1Úton Nemzetközi Zarándoknap

2015. augusztus 22-én

Zarándoklat az egységért

A Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a megbékélésért és az egységért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió 2015. augusztus 22-én, Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Az 1Úton zarándoknap sokezer ember számára nyújt zarándokélményt  melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír.

Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy  egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a a Mária Úton. Az 1Úton zarándoknaphoz kapcsolódhatnak civil szervezetek, egyházi szervezetek, iskolák, közösségek. Az együtt átélt megpróbáltatások által, a közös énekszó erejével és az élen járó kereszt árnyékában a különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot építhetnek egymással is. A zarándoklás olyan életforma mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a világot…

Minden zarándokút ősmintája a tékozló fiú hazatérése az atyai házba. A zarándok a Teremtő, a Lét Forrása felé indul. Kilép Isten gyönyörű teremtett világába, és magába szívja az általa alkotott harmóniát. Isten felé indul, és az Ő karjaiba érkezik. Ez az az egység, ami az egymás közötti egységünk legmélyebb forrása is. Egy Atyának gyermekei, egymás testvérei vagyunk. Az 1Úton zarándoknap legyen ennek az egységnek megünneplése, erősítése!
Két testvér élt egy majorban. Az egyiknek volt családja, a másiknak nem. Az egyedülálló testvér ezt gondolta magában: ’A bátyámnak gyermekei vannak, nagyobb szüksége van a terményekre.’ Ezért éjjel titokban átvitt az ő csűrébe tíz zsák gabonát. Ugyanezen a napon családos azt gondolta magában: ’Öcsém egyetlen öröme a gazdaságában van.’ Ezért aznap éjjel ő is átvitt tíz zsák gabonát az öccse csűrébe. Reggel aztán ámulva látták mindketten, hogy ugyanannyi zsák gabonájuk van, mint volt. A következő éjszakákon megismételték a zsákok áthordását, de reggelre ugyanazt tapasztalták. Végül az egyik éjjel összetalálkoztak a zsákok áthordása közben. Akkor megértették, hogy mi is történt, és könnyek közt ölelték át egymást. A legenda szerint Isten látta ezt az égből, és elhatározta, hogy ezen a helyen fogja felépíteni templomát az emberek között.
Tegyünk lépéseket egymás felé: szegények és gazdagabbak, a Kárpát-medence különböző népei, különböző felekezetek tagjai! Ha meg tudjuk tenni, akkor át fogjuk élni, hogy Isten ránk tekint, és megáld bennünket.
Vannak olyan történelmi sebek és szakadékok, amelyeket csak a hit és a szeretet tud áthidalni és gyógyítani. Tegyük meg 2015. aug. 22-én a hit, a szeretet lépéseit egymás felé, Isten felé!

Mi az 1Úton célja?

A több országot érintő rendezvény lelki élményt ad mindenkinek, aki elindul ezen a zarándoknapon. A résztvevők nemcsak egymást ismerik meg, hanem közelebb kerülnek önmagukhoz is. Olyan értékrenddel találkoznak, melyre egyre nagyobb szükség van a mai széthúzó társadalomban.
Eközben találkoznak a természettel, egészséget is szolgálják, s rácsodálkozhatnak a Kárpát-medencében rejlő történelmi emlékekre, kincsekre is.
Az 1Úton zarándoklat egységet teremt. Minden szakaszon százak mennek majd egymás társaságában, egymás mellett, egymás segítve, egymásra figyelve. Békében, harmóniában és biztonságban, tehát egységben.

Az 1Úton: spirituális élmény

A zarándoklat során találkozások történnek ember és ember, Isten és ember között. Miközben az ember lépéseivel töretlenül egy fizikai cél felé tart, rádöbben arra, hogy útját végig egy emberfeletti világ biztonsága kíséri.
Így a zarándok önmagával  is szembesül. Megismeri saját értékeit és korlátait, választ kaphat kérdéseire, problémáira. Irányt kap, útmutatást arról, milyen értékrendet kövessen, melyek azok az alappillérek, melyek megtarthatják őt az életben.
Az 1Úton zarándoknap életet átformáló élménnyé válhat azok számára, akik nyitottak a találkozások átélésére, megtapasztalására. Életünk kérdései sokszor nyitottak, amíg itt vagyunk a földön. mi magunk döntünk arról, hogy merjük-e a nehezebb utat választani.

1utonb(Fotó: mediaklikk.hu)

Az 1Úton: teljesítmény

Ahhoz, hogy valaki zarándokútra keljen, nem szükséges több héten keresztül tartó utat választania. Egy napi járóföld megtétele is komoly kihívás. Hiszen az ember nem a megszokott környezetben fizikai erőfeszítéseket hoz egy külső vagy belső cél elérése érdekében. Akár esik, akár éget a tűző nap, a zarándok a hátán levő csomaggal együtt megteszi a számára kijelölt utat.
Az úton levő ember, áldozatot hoz. Nemcsak önmagáért, másokért is. Erőfeszítést tesz célja elérése érdekében.

Az 1Úton: természetszeretet

Kiszakadva a városok és falvak világából, az ember a természettel találkozik, miközben zarándokol. A világra ajándékként tekint, s rácsodálkozik minden apró, bomló rügyre, nyíló virágra, az őzek suhanására vagy egy szépen gondozott búzatáblára.
Az 1Úton találkozás a földdel, égre emelt tekintettel.

Az 1Úton: életforma

A zarándoklat sajátos életforma, mely minden résztvevő számára maradandó élmény nyújt.
Aki elég bátor ahhoz, hogy útra keljen, akkor is járja majd az utat, ha fizikailag már nem lesz rajta. Az 1Úton zarándoknap után már nem a fára festett Mária Út-jelzéseket követi, hanem az önmagában született belső jeleket. Élete, gondolkodása örök úton levés lesz, törekvés egy nemesebb cél felé.

Az 1Úton: bizalom

A zarándoklét bizalom. Annak megtapasztalása, hogy minden ember eredendően jó, s mindenki lelkének mélyén egymás iránti megbecsülést, tisztelet és szeretet lapul. Az 1Úton zarándoknap után ezek az élmények maradandó értéket teremtenek az emberekben.

Kik vesznek részt a zarándoknapon?

A zarándoklatra közel 10 ezer embert várnak.
Jelen lesznek családosok és család nélküliek, idősek és fiatalok, magányosok, betegek, sportolók, neves közéleti személyiségek, civil szervezetek, iskolák, neves közéleti személyiségek, vagyis mindenki, aki késztetést érez arra, hogy egy napra kiszakadjon megszokott életéből.


Dr. Erdő Péter a zarándoknap fővédnöke

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek vállalta el az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap fővédnökségét.
A Magyar Katolikus Egyház feje örömét fejezte ki a zarándoklat megrendezése miatt és Isten áldást kérte a szervezők munkájára.


Ima az egységért

Az augusztus 22-én megrendezendő 1Úton Nemzetközi Zarándoknap résztvevői útjukat a különböző népek és nemzetek egységéért és békéjéért ajánlják fel. Ez alkalomból a nap folyamán többször imádkozzák el együtt a Székely János püspök atya által írt imát.

Mindenható örök Isten, mennyei Atyánk! Te azt akartad, hogy a különböző népek, mint egy nagy mezőn kinyíló sokféle virág, sokféle nyelven és különböző kultúrákban élve mégis egyetlen családot alkossanak: egymás jogait tiszteletben tartva testvérként éljenek.
A történelem kezdete óta hányszor lett ember embernek farkasa! Hányszor támadt rá az erősebb a gyöngére! Bocsáss meg az embernek az újra és újra fellángoló erőszak miatt! Vedd el az emberszívekből a gyűlölet, a hatalomvágy, a nyereségvágy mérges gyökereit! Tedd az emberiséget szelíddé, igazságossá, bölccsé!
Mennyei Atyánk, áldd meg zarándokutunkat! Add, hogy lépéseink az ’atyai házhoz’, és a felebarátunk szívéhez vezető lépések legyenek! Vezesd a Kárpát-medence népeit egymás megbecsülésének, tiszteletben tartásának útján, egymás őszinte szeretete felé! Segíts minket, hogy felismerjük egymásban a Te teremtményidet és a testvért! Segíts minket, hogy közösen a Te legszentebb Édesanyád oltalmába ajánlhassuk magunkat! Amen.

(http://1uton.mariaut.hu/)


A gyergyószentmiklósi Szent István templom hirdetménye

 „1Úton” néven nemzetközi zarándoknap lesz az egységért a Mária rádió szervezésében, augusztus 22-én, szombaton. Gyergyószentmiklósról Szárhegyre zarándokolunk. A zarándok csoport szombaton, augusztus 22-én 12.30 órakor indul a Szent Miklós templomból, majd a Szent István templomba érkezve, és egy közös áldás után együtt indulunk Szárhegyre, ahol a ferences zárdatemplomban részt veszünk a 16 órakor kezdődő szentmisén.
Kérjük, hogy akik részt szeretnének venni a zarándoklaton, azok szombaton 12.30 órára jöjjenek a Szent István templomba.
Mindenkit szeretettel várunk.
1utonc

Kérem ossza meg ismerőseivel: