A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége

A múltbeli sebeknek nem szabad megakadályozniuk „a testvéri együttélést”

A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek, és ez a párbeszéd, az egység és a testvériség jele, mondta Ferenc pápa a csíksomlyói misén.

‘Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen, ahová gyermekként jövünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánkkal és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk. Az Egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. Ennek mintegy ‘szentségi’ helyei, a kegyhelyek, a hívő nép emlékezetét őrzik. Ez a nép a szenvedések közepette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre kaphat. A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklések helyei. Édesanyánk lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezessen Ahhoz, aki Ťaz Út, az Igazság és az Életť (Jn 14,6)’ – kezdte Őszentsége homíliáját.

papa_somlyo

Ferenc pápa kitért a zarándoklat szimbolikájára, megemlítve, hogy zarándokolni azt jelenti, hogy ‘mint nép, hazatérünk’.

‘Ezt azonban nem akárhogyan tesszük: zarándokok vagyunk. Ti minden évben, pünkösd szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti áhítatban, akit ez a fából készült csodálatos szobor jelenít meg. A testvériség jele, hogy ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek. Az idei zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek, és ez a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. Ugyanakkor felhívás az életté vált hit és a reménnyé lett élet bizonyosságának helyreállítására. Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő szent Népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát énekelve’ – üzente a pápa.

A múltbeli sebeknek nem szabad megakadályozniuk ‘a testvéri együttélést’, figyelmeztetett beszédében a katolikus egyház feje.

‘Ha a Galileai Kánában Mária közbenjárt Jézusnál, hogy megtegye első csodáját, akkor minden kegyhelyen ő virraszt és ő jár közben. Nem csak szent Fiánál, hanem mindannyiunknál, hogy ne hagyjuk, hogy azok a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, megfosszanak minket a testvériség érzésétől. Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni. A zarándoklat kihívás, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól. Zarándokolni azt jelenti, hogy belekerülünk abba a kissé kaotikus tengerárba, amely a testvériség igazi megtapasztalásává válhat. Így, egy minden helyzetben szolidáris karavánná válunk a jövő építésének érdekében’ – mondta Ferenc pápa.

papa_somlyo2

Üzenetében kifejtette, ‘zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van’.

‘Zarándoklatunk során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (és nem lett), hanem inkább azt, ami ránk vár és nem odázhatjuk el. Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, a testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az igazságosságot. Jelenti a küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik a tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek, viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra. Ez pedig a jövő szálainak kézműves összefonását teszi szükségessé. Íme, ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt’ – hangsúlyozta Őszentsége.

Üzenete befejezéseként arra biztatott, hogy ‘járjunk együtt az úton’ és ‘higgyünk az üdvösség örömében’.

‘Ez a zarándoklat tekintetünket Máriára és az Isten általi kiválasztottság titkára irányítja. Mária, ez a Názáretből, Galilea egyik kis településéről, a Római Birodalom és Izrael perifériájáról származó lány igenjével képes volt elindítani a gyöngédség forradalmát. Az Isten általi kiválasztottság titka ez, amely tekintetét a gyenge felé fordítja, hogy összezavarja az erőseket, és arra ösztönöz, bátorít minket, hogy mi is hozzá hasonlóan mondjuk ki az igenünket, hogy végigjárjuk a kiengesztelődés ösvényeit. Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az Evangélium legyen az a kovász, amely képes áthatni mindent és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével’ – zárta homíliáját Ferenc pápa.


Ferenc pápa, a pápák egyik legrégibb és legnemesebb ajándékát, az Arany rózsát adományozta szombaton a csíksomlyói Mária-kegyhelynek.

A szentatya a csodatevő Szűzanya csíksomlyói szobrának lábához helyezte el az Arany rózsát.

1922-ig a pápák ilyen rózsát ajánlottak fel olyan személyeknek is, akiket különösen tiszteltek, de azóta ez az ajándék csak a Szűz Máriának szentelt zarándokhelyeknek jár – nyilatkozta az AGERPRES hírügynökségnek Veres Stelian, a pápalátogatást szervező bizottság tagja.

A pápalátogatás alkalmával a csíksomlyói kegytemplomból a nyeregbe vitték a világ legnagyobb, fából készült, 227 centiméter magas, több mint ötszáz éves Mária-kegyszobrot. A szobrot legutóbb a második világháború után hozták ki a templomból. A pünkösdi búcsú alkalmával ennek másolatát viszik ki a somlyói nyeregbe.

Ferenc pápa szombaton délelőtt, egy Dacia Dusterből kialakított pápamobilon érkezett a csíksomlyói nyeregbe, ahol lelkesen üdvözölte a hívők serege.

A pápalátogatást szervező minisztériumközti bizottság reggeli közlése szerint 85 000 zarándok volt a nyeregben, de előfordulhat, hogy létszámuk nap közben emelkedett.

Jelen volt Viorica Dăncilă román miniszterelnök és kabinetjének több tagja, illetve a romániai magánlátogatáson tartózkodó Áder János magyar köztársasági elnök és felesége.


Forrás: www.agerpres.ro

Fotók: MTI

Kérem ossza meg ismerőseivel: