Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Január 7.

HIRDETÉSEK 2019. JANUÁR 7.–JANUÁR 13. KÖZÖTT

Kedden, január 8-án az esti szentmise után szentségimádás lesz, amely a 22:00 órai szentmisével zárul.

 Hálásan mondunk köszönetet az Úr Jézus nevében mindazoknak, akik befogadták a Szent Keresztet, és együtt tudtunk imádkozni a családokért, városunkért. Isten fizesse az adományokat.

 A Gyulafehérvári Caritas a mobilszolgáltatók segítségével adományt gyűjt a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére. Egy SMS küldésével a 8840-es számra adományozhatunk 2 eurót, amellyel egy gyermek egy napi meleg ebédjét fizetjük ki. A kifüggesztett plakáton megtalálhatóak ezek az információk.

 Keresztény sajtó, naptár, forgatható naptár, katolikus kalendárium kapható a plébánián és a sekrestyében.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a héten születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. JANUÁR 7.–JANUÁR 13. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: