Hallgatói Ösztöndíjprogram Gyergyószentmiklóson

A márciusi soros tanácsülésen kerül beterjesztésre

A márciusi soros tanácsülésen, Pál Levente tanácsos kezdeményezésére, beterjesztésre kerül egy Hallgatói Ösztöndíjprogram elindítását célzó határozattervezet, melynek célja, hogy azok a felsőoktatási intézményekben végző gyergyószentmiklósiak részesüljenek támogatásban, akik államvizsga és mesteris záró vizsgamunkájukat, illetve doktori disszertációjukat Gyergyószentmiklóssal kapcsolatos témából készítik, legyen az a tudományok bármelyik területéről (közgazdaság, biológia, kémia stb.).

A kezdeményezés kiindulópontja, hogy a mindenkori városvezetés érdekelt kell legyen saját értékeinek a felfedezésében és annak fejlődésének elősegítésében. Ide tartozik az is, hogy segítse a felsőfokú intézményekben tanuló gyergyószentmiklósiakat a kiváló eredmények elérésében.

A programmal arra ösztönözzük a felsőoktatásban tanuló személyeket, hogy figyelmüket városunkra és a közösségre fordítsák. Ezen személyeknek elmélyített tudásuk van valamely szakterületen, melyek eredményei alkalmazhatóak lesznek a város társadalmi szereplői által (cégek, intézmények, civil szervezetek stb.).

Pályázni három kategóriában lehet: egyetemi alap- illetve mesterképzésen készített végzős szakdolgozattal, illetve doktori disszertációval.

Feltételek:

• állandó gyergyószentmiklósi lakcím megléte;
• a világ bármely részén tanulhat, azonban az egyetem az adott országban hivatalosan elismert kell legyen;
• 35 éves korhatár;
• a végzős munka előkészítési szakaszban legyen a folyó tanítási évben;
• dolgozatok bemutatása a képviselő-testület előtt;
• minimum pontszám elérése;
• pályázati csomag benyújtása.

Az ösztöndíjak odaítélése különböző pontozási szempontok alapján történik, mint például:

• elért tanulmányi eredmények;
• kutatási eredmények publikálása;
• konferenciákon való részvétel (hallgatóként vagy előadóként);
• a dolgozat alkalmazhatósága nagyobb pontszámot ér;
• nemzetközi nyelvvizsga elismervény.

A pontozó bizottságot a képviselő-testület tagjai, illetve felsőoktatási intézmények képviselői fogják alkotni.

Az idén a végleges kiírás a tanácshatározat elfogadása után fog megtörténni, azaz március végén, április hónap folyamán történne a pályázatok letevése és április hónap végén azok kiértékelése. Az ösztöndíj mértéke is a határozat elfogadása után válik véglegessé.

A határozattervezet teljes egészében a város honlapján érhető el:
goo.gl/nKYA1F

Kérem ossza meg ismerőseivel: