Valós előrelépésre van szükség Székelyföld autonómiája ügyében

A Gyergyószéki Székely Tanács felhívása

A Gyergyószéki Székely Tanács megelégedéssel szerzett tudomást a három romániai magyar párt által januárban aláírt közös állásfoglalásról az autonómia-elképzelések összehangolásáról, s kiemelten az abban lefektetett alapelvek második pontjáról, ami tökéletesen összhangban van a székelyek által népszavazáson is megerősített statútum-tervezettel, amelynek jogalapja a székely népet is megillető önrendelkezési jog.

Meggyőződésünk szerint az elvi megállapodásnak akkor van értelme, ha azt szintén összehangolt gyakorlati lépések is követik. Figyelembe véve azt is, hogy Székelyföld autonómia-statútumának a tervezete román parlament asztalán van, illetve tekintettel március 10-re, a következő felhívással fordulunk nemzeti közösségünkhöz és annak szervezeteihez, vezetőihez:

1. Felkérjük az erdélyi magyar pártok vezetőit, hogy idén végre mindhárom párt vegye ki egyformán a részét a marosvásárhelyi események előkészítéséből és megszervezéséből, legyen az az összefogás és a közös akaratnyilvánítás alkalma, egy olyan esemény ahol egyetlen dologra koncentrál mindenki, hogy megmutassuk országnak-világnak, hogy tökéletes egységben állunk ki Székelyföld, a székely nép önrendelkezési joga alapján megvalósítandó autonómiája mellett.

2. Székelyföld autonómia-statútumának tervezete egyéni kezdeményezésként került Románia parlamentjének asztalára, ellenben mindannyian tudjuk, hogy ez közösségi igény. Éppen ezért azzal a kéréssel fordulunk ahhoz a 62 önkormányzathoz, ahol korábban elfogadták már az ország közigazgatási átszervezésével kapcsolatos memorandumot vagy petíciót, hogy azt haladéktalanul bocsássák a tervezetet benyújtó képviselő rendelkezésére, hogy a parlamenti vitában tudja felhasználni azokat. Kérjük ugyanakkor azokat az önkormányzatokat, ahol még nem fogadták el a szóban forgó dokumentumot, hogy most végre tegyék meg ezt a lépést.

3. Végezetül arra kérjük a három párt vezetőit, hogy közösen a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságával tegyék meg a következő lépést is, és az elvi megállapodás alapján dolgozzanak ki konkrét tervet arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tesznek az elkövetkezőkben azért, hogy a székely nép megélhesse önrendelkezési jogát, Székelyföld minél hamarabb elnyerje autonómiáját.

Gyergyószék, 2018. II. 21.

______________
Korpos Levente
elnök

Kérem ossza meg ismerőseivel: