Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Március 14.

HIRDETÉSEK 2021. MÁRCIUS 14–21. KÖZÖTT

• Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.

 Folytatódnak a hittanórák az ismert beosztás szerint.

 Folytatódik a Szent József kilenced, amit a férfiakért és az édesapákért ajánlunk fel. Pénteken, márc. 19-én, Szent József napján este 18 órától ünnepi szentmise lesz, amelynek keretében megáldjuk a férfiakat és az édesapákat. Szeretettel várjuk őket.

 Buzdítjuk a híveket a húsvéti szentgyónás elvégzésére és a gyakori szentáldozásra, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.

 Húsvét közeledtével a kedves hívektől adományokat fogadunk el a Szentsír díszítésére.

 A jövedelmi adó 3,5%-ának a Szent István plébánia részére történő felajánlásához az űrlapok átvehetők a kijáratnál. Ezeket kitöltve és aláírva a plébánia irodában lehet leadni. Támogatásukat köszönjük!

 Embernek köszönet, Istennek hála!
Nagy csapás érte a családunkat január 28-án, amikor tűz pusztított el mindent, amit felépítettünk. Alig maradt valamink, de egy pillanatig sem maradtunk magunkra, mert mindenhonnan jó emberek teremtek, adakoztak, segítettek számos település lakói, vállalkozások, szervezetek. Nekik mondunk most köszönetet azért, hogy újrakezdhetjük az életet és Istennek vagyunk hálásak, hogy élteti e székely szokást, az összefogást.
A szárhegyi Mincsor család

 Szombaton, márc. 20-án 10 órától lelkinap lesz a bérmálkozók számára, ezért a csütörtöki felkészítő elmarad.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2021. MÁRCIUS 14–21. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: