A székely zászló, a székely nép és Székelyföld jelképe

Állásfoglalás

A Székely Nemzeti Tanács október 26-i ülésén elfogadott dokumentuma:


A székely zászló

A székely zászló, a székely nép és Székelyföld jelképe.

A Románia közepén elhelyezkedő, 13500 négyzetkilométernyi területű Székelyföldet több mint ezer éve lakják a magyar nemzeti önazonosságú székelyek. Az elmúlt századok során ezen a földön, a nyugati kereszténység keleti határán, önálló kultúrát teremtettek, számos kimagasló személyiséget adva az egyetemes kultúrának. Világoskék, aranysávos zászlójuk ősi jelképeket tartalmaz, amelyet 2009-ben a Székely Önkormányzati Nagygyűlés Székelyföld zászlajának nyilvánított.

Jóllehet ez a jelkép nem sérti sem a román államot, sem többségi lakosságát, a hatóságok mégis következetesen üldözik. A román parlament törvényt fogadott el, kifejezetten azért, hogy Székelyföldön ne lehessen a helyi hatóságok épületeire kitűzni a székely zászlót, a polgármestereket pedig, akik kiteszik, büntetik, fenyegetik, bírósági eljárásoknak vetik alá, esetenként a csendőrség erőszakkal eltávolítja a közterületen kitűzött zászlót.

Romániában, 26 évvel a rendszerváltás után, tovább él a román kommunista diktatúra soviniszta, magyarellenes, idegengyűlölő, kisebbségellenes gyakorlata. A Ceusescu rezsim, az európai kommunista világ legtovább élő és legkegyetlenebb zsarnoksága, pusztán azért akarta a falvak tömegeit lerombolni, hogy a magyar műemléktemplomokat, évszázados temetőket, de minden magyar emléket felszámoljon Románia mai területén.

A Székely Nemzeti Tanács a jog és demokrácia alapvető értékeit is védi, amikor felemeli szavát a jogfosztó gyakorlat ellen. Romániának tiszteletben kell tartania az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az Európa Tanácsnak és az Európai Uniónak az alapvető emberi jogokra vonatkozó elveit és normáit, és fel kell hagynia a székelyek jelképeinek üldözésével.

A Székely Nemzeti Tanács a világ közvéleményéhez fordul, kérve minden embert, aki elkötelezett a népek közötti barátságnak, a békének, a stabilitásnak, hogy az üldözött székely zászló védelmében fejezze ki együttérzését a székelyekkel, ezzel is segítve Romániát, hogy szakítson a kommunista múlttal, a diktatúra gyakorlatával, és megtalálja az utat a demokrácia felé.

Székely Nemzeti Tanács

Sepsiszentgyörgy, 2016-10-15

Kérem ossza meg ismerőseivel: