A tömbház-rehabilitációs pályázat helyzete

Lakossági fórumot tartottak 

Fontos döntéssel zárult a november 5-én, kedd este tartott lakossági fórum, melynek fő témáját a tömbház-rehabilitációs pályázat helyzete képezte. Városunk polgármestere, Nagy Zoltán a pályázat elindításától, egészen a jelenlegi helyzet kialakulásáig ismertette a folyamatokat, valamint felvázolta a lehetséges megoldási javaslatokat a pályázat kivitelezésének érdekében, összegezve: mivel a lakók a tulajdonosok, illetve a projekt haszonélvezői, így a továbblépés mikéntje az ő kezükben van, ők döntenek.

Amint a tájékoztatóban is elhangzott, a 29 tömbház feljavítását magába foglaló pályázat támogatási szerződése továbbra is érvényben van, az pedig, hogy a projekt megakadt, a kormány azon döntésének tulajdonítható, hogy előírta: 2019. január 1-től az építkezési iparban alkalmazandó minimálbér 3 000 lejre emelkedik – részletezte Nagy Zoltán.

Mindez a tervezők számításai alapján, a 29 tömbház esetében, összesen mintegy 7.855.790,13 lejes többletköltséget jelent, amely nem volt beleszámítva a 2016-ban és 2017-ben elkészített tervekbe, hiszen akkor nem lehetett előre látni a 2019-es béremeléseket.

Az elmúlt időszakban, a munkálatok kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárásra több érdeklődő volt, de ajánlattevő nem. Úgy a kivitelező cégek, mint a tervezők egységes véleménye az, hogy a pályázatban jóváhagyott érték nem fedezi a béremelkedéseket és ezért, mindaddig, míg nem emelődik meg a beruházás értéke, nem lehetséges a munkálatok kivitelezése. Hozzátette: az elmúlt időszakban, a Fejlesztési Minisztériumtól és a Központi Fejlesztési Ügynökségtől kapott írásos tájékoztató értelmében, a hiányzó értéket vagy a helyi költségvetésből, vagy a lakástulajdonosok által szükséges finanszírozni.

Az elöljáró rámutatott, a város költségvetéséből, a már vállalt 6,5 millió lejes önrész mellett, nincs lehetőség a fentebb említett költségek finanszírozására. A jelenlévők egyetértettek abban is, hogy az értéknövekedést a lakók sem tudják felvállalni, hiszen a pár ezer lejes többlet nagyon megterhelné a háztartások költségvetéseit.

A jóváhagyott támogatás mértékét tekintve, abban az esetben, ha a pályázat megvalósul, akkor egy 50 négyzetméteres lakás esetében, a munkálatok összetettségének függvényében, a lakástulajdonosok mintegy 8.500-13.900 lej közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. Nagyobb lakások esetén, természetesen nagyobb támogatási értékről beszélhetünk. Az uniós támogatás folyósításának alapfeltétele az önrész biztosítása a lakástulajdonosok részéről.

Végigszemlélve a lehetőségeket, a fórumon jelenlévők java része kézfelemeléssel határozott arról, hogy mivel a mintegy 35 millió lej értékű pályázatban, több mint 1.400 háztartás érintett, nem szabad elveszni hagyni a megnyert támogatást, hanem továbbkeresve a lehetőségeket, az újonnan beiktatott kormányhoz fordulnak annak érdekében, hogy a kormány által előidézett értéknövekedésre támogatást kapjon a 29 tömbház közössége.

Erre két lehetősége lenne a kormánynak: vagy újra meghirdetik gyorsított eljárással a pályázati kiírást és a beruházás aktualizált, megemelt értékével (amely már tartalmazza a béremeléseket) újra benyújtja a város a pályázati dokumentációt, vagy költségvetés kiegészítés útján, kormányhatározattal pénzügyi támogatást ítél meg a város számára a hiányzó rész finanszírozására.

Döntöttek arról is, hogy a kormányhivataltól kapott válaszok következtében újra találkoznak, és a kialakult helyzet függvényében határoznak majd a folytatás mikéntjéről.

Címfotó: Benedek Helga

Kérem ossza meg ismerőseivel: