Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés

Március 15.

HIRDETÉSEK 2020. MÁRCIUS 15–22 KÖZÖTT

Keresztutat végzünk minden hétfőn, szerdán és pénteken 17:15 órától.

 Csütörtökön, 19-én Szt. József ünnepe, a szentmisék: reggel 7:30, 10:30 és este 6 órától. A szentmisék végén áldásban részesítjük a jelenlévő édesapákat.

 A Szentségimádás iskolájának következő alkalma csütörtökön, 19-én az esti szentmise után lesz a Márton Áron teremben.

 A Ferenc pápa által meghirdetett 24 órát az Úrnak ájtatosságra március 20–21-én, péntek és szombaton kerül sor. A keresztúti ájtatossággal kezdjük 17:15 órakor. A szentmise után tartjuk a Szentségimádás iskoláját. Utána csendes szentségimádás lesz. Ezért kérem a híveket, hogy jelentkezzenek este 8 órától, akik vállalják, hogy Jézussal lesznek egy-egy órát.

 Szombaton a reggeli mise után folytatjuk a szentségimádást az esti szentmiséig. Ekkorra is kérem, hogy jelentkezzenek, akik egy órát vállalják, hogy Jézussal lesznek.

 A közösségi böjt és ima programunkban van még pár nap: április 4, 6, 7 és 11. A cél: egyházközségünk híveinek lelki megújulása, valamint a koronavírus-járvány megszűnése. Aki ebbe be akar kapcsolódni, jelentkezzen személyesen, telefonon a főesperes úrnál vagy az irodában.

 Szombaton, március 21-én lelkinapot tervezünk a nők számára a plébánián. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

 A jövedelmi adó 2%-ának ill. 3,5%-ának felajánlásához 2 űrlap kitöltésére lesz szükség. A kijáratnál átvehetők ezek az űrlapok. Mindkettőt kitöltve a plébánia irodában lehet leadni. Támogatásukat köszönjük.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.

Kérem ossza meg ismerőseivel: