A székely haza ünnepe

Október 28-án, este, őrtüzek, lármafák lobbantak Székelyföld több mint száz településén és számos helyszínen Kárpát-medence szerte. Négy évvel a mozgalom elindítása után elmondhatjuk, a közösség megértette, és elfogadja, hogy szükség van legalább egyszer egy évben egy olyan emléknapra, amelyen a székely települések közösségeit a székely haza eszménye mozgósítja. Esztendőkkel korábban, éppen ezért neveztük ezt az alkalmat Székelyföld Autonómiája Napjának. Az egyéni és kollektív jogokon túl, jogunk van egy olyan hazához, ahol élünk, amelyhez a múltunk és hagyományaink kötnek, és amelynek erőforrásai biztosítékai a jövőnknek. A patriotizmus, túl ezen a jogon, jelenti még azt a ragaszkodást és szeretetet, amelyet minden ember érez a szülőföldje iránt. Száz évvel ezelőtt elveszítettük Magyarországot, de megtartottuk többségünket annak egy kicsiny szigetén, Székelyföldön. Ahogy a hazafiság nem összeegyeztethetetlen a lokálpatriotizmussal, úgy az egész Kárpát-medencére kiterjedő magyar hazafiság sem ellentétes a székely patriotizmussal, amely Székelyföld határai közötti szülőföldünk iránt táplált elkötelezettséget és szeretetet jelenti.

A székely patriotizmus azt is jelenti, hogy nem hagyjuk el a szülőföldünket, gyermekeinket, unokáinkat úgy neveljük, hogy szeressék, és ragaszkodjanak Székelyföldhöz, és haza várjuk azokat is, akik innen kitelepedtek. A székelyek hazatelepedését segítenie kell az önkormányzatoknak, az egyházaknak, minden közképviseleti szervezetnek, a magyar államnak és a nagyvilágban működő magyar szervezeteknek. A székely patriotizmus azt is jelenti, hogy nem adjuk el távoli tájakról érkezett embereknek a földjeinket, erdeinket, házainkat. A székely patriotizmus azt is megköveteli, hogy a magunk hagyományai, a magunk hite szerint éljünk, és ne kövessünk idegen divatokat.

Székelyföld Autonómiájának Napja a székely haza ünnepe. Bízunk abban, hogy a jövőben ez a gondolat még több ember szívébe fog beférkőzni, és el fog jönni az a nap is, amikor ezernél több helyen gyúlnak őrtüzek Székelyföldön.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2018. október 29.

Címfotó: facebook.com/borbolycsaba/

Kérem ossza meg ismerőseivel: