Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Május 6.

HIRDETÉSEK 2019. MÁJUS 6–MÁJUS 12. KÖZÖTT

Szent Antal nagy kilencedet (4) kedden az esti szentmise után végezzük.

 Kedden, május 7-én du. 4 órától bérmálkozási felkészítőt tartunk, este a mise után fél 8-tól a bérmálkozók szüleit hívjuk megbeszélésre.

 Szerdán, május 8-án az esti szentmise után Szentségimádást tartunk a 10 órás szentmiséig.

 A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Róm. Kat. Teológiai Líceum felvételit vizsgát hirdet a 2019/2020-es iskolai évben induló IX. osztályának. Várják azoknak a jelenezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy egyszerűen katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni. Jelentkezni a plébánián lehet.

 A jövedelmi adójuk 2%-át felajánlhatják az egyháznak. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a plébánia irodában, valamint a sekrestyében és le lehet adni a plébánia irodájában. Előre is köszönjük.

 A 25. éves ezüst-, valamint az 50. éves aranylakodalmasokat május 26-án a 10:30 órás szentmise keretében köszöntjük. Kérjük, előre iratkozzanak fel.

 Fölszállott a páva résztvevői székelyföldön turnéznak május folyamán. Városunkban az előadás a Művelődési Házban lesz május 17 én este 19 órától. Jegyek elővételbe a Figura Stúdió jegypénztáránál Szeretettel várnak mindenkit.

 A Szeretetkonyhának pityókára lenne szüksége és kérjük a kedves híveket, ha valaki tudna felajánlani, azt szívesen fogadnánk és kérjük, hogy jelezzék a plébánián felajánlásaikat. Az elszállítást megoldjuk.

 Vencsel Katika mély őszinteséggel beszél életéről, fogyatékosságáról úgy, hogy tőle erőt meríthetünk mindannyian. Nem kér a sajnálatból, ő adni akar. Hogy mit? Az fog kiderülni a Belső iránytű legközelebbi előadásán és könyvbemutatóján, május 10-én 19 órától a Szent István plébánia nagytermében. Őt elkíséri Nagyálmos Ildikó újságíró, Bajkó Csilla mentálhigiéniás szakember és Puskás Elemér, Gyergyóditró polgármestere.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. MÁJUS 6–MÁJUS 12. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: