Parlamenti választások 2020

Az ország területén december 6-án, vasárnap 7 és 21 óra között várják az urnákhoz a választópolgárokat

Országszerte több mint 18 ezer szavazókörzetet alakítottak ki a vasárnapi parlamenti választásra, és több mint 18 millió állampolgárt várnak az urnákhoz, hogy megválasszák képviselőiket és szenátoraikat a következő négy évre.

A polgárok megyei jelöltlistákra szavaznak, és szavazatarányosan kapnak mandátumot a jelöltek.

Az ország területén vasárnap 7 és 21 óra között várják az urnákhoz a választópolgárokat, a külföldön élők két napon át, szombaton és vasárnap szavazhatnak.

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) tájékoztatása szerint december 2-án 18.191.396 szavazati joggal rendelkező állampolgár szerepelt az állandó választói névjegyzékben, a külföldi lakhellyel rendelkező román szavazópolgárok száma pedig 740.367 volt. Utóbbiak közül 35.808 személy kérte, hogy levélben szavazhasson, 3078-an pedig az erre a célra létrehozott külföldi szavazókörzetekben kívánják leadni voksukat.

Az országban 18.802 szavazókörzetet alakítottak ki, ezek közül több mint 1200-at Bukarestben.

***

A romániai lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárok a következő személyazonosító okmányok valamelyikével szavazhatnak vasárnap: személyi igazolvány, elektronikus személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, diplomata-útlevél, elektronikus diplomata-útlevél, szolgálati útlevél, elektronikus szolgálati útlevél, katonai szolgálati könyv (a katonai iskolák diákjai esetében).

A Központi Választási Iroda (BEC) szerint azok is voksolhatnak vasárnap, akiknek az okmánya március 1-je és december 6-a között érvényességét vesztette.

Minden szavazati joggal rendelkező állampolgár abban a szavazókörzetben voksolhat, amelyikhez állandó lakhelye alapján tartozik. Ha nem szerepel az állandó választói névjegyzékben, pótlistára kerül.

Azok a választópolgárok, akik lakcímet cseréltek, csak annál a szavazókörzetnél voksolhatnak, amelyhez a személyi igazolványukban megjelölt tartózkodási hely címe alapján tartoznak, függetlenül attól, hogy mikor történt a lakcímcsere. Ha nem igényelték a választói névjegyzékbe való felvételüket az új cím alapján, pótlistára kerülnek.

Amennyiben a szavazópolgár a választások napján a lakóhelyétől eltérő, de ugyanahhoz a választókerülethez (megyéhez) tartozó településen tartózkodik, annak bármely szavazókörzetében élhet alkotmányos jogával, és ebben az esetben is pótlistára kerül.

***

A szavazóhelyiségek vasárnap reggel 7 órakor nyitnak.

* Minden választópolgár külön szavaz, zárt fülkékben. A szavazólapon annak a négyszögnek a belső részébe kell ütnie a VOTAT feliratú bélyegzőt, amelyen az általa megszavazandó jelöltlista vagy jelölt szerepel. Ezután oly módon kell összehajtania és urnába dobnia a szavazólapot, hogy az annak hitelességét igazoló ellenőrző pecsét kívül maradjon. Amennyiben a szavazás titkossága biztosított, a szavazólap nem megfelelő összehajtása nem vonja maga után a voks érvénytelenítését.

Ha a szavazólap szétnyílik és a szavazás titkossága nem biztosított, ezt érvényteleníteni kell, és a választópolgár – egyetlen alkalommal – kaphat egy újat. Ezt fel kell tüntetni a választási jegyzőkönyvben.

Voksoláskor csak a szavazó állampolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Ha a választópolgár a szavazókörzeti választási iroda elnöke által is tudomásul vett nyomós oknál fogva nem tud egymaga szavazni, behívhat a fülkébe egy kísérőt, aki azonban nem lehet sem a választási iroda tagja, sem megfigyelő.

A szavazófülkében tilos fotót vagy videófelvételt készíteni.

* 21 órakor a körzeti választási iroda elnöke lezártnak nyilvánítja a voksolást és elrendeli a szavazóhelyiség bezárását. Azok a választópolgárok, akik 21 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodnak, vagy sorban állnak az épület előtt, a szavazókörzet ellenőrző pecsétjével ellátott sorszámot kapnak, és 23 óra 59 percig még leadhatják voksukat.

A szavazásra jelentkező állampolgároknak kötelességük betartani a járvány miatt elrendelt óvintézkedéseket.

Mozgóurnával szavazhatnak a vasárnapi parlamenti választásokon azok, akik COVID-19 miatt karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben vannak.

Ugyanakkor mozgóurnát kérhetnek azok a választópolgárok is, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiséghez, kórházban vannak, vagy szabadságvesztéssel járó büntetésüket töltik.

A körzeti választási irodák elnökei ezekben az esetekben elrendelik a mozgóurna kiszállítását úgy, hogy az 21 órára ismét a szavazóhelyiségben legyen.

Első alkalommal történik meg, hogy úgy kell megszervezni a választásokat, hogy közben bizonyos települések vesztegzár alatt vannak. Ezeken a településeken a lakosság saját felelősségre kiállított nyilatkozat nélkül járulhat az urnákhoz.

Különleges helyzet állt elő a COVID-fertőzöttség miatt karanténban levő képviselő- és szenátorjelöltek, illetve a Központi Választási Iroda (BEC) fertőzött tagjai esetében. Egyesek közülük szintén mozgóurnát kértek.

Ilyen helyzetben van a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Iulian Bulai, George Scarlat mezőgazdasági államtitkár, aki a PNL Galac megyei szenátorjelölti listáját vezeti, illetve az Állandó Választási Hatóság elnöke, Constantin-Florin Mituleţu-Buică is.

Pozitívan tesztelték koronavírusra Dan Barna USR-elnököt, az USR PLUS szövetség társelnökét, aki még mozgóurnával sem szavazhat, mert hivatalos lakhelye Szebenbe szól, ő pedig Bukarestben van karanténban. Pozitív a koronavírustesztje Tudor Benga USR-képviselőnek, Ben Oni Ardelean PNL-képviselőnek és Mihail Neamţu PMP-képviselőnek is.

***
A Központi Választási Iroda megszabta a mozgóurnás szavazás módját

* Karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben levő személyek

A lakhelyi karanténban levő választópolgárnak egy kérvényt és a megyei közegészségügyi igazgatóság karantént elrendelő dokumentumának másolatát kell benyújtania ahhoz, hogy mozgóurnát vehessen igénybe.

A lakhelyi elkülönítésben lévő személy a következő dokumentumok valamelyikének másolatát csatolhatja a kérvényhez mozgóurna igénylésekor:

– a kórházi kibocsátó levél, amelyben fel van tüntetve a diagnózis az elkülönülésre vonatkozó utasítás;
– a megyei közegészségügyi igazgatóság elkülönülésre vonatkozó határozata;
– a COVID-19-fertőzöttségre utaló pozitív PCR-teszt, amelyet az utóbbi 14 nap során állítottak ki.

Azok az állampolgárok, akik ilyen helyzetben vannak, és még nem kapták meg a hatóságoktól a szükséges dokumentumokat, elküldhetik a választókerületi irodáknak a mozgóurnás szavazás engedélyeztetéséhez szükséges iratok kiadására vonatkozó kérelmet. Ezt a kérelmet a választókerületi iroda azonnal továbbítja a megyei közegészségügyi igazgatóságnak, amely intézkedik a dokumentumok mielőbbi kiállítása ügyében.

A megyei közegészségügyi igazgatóságoknak legkésőbb december 5-éig el kell eljuttatniuk a választókerületi irodákhoz a lakhelyi karanténban vagy elkülönítésben lévő személyek listáját.

A kerületi választási iroda kinyomtatja a mozgóurnás szavazáshoz szükséges dokumentumok kiadását igénylő kérvényeket, és ezeket – a DSP által kiállított iratok kíséretében – a prefektusi hivatal közvetítésével legkésőbb december 6-a 10 óráig továbbítja azokhoz a szavazóhelyiségekhez, amelyek a legközelebb esnek a mozgóurnát igénylő személyek tartózkodási helyéhez.

* A betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt helyváltoztatásra képtelen személyek

Azok a választópolgárok, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt képtelenek a szavazóhelyiségben lévő urnákhoz járulni, a lakhelyük vagy ideiglenes lakhelyük szerinti szavazókörzettől igényelhetik a mozgóurnát. A kérvényt az érintett személy tartózkodási helyéhez legközelebb eső szavazóirodánál kell benyújtani legkésőbb december 5-én 18 és 20 óra között.

A kérvényt a mozgóurnát igénylő személy ellátja saját kezű aláírásával, majd bárki elviheti a szavazóirodába. A kérvénynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kérelmező teljes nevét, személyi számát (cod numeric personal), az állandó vagy ideiglenes lakhelyet, a személyazonossági igazolvány szériaszámát és számát, telefonszámot és azt a címet, ahova a mozgóurnát várják. A kérelemhez csatolni kell a betegséget vagy mozgáskorlátozottságot igazoló okmány másolatát, amelyből kiderül, hogy az illető személy nem képes önállóan eljutni a szavazóirodáig. Az orvosi bizonylatnak nem kell feltétlenül tartalmaznia a ‘szállításra alkalmatlan személy’ (”persoană netransportabilă”) kifejezést.

* Kórházba beutalt személyek

Azok a választópolgárok, akik kórházban vannak, illetve idősotthonban, szociális ellátóközpontban élnek, csak abban az esetben kérhetnek mozgóurnát, ha az illető kórház, idősotthon vagy szociális ellátóközpont ugyanazon a településen van, ahol állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük is.

A kérvényt az érintett saját kezűleg írja alá, majd bárki elviheti a választóirodába december 5-én 18 és 20 óra között.

A körzeti választási iroda elnöke megvizsgálja a kérvényeket, és amennyiben ezek megfelelnek a feltételeknek, elrendeli a mozgóurnát kérelmező emberek személyi adatainak felvételét a választói listák kivonatára, amelyet lepecsétel és aláír.

A választási iroda elnöke ezt követően legalább két személyből álló küldöttséget nevez ki a szavazóbiztosok közül; ez a küldöttség megy el a mozgóurnával a szavazás napján a megjelölt lakcímekre, belügyi alkalmazott felügyeletével.

A mozgóurnát az egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartásával szállítják.

* Letartóztatásban vagy őrizetben lévő személyek

Mozgóurna segítségével szavazhatnak a börtönben vagy előzetes letartóztatásban levő, illetve más, szabadságvesztéssel járó büntetést töltő személyek is, amennyiben nem vesztették el szavazati jogukat, és amennyiben állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük ugyanazon a településen van, ahol a börtön vagy büntetés-végrehajtási intézet.

A büntetés-végrehajtási intézetek vezetőinek kötelességük legkésőbb december 4-éig az érintettek tudomására hozni, hogy joguk van a mozgóurnás szavazásra, amennyiben ugyanazon a település állandó választói listáján szerepelnek, ahol a börtön vagy büntetés-végrehajtási intézet található. A kérvényeket ebben az esetben a büntetés-végrehajtási intézet igazgatójához kell benyújtani legkésőbb december 5-e 12 óráig.

A börtönigazgatók kötelessége biztosítani, hogy a fogvatartottak kérvényei legkésőbb december 5-e 18 és 20 óra között az adott település valamely, a kerületi választási iroda által megszabott szavazókörzetéhez kerüljenek.

A szavazás napján a büntetés-végrehajtási intézmény vezetősége köteles beengedni az intézmény területére a mozgóurnát szállító szavazóbiztosokat, és ki kell alakítani egy szavazóhelyiséget az intézmény területén, ahol biztosított a voksolás titkossága.

A szavazás személyazonossági igazolvány alapján történik, ezt a börtönigazgató jóváhagyásával ideiglenesen kiadják a fogvatartott személyes iratcsomójából.

A házi őrizetben levő személyek szintén mozgóurna segítségével szavazhatnak, amennyiben a büntetés-végrehajtás helyszíne ugyanazon a településen van, ahol az állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük. Nekik a választást megelőző napon, 18 és 20 óra között kell eljuttatniuk az erre vonatkozó kérelmet a legközelebb eső körzeti választási irodához. A kérvényben fel kell tüntetni a telefonszámot, és csatolni kell a házi őrizetet elrendelő bírósági határozat másolatát.

***

A szavazás napján a mozgóurnát szállító bizottság előbb azokhoz a személyekhez viszi ki az urnát, akik nem a COVID-19 járvány miatt kényszerülnek otthonmaradásra, továbbá a nem koronavírusos betegekhez, nem COVID-19-ben szenvedő betegeket ellátó egészségügyi intézményekhez, idősotthonokhoz, börtönökhöz. Miután a felsoroltak leadták voksukat, a mozgóurnát a COVID-19 járvány miatt kórházban, karanténban vagy elkülönítésben levő személyekhez is kiszállítják.

A szavazóbiztosok és a mozgóurnát szállító küldöttség tagjai kötelesek maszkot és kesztyűt viselni, amelyet minden helyiség elhagyása után lecserélnek vagy alkoholos oldattal lefertőtlenítenek.

A mozgóurnát szállító szavazóbiztosok nem mehetnek be a választópolgár lakásába, hanem a bejáratnál tesznek eleget az eljárás által megkövetelt formaságoknak, úgy, hogy közben betartják a minimum egy méter távolságot a választópolgártól.

A választópolgárnak és valamennyi jelen lévő személynek maszkot kell viselnie az eljárás alatt.

A választópolgár kötelező módon lefertőtleníti kezeit, mielőtt átvenné a szavazólapokat és a pecsétet. Rövid időre leveszi maszkját, hogy a szavazóbiztos előtt igazolja személyazonosságát. Ezt követően visszahelyezi a maszkot úgy, hogy az az orrát és száját is takarja. A választói névjegyzéket lehetőleg saját írószerével írja alá.

Ezt követően a pecsétet és – amennyiben a választó nem a sajátját használta – a tollat egyik szavazóbiztos lefertőtleníti.

Az egészségügyi intézménybe beutalt személyek szintén mozgóurna segítségével szavazhatnak, a mozgóurnát szállító szavazóbiztosok védőfelszerelését az egészségügyi intézmény biztosítja, majd a használt védőfelszereléseket egy erre kijelölt zsákba helyezik.

***

A parlamenti választásokat a karantén alatt lévő településeken is megszervezik.

Florin Constantin Mituleţu-Buică, az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke közölte, hogy a karantén alatt lévő települések lakóinak sem kell saját felelősségre írt nyilatkozatot felmutatniuk, amikor voksolni mennek.

Ugyanezt Klaus Iohannis államfő is megerősítette: ‘Mindenkinek tudnia kell, hogy a választásokat mindenhol, a karantén alatt lévő településeken is megszervezik. (…) Nem lesznek korlátozások, sem a vesztegzár alatt lévő településeken, sem más településeken’ – szögezte le az államfő.


Iohannis: Kérem önöket, hogy menjenek el szavazni

Klaus Iohannis arra biztatta csütörtökön a román állampolgárokat, hogy a hétvégi parlamenti választásokon éljenek szavazati jogukkal.

Az államfő a fővárosi Romexpónál kialakított oltási központot látogatta meg csütörtökön. Ebből az alkalomból úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) fogja megnyerni a választásokat, és ez ‘jó dolog’.

‘De kedves románok, a választásokat nem a közvélemény-kutatásokban kell megnyerni, hanem az urnáknál, szavazás során. Következésképpen arra kérem önöket, hogy menjenek el szavazni. Ez rendkívül fontos!’ – jelentette ki.

Iohannis azt mondta, 2016-ban a Szociáldemokrata Párt (PSD) a csökkent szavazási kedvnek köszönhette választási sikerét, és ‘utána jött az éveken át tartó rémálom, amikor a PSD gúnyt űzött az országból, az igazságszolgáltatásból és a közberuházásokból.’

‘Szavazzanak! A választásokat szavazással lehet megnyerni! Önök mellettem álltak, szavazzanak arra a csapatra, amellyel újjá fogjuk építeni Romániát, szavazzanak a normális Romániára’ – mondta az elnök.


Ciolacu: A románoknak valóban el kell menniük szavazni, hogy elseperjék Orbant a hatalomról

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt elnöke a Facebookon reagált az államfő csütörtöki üzenetére, amelyben Iohannis szavazásra buzdította a román állampolgárokat.

‘Való igaz, a románoknak el kell menniük szavazni! Hogy elseperjék Orbant a hatalomról’ – írta a közösségi oldalra Ciolacu.

A PSD elnöke felrója többek közt a kormányzó Nemzeti Liberális Pártnak, hogy ‘nem erősítették meg az intenzív osztályokat, nem teszteltek, bezárták az iskolákat, bezárták a piacokat, bezárták az éttermeket, elzavarták a keresztényeket a templomokból és megbetegítették a román állampolgárokat a nem megfelelő maszkokkal.’

‘December 6-án a románoknak le kell állítaniuk Románia történelmének legkártékonyabb kormányát! December 6-án szavazzatok, hogy mentsétek meg magatokat! Szavazzatok a PSD-re!’ – írta Ciolacu.

A PSD elnöke ezzel arra reagált, hogy Klaus Iohannis arra biztatta csütörtökön a román állampolgárokat: a hétvégi parlamenti választásokon éljenek szavazati jogukkal.

Az államfő a fővárosi Romexpónál kialakított oltási központot látogatta meg csütörtökön. Ebből az alkalomból úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) fogja megnyerni a választásokat, és ez ‘jó dolog’.

‘De kedves románok, a választásokat nem a közvélemény-kutatásokban kell megnyerni, hanem az urnáknál, szavazás során. Következésképpen arra kérem önöket, hogy menjenek el szavazni. Ez rendkívül fontos!’ – jelentette ki.

Iohannis azt mondta, 2016-ban a Szociáldemokrata Párt (PSD) a csökkent szavazási kedvnek köszönhetően nyerte meg a választásokat, és ‘utána jött az éveken át tartó rémálom, amikor a PSD gúnyt űzött az országból, az igazságszolgáltatásból és a közberuházásokból.’

‘Szavazzanak! A választásokat szavazással lehet megnyerni! Önök mellettem álltak, szavazzanak arra a csapatra, amellyel újjá fogjuk építeni Romániát, szavazzanak a normális Romániára’ – mondta az elnök.


Orban: December hatodika fordulópont lesz,
nagyon fontos, hogy elmenjenek szavazni

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke és az ország miniszterelnöke úgy nyilatkozott csütörtök este: fordulópontot jelentenek a hétvégi parlamenti választások. Ugyanakkor biztosította a választópolgárokat, hogy a szavazást a lehető legbiztonságosabb egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartásával fogják lebonyolítani.

‘December hatodika fordulópontot jelent, lehetőségünk nyílik arra, “hogy Románia a helyes irányba forduljon, lehetőségünk nyílik arra, hogy december 6-án felelősségteljes parlamenti többséget adjunk Romániának, és egy olyan kormányt, amely gyakorlatba ülteti a Nemzeti Fejlesztési Tervet. Románia sorsa mindannyiunk kezében van, ehhez megvan az erőnk, csak élnünk kell vele” – mondta a kormányfő.

Orban szavazásra buzdította az ország állampolgárait.

‘Garantálom, hogy a szavazati jog gyakorlása az egészség védelme érdekében a legbiztonságosabb körülmények között történik majd. Senkinek, aki az urnákhoz járul, nem lesz veszélyben az egészsége, mert szigorú óvintézkedéseket foganatosítottunk, amelyeket be is fogunk tartani, és minden szavazó védett lesz a fertőzésveszélytől’ – ígérte Orban.

A kormányfő azt mondta: a PNL megnyerte az utóbbi három választást Romániában: az európai parlamenti, az államelnök- és a helyhatósági választásokat. ‘A parlamenti választások jelentik azonban a döntő választást, amelyen minden románnak, aki bízott bennünk, Klaus Iohannis államfőben, abban a képességünkben, hogy Romániát első helyen kezeljük, el kell jönnie szavazni, azokra, akik bebizonyították, hogy képesek fejleszteni Romániát’ – fogalmazott Orban.


A külügyminisztérium 748 szavazóhelyiséget alakít ki külföldön

A külügyminisztérium 748 szavazóhelyiséget alakít ki külföldön, 331-gyel többet, mint 2016-ban. Ezek minden szempontból megfelelnek a COVID-19 fertőzés megelőzését célzó egészségügyi feltételeknek – jelentette be csütörtökön Iulian Ivan, a külügyi tárca választási folyamatokért felelős képviselője.

Az első külföldi szavazóhelyiség Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandon nyit ki december 4-én, pénteken, romániai idő szerint 20 órakor.

A külügyminisztérium a honlapján tette közzé a külföldi szavazókörzetek interaktív térképét. Spanyolországban például 140 szavazóhelyiség működik idén, míg 2016-ban 53 volt, Olaszországban 137 szavazóhelyiség van, szemben a 2016-os 73-mal, Németországban 61 szavazóhelyiség, míg négy évvel ezelőtt mindössze 15 volt, Nagy-Britanniában 50, míg 2016-ban csak 21 volt, Franciaországban 48 szavazóhelyiség várja idén a román állampolgárokat, míg 2016-ban 16 volt, és az Amerikai Egyesült Államokban is növelték a szavazóhelysiégek számát, 31-ről 36-ra – mondta Ivan.

Egyes településeken a hatósági engedély megvonása vagy a járványügyi korlátozások miatt más helyet kellett találni a szavazóhelyiségnek. A legtöbb esetben sikerült ugyanazon településen kijelölni egy másik helyszínt, kivételt képez a belgiumi Roselare, ahonnan Brüsszelbe költöztették a szavazóhelyiséget, az olaszországi Ginosa, ahonnan Bariba, illetve a norvégiai Alesund, ahonnan Vatne településre kellett áthelyezni a szavazóirodát.

Iulian Ivan azt is elmondta, hogy ‘objektív okokból’ nem alakítanak ki szavazóhelyiséget Máltán, Nigériában, Észak-Koreában és Venezuelában.


Akinek nem sikerült levélben szavazni, az bármely külföldi szavazóhelyiségben leadhatja voksát

Azok a külföldön tartózkodó román választópolgárok, akik kérvényezték a levélszavazást, de nem kapták kézhez a szükséges dokumentumokat, bármelyik külföldi szavazóhelyiségnél élhetnek választói jogukkal – közölte csütörtökön Iulian Ivan, a külügyi tárca választási folyamatokért felelős képviselője.

Ivan elmagyarázta, hogy ha valaki kérvényezte, hogy levélben szavazhasson, de nem kapta kézhez a szükséges dokumentumokat, vagy nem küldte el szavazatát, vagy nem kapott visszajelzést (emailben vagy sms-ben) arra vonatkozóan, hogy a szavazatát tartalmazó külső boríték nyilvántartásba került, akkor az illető elmehet bármelyik szavazóhelyiségbe, és élhet választói jogával.

Emlékeztetett, hogy a levélszavazatokat úgy kellett elküldeni, hogy azok csütörtök este romániai idő szerint 23 óráig beérkezzenek a megfelelő választási irodához.

Arról is beszámolt, hogy 2,6 millió szavazólapot, 6400 VOTAT feliratú pecsétet és 2,4 millió öntapadós bélyeget küldtek szét a külföldi szavazóirodáknak.

Hozzátette, hogy két helyre nem tudták elküldeni a voksoláshoz szükséges tárgyi eszközöket: Türkmenisztánba a 773-as és Iránba a 235-ös szavazókörzetbe. Ezért az említett országokban helyi készítésű anyagokat fognak használni a szavazáskor.


A külföldön tanulmányaikat végző románok az oktatási intézmény által kiállított okmány alapján is voksolhatnak

A külföldön tanulmányaikat végző román állampolgárok, akik nem rendelkeznek a külföldi hatóságok által kibocsátott okmányokkal, az oktatási intézmények által kiállított dokumentumok alapján voksolhatnak a parlamenti választáson – jelentette ki csütörtökön Iulian Ivan, a külügyi tárca választási folyamatokért felelős képviselője.

Ivan hangsúlyozta, hogy a külügyminisztérum honlapján feltüntették azon, a külföldi hatóságok által kibocsátott dokumentumok listáját, amelyek alapján az ország határain túl tartózkodó román állampolgárpok élhetnek szavazati jogukkal a választáson.

A tárca képviselője azt javasolta ugyanakkor a külhoni románoknak, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében idejében tájékozódjanak arról, hogy milyen körülmények között szavazhatnak a világjárvány adta helyzetben.

‘A külügyminisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a szavazást a lehető legjobb körülmények között bonyolítsa le (…) Lehet élni a szavazati joggal a 2020. március elseje és december 6-a között lejárt romániai személyi igazolványok illetve tartózkodási engedélyek alapján is. Lehet szavazni a külföldi hatóságok által kiállított dokumentumok másolatával is, illetve azok elektronikus formátumát is fel lehet mutatni a szavazóirodában’ – magyarázta Ivan sajtótájékoztatóján.

Nyomatékosította, hogy a tárca eljárt a külföldi hatóságoknál annak érdekében, hogy a román állampolgárok azokban az országokban is elmehessenek szavazni, ahol a koronavírus-járvány miatt kijárási korlátozások vannak érvényben.

A külhoni románok számára a szavazás december 5-én és 6-án zajlik, helyi idők szerint reggel 7 és este 9 óra között.


Péntek a választási kampány utolsó napja

A pénteki nap a parlamenti választásokat megelőző kampány utolsó napja.

A választási kampány november 6-án kezdődött és hivatalosan szombaton 7 órakor ér véget.

A helyhatósági választások kampányához hasonlóan ez a korteshadjárat is a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet indokolta szigorú óvintézkedések mellett zajlott.

Vasárnap ismét az urnákhoz várják az ország polgárait, hogy megválasszák képviselőiket és szenátoraikat a következő négy évre.

Ez az első választás az országban, amely úgy zajlik, hogy közben számos település vesztegzár alatt van a járvány miatt, és a jelöltek között is vannak, akiket nemrég koronavírussal diagnosztizáltak, ezért lakhelyi elkülönítésben lesznek vasárnap. Köztük van az USR-PLUS társelnöke, Dan Barna is.

Külföldön két napon át, szombaton és vasárnap zajlik majd a szavazás, míg az ország határain belül vasárnap 7 és 21 óra között várják az urnákhoz a választópolgárokat. 


Nyilatkozat nélkül is el lehet menni szavazni a vesztegzár alá vont településeken

A kijárás okára vonatkozó egyéni felelősségvállalási nyilatkozat nélkül is el lehet menni szavazni a vesztegzár alá vont településeken – jelentette ki csütörtök este Ludovic Orban.

A kormányfő arról biztosított mindenkit a Digi24 televízió műsorában, hogy nem fog korlátozódni a koronavírus-járvány miatt lezárt településeken élők szavazati joga, azok is elmehetnek voksolni a vasárnapi parlamenti választáson, akik vesztegzár alá vont településen laknak, és nem kell ehhez egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteniük.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, ez nem vonatkozik azokra, akik esetében házi karantént rendelt el a megyei közegészségügyi igazgatóság. Ők nem hagyhatják el lakhelyüket, mozgóurna igénylésével élhetnek szavazati jogukkal.


R. Arafat: A szavazati joggal rendelkező állampolgárok éjjel 1 óráig közlekedhetnek a szavazás napján

A szavazati joggal rendelkező állampolgárok szabadon közlekedhetnek december 6-a hajnali 5 és december 7-e éjjel 1 óra között – közölte a pénteki kormányülés elején Raed Arafat államtitkár.

Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) vezetője a veszélyhelyzetet szabályozó határozat elfogadásra előterjesztett főbb módosításait ismertette. Ezek közé tartozik a piacok megnyitásáról szóló döntés, illetve a választások napját érintő kijárási szabályok.

Arafat elmondta: a szavazati joggal rendelkező állampolgárok december 6-a hajnali 5 és december 7-e éjjel 1 óra között szabadon mozoghatnak azokon a településeken is, amelyek vesztegzár alatt vannak. A karanténban vagy elkülönítésben lévő személyeknek viszont mozgóurnát kell igényelniük ahhoz, hogy leadhassák voksukat.

Ludovic Orban miniszterelnök kifejtette: a kijárási tilalom kezdetét azért tolták ki éjfél után egy óráig, mert – elvben – azok az állampolgárok, akik este kilenckor sorban állnak a szavazóhelyiség előtt, éjfélig leadhatják voksaikat, és ezeknek is lehetőséget kell adni, hogy hazaérjenek.

Hozzátette: mentesülnek a kijárási tilalom korlátozásai alól a választási irodák tagjai, a megfigyelők, a jelöltek, a választási folyamatban részt vevő más technikai és kiegészítő személyzet tagjai.

***

Nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik visszatérnek az országba, és orvosi papírokkal tudják igazolni, hogy az elmúlt 90 napban átestek a koronavírus-fertőzésen – közölte pénteken Raed Arafat, az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (DSU) vezetője.

Az intézkedés nem érvényes azokra, akiknél a fertőzést az elmúlt 14 napban mutatták ki – tette hozzá Arafat.


Forrás: www.agerpres.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: