A haza MI vagyunk!

Nagy Zoltán polgármester megemlékező beszéde


Tisztelt emlékező Gyergyószentmiklósiak!

Ma száz éve annak, hogy a történelmi Magyarország mindössze néhány tollvonással elvesztette területének mintegy kétharmadát és a nemzet harmada idegen államok fennhatósága alá került. Máig sem sikerült kihevernünk a szétdarabolás, az elszakítás miatt ránk szakadt fájdalmakat, hisz a történelmi események mögött emberi sorsok vannak, amelyek sebei nem gyógyulnak néhány évtized alatt.

Gyászunkkal együtt meggyőződéssel valljuk, hogy a hazát nem a térképen kell keresni, hanem szívben és lélekben. Szívekben és lelkekben, mert a haza nem „én” vagyok, hanem a haza MI vagyunk.

Mi, magyarok, Mohács, Nagymajtény, Arad, Trianon után, méltán nevezhetjük június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjának. Hatalmas életerő kellett ahhoz, hogy a mai Magyarország és a határokon túl szakadt nemzetrészek lélekben újra egyesüljenek. Az, hogy az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét 2010-ben az összetartozás napjává nyilvánította a Magyar Országgyűlés, üzenet és küldetés mindannyiunk számára! Az üzenet, hogy van közös ügy, van közös jövő! Küldetésünk pedig: megélni, éltetni azt a közösséget, amelyben nemzetünk ereje rejlik!

Kedves megemlékező Testvéreim!

Nekünk, székelyeknek a mai nap minden keserű emléke mellett egy magasztos üzenetté lényegült át, a megmaradás bizonyossága lett.

Szülőföldünket hiába ítélték másnak, a mi munkánkban él és maradt meg székelynek, magyarnak. A székely gyermekeink ajkáról ma is felcsendülnek az évezredes pentaton dallamok, megbecsülést nyernek ősi hagyományaink. Mi a Teremtő védelme alatt állunk Szent István gyermekei vagyunk, akiket személy szerint a Szűzanya oltalmaz és véd.

Innen, ahol megíratott, hogy „ez a föld mindig székely volt és az is marad” a Kárpátiával együtt valljuk:

„Míg Isten megtart minket,
S nyelvében él a nemzet,
Addig ezer gyökér összeköt itt
Minden magyar lelket.”

Isten áldását kérjük nemzetünkre!

Nagy Zoltán polgármester


trianon_nz_2020-06-04_750x400

Kérem ossza meg ismerőseivel: