Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Szeptember 13.

HIRDETÉSEK 2020. SZEPTEMBER 13–20. KÖZÖTT

Amint már régebben is megfogalmaztuk, szeretnénk, ha plébániánkon létre jönne egy férfi rózsafüzér csoport. Már a bejelentés után voltak, akik jelezték, hogy ők szívesen jelentkeznek. A lelkesedés, a jelentkezést illetően alább hagyott. Bátorítjuk a férfitestvérek jelentkezését!!! Hirdetjük, hogy aki szeretne ebben a csoportban tartozni, kérjük, jelentkezzen a plébánia irodájában szeptember 20-ig.

Szeptember 14-én, hétfőn 11 órakor tanévnyitó szentmisét tartunk, és megáldjuk az iskolás táskákat. Szeretettel várjuk a gyerekeket és a pedagógusokat.

Egyházközségünkben az elsőáldozás, ami májusról elmaradt, október 11-én lesz. A felkészítőket folytatását elkezdtük. A Vaskertes és a Fogarassy iskola diákjainak szerdán délután 4 órától, a Kós Károly iskola diákjainak péntek délután 4 órától lesznek a találkozók. Kérjük a szülőket, hogy küldjék gyerekeiket! A szentmisére, amennyiben lehetséges, a gyerekek a szülőkkel együtt jöjjenek!

 A Katolikus Egyház Kolozsváron bentlakást és évi 2500 lejes ösztöndíjat biztosít minden olyan Kolozsváron tanuló katolikus egyetemi hallgatónak, aki a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bármilyen szakára jelentkezik a Római Katolikus Teológia Karra való jelentkezés mellett. További információ a Teológia Kar honlapján http://rocateo.ubbcluj.ro/ érhető el. Az ösztöndíjat a második szak tandíjára lehet fordítani. Így teológiát is végezve, azon túl, hogy katolikus fiataljaink számára nő a munkapiacon való elhelyezkedés esélye, jobban megismerkedhetnek Istennel, ami segítheti az életben való boldogulásukat.

 Jövő vasárnap, szeptember 20-án az esti szentmise után szentségimádást tartunk.

 Templomunkban az örökös szentségimádási nap szeptember 28-án, hétfőn lesz. Kérjük az imacsoportokat és Rózsafüzér Társulatokat, hogy szentségimádási órák vezetésének sorrendjét jelöljék be a kifüggesztett űrlapon!


SZENTMISÉK SORRENDJE 2020. SZEPTEMBER 13–20. KÖZÖTT
miserend
Kérem ossza meg ismerőseivel: