A házasságról és a családról

Közlemény

        A migrációs áradat hullámverései közepette minden eddiginél időszerűbb kérdés, hogy miképpen őrizzük meg maradandó értékeinket, európai kultúránkat és identitásunkat – és egyáltalán lesz-e kinek tovább adnunk mindezeket. Vannak, akik a vélt vagy valós értékek relativizmusa értelmében többre tartják, és inkább védelmezik a migránsokat, mint saját európai népeinket, az ő jogaikat és „másságukat”, mint saját európai polgártársaik jogait, értékeit és érdekeit. Az Európát veszélyeztető demográfiai katasztrófára egyetlen válaszuk a tömeges munkaerőimport.

        Európai identitásvesztésünk és értékválságunk kirívó példái – egyebek mellett – a házasság és a család válsága, valamint a gyermekvállalás megtagadása. Ezeknek egyik velejárója a hagyományos keresztény házassági és családmodell, valamint a nemi szerepek – egyáltalán: a nemi identitás – megkérdőjelezése és viszonylagossá tétele. Az Unió számos országában a házasság rangjára emelték az azonos neműek élettársi viszonyát, sőt még a gyermekek örökbefogadási jogát is biztosítják számukra.

        Január végén Rómában egy több százezres tüntetésen keltek a házasság és a család védelmére, visszautasítva az azonos neműek házasságának törvényesítését, valamint ezen „élettársak” örökbefogadási jogának elismerését.

        Idehaza a Koalíció a családért elnevezésű – ortodox hátterű – civil mozgalom kíván alkotmányos védelmet biztosítani a természet rendje szerinti házasság és család ősi intézményeinek. Ezen európai alapértékek széles körű társadalmi támogatottságára vall az alkotmánymódosító törvénykezdeményezés aláíróinak nagy száma, valamint az egyházak szinte kivétel nélküli egyetértése ebben az ügyben.

        A Romániai Református Egyház Zsinatának ez irányú tanítása – egyebek mellett – kimondja: „a házasság és a család védelme érdekében visszautasítjuk, hogyha a törvényhozás az egynemű párok együttélését a házassággal teszi egyenlő értékűvé, és számukra lehetővé teszi a gyermekek örökbe fogadását”.

tokes_europai_parlament1

        Ezzel összhangban Tőkés László európai képviselő tegnapi felszólalásában támogatásáról biztosította az alkotmánymódosító indítvány azon megfogalmazását, mely szerint: „a család egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon alapul”. Erdélyi képviselőnk hamisnak és demagógnak tartja azon véleményeket, érveket és állásfoglalásokat, melyek az emberi jogokra, a nemek közötti egyenlőségre, „a teremtett ember méltóságára”, vagy éppen „a véleménynyilvánítás szabadságára” való hivatkozással próbálják aláaknázni a társadalmi és az emberi lét alapját képező házasság és család természetes rendjét.

        Tőkés László véleménye szerint az ateista kommunizmus hatalmas károkat tett keresztény hitünkben és értékrendünkben. Ennek tudatában vallásukért, szabadságukért és identitásukért megszenvedett posztkommunista társadalmainknak a balliberális véleményterrorral és a szekuláris nyugat értékromboló hatásaival is szembe kell szállniuk. „Álljunk ki családjaink, gyermekeink és egészséges európai társadalmunk védelmében!” – zárta beszédét képviselőnk.

                        Brüsszel, 2016. február 25.                                                   Tőkés László
                                                                                                                       EP-képviselő
                                                                                                                       Sajtóirodája


F E L S Z Ó L A L Á S
a házasság és a család védelmében

               A teremtés isteni rendjébe illeszkedő házasság és család ősi közösségei tartós válságba kerültek. A Koalíció a családért elnevezésű romániai civil mozgalmat ez a felismerés indította arra, hogy olyan alkotmánymódosítást kezdeményezzen, amely kimondja: a család egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon alapul.

               Nem szabad hagynunk, hogy az emberi jogokra, a nemek közötti egyenlőségre vagy az emberi méltóságra való hamis hivatkozás demagógiájával a társadalmi és az emberi lét alapját képező házasság és család természetes rendjét aláaknázzák.

                A januári római Családi nap több százezernyi tüntetőjével egyetemben álljunk ki családjaink, gyermekeink és egészséges európai társadalmunk védelmében!

               Brüsszel, 2016. február 24.                                                      Tőkés László
                                                                                                                 EP-képviselő

Kérem ossza meg ismerőseivel: