Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Szeptember 22.

HIRDETÉSEK 2019. SZEPTEMBER 22–30. KÖZÖTT

Templomunkban az örökös szentségimádási nap szept. 28-án, szombaton lesz. Ez a nap ünnep az egyházközség számára. Éljünk a lehetőséggel, találkozzunk az Oltáriszentségben közöttünk lévő Jézussal!

 Jövő évben plébániánkon bérmálás lesz. Bérmálkozhat, aki meg van keresztelve, elsőáldozó volt és betöltötte a 16 életévét. A bérmálási felkészítők csütörtökönként 16 órától lesznek. Várjuk a fiatalokat, jelentkezzenek a bérmálásra.

 Bérmálkozói csoport indul felnőttek részére is. Jelentkezni lehet a plébánián okt. 8-ig.

 Pénteken, szept. 27-én 16 órától lelki délután tartunk pedagógusok számára. Szeretettel várjuk a pedagógusokat.

 Jövő vasárnap, szept. 29-én Szentírás vasárnapja. Ezen a napon a perselyezések a Szentírás terjesztésére fordítódnak. Templomunkban maratoni Szentírásolvasás lesz 12 -18 óráig, amire jelentkezőket várunk. Iratkozni lehet a kifüggesztett űrlapon.

 Szeptember 30-án elkezdődnek a plébániai hittanórák a kifüggesztett beosztások szerint:

– Hétfő: 13:15–14:15 – A Fogarassy M. és a Vaskertes iskolába járó elsőáldozók
– Kedd: 13:15–14:00 – I–II. osztály
              14:00–15:00 – IV–V. osztály
              16:00–17:00 – VI–VII–VIII. osztály
              18:30 – Ifjúsági óra –Várjuk az ifjakat!
– Csütörtök: 13:15–14:15 – A Kós Károly iskolába járó elsőáldozók
                     16:00 – Bérmálási felkészítő
– Szombaton: 10:00 – Ministránsfoglalkozás

 Október hónapban Rózsafüzér ájtatosságot tartunk minden este 17:30 órától. Arra kérjük a rózsafüzért társulat vezetőket, hogy a kifüggesztett űrlapon jegyezzék be az októberi ájtatosságok vezetésének sorrendjét.

 Az Arbor szövetség és a Szent István plébánia a „Jó ha tudunk róla” – előadás sorozat keretén belül szeretettel hív mindenkit Ferenczi Julianna – vallástanárnő – „A hitoktatás helye az iskolai tantárgyak között” című előadására szept. 26-án 19 órától a plébánia nagytermében.

 A tekerőpataki úton tervezett, a pápalátogatás emlékére építendő Pápa-park kivitelezéséhez az egyház tulajdonában lévő terület kicsinek bizonyult, még vásárolni kell melléje. 1 ár terület ára 1000 lej. A Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar 1 ár, a Szent István plébánia 2 ár területet kifizetett. A terület kibővítésének finanszírozásához további adományokat fogadunk el.

 Ruhabörze lesz a plébánia nagytermében szept. 26-án, csütörtökön 10 órától. Az itt felkínált ruhák ingyenesen elvihetők. Kérjük, szóljanak a környezetükben lévő szegény és rászoruló családoknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

 Köszönjük az Egyed-i Hegesztőakadémiának és a Trans Metal Öntődének a templomnál elhelyezett biciklitartókért.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. SZEPTEMBER 22–29. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: