A Megyei Tanács 2018-as pályázati kiírásai

Pályázati tájékoztató Gyergyószentmiklóson február 16-án lesz

Hargita Megye Tanácsa meghirdette pályázati programjait a 2018-os évre

1. Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatására a 2018

2. Román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatása – 2018

3. Ifjúsági tevékenységeket támogató program – 2018

4. Családoknak szóló tevékenységek támogatási program – 2018

5. Sporttevékenységeket támogató program a 2018-as évre

6. Önkéntés Tűzoltó Egyesületek támogatási programja a 2018-as évre

7. Népviseletek támogatási programja – 2018

8. Turisztikai programok támogatási programja – 2018


A pályázatok leadási módja és határideje:

2018. március 6-án 10,00 óráig az alábbi területi irodákban lehet benyújtani:

– Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 12 szám alatti irodában,
– Maroshévíz, B-dul Nicolae Balcescu sugárút, 14 sz., II emelet, 214-es iroda.

Illetve:

2018. március 6-án, 12,00 óráig Hargita Megye Tanácsának iktatójában.


Ifjúsági tevékenységeket támogató program

Nőtt az ifjúsági pályázatok kerete 225.000 lejről 250.000 lejre, tekintettel az Ifjúság évére.

Támogatott tevékenységek:      

tematikus táborok szervezése tehetséges fiataloknak,
• diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra,
• cseretáborok szervezése fiataloknak és gyerekeknek,
• szemléltető eszközök, didaktikai eszközök vásárlása az iskolai fejlesztés érdekében (2500 lej alatt/darab),
• különböző ifjúsági tevékenységek szervezése partnerségben a Hargita megyéhez hasonló hagyományokkal rendelkező megyék szervezeteivel, valamint intézményeivel,
• iskolai versenyek szervezése iskolásoknak és óvodásoknak,
• tudományos tevékenységek szervezése,
• az iskolák által kezdeményezett egészségmegőrzés progam keretén belül az utazási költségek támogatása az I-VIII osztályos tanulóknak a sportolási lehetőségekhez való hozzáférés esélyének biztosítása érdekében,
• egyetemisták, diákok önkéntesi és gyakornoki tevékenységének támogatása,
• fiatalok gasztronómiai ismereteinek elmélyítése a megfelelő felszerelések beszerzése által (2500 lej alatt/darab),
• V-VIII osztályos diákok műhelytevékenységének és szaktudásának fejlesztése a megfelelő eszközök beszerzése által (2500 lej alatt/darab),
• szakmai tapasztalatcserék szervezése (tangazdaságok, mintafarmok, gyárak látogatása),
• „Erdei iskola” program tevékenységeinek támogatása,
• a pályaorientációs szakmai tevékenységek támogatása,
• az ”iskola után iskola” (after school) program keretében folytatott tevékenységek támogatása, az 5349/2011-es jogszabály értelmében,
• önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.


Kulturális pályázati kiírás

A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 350.000 lej.

Elsőbbséget élveznek az alábbiakra vonatkozó pályázatok:

• A Hargita megyei amatőr színjátszócsoportok tevékenységének támogatása,
• Hargita megyei fúvószenekarok támogatása, azzal a feltétellel, hogy kötelezően a támogatási összeg 20%-ára hangszert vásárolnak,
• Hargita megyei kulturális értéktár adatbázisainak a kidolgozásával kapcsolatos tevékenységek támogatása,
• A Centenáriummal kapcsolatos tevékenységek támogatása,
• Zenei együttesek tevékenységének támogatása,
• A régió kulturális turizmusának a fejlesztését szolgáló kulturális jellegű programoknak, projekteknek és tevékenységeknek a támogatása,
• Falunapok alkalmával megvalósuló kulturális tevékenységek támogatása,
• Néptánc oktatás, rendszeres néptáncestek, valamint néptáncelőadások szervezésének támogatása, melyek keretén belül a résztvevők bemutatják a tanultakat.


Családoknak szóló tevékenységek támogatási programja

A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 60 000 lej. Nőtt a tavalyhoz képest 10.000 lejjel.

Támogatott tevékenységek:

• fórumok, találkozók, konferenciák és megbeszélések szervezése család témában;
• gyermekprogramok szervezése;
• baba-mama programok szervezése;
• az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.


Sporttevékenységeket támogató program

A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 550 000 lej.  

Támogatott tevékenységek:

– A versenysport népszerűsítése, amely a „Hargita megyéért versenyzünk” mottóval valósul meg

• sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása, a kimagasló eredmények elérése érdekében;
• országos és nemzetközi sportversenyek/események megszervezése.

–  Tömegsport – sportesemények

• tömegsport-tevékenységek szervezése alternatívaként a szabadidő eltöltésére és a közösség mozgásra való nevelésére;
• a különleges adottságokkal rendelkező fiatalok kiválogatása és továbbirányítása a klubokba;
• helyi, országos és nemzetközi sportesemények szervezése;
• tömegsport-versenyeken való részvétel.

– Különleges szükségletűek sportja – sportesemények

• sporttevékenységek szervezése különleges szükségletű sportolóknak;
• a különleges szükségletű sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása.

–  A más finanszírozó szervezetekhez benyújtott programok finanszírozási önrészének támogatása


Önkéntés Tűzoltó Egyesületek támogatási programja

A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 300.000 lej

Támogatott tevékenységek:

• önkéntes tűzoltóknak és fiataloknak szervezett események, megelőzési tevékenységek és specifikus kurzusok  támogatása;
• tűzoltó egyenruhák és védőeszközök vásárlásának támogatása önkéntes tűzoltóknak, ( 2500 lej/db alatt);
• tűzoltó felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása – pl. láncfűrész, tűzcsap, tömlő,  létrák, feszítő eszközök, stb ( 2500 lej/db alatt);
• önkéntes tűzoltók felkészítő képzéseken való részvételének támogatása;
• kiadványok, brosúrák, kézikönyvek, szórólapok, információs és oktató célzatú plakátok kiadása és nyomtatása a lakosság ismereteinek gyarapítását célzó tevékenységek keretében;
• önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.


Népi- és hagyományos viseletek támogatására

A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 160.000 lej.

Támogatott tevékenységek:

• A népi- és hagyományos viseletek elkészíttetése/beszerzése.


Turisztikai programok támogatása

A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 100 000 lej

Támogatott tevékenységek:

• Turisztikai látványosságok létrehozása/bővítése, felújítása, fejlesztése és népszerűsítése a helyi turizmus fejlődése és a regionális turizmus fenntarthatósága érdekében:

– tematikus parkok;
– bicikliutak;
– ásványvízforrások és fürdők;
– turistautak és zarándokutak.

• Hargita megyei turisztikai programcsomagok összeállítása és népszerűsítése;
• Képzések és karavánok szervezésének támogatása;
• Turisztikai desztinációs menedzsment képzések támogatása;
• Az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.


Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatása

A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 57.000 lej  

Támogatott tevékenységek:

A román törvényeknek megfelelően létrehozott és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi- és fizikai személyek által szervezett kulturális programok, projektek és rendezvények, amelyek célja a Hargita megyei román közösségek kulturális életének serkentése és népszerűsítése.

Elsőbbséget élveznek az alábbiakra vonatkozó pályázatok:

• A Hargita megyei amatőr színjátszócsoportok tevékenységének támogatása;
• Hargita megyei fúvószenekarok támogatása, azzal a feltétellel, hogy kötelezően a támogatási összeg 20%-ára hangszert vásárolnak;
• Hargita megyei kulturális értéktár adatbázisainak a kidolgozásával kapcsolatos tevékenységek támogatása;
• A Centenáriummal kapcsolatos tevékenységek támogatása;
• Zenei együttesek tevékenységének támogatása;
• A régió kulturális turizmusának a fejlesztését szolgáló kulturális jellegű programoknak, projekteknek és tevékenységeknek a támogatása;
• Falunapok alkalmával megvalósuló kulturális tevékenységek támogatása;
• Néptánc oktatás, rendszeres néptáncestek, valamint néptáncelőadások szervezésének támogatása, melyek keretén belül a résztvevők bemutatják a tanultakat.


A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság pályázati kiírásai a következő tanácsülés után fognak megjelenni, március elején várhatóak.


A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információkat
jövő héten, február 16-án, pénteken 9:00 órától a Karancsi Sándor teremben
tartandó pályázati fórumon fogják az illetékes szakemberek elmondani.

Addig is érdemes tanulmányozni a kiírásokat, beszerezni az űrlapokat és a szükséges dokumentumokat.

Kérem ossza meg ismerőseivel: