Eladták a gyergyószentmiklósi közüzem épületét

A városvezetés határozott szándéka a GO S.A. épületének visszavásárlása

Tisztelt városlakók!

Gyergyószentmiklós önkormányzata ezennel értesíti a közösséget, hogy a GO S.A. épülete új tulajdonoshoz került, a vásárlója egy gyergyószentmiklósi vállalkozó. A rendelkezésre azért volt szükség, mert törleszteni kellett azt a 7,3 millió lejes adósságot, amely az elmúlt 12 év során halmozódott fel. Az épületet és a szolgáltatást külön kell kezelnünk, tehát az épület eladása nem jelenti a szolgáltatás eladását is. Biztosítjuk a lakosságot a felől, hogy minden eszköz, felszerelés, amely a szolgáltatás folytonosságát biztosítja, (beleértve a vízházat, szennyvíztisztító állomást, víz-/szennyvíz hálózatot, a szükséges gépeket) a város tulajdonában van. Tehát sem a szolgáltatás joga, sem a szolgáltatás végzéséhez szükséges ingatlanok nem kerültek eladásra! Árverezésre csupán az adminisztratív személyzet rendelkezésére álló épület került, amely tevékenység felület-igénye nem nagyobb négy irodánál és két műhelynél. A tevékenység továbbra is a megszokott helyen marad, csak az épület tulajdonosa változik.

A cél egy felfrissített, jól átgondolt, gazdaságos és hatékony szolgáltatás elkezdése, amelyet a nemrég bejegyzett Gyervíz Distrib Serv Kft nevet viselő vízszolgáltató fog vezetni. A társult önkormányzatok a lakosság arányában mintegy 540.000 lejt hagytak jóvá törzstőke létrehozására, amely az induláshoz szükséges akadálymentes működéshez szolgál. Ezáltal új alapokra helyezhető a városi és a térségi szolgáltatás, melynek számláját semmilyen régről jövő tartozás nem terheli. Ugyanakkor a folyamatban levő fejlesztések lehetővé teszik a korábbi, helyenként 60%-os veszteség kiküszöbölését, és a város teljes egészének lekanalizálását, vízhálózatának modernizálását

A városvezetés határozott szándéka az árverezésre bocsátott GO S.A. épületének megvásárlása. Bár ez jelenleg anyagi fedezet hiányában nem volt lehetséges, egyeztetések, tárgyalások zajlanak az új tulajdonossal arról, hogyan kerül vissza a város tulajdonába az ingatlan. Az önkormányzat rendelkezik egy hitelszerződéssel, amely révén meg kívánja vásárolni a fent említett, az eladás tárgyát képező ingatlant. A hitel felhasználásához a pénzügyminisztérium jóváhagyására várunk.

November 29-ével egy 12 éves folyamatot zárunk le, mely idő alatt mondhatni lélegeztető gépen volt a közüzemek. Ami az elmúlt időszakot illeti:

• 2006-ban 5.000.000 lej hitelt vett fel az önkormányzat a működési költségek biztosítására, a csőd elkerülése végett

• 2009-ben a korábbi hőszolgáltató, az RFV, mintegy 7,8 millió lej értékben vállalt át adósságokat, amelyek tartalmazták a fenti hitel átvételét is

• 2012-ben az eltelt periódusban újra felhalmozott adósságok miatt elindult a csődeljárási folyamat átszervezési szakasza, azzal a szándékkal, hogy egy erre kinevezett csődbiztos irányításával 3 év alatt a vállalat nyereséges legyen és vissza tudja téríteni a felgyülemlett adósságot

• 2012 óta a felszámolási törvény értelmében a vállalat irányítása a fent nevezett csődbiztos révén történt, a mai napig.

• 2016-ban látva, hogy a felgyűlt, mintegy 7,3 millió lejes adósság rendezése nem kivitelezhető, a bíróság kimondta a Go Rt felszámolását

• A fent nevezett adósság rendezése csakis újabb hitellel lett volna lehetséges, ami továbbra is lélegeztető gépen tartotta volna a vállalatot.

• A felszámolási határozatot követően elkezdődött az árverezési procedúra, amelynek következtében több mint egy éves licitálási folyamat után helyi érdekeltségbe került a Go Rt adminisztratív épülete.

Biztosítjuk a város lakóit, hogy ez esetben is elsősorban a közösség érdekeit tartjuk szem előtt. A vizet, a földet nem adjuk idegen kézbe és mindent megteszünk a minőségi szolgáltatások érdekében!

Címfotó: Baricz-Tamás Imola

Kérem ossza meg ismerőseivel: