A Gyergyószéki Székely Tanács közleménye

A román hatóságok veszélyeztetik az ország békéjét

             Immár harmadik napja az foglalja le a hazai közvéleményt, hogy az ország nemzeti ünnepén a hatóságok bejelentették, hogy megakadályoztak egy terrorcselekményt és előzetes letartóztatásba helyezték annak kitervelőjét. A vád szerint az illető a kereskedelemben kapható petárdákból akart házilag bombát előállítani, majd azt Kézdivásárhely főterén felrobbantani.

            Tekintettel arra, hogy a valóságban mindez egy nappal korábban történt, joggal merül fel a gyanú, hogy egy valós veszély elhárítása helyett egy hatósági manipulációval van dolgunk, ellenben bármi is az igazság, néhány dolgot fontos leszögezni.

            Logikusan két lehetőség van, s érdemes mindkettőt megvizsgálni.

            Egyik lehetőség az, hogy a letartóztatott személy valóban robbantásra készült. Ez esetben mindenképp figyelembe kell venni azt, hogy annak ellenére hogy Románia tagja lett az Európa Tanácsnak és az Európai Uniónak, ratifikált számos nemzetközi kisebbségvédelmi dokumentumot, immár évek óta az tapasztalható, hogy a hatóságok aktív hozzájárulásával egyre erősödik az országban a kisebbségellenes hangulat. Üldözik a székely jelképeket és a magyar feliratokat, meglévő jogokat vonnak vissza, biztonsági kockázatnak nyilvánítják a székelyek autonómia-küzdelmét, s a titkosszolgálatok pedig nyíltan szerepet vállalnak az autonómia kivívásának a megakadályozásában. A Székely Nemzeti Tanács újra és újra felhívta a hazai és nemzetközi döntéshozók figyelmét ezek veszélyére, ellenben jelzései, a párbeszédre való felhívásaival együtt süket fülekre találtak. Amennyiben a kézdivásárhelyi fiatalember valóban robbantásra készült, annak az okát a hazai hatóságok hozzáállásában, illetve a nemzetközi szervezetek elnéző magatartásában is kell keresni. Ha Románia betartaná a vállalt kötelezettségeit, akkor ilyen fejleményre nyilvánvalóan nem kerülne sor. Az erőszak minden formája elítélendő, de ki kell mondani, hogy ebben az esetben az erőszakot kiprovokáló hatóságok felelőssége igen nagy, s ha a hozzáállásukon nem változtatnak, akkor joggal lehet a helyzet romlására számítani.

            A másik lehetőség az, hogy a vád hamis, hatósági provokációval van dolgunk. Ez legalább olyan súlyos, ugyanis különösen a jelenlegi európai helyzetben a tűzzel játszani igen veszélyes. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a lehetőség teljesen reális, ugyanis mind a hatósági tájékoztatás, mind a politikusok és véleményformálók megnyilvánulásai messze túlmutatnak a konkrét eseten, a magyarokat és székelyeket kollektíve bélyegzik meg, illetve jogos igényeiket kriminalizálják. Szimptomatikus az, hogy a sajtó nyilvánossága előtt egy vezető politikus, volt miniszter jelenti ki azt, hogy ez azért történhetett meg, mert a hatóságok túlságosan toleránsak voltak a kisebbségekkel szemben. Ez nyílt felhívás a kollektív büntetésre, felelőtlen és veszélyes.

            Összegezve elmondható, hogy bármelyik eset áll fenn, az kétségtelen, hogy a román hatóságok rossz úton járnak, folyamatosan szítják az etnikumközi feszültséget, márpedig annak jó vége nem lehet. Ezen a hozzáálláson haladéktalanul változtatniuk kell, s el kell kezdeniük a székely nép legitim vezetőivel folytatott párbeszéd útján a helyzet békés, a nemzetközi dokumentumoknak megfelelő rendezését.

            Nagy felelősség hárul ugyanakkor a nemzetközi szervezetekre is. Ideje belátniuk, hogy be nem avatkozásukkal bátorítják a jogsértő román hatóságokat, ez pedig senki által nem kívánt következményekkel jár. Arra kérjük tehát őket, hogy vállaljanak aktív szerepet Székelyföld ügyének a rendezésében, betöltve így hivatásukat. Ennek során jogos elvárás az, hogy kövessék kiemelt figyelemmel a letartóztatott fiatalember ügyét, s gondoskodjanak arról, hogy az eljárás visszaélésektől és túlkapásoktól mentes legyen.

Gyergyószentmiklós, 2015. XII. 3.                                                              A Gyergyószéki Székely Tanács

Kérem ossza meg ismerőseivel: