Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 9.

HIRDETÉSEK 2018. ÁPRILIS 16–22. KÖZÖTT:

 Kedden 17-én elkezdődik a Szent Antal nagykilenced, amelyet kilenc kedden tartunk az esti szentmise után,

 Szintén kedden a Szárhegyi Ferences Templomban tartják a Szent Antal nagykilencedet de. 10:30 és du. 17 órakor kezdődő szentmiséken.

• A búzaszentelés a Sáros-pataki részen felállított keresztnél április 29-én vasárnap lesz megtartva 10:30 órától.

 Az elsőáldozók szüleinek a találkozója nem most hétfőn 16-án lesz megtartva, hanem egy héttel később, 23-án 7 órakor.

 A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételi vizsgát hirdet a 2018/2019-es iskolai évben induló IX. osztályba. Várják azoknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy egyszerűen katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni. Jelentkezni a plébánián kell.

 A jövedelmi adójuk 2%-át felajánlhatják az egyháznak valamint a Szeretetkonyhának. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a plébánia irodában és a sekrestyében. Leadni a plébánia irodájában kell. Előre is köszönjük.

 A plébánia szeretetszolgálatának jött felajánlásokból sok ruhanemű összegyűlt. Ezeket szeretnénk szétosztani azoknak, akiknek szükségük van. rá. Ezért ruhabörzére kerül sor szerdán és csütörtökön, 9–17 óra között. Ez idő alatt bárki betérhet, hogy a számára és családtagjai számára szükséges ruhát kiválassza. Az adományok ingyen elvihetők.

 Az Arbor Szövetség és a Szent István plébánia „Védjük, amíg van” előadássorozat keretén belül szeretettel hív mindenkit Dr. Koppándi Magdolna „Agyi érbetegségek megelőzése 2018-ban” című előadására.
Helyszín: A Szent István plébánia nagyterme. Időpont: 2018. április 18. este 7 óra.

 Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2018. ÁPRILIS 16–22. KÖZÖTT:

szt_miklos_miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: