A harmadik alkalommal szervezték meg

Államvizsga Bemutató

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár és a Gyergyói Főiskolások Diákszövetsége közös szervezésében került sor a harmadik alkalommal megszervezett “Államvizsga Bemutató” elnevezésű konferenciára. A rendezvényt Hargita Megye Tanácsa támogatta.

Az előadások három témakörbe voltak csoportosítva, úgy mint turizmus , szociológia és közgazdaságtan. Turizmus témakörben Blénesi Enikő tartott előadást “Gyergyószentmiklós környékének turizmusa a keresleti oldal szemszögéből” címmel. Dolgozatából megtudhattuk, hogy a Gyergyószentmiklósra érkező turisták száma magas amit a szálláshelyek számának növekedése is mutat. Fontos információként szolgál azonban az is, hogy Székelyföld vonzereje a táj és az ember kapcsolatában van. Kozma Alíz szintén turizmus témakörben “Önkéntes turizmus Hargita megyében” címmel mutatta be vizsgamunkáját. Az önkéntes turizmus azokra a turistákra vonatkozik, akik különböző okokból, szervezett módon önkénteskednek azért, hogy olyan nyaralásokat vállaljanak, amelyek magukba foglalják a segítségnyújtást,  a különböző társadalmi csoportok anyagi szegénységének enyhítését, bizonyos környezetek restaurálását a társadalom vagy a környezet aspektusainak kutatását. Egyre több nemzetközi önkéntes érkezik megyénkben.

allamvizsga1

Szociológia témakörben két előadás volt. Az elsőt Mihálydeák Orsolya tartotta a “Családban történő gyermekbántalmazás és annak következményei!” címmel. A dolgozat érdekes pontja a beavatkozás, mely heti rendszerességgel történt a kliensnél. Létezik egy beavatkozási terv is mely elég részletes: társas kapcsolatok javítása, önértékelés javítása, szorongás csökkentése, bűntetések mellőzése, érzelmi törődés kimutatása a nevelők részéről, szükségleteire való odafigyelés, nevelők konzultációja a tanítónővel.

A második előadást György István szociológus tanár tartotta a “Rendszerváltás utáni gazdasági elit a gyergyói-medencében”, a vállalkozói réteg mobilitása és a vállalkozások típusairól. Következtetésként levonható napjainkban is, hogy a 30 éves életkorban mozgó fiatalok visszavonulnak az árnyékgazdaságba, igazi eredményeket a jövőben fognak elérni, számíthatunk arra, hogy a politikai elitből a gazdasági elitbe , illetve a gazdasági elitből a politikai elitbe való átlépés gyakoribbá válik valamint csökkeni fog a politikai elit presztízse.

Közgazdaságtan témakörben Balázs Gabriella tanárnő mutatta be államvizsga dolgozatát “A vállalkozás eredményeinek elemzése” címmel. Az eredményeket rentabilitási ráták, jövedelmezőségi küszöb, kockázat elemzési mutatókkal elemezhetjük. A számok magukért beszélnek, ha képesek vagyunk túllátni a számokon.

A dolgozatok nagyon érdekesnek bizonyultak és sokak figyelmét felkeltették. Ezzel is igazolva, hogy a jó munkának megvan a gyümölcse és az eredménye is. A résztvevők érdeklődéssel figyelték a dolgozatok bemutatását és az ehhez kapcsolódó munka részleteit.

Fazakas Zsuzsanna
Programfelelős
Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács

Kérem ossza meg ismerőseivel: