A székelyföldi politikusok teendői az elkövetkező időszakban

A fiatalokat érintő dokumentumot szavaztak meg Borboly Csaba javaslatára a SIC Feszten

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének előterjesztésére a Kovászna megyei Csomakőrösön megtartott SIC Feszt – Székelyföldi Szabadegyetemen augusztus 13-án megszavazták A székelyföldi politikusok teendői az elkövetkező időszakban című dokumentumot. A húszpontos dokumentum a fiatalokra fekteti a hangsúlyt.

Borboly Csaba a Választások előtt és után témájú kerekasztal-beszélgetésre kapott meghívást, ahol hozzászólásában azt a kérdést vetette fel, hogy mit kell tennie egy székelyföldi politikusnak, illetve prioritásként nevezte meg a fiatalok helyzetét. A látható többséggel elfogadott dokumentumban mindenki egyetértett Hargita Megye Tanácsa elnökének javaslataival. A végül húsz ponttal összeállított dokumentumot az egyik legfontosabb anyagnak nevezte Borboly Csaba.

sicFeszt1

Mérsékelni kell az elvándorlást, öszöntözni a visszatelepedést

Létre kellene hozni egy alapot, ami a külföldön dolgozók visszatelepedését ösztönzi, illetve egy platformot a fiataloknak, ahol minden őket érintő információt, lehetőséget elérnek, mondta Borboly Csaba. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy kell a fiataloknak a számukra fontos információkat összesítő oldal, amely egy gombnyomásra van tőlük.

Nagyobb hangsúlyt fektetni a pályaorientációra és családvédelmi programokat kell kidolgozni, a folyamatok elébe menni, hogy a fiatalok érezzék, itthon vannak és biztonságban vannak, hangzott el Csomakőrösön.

Alternatívákat az elvándorlásra

Adatbázist készítenének az elvándorlókról, mert így hatékonyabban meg lehetne szólítani őket. Ezenkívül meg kell mutatni az itthon maradottak jó példáit (http://www.borbolycsaba.ro/blog/papagaj-de-mogottes-tartalommal/) , ami motiváció lehet másoknak is arra, hogy ne menjenek el, kerültek be ezek a szempontok is a dokumentumba.  

Fiatalok bevonása a politikába

A fiatalokat be kell vonni a politikába, akár lehetne egy személy, aki az önkormányzatokban képviseli a fiatalok érdekeit, hangzott el a dokumentum megvitatásán. Továbbá az is felmerült, nem az a baj, hogy nincs külön ifi politika, hanem, hogy a különböző ágazatok nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Egy másik fontos tennivalóként az EU-s alapok hozzáférhetővé tételét fogalmazták meg. 

Szakképzés, szakoktatás – a lehetőségek bővítése

A legnagyobb probléma, hogy túl sok a diplomás, és nagyon kevés a szakember, mondta Borboly Csaba. Mint ismeretes, Hargita Megye Tanácsa számos érintett intézménnyel közösen több éve dolgozik az szakoktatás presztizsének visszaállításán és fellendítésén (http://hargitamegye.ro/hirek/szakoktatas.html) . Egy szakképzési klaszter (http://itthon.transindex.ro/?hir=39190) megalakítása hozzájárulna ahhoz, hogy a régió szakképzési rendszereit összehangoltan, a határokon átívelő módon fejlesszék és újítsák meg, kiaknázva az együttműködésben rejlő sokszorosító hatásokat. A szakosztályokat a munkaerőpiaci igényekhez mérten kell kialakítani, hogy a szakma elsajátítása és a szakmákban való elhelyezkedés tényleges alternatíva legyen. 

Otthonteremtés, tehetséggondozás

Hargita Megye Tanácsának elnöke előterjesztésében kiemelte: fontos az RMDSZ ifjúság témakörben folytatott kommunikációja, hogy minél több olyan döntés szülessen politikai szinten, amely érinti a fiatalokat. Élni kell minden olyan pályázati lehetőséggel, amelyeket a megyei tanács és az Európai Unió biztosít, a fiatalok itthon maradásának érdekében olyan törvénymódosító javaslatokat kell előterjeszteni, melyek előnyösebb lehetőséget biztosítanak az ifjúságnak az építkezésben, a fészekrakásban.

sicFeszt2

Az elfogadott dokumentum utolsó pontjai a hallgatóság javaslatára a székelyföldi őshonos állat- és növényfajták visszahonosítására, az épített örökségre (http://epitettorokseg.ro/ ), a sporttehetségek gondozására és egyéb tehetségprogramokra vonatkoznak.


A dokumentum teljes szövege: 

A székelyföldi politikusok teendői az elkövetkező időszakban 

SIC Feszt – Székelyföldi Szabadegyetem
Csomakőrös
augusztus 13.

 

1. Az elvándorlás folyamatának megállítása, a visszatelepedés ösztönzése

A munkavállalásnak olyan problémái alakultak ki, ami minket, kisebbségben élő magyarokat fokozottan érintenek.

Hogyan csalogassuk vissza azokat, akik külföldön vállalnak munkát? Hogyan lehet az elvándorlás folyamatát megállítani?

Létre kell hozni egy alapot, ami a külföldön dolgozók visszatelepedését ösztönzi, és amelyre 4-5 év után kedvezményesen pályázhatnak. Térjenek vissza a szülőföldjükre, hogy megmaradjanak a hagyományok, a kultúra, ez az EU-nak is érdeke. Azokat a problémákat kell orvosolni, amelyekkel szemben találják maguk a fiatalok.

2. Egy platform létrehozása a fiataloknak, ahol minden őket érintő információt, lehetőséget elérnek egy helyen

A legnagyobb gond, hogy sok lehetőség van az EU szintjén, de nem találják meg ezt a sok információt egy helyen. A fiatalok számára létező lehetőségeket, információkat senki nem gyűjtötte össze egy helyre, hogy átlátható legyen. A már létező lehetőségeket nem tudjuk kiaknázni eléggé, ifi garanciával sem él Románia. Kell a fiataloknak a számukra fontos információkat összesítő oldal, amely egy gombnyomásra van tőlük, ismerteti a lehetőségeiket és mindent, ami őket érinti. Össze kell ezeket gyűjteni.

3. Nagyobb hangsúly a pályaorientációra

A pályaválasztásban a valós készséges, képességek mentén kell meghozni a legjobb döntést.

4. Tanfolyamok, képzések minden korosztálynak megfelelő szinten

Az oktatás válsága: nemcsak a „mit tanuljak?” kérdés merül fel a fiatalokban, hanem a „miért tanuljak?” is. A tanfolyamokon nincsenek résztvevők. Korcsoportonként kell foglalkozni az ifjúsággal. El kell fogadni és élni kell az átképzés lehetőségével.

5. Alternatíva biztosítása a külföldi munkával szemben

A fiatalok befejezik a tanulmányaikat és megijednek, hogy mit tegyenek. Nem tud egy fiatal mit kezdeni. Az itthoni fizetésével csak a zsebpénzét keresi meg. Rákényszerülnek a váltásra, és a váltás külföldet jelenti.

Az a fiatal, aki itthon kötődik valamihez, nem biztos, hogy külföldön is fog tudni. Lassan reagál az unió ezekre a problémákra.

6. Adatbázis készítése az elvándorlókról a hatékonyabb megszólítás, elérés érdekében

Az első dolog, hogy kell egy adatbázis. Ki hol van, mikor ment el, meddig marad stb. Mikor megvan az adatbázis, rögtön lehet nyitni feléjük egy csatornát. Bombázni kell őket hírlevelekkel, e-mailekkel, hogy előbb-utóbb el is gondolkozzanak.

7. Motiváció az itthon maradásra – jó példák az elvándorlóknak

Nagyon sok jó példa van itthon, csak a többség nem tud az itthoni lehetőségekről, hogy az itthon maradottak hogy boldogultak. Ha látnák a jó példákat, sokakat ösztönözne arra, hogy ők is próbáljanak meg itthon boldogulni. Motiváció kell, hogy ne menjenek el, s az itthon maradottak példájából okulva, talán mások is hazatérnek.

sicFeszt3

8. Ifi központok, önkéntesség, fiatalok bevonása a politikába

Valós ifjúsági központok működtetése, ahol az önkéntesség, a gyakornokság, a fiatalok bevonása a politikába valós tevékenység.

9. Megbízható itthoni pénzintézményi háttér biztosítása

Nemcsak banki, hanem akár alapítványi, közbirtokossági rendszerben a fiatal vállalkozóknak kockázati tőke vagy hitel nyújtása. Fogjunk össze, hogy a fiataljaink tudjanak elindulni!

10. Horizontális ifjúságpolitika – több ágazat kellene foglalkozzon vele

Az ifjúsággal foglalkozó politika horizontálisan kell működjön. Nem ágazati politika az ifjúságnak a témaköre, hanem horizontális: egészségügy, mezőgazdaság, kultúra, turizmus, oktatás, mindennek van ifjúsági vonzata.

11. Az EU-s alapok hozzáférhetővé tétele

Kell segíteni a fiatalokat, hogy az uniós pályázatokra tudjanak pályázni, rálátást nyerjenek ezekre a lehetőségekre.

12. Szakképzés, szakoktatás

Sok olyan jól fizető állás van, amihez szaktudás kell. Ezért nagyobb erőfeszítést kell tegyenek a községek, városok, megyei tanácsok, amelyek középiskolákat tartanak fent, jobban együtt kell dolgozzanak a vállalkozók szervezeteivel. 

13. Folyamatos konzultáció regionális és országos ifjúsági szervezetekkel, beszélgetések helyi fiatalokkal, vállalkozókkal

A tisztség biztosításával néhány fiatalnak még nem oldódnak meg az ifjúság problémái. Reális konzultációra van szükség helyi, megyei és országos szinten az ifjúsági szervezetekkel a döntések meghozatala előtt.

14. Fontos erősíteni az RMDSZ ifjúság témakörben folytatott kommunikációját, és fontos a mértékének folyamatos növelése mint országos, mint helyi szinten

15. A fiatalokat érintő döntések szülessenek helyi, megyei tanácsok szintjén

sicFeszt4

16. A fiatalok itthon maradása érdekében törvénymódosító javaslatokat kell előterjeszteni

17. Székelyföldi őshonos állat- és növényfajták visszahonosítása

Vannak fiatalok, akiknek fontos a minket körülvevő élővilág, hiszen ez is meg tud határozni minket, és biztosíthatja a komfort érzését.

18. Erőteljesebben foglalkozni az épített örökséggel

19. A sporttehetségek gondozása

Ne külföldről idehozott sportolókat fizessenek közpénzből, a közpénzt költsék az itthoni fiatalok sportolók erősítésére. 

20. Tehetségprogramok vállalása

Többet foglalkozni a tehetséges fiatalokkal.


Fotók: facebook.com/sicfeszt

Kérem ossza meg ismerőseivel: