A külföldön dolgozó szülők gyermekei nem maradhatnak gondoskodás nélkül

Törvény írja elő

2013-ban foglalta jogszabályba a törvényhozó testület, hogy mindazok a szülők, akik külföldi munkát vállalnak, kötelesek megnevezni valakit, aki távollétük alatt a gyermekek gondját viseli. A jogszabály célja a gyermek védelme, annak követése, hogy a gyermekek milyen körülmények között nőnek fel abban az esetben, ha szüleik huzamosabb ideig távol tartózkodnak. Fontos, hogy minél kevesebb gyermek maradjon magára, felnőtt gondoskodása nélkül.

Gyergyószentmiklóson jelen pillanatban az önkormányzat szociális osztályának nyilvántartásában 104 olyan gyermek szerepel, akinek legalább egyik szülője nem tartózkodik a családdal, közülük 3-an vannak olyanok, akiknek édesanyja és édesapja egyaránt külföldön dolgozik, a gyermeket pedig hivatalos gyámja tartja el és neveli. A szociális osztály illetékesei a tanintézményekkel tartanak kapcsolatot a gyermekek védelméért, a jelenlegi információk is javarészt az iskoláktól származnak – de feltehetően sokkal több család, gyermek érintett.

Mindazok a szülők, akik külföldi munkavállalást terveznek, vagy huzamosabb ideje időszakosan más országban dolgoznak kötelesek jelentkezni az önkormányzat szociális osztályán legkésőbb 40 nappal az elutazás előtt. Ezzel egy időben meg kell jelölniük egy olyan személyt, aki a gyermek gondját viseli, neveli. Arról, hogy a megnevezett személynél maradhat-e a gyermek, a bíróság igazol majd vissza.

A 2013-ban elfogadott 257-es törvény 97-es cikkelye részletesen taglalja annak feltételeit, hogy milyen feltételeknek kell eleget tennie, illetve milyen jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik az a személy, aki a szülők távollétében neveli a gyermeket.

A törvény azokat a családokat érinti, ahol mindkét szülő külföldön dolgozik, vagy a gyermeket eleve csak egyik szülő neveli, de ő is országhatáron túl tartózkodik.

A gyermek életkörülményeit, ezt követően háromhavonta kell hogy ellenőrizze a szociális osztály egy dolgozója és amennyiben bizonyíthatóan nem részesül megfelelő gondoskodásban, ellátásban szülei távollétében, értesítenie kell a gyermekvédelemért felelős helyi és megyei irodákat. A kötelezettség elmulasztása esetén 500-1000 lejes pénzbírság róható ki.

Kérem ossza meg ismerőseivel: