Kérdést intéztünk a prefektushoz…

…és kaptunk választ is


Hargita megye prefektusának
Csíkszereda, Szabadság tér 5
Email-cím: office@prefecturahr.ro

Tisztelt prefektus úr!

Alulírott Ábrahám Imre, hivatkozva az 544/2001-es törvény 15. cikkelyére, kérem, közölje velem, hogy hivatalba lépése óta büntette-e meg a megyében működő közintézmények valamelyikének a vezetőjét azért, mert az általa vezetett intézményben megsértették az anyanyelv használatára vonatkozó valamelyik jogszabályt?

Amennyiben volt ilyenre példa, kérem, közölje az összes ilyen büntetés esetében a következő adatokat:

– az intézmény neve;
– a büntetés dátuma;
– a büntetés oka;
– a büntetés formája (figyelmeztetés, pénzbüntetés, egyéb).

Válaszát arra az email-címre kérem, amiről jelen levelet írom.

Köszönöm szépen.

Tisztelettel,
Ábrahám Imre,
főszerk.
Gyergyói Kisújság
http://kisujsag.ro/

fejlec

 

Ábrahám Imre
kisujsag@yahoo.com

 

    A nyilvános információkhoz való szabad hozzáférést szabályzó, 544/2001-es számú törvény alapján megfogalmazott, a Hargita megyei Prefektusi Intézményhez címzett, a 14026/2016.10.10-es iktatószámmal bejegyzett kérésére, amelyben információt kér a Hargita megyei intézményekre kiszabott büntetések helyzetéről, a kisebbségek jogainak megsértésére vonatkozóan, a következőket közöljük:

    A megyei Prefektusnak, a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartására vonatkozóan, jogában áll felülvizsgálni, valamint szankciókat alkalmazni, abban az esetben, hogyha a helyzet szükségelteti, a 215/2001-es helyi közigazgatási törvényben foglaltatott, valamint a nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvének használati jogára vonatkozó előírásokat jóváhagyó 1206/2001-es Kormányhatározat alapján.

    Megemlítjük, hogy a Prefektusi Intézmény a kisebbségek jogait érintő ellenőrző tevékenysége jelenleg is folytatódik, a helyi közigazgatási hatóságok, valamint a közintézmények esetében. A tudomására hozzuk, hogy e hónap folyamán körleveleket küldünk minden Hargita megyei területi közigazgatási egység, valamint közintézmények részére, amelyek 13901/2016 és 14152/2016-os bejegyzési számmal rendelkeznek, ezáltal kérve az előbb említett entitásoktól, a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását a törvényes előírások alapján. Tájékoztatjuk, hogy a Prefektusi Intézmény nem alkalmazott egyetlen szankciót sem a helyi közigazgatási hatóságok felett, a kisebbségi jogokat szabályozó jogi normák szerint.

alairas

Kérem ossza meg ismerőseivel: