Nő a szemétdíj Gyergyószentmiklóson

A Nagycsapat pár fontos gondolata a csütörtöki tanácsülésről

    Több fontos, a lakókat is érintő határozattervezet fogadódott el a mai ülésen (február 16., csütörtök – a szerk. megj.), a jelen lévő képviselők döntő többségének egyetértése mellett. A testület hatékonyabb, rendezettebb, rendszerezettebb, gördülékenyebb és nem utolsó sorban hatékonyabb működése érdekében javítottunk a korábbi belső működési szabályzatunkon, elkerülve a későbbi félreértéseket.

    A biztonságosabb közlekedés érdekében a város bizonyos részein korlátozni szeretnénk az árut szállító járművek megállását, parkolását. Ezt követően a főtér egyes részein, vagy akár a Testvériség sugárút bizonyos szakaszain az árukat ki illetve bepakoló járművek csak engedéllyel hajthatnak be. Az engedélyt kérés alapján az önkormányzat illetékesei bírálják el, bocsájtják majd ki.

    Csökkent a lakósságnak számlázandó hőenergia és egyéb közszolgáltatások ára, az ÁFA módosítást követően.

    Szakbizottsági megbeszélések, szakmai véleményezések előzték meg a köztisztasági szolgáltatás díjának módosításáról szóló tervezet elfogadását. Románia EU-s csatlakozással vállalta, többek között, hogy 2013-ig bezár minden elavult szemétgyűjtő telepet, helyükre korszerű, modern lerakók létesülnek (pl. Gyergyóremete), melyek átadása mai napig várat magára. A vállalás részét képezte a szemét mennyiségének csökkentése, amely szintén nem valósult meg. Ez év január végéig kapott haladékot a kormány egy 2004-ben elfogadott határozat teljesítésére. A határozatban szereplő lerakási díj, kötelező érvényű minden szolgáltatóra nézve. A kormány célja ezzel a lakosság ösztönzése volt, a szelektív hulladékgyűjtés érdekében. A nyugati országokban már több éve bevezették ezt az úgynevezett lerakási díjat. Mivel ez kormány szintű kezdeményezés, több Hargita megyei városban is most került bevezetésre ez az illeték. Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában akár 35-40%-os emeléssel kalkulálnak a szakemberek, az itteni 30%-hoz képest.

    Ez magánszemélyeknél 1,31 lej/fő növekedést jelent, míg vállalkozások esetében 20,25 lejt/köbmétert.

    A szolgáltató és az önkormányzat hosszú távú stratégiát dolgoz ki, a szemét árának csökkentése érdekében, amely több lépésben valósulhat meg. Első lépésben ösztönözni azt a csaknem 5000 személyt, akiknek még mindig nincs szerződése a szolgáltatóval, a szolgáltatói szerződés megkötésére. További lépésként a szolgáltató és az önkormányzat közös szelektív hulladékgyűjtő pontokat létesíteni, ezáltal csökkenne a kommunális hulladék mennyisége.

    A Salamon Ernő Gimnázium annak érdekében, hogy pályázni tudjon, fejlessze a városi oktatás színvonalát megkapta az általa használt ingatlanok kezelési jogát.

    Rendeződik a Csodavilág napköziotthon tetőterének beépítése. Ide pályázati önrész gyanánt 90 ezer lejt különített el a testület.

Kérem ossza meg ismerőseivel: