, nagyon kihasználhatják.
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           Családi életében olyan változások történnek, amelyek miatt át kell alakítania az életét, más idôbeosztásba kell rangsorolnia teendôit. Munkahelyén is sok a feladat, nagy nyomás nehezedik önre, ezért több idôt kell pihenésre szánni.
           HALAK (II. 18-III 20.)
           Nagy hatást gyakorolhat a környezetére, sok új barátot szerezhet magának. Amennyiben egyedül érzi magát, most rátalálhat arra, aki mellett leélheti az életét. Hétvégén kellemes összejövetelek, jó kis társaság mutatkozik.                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           Egy férfi kutyasétáltatás közben egy étterem elôtt megy el, ahonnan csábító illatok szállnak. A bejáratnál tábla: „Állatot behozni tilos!”. A férfi nem tud parancsolni korgó gyomrának, gondol egyet, felteszi a napszemüvegét, vaknak tettetve magát bevonul az étterembe a kutyával. A pincér azonnal ott terem:
           – Elnézést, uram, de ide tilos kutyával bejönni!
           – Dehát én vak vagyok, és ez itt a vakvezetô kutyám! – próbálkozik a vendég.
           – De uram, hiszen ez egy palota-pincsi!
           – A fenébe, egy palota-pincsit sóztak rám!
           * * *
           – Mi szükséges ahhoz, hogy valaki nagyvadakra vadásszon? – kérdik a híres vadásztól.
           – Három dolog: éles szem, nyugodt kéz és erôs hang.
           – Az erôs hang miért?
           – Hogy meghallják, ha egy fa tetejérôl segítségért kiáltozom...
           * * *
           Megkérdezik a hegedűtôl:
           – Mi akarsz lenni, ha nagy leszel?
           – Nagybôgô!
           * * *
           Mikor van abszolút hideg?
           – Amikor a családfát is el kell tüzelni.
           * * *
           A Moszkvai Egyetemen elutasították egy lány felvételi kérelmét, miután kiderült, hogy helyette öccse ment el a felvételi vizsgára. A fiú lánynak öltözött, így vett részt a pszichológia-felvételin. Bár meglehetôsen nôies vonásai voltak, és szépen ki is sminkelte magát, a biztonsági ôrök mégis kiszúrták. Azt gondolták, hogy „puskát” rejteget a blúza alatt, végül kiderült, hogy azok műmellek.
           * * *
           A fôpincér kétségbeesetten könyörög az új felszolgálónak:
           – Béla, vegye végre tudomásul, hogy egy nemzetközi gyors vonat étkezôjében dolgozik, és ne hajigálja ki az ajtón a részeg vendégeket!
           * * *
           Az apa szól a fiának:
           – Gyere fiam, megtanítalak medvét fogni. Menj, hozd a kutyát meg a fegyvert!
           Az erdôben mondja az apa:
           – Na, fiam, itt van a fán a medve, most én felmegyek és lelököm. De ha leesik, ne ijedj meg, mert a kutyát úgy tanítottam be, ha leesik valami a fáról, egybôl a mogyoróiba harap. Erre a medve összeteszi a négy lábát, te meg összekötöd a kötéllel!
           A fiú erre:
           – De apa, akkor miért hoztunk puskát, ha a kutya elintézi?
           – Tudod, fiam, ha véletlenül a medve lök le engem, akkor tudd mivel lelôni a kutyát!
           * * *
           – Miért van a medve bundában?
           – Hát hogy nézne ki esôkabátban???
           * * *
           Móricka énekóráról kikérezkedik a vécére, elkezd dohányozni... leesik a cigicsikk a padlóra, és felgyullad a vécé.
           Rohan be a terembe:
           – Tanár néni, ég a vécé!
           Erre a tanárnô:
           – Móricka, itt énekóra van!
           Mire Móricka újra:
           – De hát ég a vécé!
           A tanárnô hozzáteszi:
           – Énekórán csak énekelve beszélünk!
           Móricka:
           – Hát jó:
           Subi-dubi, ég a budi!
           * * *
           Gyónás közben egy súlyos vétek bevallása után a pap megkérdezi Pista bácsitól:
           – Amikor ezt a bűnt elkövette, nem szólalt meg a lelkiismerete?
           – Megszólalt az, de én nagyothallok!
           * * *
           Milyen az okos pilóta?
           – Alagútban nem katapultál.
          
          

                       Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2009

            Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
             sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                        a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!