A népszámlálási kérdőíven a „székely” etnikai alkategória is megjelenik

A csángó közösség a Más etnikumok (Alte etnii) megnevezés alatt szerepel

Elfogadta hétfői ülésén a kormány azt a határozatot, amely szerint az idei népszámlálás kérdőívén a magyar nemzetiség alkategóriájaként jelenik meg a székely – közölte az RMDSZ. Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala korábban átküldte a népszámlálás nemzetiségi és anyanyelvi jegyzéktervezetének módszertanához fűzött megjegyzéseit és módosítási javaslatait az Országos Statisztikai Intézetnek (INS), ez figyelembe vette a javaslatokat és módosította a korábbi tervezetet.

A szövetség közleményében hangsúlyozták, a Laczikó Enikő Katalin államtitkár által aláírt dokumentumban – az RMDSZ kérelmezésére hivatkozva – az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala javasolta a ‘magyar’ és a ‘székely’ etnikai alkategória megjelenítését.

Laczikó rámutatott, az elmúlt hetekben a közvéleményben oly nagy port kavart nemzetiségi és anyanyelvi jegyzék csupán tervezet volt. Ezt a tervezetet az INS-nek a törvény értelmében közvitára kellett bocsátania a véglegesítés előtt. A törvény által előírt eljárás része az is, hogy miután – a nemzeti kisebbségek képviselőinek álláspontja nyomán – az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala előzőleg javaslatot tett a nemzetiségi és anyanyelvi jegyzéknek az őshonos kisebbségek megjelenítésére vonatkozó részére, az INS visszaküldi a dokumentumot utólagos véleményezésre és felülbírálásra.

“Január 19-én kaptuk meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség beadványát, amelyben – a közzétett jegyzéktervezetben található technikai és tartalmi aggályok elhárítására – kérelmezi a ‘magyar’, a ‘székely’ és a ‘csángó’ etnikai alkategória megjelenítését a ‘magyar’ megnevezés alatt. Az általam vezetett hivatal még aznap lebonyolította a szükséges konzultációt, hogy ennek alapján állíthassa össze a felülbíráló javaslatát, amelyet át is küldtünk az Országos Statisztikai Intézetnek a népszámlálás nemzetiségi és anyanyelvi jegyzékének véglegesítése érdekében. Ezt véglegesítette ma a kormány, és elfogadta, hogy a magyar nemzetiségnél jelenjen meg a székely alkategóriaként’ – idézte az RMDSZ közleménye Laczikó Enikő Katalin államtitkárt.

Azt is elmondta, hogy az RMDSZ korábbi, az alkategóriák kiiktatására vonatkozó álláspontját az indokolta, hogy a népszámlálás adatait online felületen rögzítik, az INS által előterjesztett megjelenítési formában pedig a felület technikai szempontú félreértésekre, tévedésekre adott volna alkalmat. Ezt a technikai akadályt azonban elhárították. Az államtitkár szerint a kormányhatározatban rögzített kiegészítés elősegíti, hogy a népszámláláson hiteles adatokat rögzítsenek az etnikai hovatartozásra vonatkozóan, és egyértelműen, félreértelmezési lehetőségek nélkül vállalhassa mindenki identitását.

Az államtitkár rámutatott továbbá, hogy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának a törvény által pontosan behatárolt szerepe van a népszámlálás előkészítési és lebonyolítási folyamatában, ezt a hatáskörét az eddigiekben is előírásszerűen betartotta, és a továbbiakban is ugyanígy cselekszik.

Laczikó Enikő Katalin beszélt arról is, hogy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala a jegyzéknek kizárólag az őshonos nemzeti kisebbségekre vonatkozó részét állította össze, nincs köze ahhoz, hogy a többséget vagy a bevándorló kisebbségeket hogyan jelenítik meg ebben a jegyzékben.

‘A román közösségre vonatkozó részt a Román Akadémia, a más nemzeti közösségekre vonatkozó részt pedig a külügyminisztérium javasolta. A csángó közösség a korábbi népszámláláson is a Más etnikumok (Alte etnii) megnevezés alatt szerepelt, és 2022-ben is ott szerepel majd’ – fejtette ki az államtitkár.


Forrás: www.agerpres.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: