A 2016. évi házszentelés beosztása

Gyergyószentmiklós Szent István Plébánia

A házszentelés szentelmény, amit az egyház a középkorban vezetett be, hogy Vízkereszt napján az emberi hajlékokat megszenteljék. E nap az Istenfia megtalálása, az Úr kijelentése ünnepe. Háromkirályok napjának is hívták – Gáspár, Menyhárt, Boldizsár –, amely az Egyház egyik ősi ünnepe. Magyarföldön az Árpád-házi királyaink koráig nyúlik vissza. A házszentelés, az áldások közé tartozik, és valami jót akar előidézni. A személy legmélyének a jó megtételére való ráhangolását kéri Istentől, mert ő a szívek és vesék ismerője. Az áldás valami olyan, amit a haldokló apa átadhat fiának, amit a kézfeltétel, a szó vagy valamely ajándék közvetít.

Az áldás szavai hatékonyak és visszavonhatatlanok. Akit, vagy amit megáldanak az is áldás forrásává lesz. Isten adhat áldást embernek, állatnak, földnek. Az Úr megbízása alapján a leviták adtak áldást a népre. Jézus is megáldotta a gyermekeket – áldást mondott az utolsó vacsorán -, majd a tanítványait mennybemenetele előtt. Őket arra oktatta, hogy azokra, akik őket átkozzák, áldást mondjanak.

Dicsőséges eljövetelekor, akiket jobbjára állít, azokat áldottnak mondta. A házszenteléskor Jézus egyháza által viszonozza a napkeleti bölcsek, egyben a hívek látogatását. A közös imádság és áldás segítsen bennünket, hogy az életet odaadóan tudjuk szolgálni. „Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának” (Kol 3, 17).

Házszenteléskor nyilvánosan megvalljuk keresztény hitünket, és Krisztus áldását kérjük. A szentelés ünnepélyesen folyt le, a pap nemcsak a házat, hanem a benne lakókat is megáldja, és őket Isten oltalmába ajánlja. Amikor a pap szenteltvízzel meghinti a hajlékot, ezt mondja: „Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket!” A mester (diák, kántor) a háromkirályok nevének kezdőbetűit kereszttel és évszámmal felírja az ajtóra vagy a ház szemöldökfájára: G + M + B + 2016. Más értelmezés szerint a 3 betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat „Krisztus áldja meg e házat”.

Az asztalt fehér terítővel, abrosszal terítették le, rátették a feszületet, amit az imádság végén a családtagok megcsókoltak. Így fejezték ki szeretetüket Jézus iránt. Kezükben az égő gyertya a Krisztus elé járulást, a készenlétet jelentette.


HÁZSZENTELÉS –  2016

Dátum

 

JANUÁR 2.

I. csoport

– Gyöngyvirág utca, Kavicsbánya utca, Szociális tömbház,
– Állomás utca, Tölgymező utca vasúton aluli része
 
 

II. csoport

– Kossuth Lajos utca a vasúttól kezdve egészen a 66. számig (az út BAL OLDALA)

III. csoport

– Kossuth Lajos utca a vasúttól kezdve (az út JOBB OLDALA)
– Új utca
– Dózsa György utca
 
 
 
 

JANUÁR 3.

I. csoport

– I.M.G. tömbház, Bucsin negyed 23, 24, 28-as tömbházak

II. csoport

– Virág negyed 25, 46-os tömbházak

III. csoport

– Virág negyed 42, 51-es tömbházak

JANUÁR 4.

I. csoport

– Tűzoltók utca a végétől visszafele, Makkos utca alsó része, Tűzoltók utca egészen a 1-es számig

II. csoport

– Tölgymező utca vasúton felüli része, a vasúttól kezdve egészen az 1-es számig, Tatár utca alsó része, Kis utca
– Testvériség u. 19 szám

III. csoport

– Nicolae Balcescu utca a város végétől a 56. számig,
– Mező utca
– Tatár utca

IV. csoport

– Bucsin negyed 26, 27-es tömbházak, Testvériség sugárút,
– Muskátli utca, Hársfa utca

JANUÁR 5.

I. csoport

– Bucsin negyed 1, 2, 3, 4, 5-ös tömbházak  
 

II. csoport

– Bucsin negyed 9, 10, 13, 14-es tömbházak  
 

III. csoport

– Bucsin negyed 15, 16, 17, 18-as tömbházak  
 

JANUÁR 6.

I. csoport

– Bucsin negyed 20, 21, 22-es tömbházak  
 

II. csoport

– Bucsin negyed 7, 8, 11, 12-es tömbházak  
 

III. csoport

– Bucsin negyed 6, 19, 25-ös tömbházak,  
 
 
 

JANUÁR 7.

I. csoport

– Kossuth utca az Ambienttől a vasútig, Alsó malmok utca,
– 
Külső utca a Régigyár utcáig, valamint a közbeeső Keskeny utca és Sólyom utca

II. csoport

-Békény utca az alsó végétől kezdve, Régigyár utca  
 

I. csoport – Keresztes Zoltán

II. csoport – Sajgó Balázs

III. csoport –

IV. csoport – 

Kérem ossza meg ismerőseivel: