Közzétették a tanévkezdéssel kapcsolatos járványügyi intézkedéseket tartalmazó miniszteri rendelet tervezetét

A megyei vészhelyzeti bizottságoknak szeptember 10-éig kell közölniük az iskolakezdési forgatókönyvvel kapcsolatos döntést

A megyei egészségügyi igazgatóságoknak szeptember 7-éig tájékoztatniuk kell a tanfelügyelőségeket és a megyei vészhelyzeti bizottságokat az egyes települések járványügyi helyzetéről, amelynek függvényében meghozzák majd a tanévkezdéssel kapcsolatos intézkedéseket – derül ki az egészségügyi minisztérium honlapján közzétett miniszterirendelet-tervezetből.

A járványügyi intézkedési terv leszögezi, a megyei tanfelügyelőségek a szeptember 7-i járványügyi adatok, valamint az egyes tanintézetekben rendelkezésre álló infrastruktúra figyelembe vételével javaslatot tesznek a megyei vészhelyzeti bizottságoknak arra vonatkozóan, hogy mely forgatókönyv alapján kezdődjön el a tanév az egyes iskolákban.

A megyei vészhelyzeti bizottságoknak szeptember 10-éig kell közölniük az iskolakezdési forgatókönyvvel kapcsolatos döntést. Ennek meghozatalakor az elmúlt 14 napban jegyzett, ezer lakosra számított új esetek számának összegét veszik figyelembe – mutat rá a dokumentum.

Ha egy iskolában igazolnak egy vagy több koronavírusos megbetegedést, elrendelhető, hogy az adott osztály vagy az egész iskola térjen át az online oktatásra 14 napig.

Amennyiben három esetet igazolnak három különböző osztályban, 14 napra felfüggesztik az oktatást az érintett tanintézetben.

Ha pedagógus fertőződik meg, kötelessége tájékoztatni erről az iskola vezetőségét, amely értesíti a közegészségügyi igazgatóságot, ez pedig elkezdi a járványügyi vizsgálatot, majd az iskolaigazgatóval együtt megvizsgálják a tanintézmény helyzetét, és annak függvényében, hogy hány osztályban tartott órát a pedagógus és hány kollégájával lépett kapcsolatba, felfüggeszthetik az oktatást egy vagy több osztályban, illetve az egész iskolában.

A tervezet rendelkezik arról is, hogy valamennyi oktatási intézménynek azonosítania kell a rendelkezésére álló és az oktatási folyamatban használható termeket, illetve egy olyan helyiséget, ahol elszigetelhetik a fertőzésgyanús személyeket.

A tantermekben biztosítani kell a tanulók közötti egyméteres védőtávolságot, illetve – ha erre nincs lehetőség – a padok védőfallal történő elválasztását.

Az iskola vezetőségének ki kell jelölnie az alkalmazottak közül egy személyt, aki a koronavírus-járvány elleni védekezést koordinálja, és aki állandó kapcsolatban áll majd az iskola egészségügyi személyzetével, a tanfelügyelőséggel, az egészségügyi igazgatósággal és a helyi hatóságokkal.

“A tanulók közötti érintkezést korlátozni kell várakozási zónák kijelölésével, a védőtávolság betartásának biztosítása érdekében. Az iskola bejáratánál, a folyosókon és az osztályok bejáratánál is kézfertőtlenítő szert kell elhelyezni a gyakori fertőtlenítés megkönnyítése érdekében” – áll a tervezetben.

A tantermen belüli mozgást és/vagy szoros kontaktust feltételező gyakorlati feladatokat kerülni kell, ugyanakkor a tanulók nem költözhetnek át egy-egy óra erejéig saját tantermükből laborokba.

Mind a tanulóknak, mind a pedagógusoknak védőmaszkot kell viselniük óra közben és szünetben is, ha az iskola épületében tartózkodnak.

Javasolt, hogy – ahol erre lehetőség van – osztályonként eltérő időintervallumokat szabjanak meg az órák közötti szünetre a mosdókban és az iskolaudvaron egy időben jelen levő tanulók számának korlátozása érdekében. Ugyanakkor javasolt több időintervallumot megszabni és több bejáratot kijelölni az iskolába érkezők számára. “A gyerekeknek meg kell tanítani, hogy ne öleljék meg egymást, ne érintsék meg egymás kezét, ne tartózkodjanak közel egymáshoz. Továbbá tilosak a testi érintkezést igénylő és a labdajátékok, valamint az olyan tevékenységek, amelyek során kézről kézre adnak tárgyakat” – jegyzik meg a tervezet kidolgozói.

A tornateremben tartott testnevelésóráknak “olyan tevékenységekre kell korlátozódniuk, amelyek nem feltételeznek közepes vagy magas intenzitású aktivitást, kötelező módon biztosítva az 1,5 méteres védőtávolság betartását, mely esetben nem szükséges a védőmaszk viselése”.

Az órák közötti szünetekben nyílt térben is kötelező a védőmaszk viselése az olyan zsúfolt helyeken, ahol nem biztosítható az egyméteres védőtávolság betartása. Az óvodások esetében nem kötelező a maszk viselése – szögezi le a tervezet.

A dokumentum rendelkezik arról is, hogy a szülőknek naponta fel kell mérniük gyermekük egészségi állapotát, és amennyiben láza van, köhög, nehézlégzéssel küzd, vagy hányás, hasmenés lép fel nála, ne vigye iskolába, és értesítse a családorvost vagy a sürgősségi szolgálatot. Ha a gyereknél nap közben, az iskolában jelentkeznek a tünetek, azonnal vigye haza és tájékoztassa a családorvost vagy a sürgősségi szolgálatot. A szülőknek kötelességük értesíteni a tanintézetet, ha a gyerek a következő okok miatt hiányzik az iskolából: a koronavírus jellegzetes tüneteit észlelték nála; SARS-Cov2-vel diagnosztizálták; a tanuló igazoltan fertőzött személy közvetlen kontaktja, ezért karanténban van.

A kockázati csoportokba tartozó tanulók (súlyos légúti betegségben vagy 1-es típusú cukorbetegségben szenvedők, súlyosan elhízottak, gyulladásos, autoimmun betegségekkel küzdők, ritka betegségekben, örökletes anyagcsere-betegségekben stb. szenvedők) kezelőorvosuk jóváhagyásával és ajánlása alapján, illetve szülői hozzájárulással térhetnek vissza az iskolába. Esetükben a tanintézet képviselőinek – szükség esetén – biztosítaniuk kell a távoktatást vagy a fokozott biztonsági körülmények közötti oktatást.

A tervezet szerint ugyanakkor az első iskolai napon az óvodásoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak és a kisegítő személyzet tagjainak egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal kell jelentkezniük az iskolában. E kötelezettségről az iskoláknak kell értesíteniük a szülőket. A nyilatkozatokat az első tanórán kell átadni a pedagógusnak, aki majd továbbítja azokat az iskolaorvosnak vagy az erre kijelölt személynek.

Egészségi problémák okozta hiányzás esetén a gyerekek kizárólag orvosi igazolással térhetnek vissza az iskolába, amelyben kötelező módon szerepelnie kell a diagnózisnak – írja még elő a dokumentum.


Forrás: www.agerpres.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: