A gyergyószentmiklósi egészségügyi szolgáltatás színvonalának emeléséért

A Szabad Emberek Pártja és a Liberális Párt frakció tanácsosainak írásbeli interpellációja

A Szabad Emberek Pártja és a Liberális Párt frakció tanácsosai írásbeli interpellációval fordultak a gyergyószentmiklósi külképviselethez és Nagy Zoltán polgármesterhez.

A gyergyószentmikósi városi tanácstestület, valamint Nagy Zoltán polgármester úr figyelmébe!

Alulírott, a Szabad Emberek Pártjának és a Liberális Pártnak színeiben mandátumot szerzett tanácsosok, az alábbiakban leírtak figyelembevételével, arra kérjük Önöket, járuljanak hozzá, hogy egy mihamarabbi időpontban tegyük megbeszélés tárgyává, egy, a Gyergyói-medence településeinek bevonásával történő, a gyergyószentmiklósi egészségügyi szolgáltatás színvonalát emelő Fejlesztési Társulás létrehozásának megvitatását, valamint pozitív elbírálás esetén egy operatív munkacsoport kinevezésének támogatását a további lépések megszervezésének kivitelezésére.

Tisztelt Tanácsos kollégák, Tisztelt Polgármester Úr!

A Gyergyószentmiklóson található municípiumi kórház, a Gyergyói-medence egyetlen szakosztályokkal rendelkező egységeként, hosszú évek óta megpróbál eleget tenni az ilyen jellegű intézmények által végzett tevékenységeknek, a mindenkori, adott, anyagi, logisztikai valamint humán erőforrások kihasználásával. Ugyanakkor, mint olyan, ez az intézmény a térség lakóinak egyetlen, a nap 24 órájában sürgősségi eseteket fogadó egészségügyi egysége.

Az állam, mint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozója, általános problémaként Romániában, nem biztosítja azokat a feltételeket, amivel az egység hiánytalanul eleget tehetne a lakosságot kiszolgáló, Európa szintű elvárásoknak.

A 2016-ban alapfelszereltségnek számító kórházi felszerelések, diagnosztizáló gépek, az ,,orvosbarát,, környezet biztosításának hiánya több szempontból is rányomja bélyegét a térségi kórház működésére. A szakemberek számára az egészségügyi problémák beazonosítása, több szempontból való vizsgálata, a tévedések kizárása, ma már elképzelhetetlen megfelelő technikai felszereltség nélkül.

A gyergyószentmiklósi kórház – viszonylag – szegényes felszereltsége, nagymértékben hozzájárul az akut szakorvos hiányhoz éppúgy, mint az említett ,,orvosbarát,, környezet hiánya,értve ezalatt a vonzó, adott esetben térítésmentes lakhatási feltételek biztosításának lehetőségét. A hiányosságok pótlására régóta várunk, de egyelőre hiába.

A kialakult helyzet ellensúlyozásának egyik és talán egyetlen lehetősége a részvállalás.

A gyergyói medencében nem múlhat el emberi élet, csak azért mert az állam nem teljesíti hiánytalanul alkotmányos kötelezettségeit. Úgy, mint a sport vagy a kulturális tevékenységek, az egészségügyi sem támaszkodhat a profitorientáltság kritériumaira. A Gyergyói-medence lakósainak szükségük van CT-re , 4D-s echóra, a sürgősségi helikopterek éjszakai leszállását biztosító leszálló platformra, mivel az egyik legfontosabb kincs mindenki számára az ÉLET, és ha ezt más nem, akkor ezt mi, a települések választottjai, az emberek bizalmát élvező tisztségviselők kell szívügyünknek tekintsük. Életeket kell megóvnunk és mentsünk!

Tisztelettel,
Bajkó László, Dobrean Teodor, Romfeld Zsolt

Gyergyószentmiklós, 2016. november 17.

Kérem ossza meg ismerőseivel: