A városvezetés cáfol és elhatárolódik

Az önkormányzat álláspontja a távhőszolgáltatás ügyében

A városvezetés célja az, hogy a fogyasztók folytonos szolgáltatást élvezzenek, elérhető áron

Nyilvánosságra került az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. befektetőinek címzett tájékoztatója a társaság romániai helyzetével kapcsolatban. Mivel a dokumentum több Gyergyószentmiklóst érintő kijelentést is tartalmaz, városunk lakóit az önkormányzat álláspontjáról ismételten tájékoztatni szeretnénk.

A gyergyószentmiklósi városvezetésnek határozott célja az, hogy a távhőszolgáltatás folytonossága biztosítva legyen, és az ár elérhető maradjon a fogyasztók számára. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez teljesüljön.

Augusztus 22-én a szolgáltató benyújtott egy olyan bírósági keresetet, amelyben annak megállapítását kérik az igazságszolgáltatástól, hogy összeállt-e minden törvényes feltétel az egyoldalú szerződésbontásra.

Amíg az önkormányzat kiközlést nem kap arra vonatkozóan, hogy végérvényes és visszavonhatatlan bírósági döntés született, amelynek értelmében a szerződéses viszony felbomlott, addig nincs törvényes alap a rendszer átvételére. Ezt az is alátámasztja, hogy azokat a testületi határozatokat, amelyek a biztonság kedvéért  a szolgáltató kivonulási szándékának közlését követően egy hivatali alegység (Hőközpont – ún. CET) létrehozását célozták arra az esetre, ha az E-Star elhagyná a várost – a prefektúra felfüggesztette, a alapfokon pedig semmissé is nyilvánították arra hivatkozva, hogy a szolgáltatásra nem hozható létre még egy egység, amíg szerződéses viszony van egy másikkal. Egyértelmű tehát számunkra, hogy jogi úton, a bíróságnak kell kimondania a szerződésfelbontási feltételek meglétét. Amennyiben a szolgáltató enélkül hagyná el a rendszert – meglátásunk szerint törvényes alap nélkül tenné azt.

Egyetlen városvezetésnek sem lehet célja, hogy az E-Star az által támasztott nagy tételű követeléseket a város terhére érvényesíthesse – a városnak nincs akkora anyagi tartaléka, amelyből ezt ki lehetne fizetni, hosszú évekbe telne, amíg a több mint húsz millió eurós követelést térítené, akár fizetésképtelenségbe is sodorhatná a várost. Értelemszerű, hogy mindent megtesz a városvezetés azért, hogy a várost ettől a helyzettől mentesítse.

Gyergyószentmiklós képviselő-testülete ez év februárjában, az ÁFA-módosításkor érvényes határozatot hozott, amely alapján a szolgáltató a hőmennyiséget számlázhatja – álláspontunk tehát továbbra is az, hogy van elfogadott hőenergiaár a városban. Ez egybecseng magának az E-Starnak egy korábbi, 2015. ápr. 28-i állításával is.

Tudomásunk van arról, hogy a cég megvásárlását illetően tárgyalások folytak – hangsúlyozzuk, hogy a gyergyószentmiklósi városvezetés az E-Star tulajdonoscseréjét illető tárgyalásokon nem vett részt és ez után sem kíván részt venni. Az ilyen megállapodásoknak meggyőződésünk szerint az érintett gazdasági szereplők között kell megtörténniük.

Az operatív városvezetés elhatárolódik attól, hogy hatóságok és helyi politikusok általi zaklatások érték a szolgáltatót – ilyen kezdeményezés a végrehajtó apparátus részéről nem indult. Viszont van arról tudomásunk, hogy volt önkormányzati képviselő írásos beadványban kérte az ár felülbírálását. Ennek a folyamatnak az eredménye lett az új ár.

Nagy Zoltán polgármester cáfolja az ENEFI tájékoztatóban tett azon kijelentését, miszerint közvetítő személyének jelenlétéhez kötötte volna a jövőbeni tárgyalásokat.

A városvezetés álláspontja továbbra is az, hogy bármely nézetkülönbségre az együttműködő hozzáállás és a tárgyalókészség jelenthet pozitív eredményt minden érintett fél számára. Ennek jegyében a hét végén ismételten személyesen tárgyal a polgármester a szolgáltató felső vezetőivel.

Amennyiben ez a szolgáltatást illetően, a fogyasztókra nézve változást jelent, tájékoztatni fogjuk a tisztelt lakókat.

Kérem ossza meg ismerőseivel: