Falugondnoksági támogatási program a 2020-as évre

Pályázati felhívás

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságán keresztül, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, tel: 0266-207770, fax: 0266-207754, ill. e-mail: office@dgaspchr.ro.

Pályázhatnak: Jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén falugondnoksági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek és egyházak.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény és a szociális szolgáltatásokról szóló 68/2003-as kormányrendelet.

Támogatott tevékenységek:

Falugondnoksági szolgáltatások biztosítása Hargita megye elszigetelt településein élő rászorult személyeknek, együttműködve a megye polgármesteri hivatalaival, a következő feltételek mellett:

 A polgármesteri hivatal a falugondnok fizetését biztosítja,

 A pályázó biztosítja a falugondnok által használt gépjárművet és mobil telefont,

 A Megyei Tanács támogatja a falugondnok által használt gépjármű üzemanyag- és javítási költségeit, illetve a mobil telefon költségeit, falugondnoki feladatkör ellátásához szükséges továbbképzések, valamint pályázati önrészek biztosítását.

A 2020-as évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej

A program futamideje: a 2020-as év.

A pályázatok leadási módozata és határideje: 2020.05.29, 15,00 óra

A pályázatot a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság címére kell elküldeni postai úton: 530140 Csíkszereda, Szabadság tér, 5. szám, 302-es szoba, illetve elektronikus formában is kérjük a következő e-mail címre: office@gyerekvedelemhr.ro

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető:

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó dokumentációt, amely tartalmazza az Útmutatót és a Pályázati űrlapot elektronikus formában az office@gyerekvedelemhr.rovagy cibi.andrea@dgaspchr.ro e-mail címeken lehet igényelni, vagy letölthető az intézmény weboldaláról: www.gyerekvedelemhr.ro.

Kapcsolattartó személy: Cibi Andrea, telefon 0266 314711, 1651-es belső

Hargita Megye Tanácsa

Kérem ossza meg ismerőseivel: