2004 előtt perelhetett volna a megyei tanács a Békás-szoros ügyében

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla bár részben jóváhagyta Hargita megye fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen a Békás-szoros ügyében, de helybenhagyta a döntésnek azon részét, amellyel az elsőfokú bírósági ítélet elévülése miatt visszautasította a keresetet. Mivel az elévülés azt jelenti, hogy bíróság vagy más hatóság előtt már érvényesíteni nem lehet, valószínűleg 2004 előtt kellett volna fellépjen a megyei tanács.

Hargita Megye Tanácsa jogászainak álláspontja szerint, a törvény jelenlegi formája egyértelműen kimondja, hogy a megyei tanács nélkül nem lehet megyehatárt módosítani. A törvény akkori formája szerint három intézmény képviselője kell jelen legyen, vagy legalább meg kell legyen hívva: az érintett település polgármestere és jegyzője, a kataszteri hivatal képviselője, és az érintett megyei tanács meghatalmazott képviselője. Az 1998-ban Gyergyószentmiklós képviselője által aláírt jegyzőkönyvben megállapított határ nem azonos az 1968-as 2-es számú törvény által, illetve az ugyanabban az évben kiadott két másik miniszteri rendeletben megállapított határral. Ez a törvény az utolsó, amely közigazgatási határokról rendelkezett az ország területén. Az ítélet vélhető indoklása szerint, a megyei tanács még 2004 előtt kellett volna fellépjen a Békás-szoros ügyében.

“Hargita Megye Tanácsa az egész pereskedésbe utólag szállt be, hogy megpróbáljuk helyrehozni azt, amit más elrontott. A törvényre hivatkozva kértük Gyergyószentmiklóssal közösen az 1998-ban készült, Gyergyószentmiklós képviselője által sajnos aláírt jegyzőkönyv érvénytelenítését. Habár nem a megyei önkormányzat feladata, de megpróbáltuk helyrehozni, amit korábban elrontottak, még akkor is, ha szándékosan megtévesztették Gyergyószenymiklós vezetőségét. Egyelőre várjuk az ítélőtábla indoklását, és utána döntünk a további lépésekről. Természetesen ha csak lehetőség lesz rá, nem adjuk fel! Ahogy megkapjuk az ítélőtábla indoklását, sajtótájékoztatón ismertetjük részletes álláspontunkat, hisz most a törvényszéki portál alapján csak következtetni, megbecsülni lehet a döntés megalapozását” – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.


Hargita Megye Tanácsának kommunikációs csapata

Kérem ossza meg ismerőseivel: