Gyergyószentmiklós 500 ezer lejt kapott a visszaosztott pénzösszegből

A megyei tanács 15 911 000 lejt hagyott jóvá a települések számára

A jövedelemadó 6 százalékának összege, amelyet idén a településeknek oszthat vissza a megyei tanács összesen 27 millió 316 ezer lej.

Hargita Megye Tanácsa április 30-i rendkívüli tanácsülésén ebből újabb 15 911 000 lejt hagyott jóvá a Hargita megyei települések számára. Prioritásként a települések azon beruházásait támogatták, amelyek révén új munkahelyek is létrejönnek. Emellett kisebb műhelyek indítására, önkéntes tűzoltók támogatására, családorvosi rendelők segítésére, és lélegeztetőgépek beszerzésére is hagytak jóvá összegeket.

Korábban a testület már visszaosztott összegeket a településeknek a járvány megfékezése érdekében (összesen 4 691 ezer lejt).

A visszaosztásokról május 4-én, online sajtótájékoztatón beszélt a megyei tanács vezetősége, Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Mik József, Borszék polgármestere és Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a most leosztott összegek az egészségügyi központok, az önkéntes tűzoltók támogatása mellett a települések azon EU-s pályázatokhoz vagy az Országos Helyi Fejlesztési Programhoz (PNDL) szükséges önrészt igyekeztek kiegészíteni, amely beruházásokkal a gazdaság fellendítését, munkahelyek létrejöttét segítik elő.

Bíró Barna Botond alelnök szerint a helyi önkormányzatok költségvetését súlyosan érinti a szükségállapotban bevezetett megszorítások, ezért szükséges a kiegészítésük, hogy a közberuházások ne álljanak le. Hozzátette, Udvarhelyszék tekintetében több olyan beruházás folytatását is elősegítik, amelyeket a települések önerőből nem tudnak folytatni. A játszóterek kialakítása, iskolák felújítása mellett kiemelte az almási szociális központ építését, amely az időseknek nyújt majd nappali szabadidős tevékenységeket, valamint a község turisztikai vonzerejét növelő sóskúti fürdő tereprendezését, amellyel turisztikai központtá alakítják.

Rafai Emil polgármester ismertette a keresztúri kisvágóhíd beruházásának részleteit. Mint mondta, ezzel a térség állattartó gazdái, a szövetkezetek nagyobb hozzáadott értékkel tudják értékesíteni termékeiket a vágóhídnak köszönhetően.

Mik József polgármester a borszéki wellnessközpont munkálatait ismertette. A megyei tanács által visszaosztott összegből a központhoz szükséges bútorzatot vásárolják meg.

Kozma István polgármester a simoni ipari övezet kapcsán elmondta, a gázhálózat kiépítése prioritás a település számára. A hálózat ugyanakkor a lakosság igényeinek kielégítése mellett további beruházások elindítását is lehetővé teszi.

A megyei tanács elnöke és alelnöke videóbeszámolóban is ismertettek néhány fontosabb beruházást:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/1632036366934991/

 

Gyergyó térségének 5 599 100 lejt szavazott meg a tanács:

Galócás község 312 500 lejből 50 ezer lejt Preluka (Preluca) település temetőjéhez vezető út felújítására, 100 ezer lejt a község szennyvízcsatornájának bővítésére, 150 ezer lejt a multifunkcionális központhoz vezető 75-ös községi út felújítására és parkoló kialakítására, valamint 12 500 lejt a helyi önkéntes tűzoltó egyesület felszerelésére kapott

Gyergyóholló 117 ezer lejben részesül: 50 ezer lejből a líceum számára vásárolnak új bútorokat, 42 ezer lejből kerékpárokat vásárolnak a gimnazista diákoknak, 25 ezer lejből pedig a helyi önkéntes tűzoltók számára egy generátort vásárolnak.

Gyergyótölgyes 200 ezer lejből 70 ezer lejt az I. – IV. osztályos tanulók számára újítaná fel az iskola épületét, 130 ezer lejt pedig utca felújításra szán a község.

Gyergyóvárhegyen 200 ezer lejjel járul hozzá a megyei tanács a vízvezetékek és szennyvízhálózat kiépítéséhez.

Salamásnak ugyancsak 200 ezer lejt osztottak vissza erre a célra.

Vaslábnak 250 ezer lejt hagyott jóvá a testület: 100 ezer lejt a sportterem villanyhálózatának kiépítésére, 40 ezer lejt az orvosi rendelőnek helyet adó épület felújítására, 75 ezer lejt a kiépítendő gázhálózat megvalósíthatósági tanulmányára, valamint 35 ezer lejt a vaslábi és marosfői kultúrotthonok felszerelésére.

Bélbor 119 600 lejjel gazdálkodhat: 50 ezer lejből a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek vásárolnának egy kis kapacitású tűzoltókocsit, 52 ezer lejből a 174A jelzésű megyei úton egy kisebb támfalat építenek többek között.

Ditró községnek összesen 600 ezer lejt szavazott meg a tanács: 200 ezer lejt a közvilágítás korszerűsítésére és 400 ezer lejt községi út felújítására.

Gyergyóalfalu községnek 600 ezer lejt hagytak jóvá a Petőfi Sándor kultúrotthon felújítására és bővítésére.

Gyergyóújfaluban 300 ezer lejből a község ivóvíz rendszerének utánpótlását építenék ki.

Gyergyószárhegyen 300 ezer lejjel segíti a megyei tanács az új napköziotthon megépítését, amely összeg a pályázat önrészét teszi ki.

Gyergyócsomafalva összesen 660 ezer lejben részesült: 600 ezer lejt a község utcáinak felujítására, míg 60 ezer lejt a mezőgazdasági utak karbantartására fordítanak.

Gyergyóremete 640 ezer lejből gazdálkodhat: 600 ezer lejt az agroélelmiszerek piacának megépítésére és 40 ezer lejt mentőszolgálat működtetésére fordítanak.

Borszéknek 600 ezer lejt hagytak jóvá a wellnessközpont befejezési munkálataira.

Gyergyószentmiklós 500 ezer lejből távhőszolgáltatás korszerűsítését valamint a Dózsa György, a Békény és a Halászok utcákban zajló munkálatait támogathatja.

 

Udvarhelyszéknek 5 290 ezer lejt hagytak jóvá:

Farkaslaka községnek 300 ezer lejt hagyott jóvá a testület a szennyvízhálózatának bővítésére és a szennyvíztisztító telep kiépítésére.

Homoródalmás község 210 ezer lejt a község az idősek nappali tevékenységének is helyet biztosító épület létrehozásába és a Sóskút környékének felújításába fektetne.

Homoródszentmártonnak 310 ezer lejt hagytak jóvá: 120 ezer lejt a községi utak korszerűsítésére, 190 ezer lejt pedig az ivóvíz –  és szennyvízhálózat korszerűsítésére a községhez tartozó településeken.

Kápolnásfalu 170 ezer lejt szintén ezen hálózatok korszerűsítésébe fektethet.

Korondon 400 ezer lejből gazdálkodhatnak: 300 ezer lejt játszótér építésére, 100 ezer lejt pedig árvízvédelmi támfalak építésére fordíthatnak.

Lövétén 200 ezer lejt az ivóvíz- és szennyvízhálózatok bővítésére fordíthatnak.

Máréfalvának 180 ezer lejt helyi önkéntes tűzoltók számára építendő központra hagyott jóvá a testület.

Oklánd községnek 160 ezer lejt hagytak jóvá egy híd építésére a Kis-Homoródon Homoródkarácsonyfalva településen.

Parajdon 420 ezer lejjel járulnak hozzá az Áprily Lajos Általános Iskola felújításához.

Székelyvarságnak 200 ezer lejt hagytak jóvá napközi, az általános iskola és a sportterem épületeinek tetőzet cseréjére.

Szentegyházán 26 ezer lejjel járulnak hozzá a Mártonffi János Általános Iskola sporttermének felújítására.

Etédnek összesen 190 ezer lejt hagytak jóvá: 110 ezer lejt az énlaki kultúrotthon nyílászáróinak cseréjére és 80 ezer lejt az etédi kultúrotthon felújítási tervezésére.

Felsőboldogfalván 290 ezer lejből gazdálkodhatnak: 90 ezer lejt játszótér kialakítására, 200 ezer lejt pedig a szennyvízhálózat bővítésére hagyott jóvá a tanács.

Kányád község helyi fejlesztési programját támogatja a testület 100 ezer lejjel, ennek keretében a község a fel nem használt szalmabálákat gyűjtené be a gazdáktól és hasznosítaná a középületek fűtésére. További 60 ezer lejt pedig mélységi fúrásokra hagytak jóvá a község településein az ivóvíz biztosítására.

Románandrásfalvának 170 ezer lejt hagytak jóvá: 95 ezer lejt községi utak felújítására, 75 ezer lejt a kissolymosi iskola külső javításaira.

Siménfalva 290 ezer lejből gazdálkodhat: 140 ezer lejt Bencéd és Székelyszentmihály települések ivóvízhálózatának kiépítésére, 50 ezer lejt a siménfalvi és kobátfalvi iskolák tűzvédelmi rendszereinek kiépítésére, 50 ezer lejt a község általános rendezési tervének aktualizálására, 50 ezer lejt pedig egy nagykedei gyümölcsfeldolgozó raktár építésére hagyott jová a megyei tanács.

Székelykeresztúrnak egymillió lejt hagyott jóvá Hargita Megye Tanácsa a kisvágóhíd építésének támogatására.

Szentábrahámnak 220 ezer lejt hagytak jóvá a csekefalvi kultúrotthon tetőszerkezetének felújítására.

Újszékely 160 ezer lejből gazdálkodhat: 50 ezer lejjel a székelyszenterzsébeti ravatalozó építéséhez, 60 ezer lejjel a községi út felújításához, 50 ezer lejjel pedig az újszékelyi és alsóboldogfalvi járdák építéséhez járultak hozzá.

 

Csíki településeknek 5 022 000 lejt szavaztak meg:

Balánbánya számára 200 ezer lejt hagytak jóvá az ivóvíz és szennyvízhálózatok korszerűsítésére és bővítésére.

Csíkcsicsónak 200 ezer lejt a napköziotthon felújítására, bővítésére hagytak jóvá összegeket.

Csíkpálfalva 537 ezer lejből gazdálkodhat: 37 ezer lejt az orvosirendelő javítási munkálataira, 500 ezer lejt pedig a csíkcsomortáni szabadidőközpont megvalósítására hagytak jóvá.

Kászonaltíz 255 ezer lejből gazdálkodhat: 220 ezer lejt útburkoló kövek, járdaszegélyek gyártásához alkalmas gép vásárlására, 30 ezer lejt gyümölcsfák vásárlására, 5 ezer lejt pedig községi utcák javítására fordíthat.

Csíkrákosnak 400 ezer lejt hagytak jóvá: 110 ezer lejt a Cserei Mihály Általános Iskola szomszédságában építendő interaktív park építésére, 190 ezer lejt a gázhálózat kiépítésére, 100 ezer lejt a helyi utak felújítására fordíthatnak.

Csíkszentdomokos 100 ezer lejből a volt rézbánya raktárépületét vásárolhatja meg, ahol a későbbiekben a helyi termelőknek biztosítana helyet, főként a sajtok érlelésére alkalmas raktárakat építenének a későbbiekben.

Csíkszentimrének összesen 400 ezer lejt hagytak jóvá: 100 ezer lejt a gázhálózat kiépítésére, 300 ezer lejt a község utcáinak felújítására.

Csíkszentkirálynak 230 ezer lejt hagytak jóvá: 70 ezer lejt Borsáros fürdő felé kiépítendő gázhálózatra, 60 ezer lejt az Olasztelek felé vezető út tervezésére, 100 ezer lejt pedig a temetőben épülő sétányokra.

Csíkszentmártonnak 300 ezer lejt hagytak jóvá a művelődési ház felújítására.

Csíkszentsimonnak összesen 800 ezer lejt szavazott meg a megyei tanács: 400 ezer lejt szintén a gázhálózat kiépítésére, 200 ezer lejt az orvosirendelő felújítására, 200 ezer lejt sportközpont építésére.

Csíkszenttamáson 200 ezer lejt szabadidőközpont kialakítására fordíthatnak.

Szépvízen 150 ezer lejt Patak utca felújítására fordíthatnak.

Gyimesfelsőlokon 250 ezer lejt az iskola tetőszerkezetének felújítására fordítanak.

Csíkkarcfalva a jóváhagyott 190 ezer lejből 110 ezer lejt a községházának felújítására és bővítésére, 50 ezer lejt az orvosirendelő felújítására, 30 ezer lejt a jenőfalvi iskola villamoshálózatának korszerűsítésére fordít.

Csíkkozmás 260 ezer lejből 20 ezer lejt a kultúrotthon számára hangszerek vásárlására, 20 ezer lejt autóbuszmegálló kialakítására Lázárfalván, 70 ezer lejt a lázárfalvi Udvari ház tetőzetének felújítására, 150 ezer lejt pedig a ház belső munkálataira fordíthat.

Madéfalva a jóváhagyott 450 ezer lejből 150 ezer lejt a helyi utak felújítására és 300 ezer lejt a biomassza erőmű létrehozására fordíthat.

Tusnádon 50 ezer lejt a csíkverebesi kultúrotthon felújítására, 50 ezer lejt pedig helyi utak felújítására fordítanak.

Hargita megye tanácsának sajtószolgálata

Kérem ossza meg ismerőseivel: