Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

December 23.

HIRDETÉSEK 2018. DECEMBER 24.–DECEMBER 30. KÖZÖTT

Hétfőn, december 24-én, ÁDÁM és ÉVA NAPJÁN:

– 17 órától – Családos gyermekmise 
– 22 órától – Karácsonyi gyermekműsor 
– 23 órától – Éjféli szentmise

 Karácsony napján és másodnapján a szentmisék ünnepi sorrendben: 7:30 – 10:30 – 12:00 és este 18:00 óra. 

 Kedden, december 25-én du. 16 órától szeretettel várunk mindenkit karácsonyi jótékonysági koncertre, fellépnek a Városunk kórusai. A pénzadományaikat a szeretetkonyha részére ajánlják fel. Erre most nagyon szükség van, mivel 16.000 lejbe kerül az a tervrajz, mely a tűzoltósági engedélyhez szükséges. E nélkül a polgármesteri hivatal nem tud támogatni. Ezért kérjük, hogy aki tud támogasson.

 Csütörtökön, december 27-én az esti szentmise után egyháztanács-gyűlés lesz.

 Jövő vasárnap, december 30-án, a Szent család vasárnapján a gyűjtés családpasztorációs támogatásra fordítódik. Ezen a vasárnap de. 10 órától betlehemi előadásra kerül sor a tekerőpatakiak részéről a templomunkba.

 Házszentelések 27-én, 28-án, 29-én, és 30-án lesznek ebben az évben. Jövőben 2-án, 3-án és 4-én folytatjuk. Három-négy csoportban fogjuk végezni. Biztatjuk a kedves híveket, hogy fogadják kellő áhítattal a Szent keresztet. Imádkozzunk együtt és kérjük Isten áldását otthonainkra, munkahelyünkre, életünkre. Tegyünk meg mindent, hogy a házszentelésben minél többen részesülhessenek. Azok, akik vállalják az étkezéssel való kiszolgálást kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében, vagy a plébánián. Előre is hálásan köszönjük

 A Gyulafehérvári Caritas a mobilszolgáltatók segítségével adományt gyűjt a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére. Egy SMS küldésével a 8840-es számra adományozhatunk 2 eurót, amellyel egy gyermek egy napi meleg ebédjét fizetjük ki. A kifüggesztett plakáton megtalálhatóak ezek az információk.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.

 Kereszténysajtó, naptár, forgatható naptár, katolikus kalendárium kapható a plébánián és a sekrestyében.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2018. DECEMBER 24.–DECEMBER 30. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: