Mozgósító felhívás a Székely Szabadság Napjára

Követeljük, Románia tegye hitelessé uniós elnökségi programját!

Egy olyan évben készülünk a Székely Szabadság Napjának a megünneplésére, amikor Románia az Európai Unió soros elnöke. A román elnökség mottója: „a kohézió közös európai érték”. A Közép-fejlesztési régió lakóiként mi, székelyek, magyarok tapasztaltuk az elmúlt tizenkét év során, hogy az Európai Unió kohéziós politikája épp ebben a régióban vallott kudarcot, azaz míg a régió román többségű megyéi fejlődtek, addig Székelyföld gazdaságilag lemaradt, és folytatódik immár uniós eszközökkel szülőföldünk elszegényítése. Ezen a helyzeten akart és akar változtatni a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezésével, amelynek bejegyzését 2013-ban az Európai Bizottság elutasította. Pert indítottunk, és Románia – a fenti hangzatos mottóval ellentétben – a Bizottság oldalán avatkozott a perbe. Március 10-én, a Székely Szabadság Napján mondjuk el minél nagyobb számban: hiteltelen Románia soros uniós elnökségének jelmondata!

„Egy szilárd és erős Unió az európai társadalmakban együtt élő csoportok kultúráinak, gondolkodásának és hagyományainak megismerésén alapszik, a kultúrák közötti kölcsönhatás előmozdításán, valamint a párbeszéd javításán”. Ezt a mondatot Románia uniós elnökségének programja tartalmazza. Képmutatás ezt leírni abban az országban, amely egy 750 000-es népesség szülőföldjének létezését tagadja, jelképeit üldözi, és a párbeszédet a letagadott, a nem létezőnek nyilvánított régió lakóival elutasítja. Fogadjunk el március tizedikén egy beadványt Románia Kormányához, amelyben tiltakozzunk a fenti diszkriminatív gyakorlat ellen, és amelyet juttassunk el az Európai Unió fórumaihoz!

Március tizedikén, 16 órakor gyűljünk össze a marosvásárhelyi Postaréten, és onnan vonuljunk, a hagyománynak megfelelően a város főterére, a kormányhivatal elé. Legyünk erősek, bátrak és következetesek, és üzenjük meg az egész világnak: alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen, de rendíthetetlen kitartással igényeljük a székelyek szabadságát: Székelyföld államon belüli önrendelkezését.

Kérjük Székelyföld lakóit, hogy emlékezzenek meg ismét a Székely Szabadság Napjáról, aki pedig teheti, jöjjön Marosvásárhelyre, hogy békésen, méltósággal nyilvánítsuk ki közösségünk autonómiaigényét. Kérjük a magyar pártokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, legyenek részesei az előkészületeknek, és ösztönözzék részvételre a székelyeket és egész Erdély magyarságát. Szervezőkként gondoskodunk arról, hogy autóbuszok induljanak minden olyan helyszínről, ahol erre igény van.

Kérjük a nagyvilágban élő magyarok szervezeteit, hogy 2019. március 10-én vonuljanak székely zászlókkal Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal. Fontos, hogy minél többen legyünk, hogy megértessük mindenkivel: sem fenyegetés, sem a jogsértő intézkedések változatlan fenntartása nem félemlít meg bennünket, a mi küzdelmünknek változatlanul a székely szabadság a tétje.

Izsák Balázs
Székely Nemzeti Tanács elnöke

Kérem ossza meg ismerőseivel: