Megszavazták: Az E-Star kétmilliárd-ötszázmillió forintot ér az ENEFI-nek

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. közgyűlési határozatainak Gyergyószentmiklóst érintő tartalma

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

(cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; „Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé
a 2017. 02. 27. napján megtartásra került megismételt rendkívüli közgyűlésén hozott közgyűlés
határozatok lényeges tartalmát:


Közgyűlés 967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

8/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követelései értékesítése tárgyában lehetséges vevőkkel tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson. Vevővel történő jövőbeli eladási ár nem lehet kevesebb összesen (üzletrész és követelések) kétmilliárd-ötszázmillió forint ellenértéknél. Közgyűlés már most előzetes jóváhagyását adja az E-Star CDR Kft. üzletrészének és vele szemben fennálló követeléseinek jövőbeli esetleges értékesítésére, azonban kétmilliárd-ötszázmillió forint alatti értékesítési árat nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követelései kétmilliárd- ötszázmillió forint alatt történő értékesítését. A jelen határozat meghozatalát követően a kétmilliárd-ötszázmillió forint összegű jóváhagyás évi 20% mértékű kamatos kamattal növekedik.

Közgyűlés 967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot.

9/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl peren kívüli egyesség megkötése céljából Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával tárgyalásokat folytasson és esetleges megállapodás esetén kétmilliárd-ötszázmillió forint, a Város által vállalt ellenérték megfizetése esetén a jövőbeli perektől elálljon, azonban kétmilliárd-ötszázmillió forint alatti peren kívüli egyességet nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl ezen összeg alatti egyességkötését. A jelen határozat meghozatalát követően a kétmilliárd-ötszázmillió forint összegű jóváhagyás évi 20% mértékű kamatos kamattal növekedik.


ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

Kérem ossza meg ismerőseivel: