A mi Gyergyószentmiklósunk

Pál Árpád, Gyergyószentmiklós volt polgármestere az új évben is aggodalommal figyeli városa sorsának alakulását.Blogján (http://www.palarpad2015.blogspot.ro/) Gyergyó város helyzetének részletes elemzésével foglalkozik, ír a város múltjáról, jelenéről és városvezetői tapasztalatát latba vetve tanácsokkal próbál segíteni egy jobb, sikeresebb, biztosabb, megalapozott jövő reményében.

Újévi gondolatok

Részletek a http://www.palarpad2015.blogspot.ro/ oldalon megjelent írásból.

2016. a választások éve. Egy újabb esély közösségünk jövőjének megalapozására. A gyakorlat azt mutatja, hogy újkori demokráciánk 25 éve után is a társadalom nagy része meg van győződve, hogy nem érdemes foglalkozni a választásokkal, nem érdemes elmenni, szavazni. A magyarázat egyszerűnek tűnik: úgyis az történik, amit a politikusok akarnak.

Ez nem így van. Pontosabban csak akkor igaz az állítás, ha továbbra is közömbösek maradunk. Konkrétan akkor, ha a jövőben is csak az ügyeskedő politikusokra,  csörtető önjelöltekre bízzuk sorsunkat.

Hogy ne tudjon diktatúrává válni az amúgy demokratikus rendszer, alapfeltétel, hogy a többséget, az 51%-ot minden szinten a közösségek szív-lélek” emberei, és ne az ügyeskedők” tegyék ki. Ezért van szükség az összefogásra, a választásokra való felkészülés új stratégiájára. Ezáltal kell megtalálni a megfelelő embereket. Ennek feltétele, hogy a magukban elhívatást érzők merjék vállalni az áldozatot. Igen, mert egy igazi vezető számára a hatalom, áldozatvállalást és semmi mást nem jelent.

A teljesség igénye nélkül az általam nélkülözhetetlennek tartott lépések megtétele a közeljövőben:

1. Kritériumrendszer felállítása a jelöltek válogatására. Az általam legfontosabbnak tartott szempont, hogy olyan szív-lélek emberek legyenek, akik a közszereplést hívatásként vállalják, és csak önzetlenül szolgálni akarnak és semmi mást. Tudomásul veszik, hogy ezt egy törvény által megszabott juttatásért végzik, és nem próbálnak élni a kínálkozó, vagy felkínált pénzszerzési lehetőségekkel.

Rendhagyó módon, mivel egyetlen törvény sem tiltja, az érintettek tudomásul kellene vegyék, hogy az indulás előtt közösen felállított prioritások egyoldalú feladása egyet jelent a lemondásukkal, és ezt önszántukból, cirkusz nélkül megteszik.

2. A legfontosabb szempontok felállítása a jelenlegi vezetés munkájának értékeléséhez.

Az első és legfontosabb szempont, amit tisztán kell látni:

Csak a különböző szinteken történő leosztások, valamint a helyi jövedelmi források elköltéséhez ért a vezetés, vagy a különböző támogatási rendszerekből származó térítésmentes összegek lehívásához is?

A tevékenység értékelésénél a fenti két szempont az irányadó. Mindkét szempont teljesítése fontos és értékelendő. A kettő között a különbség a lényeg. A különbség pedig az, hogy az első szempont szerint történt megvalósítások semmiképp nem értékelhetők többlettevékenységnek. Tehát nem minősíthetők többnek, mint az alapkötelesség teljesítésének. Szinte bárki meg tudja tenni. Semmiképp nem ok a következő megbízatásra, a bizalom megszavazására.

A második szempont az irányadó az értékelésnél. Itt azt kell szem előtt tartanunk, hogy az adott időszak lehetőségeit menyire tudta kiaknázni a vezetés. Konkrétan a legfontosabb, hogy a pénzek elköltésében, vagy a megszerzésében jeleskedett-e egy vezetés.

Amennyiben egy önkormányzat  ezen  szempontok alapján eredményes, az már nyomós ok, hogy továbbra is megbízatást kapjon.

Minden Gyergyóért felelősséget érző polgárnak kötelessége odafigyelni és tenni azért, hogy valamit próbáljunk behozni a veszteségekből. Ennek alapfeltétele – legyen régi vagy új vezetés – az, hogy a 2016–2020-as mandátumra megszavazott vezetőink vállalják:

– Egy közösen felállított prioritás-csomagot és a benne foglaltakat, melyek kivitelezéséért politikai, etnikai, vallási hovatartozásától függetlenül felelősségteljesen dolgoznak.

– A közösségformálás szerepét (a közös ünneplés mintájára, meg kell találjuk az utat az összehangolt közös munkára, cselekvésre). A városunk problémái mindannyiunk problémája.

– Szakértői csoport kialakítása országos és nemzetközi pályázatok követésére, lehívására, kivitelezésére.

– Véget kell vetni a szimpátia alapján való pénzosztogatásnak, egyszóval a költségvetés szétdarabolásának.

– Közpénzek elhasználásának átláthatósága. Istenadta joga a közösség minden tagjának, hogy hozzáférjen minden költségvetéssel kapcsolatos adathoz.

– A közszolgáltatások helyzetének a rendezését napirendi rendszerességgel.

Végül, de nem utolsó sorban új fejezet nyitása kötelező városunkban. Gazdatársadalom, kistermelők, kisiparosok és a fogyasztók közötti viszony új alapokra helyezése.

Ez egy olyan fejezet, amelyből végképp nem hiányozhat senki. Nem, mert ugyan termelő nem lehet mindenki, viszont mindannyian fogyasztók vagyunk. Hogy hol és kitől vásárolunk, nagyrészt rajtunk múlik. Minden vásárlással gyengítjük vagy erősítjük sorstársainkat, a gyergyói kistermelőket.

A gazdasági fejezeten túl szükség van az általános szemléletváltásra, ami nem más, mint felvállalni, hogy magánéletünk, érdekeink mellett napirenden vállalunk közösségformáló szerepet. Egész pontosan, érdekek és juttatások igénye nélkül teszünk közösségünkért (ki-ki a maga lehetősége és tehetsége szerint).

Mivel a jobbító szándékon kívül semmi más nem vezérel, ragaszkodom, hogy minden, amiről említés esett a http://www.palarpad2015.blogspot.ro/ oldalon, valamint az újságok hasábjain, kampány előtt lásson napvilágot, hogy mindenki esélyt kapjon a mérlegelésre. Meggyőződésem, hogy a politikum szerepét semmi nem helyettesítheti, de ennél is erősebb a hitem abban, hogy a kis közösségeknek még megvan a lehetőségük jövőjük alakítására, úgy, hogy a valós problémáik megoldása, és ne a politikum túlélési politikája érvényesüljön. Ez viszont csakis mindannyiunk aktív vagy passzív magatartásától függ. Ennek aktualitása hatványozottan igaz városunk esetében. Jelenlegi helyzetünk egyenes arányú következménye a széthúzásunknak és passzivitásunknak. Ezért tudta a politikum feladni a régiót, és hangsúlyozottan a városunkat. Jelenlétemmel, írásaimmal a kialakult helyzet megváltoztatásához is szeretnék hozzájárulni. Támogatás, összehangolt fellépés nélkül a változás megvalósíthatatlan, és akkor maradunk továbbra is Székelyföld áldozati bárányai.

Kérem ossza meg ismerőseivel: