Beiktatták városunk új polgármesterét

Csergő Tibor András székfoglaló beszéde

Szokatlan időket élünk, egy válsághelyzet keretei között kell megmutatnunk, hogy képesek vagyunk kézbe venni saját városunk sorsának alakítását és irányítását, de az egyre szigorúbb rendelkezések mellett is kitartó küzdelmet kell majd folytassunk azért, hogy elviselhető, a normalitást megőrző életszerűséget tudjunk biztosítani a gyergyószentmiklósi polgártársainknak.

Úgy tűnik, hogy nem egy rövid lejáratú járvánnyal van dolgunk, hónapok és évek perspektíváját is előrevetítik, ezért az elkövetkező hónapokban az a dolgunk, hogy felelős döntéseket tudjunk hozni azért, hogy városunk gazdasági, kulturális, társadalmi, sportélete a legkevesebb veszteségeket könyvelje el. De a megszorítások minden bizonnyal hosszan gyógyuló sebeket ejtenek mind a gazdasági életben, mind a mindennapi életvitelben, és a veszteségeket minimalizálni nehéz lesz. Ezért mindannyiunk részéről nagyobb fegyelmezettséget, figyelmet, és kitartást követel ez a helyzet, hogy megőrizhessük a magunk és egymás egészségét. És mindezt nem csupán statisztikák mentén, hanem személyes tapasztalatból is megerősíthetem, mind a 2 hetes izolációból szabadult, betegségből felgyógyult családfő.

A váltás megtörtént, ma új polgármesterként és tanácsosokként állunk a megoldandó feladatok és a kihívások elé. Azért kaptuk meg a lakosság bizalmát, hogy a szükséges változás képviselői legyünk, új szemléletváltást hozzunk a város vezetésébe, sőt, hogy a bemutatott elképzeléseinket képesek legyünk megvalósítani akár egy rendszerváltás árán is. Persze mindez nem történhet meg egyik napról a másikra, és csak tőlünk függ, hogy képesek leszünk-e a város fejlődését felgyorsítani, illetve az alapinfrastrukturális fejlesztéseket záros határidőn belül megvalósítani.

Hiszek abban, hogy ezzel a mandátummal egy új fejezet veszi kezdetét, mely megerősíti a város és közösségének önbecsülését, büszkeségét. Hiszek abban, hogy négy év múlva Gyergyószentmiklósról már nem egy elmaradt, vagy hanyatló városként fogunk beszélni, hanem a térség feltörekvő központjaként.

A szavazópolgárok döntő többsége a változásra voksolt. Azonban a változás sokszor bizonytalanságot is előidéz, sőt egyesekben alaptalan félelmet kelt. Ezt tapasztaltam a kampány ideje alatt, majd a helyhatósági választások után. Az eredmények láttán megértettem azt is, hogy nagyobb a tábora a változásnak, mint csak a saját személyemnek. A demokrácia anatómiáját tekintve ez így természetes, a törékeny többség még nagyobb alázatra és szolgálatra kötelez közösségem iránt. Üzenem az elbizonytalanodott és csalódott, kiábrándult polgártársaknak, hogy ne féljenek, ne legyenek közömbösek, hiszen mindazok, akik a város javáért tesznek és dolgoznak, azok a mi szövetségeseink. Csak közösen, az elfogadás és együttműködés által lehetünk sikeresek. Az együttműködés igénye nemcsak a helyi tanácsra, a polgármesteri hivatal apparátusára, vagy az alárendelt intézményekre terjed ki, hanem a szomszédos községekre, a megyei tanácsra, az állami intézményekre és hatóságokra, a parlamenti képviselőink segítségére, a román kormány támogatására is. Különösen számítok az RMDSZ megyei és országos vezetésére, hogy kellő támogatással és bizalommal fogják Gyergyószentmiklós fejlődését elősegíteni, kezelni.

Rendhagyó körülmények mellett igazán rendhagyó módon indítjuk a munkát is, hisz ahhoz, hogy átláthassuk, átvehessük a város aktuális ügyeit, dolgait, projektjeit, meg kell ismerjük, tisztán kell lássuk, hogy milyen emberi és anyagi erőforrások állnak rendelkezésünkre, azért, hogy az elkezdett beruházásokat tisztességesen befejezzük és hogy újabb fejlesztéseket elindíthassunk. Szorgalmazunk egy teljes pénzügyi és jogi átvilágítást, hogy tudhassuk, hol kezdődik a mi felelősségünk, milyen eszköztárral kezdhetjük el a munkánkat. Azt előrebocsátom, hogy nem leszünk partnerei a látszatmunkának, szakítani fogunk a múltból örökölt hibás beidegződésekkel, elavult hivatali szokásjogokkal, ahol kell és szükség ott a változtatás lehetőségeivel élni fogunk.

Egyelőre azt látjuk, hogy a projektek többsége még csak papíron létezik, a valódi, izzadságos munka csak ezután fog kezdődni. Kivételes figyelemmel fogjuk követni a városi új közműszolgáltatás alakulását, hiszen az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodása egy olyan kényszerhelyzetet idézett elő, melynek végleges és gazdaságilag is fenntartható rendezése még várat magára. A megoldás a mi kezünkben van, meggyőződésem, hogy a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva, kiépíthető egy zavartalanul működő minőségi szolgáltatás, melynek funkcionalitása majd nem terheli a városi költségvetést. Úgy a város, mint valamennyi intézménye a lakók érdekeit kell szolgálnia, nincs helye a kivételezésnek, megkülönböztetésnek.

Minden gyergyószentmiklósi polgármestereként kijelentem, hogy a város mindazoké, akik itt szeretnének családot alapítani, tisztességesen élni, dolgozni, építkezni, tanulni, vállalkozni, alkotni, politizálni. Ugyanígy gondolok a gazdasági élet szereplőire, a befektetőkre, a munkaadó vállalkozókra, akik a tisztességes versengés jegyében a stratégiai partnereink lehetnek. Minden cég együttműködésére számot tartok legyen szó kis vagy akár nagy vállalkozás, hiszen a várost csak együttes erővel építhetjük, modernizálhatjuk. De előrebocsátom, hogy a dedikált licitek kora lejárt, nem adunk teret üzleti vagy pártérdekek érvényesülésének, melyek felülírhatják a város érdekeit, vagy késleltetik és ellehetetlenítik a városfejlesztési beruházásokat.

Az általunk felvállalt szemléletváltás része, hogy a városháza működését átláthatóvá tegyük, a nyilvános, közérdekű adatok hozzáférhetőek legyenek, és döntéshozatal mechanizmusa követhető legyen minden érintett számára. Alapvető elv, hogy bármit teszünk és döntünk, azért felelősséggel tartozunk és ez a szamon kérhetőség valamennyiünkre vonatkozik, hiszen rendet, biztonságot és bizalmat másként nem alakíthatunk ki. Nem ígérhetem azt, hogy munka közben nem fogunk tévedni, nem lesznek viták, esetleg hibás döntések. De minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a fennálló problémák megoldásakor ne generáljunk újabb nehézségeket, problémákat.

Gyergyószentmiklós a szülővárosom, otthonom. Életem legnagyobb és legizgalmasabb kihívásának teszek eleget, azáltal, hogy vállalom ennek a közösségnek a szolgálatát, mint polgármester. És ezt a vállalást önzetlenséggel és teljes elkötelezettséggel fogom teljesíteni. Köszönöm mindazoknak, akik bátorítottak, segítettek, mellém álltak és támogattak abban, hogy a választásokat megnyerjük. Valójában a változásban vetett hit győzedelmeskedett, és hiszem azt, hogy ez a város képes a megújulásra.

Köszönöm.


Csergő Tibor András 

Kérem ossza meg ismerőseivel: