Prefektusi felszólítás a kétnyelvű feliratozásra

Messze még a cél, de…

Tavaly novemberben született az az ítélet, ami arra kötelezi Hargita megye prefektusát, hogy tegyen eleget az év elején hozzá intézett petícióban foglaltaknak, azaz hogy hivatalosan szólítsa fel a megyében működő összes közintézmény vezetőit, hogy tartsák be a kétnyelvű feliratozásra vonatkozó törvényt, majd munkatársai révén ellenőrizze az összes intézményt, s indítson jogi eljárást minden olyan esetben, ahol törvénysértést észlelnek.
Hogy a prefektusnak szándékában állt-e az ítéletet megfellebbezni azt nem tudhatom, de az tény, hogy végül nem fellebbezett, és így az ítélet december 28-án jogerőre emelkedett. Onnan kezdve 30 nap állt rendelkezésére, hogy a kérésnek eleget tegyen. Ehhez képest a következő hetekben csak azzal volt elfoglalva, hogy biztosítson, hogy végre fogja hajtani az ítéletet. Az első konkrét lépést a harminc nap letelte után, február harmadikán tette meg: levelet küldött több önkormányzatnak: prefektusi-felszolitas
Ez ugyan eléggé távol áll attól, amit kértem, de ha a jó oldalát nézzük, akkor látatlanban megkockáztatom, hogy 1989-től errefele román prefektustól még bár hasonló felszólítást sem kapott egyetlen polgármester sem. Nem mintha nem lett volna erre mód, sőt, nem lett volna kötelessége a mindenkori prefektusnak hogy a nyelvi jogok betartását felügyelje, de a gyakorlat azt mutatta mostanig, hogy az idejüket teljesen lekötötte a székely zászlók, a magyar személyiségekről elnevezett utcák, a magyar és a székely himnusz elleni harc, s egyébre már nem maradt energiájuk.
Attól azonban ne tartson senki, hogy ez a levél annyira elérzékenyít, hogy nem hívom fel a prefektus figyelmét arra, hogy a kérésem ennél többről szól! S ha nem tesz eleget annak maradéktalanul, akkor számítson arra, hogy eljárást indítok ellene a bírói ítélet végre nem hajtása miatt.
S hogy szavamat ne feledjem: eme prefektusi levél értékelése során tartsuk szem előtt azt is, hogy az ével során számos magyar ember is ült különféle megyék prefektusi, meg alprefektusi székében!

Árus Zsolt
Címfotó: punctul.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: