Írország, a tízedik állam

Az aláírásgyűjtés meghosszabbításának utolsó szakaszában az első siker: Írországban, a tizedik államban is sikerült átlépni a támogató aláírások alsó küszöbét.

Jelképes üzenete is van annak, hogy egy évvel azután, hogy a Magyar Országgyűlés támogató állásfoglalást fogadott el a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” polgári kezdeményezés támogatására, a tizedik államban is sikerült teljesíteni a területi kritériumot.

Az előbbi esemény annak a felismeréséből fakadt, hogy a határon túli magyarokért viselt felelősség nemcsak a magyar közhatóságok alkotmányos kötelessége, hanem az egész magyar társadalomé, amelynek szellemi, kulturális határai átnyúlnak az országhatáron. Van egy követendő eszme: egy nemzet vagyunk és a nemzet érdekében egyformán kell gondolkoznunk, egyformán kell cselekednünk határon innen és túl.

A folytatás tanulságait Erika Casajoana Daunert, a katalán nemzetgyűlés tagja így összegezte: „Kezdetben eltartott egy ideig, mire a jelentős számban magyarok lakta három tagállamon – Magyarországon, Románián és Szlovákián – kívül más nemzeti közösségeket is elért. Amikor azonban az üzenet máshova is eljutott, a mozgalom elindult, és most már megállíthatatlan.”

Az Európa másik szegletéből elhangzó mondatok, felidézik a tíz évvel ezelőtt megfogalmazódott igényt egy önálló székely diplomáciára. A Székely Nemzeti Tanács döntése alapján Dr. Dabis Attila lett a tanács külügyi képviselője. Az egy évtized, de a siker is indokolttá teszi, hogy külügyi képviselőnk munkáját méltassuk, hiszen tíz év alatt sok száz közösségszervező emberrel, diplomatával, szervezetek vezetőivel értékálló tartalmakat osztott meg, és Székelyföld érdekeit a legmagasabb szintre helyezve érvelt, vitázott és politikai támogatókat keresett. Ily módon a Székely Nemzeti Tanács nemzetközi kapcsolatai nem jelmondatokra, közhelyekre épülnek hanem elvekre, értékekre, célokra. Megalapoztunk tíz év alatt egy időtálló székely diplomáciát.

Ünnepelünk hát? Nem. Egy lélegzetvételnyi idő van, hogy felmérjük a helyzetet. Van még 69 napunk. Jó lenne, ha a Kárpátmedencéből is gyűlnének aláírások, ezért arra ösztönzünk minden magyart, aki még nem tette meg, írja alá a kezdeményezést. Nagy feladatok várnak nyugati barátainkra, hiszen további aláírásokat gyűjtünk az EU államaiból. A nagy kihívás azonban az, mennyire erősíti meg szövetségünket a két hónapnyi intenzív, együttes munka.

Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2021.02.27.

Kérem ossza meg ismerőseivel: