18. életévüket betöltött férfiakat várnak „sorozásra”

A kötelesség elmulasztása bírsággal járhat

A Hargita Megyei Katonai Központ a helyi önkormányzatokhoz eljuttatott tájékoztatójában hívja fel a 18. életévüket betöltött férfiak figyelmét, hogy legkésőbb 6 hónapon belül kötelesek jelentkezni a megyei katonai központnál – Csíkszeredában a Vár tér 1 sz. alatt található székhelyen, nyilvántartásba vétel céljából.

2007.  január 1-jétől lépett érvénybe az a jogszabály, amely a békeidőben betöltendő kötelező sorkatonai szolgálattól mentesíti a 18. életévüket betöltött férfiakat (2005. évi 395-ös törvény 2. és 4. cikkelye, valamint az ezt módosító 2010. évi 223-as törvény 2. és 4. cikkelye értelmében). A jelzett időponttól azonban minden román állampolgárságú, 18. életévét betöltött férfinak kötelessége, hogy legfeljebb 6 hónappal 18. születésnapját követően jelentkezzen a megyei katonai központnál, ahol nyilvántartásba veszik, tájékoztatják a katonai kötelezettségre vonatkozó részletekről, valamint átveheti a sorzási elismervényt.

A jogszabályban foglalt kötelesség elmulasztása akár 100-tól 300 lejig terjedő bírságot is vonhat maga után.

Kérem ossza meg ismerőseivel: