E-Star vs. Város

A bíróság elutasította Gyergyószentmiklós fellebbezését

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a romániai peres eljárásokkal kapcsolatosan az alábbiakról:

1. A Hargita megyei Törvényszék a 837/996/2017-es ügyiratban hozott döntésével tudomásul vette a Cégbíróság elállását a Faapritek SA felszámolási kérelmétől, aminek következtében a társaság aktív marad és nem indul el a felszámolás ellene.

2. A bíróság elutasította Gyergyószentmiklós Városa fellebbezését a Hargita megyei Prefektussal folytatott perben és helybenhagyta az alapfokú döntést, mely szerint a Város által két visszamenőleges hatállyal hozott önkormányzati határozat a távhőárral kapcsolatosan semmis.

Mint korábban arról a Társaság tájékoztatást adott, Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata 2016.10.28-án két határozatot hozott. Az egyik határozattal visszamenőlegesen megállapítja, hogy 2015.03.19-i rendes ülésén megszavazta a Város a távhő árának megemelését és kiegészíti a határozatot, mely szerint a hatálybalépés dátuma a határozat (véleménye szerinti) meghozatalának napja, azaz 2015.03.19. Jóváhagyja továbbá a 2015.04.01 – 2016.03.01. közti időszakra a távhőár különbözet helyi költségvetésből való fedezését. Másik határozatával jóváhagyja a helyi távhőárat. Város ezzel kívánta a CDR korábbi felmondásának jogalapját ellehetetleníteni. A határozatokkal kapcsolatosan a CDR-en kívül a Város jegyzője is észrevételeket fogalmazott meg és a Prefektus is eljárást indított.

A fenti döntés jelentősége egyebek mellett abban áll, hogy a kártérítési per érdemi tárgyalását a fenti eljárás befejezéséig korábban felfüggesztette a bíróság, így immár elhárult az akadály a tárgyalás elől.

Igazgatóság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

(A tájékoztató 2017. október 20-án 20:50 órakor jelent meg – A szerk. megj.)

Forrás: bet.hu

Kérem ossza meg ismerőseivel: