Augusztus 26-án, csütörtökön soros tanácsülést tartanak

Közzétették a napirendi pontokat


NAPIREND TERVEZET
Gyergyószentmiklós Municípium Helyi Tanácsa
soros tanácsülésére — 2021 augusztus 26, 15:00 óra

Helyszín: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 22. Szám


1.) Gyergyószentmiklós Municípium Helyi Tanácsa ülései jegyzőkönyveinek a jóváhagyásáról: 2021. július 15. rendkívüli-, 2021. július 22. soros és a 2021. július 27. rendkívüli ülés,
2.) Határozattervezet Gyergyószentmiklós Municípium Helyi Tanácsa 2021. szeptember hónapi üléselnökének megválasztásáról,
Kezdeményező: Barabás Orsolya Henrietta, helyi tanácsos,
Véleményező szakbizottság: 5,
3.) Határozattervezet Gyergyószentmiklós Municípium részvételéről a Nagyhagymás Közösségek Közti Fejlesztési Társulás létrehozásában,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 5.
4.) Határozattervezet a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás kibővítése, a Hargita és Kovászna megyét is Integrált Területi Beruházási (ITI) térségként, implicit az alapitó okiratának aktualizálásáról,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: l. és 5.
5.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2021/15-ös határozata kiegészítéséről jogi  tanácsadás, asszisztálás és jogi képviseleti szolgáltatás beszerzésének jóváhagyásáról 776/96/2015* számú dossziéra vonatkozóan,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottság: 5.
6.) Határozattervezet Gyergyószentmiklós Municípium 2021-es évi II. negyedévi költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottság: 1.
7.) Határozattervezet egy belterület magántulajdonba történő átruházásának javaslatáról az újraközölt és utólag módosított 1991/18-as számú Törvény 36. cikkelye alapján — jogosult személy: Szőcs Levente,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: I. és 3.
8.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2021/78-as határozata kiegészítéséről Kárpátok utca 7. alatti ingatlan egyes helyiségeinek átadásáról a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum ügykezelésébe,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: l. és 2.
9.) Határozattervezet az állam köztulajdonában, valamint Gyergyószentmiklós Municípium adminisztrálásában levő nemzeti közutak egyes szakaszainak átadásáról a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium kezelésébe, igénylés jóváhagyásáró1,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 3.
10.) Határozattervezet a DN12-es netnzeti út és az Állomás utca közötti  tranzitútvonal megépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának jóváhagyásáról,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 3.
11.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2021/81-es határozata módosításáról — a 2021-es Székelyföldi Kerékpáros Körverseny társfinanszírozására vonatkozóan,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 2.
12.) Határozattervezet a Csanód-patak mentén levő vízgyűjtő terület megvásárlására vonatkozó közigazgatási eljárás elindítására,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 3.
13.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2021/87-es határozata módosításáról a gyergyószentmiklósi „Basilides Tibor” sportcsarnok fenntartási költségeinek finanszírozására vonatkozóan,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 2.
14.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2020/22-es utólagosan módosított és kiegészített határozata módosításáról — a Virág negyedi 51-es tömbház üres helyiségeinek átadására vonatkozó kérelem jóváhagyásáról, a román állam köztulajdonából és az Egészségügyi Minisztérium kezeléséből, Gyergyószentmiklós megyei jogú város köztulajdonába,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottság: 1.
15.) Határozattervezet egy Partnerségi megállapodás megkötésének jóváhagyásáról, Gyergyószentmiklós Municípium területi közigazgatási egység és a Romániai Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság között, Gyergyószentmiklós municípiumot elkerülő út megépítése beruházás technikai dokumentációja véglegesítése érdekében,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 3.
16.) Határozattervezet a Tanuszoda és a hozzátartozó terület átadásáról a Városi Sport Klub Gyergyó — “VSK Gyergyó” ügykezelésébe,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 2.
17.) Határozattervezet a Kossuth Lajos utca 81-es szám alatti ingatlan átadásáról a Kós Károly Általános Iskola adminisztrálásába,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottság: 1.
18.) Határozattervezet a közúti forgalom korlátozásáról, egy útszakaszon, a „Gyergyói Ifinapok” rendezvény alkalmával,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottságok: 1. és 2.
19.) Határozattervezet Gyergyószentmiklós Municípium 2021-es költségvetésének kiigazításáról,
Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester
Véleményező szakbizottság: 1.
20.) Más megbeszélésre/tájékoztatásra kerülő téma:
a) A 2021/31-es számű tanácshatározat 2. cikkelye, valamint az 1. és 2. mellékletei érvénytelenítésére meghozott 2021/657-es számú bírósági döntés.
21.) Kérdések, interpellációk.

Kérem ossza meg ismerőseivel: