A hulladékgazdálkodási központ felé vezető terelőútról egyeztettek

Másfél hét múlva az előző években meg nem valósított, de szükséges beruházásokról egyeztetnek a gyergyói térségben

Ismételten megbeszélést tartottak Gyergyóditróban arról a terelőútról, amelyet a két község önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa építene, ha közel a költség felét európai uniós pályázatból tudnák fedezni, amennyiben nem nyernek a pályázatok, akkor teljes mértékben hitelből valósítják meg. Jelen volt Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba, Bende Sándor parlamenti képviselő, Barabás Csaba kabinetvezető, Szabó Barna megyemenedzser, Péli Levente vezérigazgató, Puskás Elemér és Laczkó-Albert Elemér polgármesterek, illetve a munkatársaik. A településen uniós pályázatból megépült regionális hulladéktároló miatt a csekély mértékben megnövekedő teherforgalom ügyében volt egy vállalása a megyei tanácsnak, hogy a hulladékgazdálkodási központ tevékenységének megkezdése után öt éven belül elkészül a terelőút, és ennek betartása érdekében történtek lépések. Először tisztázni kell mindkét községben a szakaszokat, amelyen áthaladna a terelőút, valamint a Maros folyón hidat létesítenének amennyiben az Országos Vízügyi Gondnokság a beleegyezését adja, és a vasúti átjárót is tovább kellene fejleszteni. Mindennek a kivitelezése, tervezéssel együtt, 2–4 évig tartana.

Addig is amíg megépül terelőút a megyei tanács, mivel közvetlenül nem tud segíteni a gyergyói fűtésgondok megoldásában, átvállalta egy belső beruházás megvalósítását, vagyis azon szakasz felújítását, ahol jelenleg áthalad a teherforgalom. Ennek érdekében március 14-én megjött a dokumentáció, erről is tartanak majd munkamegbeszélést, mert szükség van telekkönyvezésre, szerződések megkötésére.

Nem mondtak le a 153D jelzésű, Remetét Várheggyel összekötő megyei út felújításáról sem.

ditro-remete– A remetei tejporgyártól a hulladékkezelési központig a 153D megyei útszakasz ügyében több bonyodalom is adódott az elmúlt években, például úgy fogadta el a tervet a megyei tanács, hogy az már nem felelt meg a valóságnak, továbbá két kivitelezési szerződést is kötöttek az útra, ami nem abban az állapotban van, ahogyan a szerződésekben megjelent. Sajnos a kivitelezés első fázisában az elvégzett alapozó munkálat is megsemmisült, hisz a nagy gépek szétnyomták az utat, kifizetetlen és rendezetlen számlák maradtak, az ügyet mintegy hónapja neki fogtunk rendezni és mindenki számára elfogadható módon az út építését folytatni szeretnénk, hiszen ez is vállalva volt a megyei tanács részéről a remeteiek számára – fejtette ki a megyeelnök. Továbbá a Remetén áthaladó Maros megye határáig tartó útszakasz a 153C részleges járhatóbbá tételéről is egyeztettek.

A terepszemle eredményeként eldöntötték, hogy március 30-án a területi RMDSZ szervezésében újra találkoznak a térség polgármestereivel, hogy megbeszéljék a fejlesztési prioritásokat, beruházásokat, amelyeket a megyei tanács támogasson, és tegyenek javaslatokat, hogy a megyei tanács mire, hogyan pályázzon, indítson programokat, tevékenységeket, hiszen a korábbi években szinte egyetlen Gyergyó medencei saját beruházás sem készült el, habár volt rájuk forrás belefoglalva a költségvetésbe, és ezt kiküszübölendő a közös prioritásokat érdemes felállítni, legyen szó megyei útakról, járdákról,  községi útakról, turisztikai és más típusú beruházásokról.

A gyergyói térségbe megvalósításra váró beruházásokról  szóló két élő bejelentkezés megtekinthető: itt és itt.

Kérem ossza meg ismerőseivel: