Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések és miserend

Május 20.

2018. MÁJUS 20. PÜNKÖSD VASÁRNAP

Folytatódnak májusi ájtatosságok és a Szent Antal kilenced.

Hétfőn, május 21-én, pünkösd másodnapján idéntől Szűz Máriának, az Egyház Anyjának emléknapját ünnepeljük. Ezen a napon 13 órától a Gyilkostónál, 18 órától itt a templomban lesz ünnepi szentmise. Pünkösdhétfőn nincs irodai szolgálat.

A szárhegyi pünkösdi kisbúcsú pünkösd keddjén, május 22-én de. 11 órakor lesz. Szeretettel várják a híveket!

Szerdán, május 23-án 16 órára gyűlésbe várjuk az egyháztanácsosokat.

Jövő vasárnap, május 27-én, Szentháromság vasárnapján Alfaluban búcsú. A szentmise déli 12 órakor kezdődik. Szeretettel várják a híveket.

Templomunk búcsúünnepe május 30-án, szerdán lesz. Az ünnepi búcsús szentmise 17 órától kezdődik. A búcsúra a kedves hívektől süteményt fogadunk el.

Templomunkban június 17-én tartjuk a 25 és 50 éves házassági évfordulók megünneplését. Kérjük a jubilálókat és hozzátartozóikat jelentsék a plébánián az ünneplő párokat.

A ferences rendtartomány országszerte zarándoklatot szervez Szent Antal ereklyéivel. Az ereklye május 24-én du. 16–20:30 óra között lesz a Csíksomlyói kegytemplomban.

A plébániánk által szervezett felméréssel kapcsolatos, az otthonaikba kiszállított kérdőíveket kitöltve kérjük, tegyék a bejáratnál található gyűjtődobozba. Köszönjük.

A kijáratnál megvásárolható a SZIKLA, a gyulafehérvári GMGK római katolikus Teológiai Líceum folyóirata. Ára 7 lej.


Miserend május 20–27. között:
szt_istvan_miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: