A hírszerző szolgálat államtitkolózik

Tegnap (július 1-én – szerk. megj.) megérkezett a válasz a Román Hírszerző Szolgálathoz intézett petíciómra is: valasz-sri

Mikor elolvastam, elsőre bosszankodtam azon, hogy ők is megpróbáltak kifizetni egy semmitmondó válasszal, de aztán elolvastam még egyszer, alaposabban, s immár másképp látom a helyzetet. Ha ugyanis komolyan vesszük – s miért ne vennénk – azt, hogy alaposan kivizsgálták az általam jelzetteket, majd ahelyett hogy tájékoztatnának a kivizsgálás eredményeiről, azt fejtegetik hosszan, hogy ők államtitoknak minősülő adatokkal dolgoznak, amelyek nem minősülnek közérdekű információnak és nem szolgáltathatóak ki, akkor az egyetlen logikus következtetés, az hogy a kivizsgálás eredménye államtitok, amit nem közölhetnek velem. Ha ugyanis azt találták volna, hogy az általam jelzett eseményekhez semmi köze nincs a hírszerző szolgálatnak, akkor egy sokkal rövidebb és kevésbé körülményes levélben, minden gond nélkül megírhatták volna hogy kivizsgálták, de nem találtak még a leghalványabb arra utaló nyomokat sem, hogy az intézményüknek ehhez bármi köze lenne.
Ily módon ha nem is direkt, de logikusan kikövetkeztethető módon a levél üzenete az, hogy nem képzelődtem, vagy maga a Román Hírszerző Szolgálat, vagy valamilyen más titkosszolgálat érintett a névtelen levelek ügyében. Ha pedig ez így van, már csak az a kérdés, hogy személyesen ki(k) az(ok), aki(k) a törvénytelenségeket elkövetté(k). Ha pedig ez(ek) netán az RHSZ alkalmazottai, akkor joggal várható el, hogy az intézmény vezetője átadja őket az igazságszolgáltatásnak, mert ezt kívánja meg az intézmény becsülete. Én pedig – természetesen – nem várom el tőlük, hogy államtitkokat közöljenek velem, de azt igen, hogy ha büntető panaszt tesznek valaki ellen, azt közöljék velem is, mert sértettként részes akarok lenni abban a perben. Ezt tartalmazza a válaszom, amit románul tudók kedvéért bemásolok ide.

Cãtre

Serviciul Român de Informatii
în atentia domnului director

Stimate domnule director!

În data de 22 mai v-am adresat o petitie, în care v-am semnalat o serie de actiuni care contravin legii, iar legat de acelea am formulat urmãtoarele solicitãri:

Având în vedere afirmatiile fãcute vara trecutã de directorul de atunci al SRI cu privire la implicarea SRI în cotracararea aspiratiilor de autonomie teritorialã (a cãror înregistrare se poate gãsi aici: http://adevarul.ro/news/eveniment/adevarul-live-ora-1100-george-maior-vorbeste-despre-conflictul-ucraina-amenintarile-adresa-romaniei-1_53d5fcb60d133766a8cd083d/index. html – a se vedea ultimele minute), este posibil, ca SRI ca si institutie, respectiv actuali sau fosti angajati ai SRI sã fie implicati în aceste activitãti. Vã rog deci sã cercetati acest aspect, iar în caz cã veti constata cã institutia ca atare sau vreun actual sau fost angajat al ei este sau a fost implicat în evenimentele semnalate mai sus, atunci sã luati mãsurile legale care se impun.
Iar în cazul în care veti constata, cã vreun alt serviciu secret a fost sau este implicat în aceste evenimente, vã rog cu respect sã luati mãsurile impuse Dvs. de lege pentru a mã apãra de astfel de actiuni.

Azi am primit de la institutia Dvs. un rãspuns, din care rezultã cã aspectele prezentate de mine au fost temeinic analizate, însã datoritã prevederilor Art. 31, aliniat 3. din Constitutie, nu aveti posibilitatea sã-mi comunicati rezultatele acelor analize. Dat fiind faptul, cã dacã ati fi constatat cã SRI nu este implicat în nici un fel în activitãtile semnalate, atunci puteati sã-mi comunicati acest lucru fãrã nici o retinere, deduc cã într-un fel sau altul, SRI este implicat în acele actiuni. Tin sã accentuez deci, pentru a evita orice dubii, cã nu am solicitat si nu solicit informatii care constituie secret de stat! Cea ce conteazã din punctul meu de vedere este ca în eventualitatea cã ati constatat cã vreun angajat SRI a încãlcat legea, acela sã fie deferit justitie, pentru cã asta este nu numai interesul meu, ci si al institutiei pe care o conduceti. Iar în cazul în care veti lua o astfel de decizie, vã rog cu respect sã-mi comunicati si mie – fãrã sã divulgati vreun secret de stat – numele persoanei respective si un numãr de dosar, pentru cã doresc sã mã constitui parte în acel proces, fiind persoanã vãtãmatã.

Gheorgheni, la 2 iulie 2015
Árus Zsolt István

Kérem ossza meg ismerőseivel: